รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีน ไบโอ พลัส 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด บริษัท กรีน ไบโอ พลัส จำกัด
2 ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง 7,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 จงเทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิล คอมโพแนนท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท จงเทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิล คอมโพแนนท์ จำกัด
4 ซีวายวายโกลบอลพลัส 65,000,000 สุรินทร์ กาบเชิง บริษัท ซีวายวายโกลบอลพลัส จำกัด
5 นิวคอสตอล (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด
6 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 760,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
7 บิ๊ก บราเธอร์ รีไซเคิล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท บิ๊ก บราเธอร์ รีไซเคิล จำกัด
8 ปาล์มพัฒนาไบโอแมส 10,000,000 ปัตตานี หนองจิก บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแมส จำกัด
9 พรีเมี่ยม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส 100,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
10 พี พี เอส สตาร์ช 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด บริษัท พี พี เอส สตาร์ช จำกัด
11 พีโอเอ็มอี ไบโอแก๊ซ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท พีโอเอ็มอี ไบโอแก๊ซ จำกัด
12 วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด
13 สมใจนึก อินเตอร์ 2,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจนึก อินเตอร์
14 อี อี เอส รีนิวเอเบิล 105,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด
15 อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล 65,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด
16 อีเอเอ็น ไบโอก๊าซ 54,500,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน บริษัท อีเอเอ็น ไบโอก๊าซ จำกัด
17 อู่ทอง เอ็นจีวี 10,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท อู่ทอง เอ็นจีวี จำกัด
18 เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
19 เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร์ 20,000,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร บริษัท เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
20 เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล 50,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
21 โพรเว่อส์ เอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท โพรเว่อส์ เอนเนอร์จี จำกัด
22 โลตัสออกซิเย่นบ้านบึง (2018) 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท โลตัสออกซิเย่นบ้านบึง (2018) จำกัด
23 ไทยมั่นคง 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท ไทยมั่นคง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ