รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีน ไบโอ พลัส 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
2 ก้องกิดากร 12,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
3 ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง 7,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
4 กิกะวัตต์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
5 เคมไซเคิล (ไทย) 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
6 จงเทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิล คอมโพแนนท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
7 ชลสินธุ์ อ๊อกซิเย่น แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
8 โซน วัน เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
9 ไดนามิค เอ็นเนอยี 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
10 โทมาเทค คอปอเรชั่น 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
11 ไทยมั่นคง 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
12 นิวคอสตอล (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
13 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 760,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
14 บิ๊ก บราเธอร์ รีไซเคิล 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
15 บี.กริม แอลเอ็นจี 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
16 บีไอจี โรจนะ ทีเจจี แก๊ส 48,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
17 ปาล์มพัฒนาไบโอแมส 10,000,000 ปัตตานี หนองจิก
18 พรีเมี่ยม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส 100,000 สงขลา หาดใหญ่
19 พีโอเอ็มอี ไบโอแก๊ซ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
20 โพรเว่อส์ เอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
21 มาย อินเนอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
22 วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
23 เวิลด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
24 สมใจนึก อินเตอร์ 2,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
25 อู่ทอง เอ็นจีวี 10,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
26 เอ็นทีแอล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 52,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
27 เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล 50,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก


ข้อมูลผู้ประกอบการ