รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันดิบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันดิบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) 1,500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2 เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) 106,531,700 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
3 ทรัพย์ทิพย์ 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
4 โทเทิล สงขลา เซอร์วิส 21,000,000 สงขลา จะนะ
5 ธุวพลังงาน 16,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
6 นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
7 บี 8/32 พาร์ทเนอร์ 110,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
8 บุษราคัม จัสมิน 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
10 ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ 38,703,605,900 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
11 ปตท.สผ.สยาม 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
12 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3,969,985,400 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
13 พรประเสริฐบริการ (2003) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
14 พลังโสภณ 716,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
15 ฟอร์เรสท์ อินดัสทรี 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
16 สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
17 ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
18 อะไรซ์ สตาร์ 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
19 อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) 425,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
20 เอนเนอรยี่ แอนด์ ออยล์ โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
21 เอ็ม.วี.เอ็ม.เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) 2,500,000 สงขลา เมืองสงขลา
22 เอ็มพี จี3 (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
23 เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
24 เอส. ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง กรุ๊ป 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง


ข้อมูลผู้ประกอบการ