รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันดิบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันดิบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ทรัพย์ทิพย์ 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2 ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด
3 นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด
4 บี 8/32 พาร์ทเนอร์ 110,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด
5 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 ปตท.สผ.จี7 803,074,112 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ปตท.สผ.จี7 จำกัด
7 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3,969,985,400 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
8 พลังโสภณ 716,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท พลังโสภณ จำกัด
9 พีที ออยล์ แอนด์ ทูลล์ 5,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บริษัท พีที ออยล์ แอนด์ ทูลล์ จำกัด
10 ฟอร์เรสท์ อินดัสทรี 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ฟอร์เรสท์ อินดัสทรี จำกัด
11 สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
12 ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
13 อะไรซ์ สตาร์ 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท อะไรซ์ สตาร์ จำกัด
14 อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) 425,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
15 เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) 1,500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด
16 เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) 106,531,700 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17 เอ.พี.เจ.ทับสะแก 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เจ.ทับสะแก
18 เอ็ม.วี.เอ็ม.เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) 2,500,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท เอ็ม.วี.เอ็ม.เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เอ็มพี จี3 (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เอ็มพี จี3 (ประเทศไทย) จำกัด
20 เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) จำกัด
21 เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด
22 เอส. ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง กรุ๊ป 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท เอส. ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ