รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซธรรมชาติ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน ไบโอ พลัส 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท กรีน ไบโอ พลัส จำกัด
2 ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง 7,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 จงเทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิล คอมโพแนนท์ 2,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จงเทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิล คอมโพแนนท์ จำกัด
4 ซีวายวายโกลบอลพลัส 65,000,000 กาบเชิง สุรินทร์ บริษัท ซีวายวายโกลบอลพลัส จำกัด
5 นิวคอสตอล (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด
6 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 760,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
7 บิ๊ก บราเธอร์ รีไซเคิล 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊ก บราเธอร์ รีไซเคิล จำกัด
8 ปาล์มพัฒนาไบโอแมส 10,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแมส จำกัด
9 พรีเมี่ยม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส 100,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
10 พี พี เอส สตาร์ช 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท พี พี เอส สตาร์ช จำกัด
11 พีโอเอ็มอี ไบโอแก๊ซ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีโอเอ็มอี ไบโอแก๊ซ จำกัด
12 วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด
13 สมใจนึก อินเตอร์ 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจนึก อินเตอร์
14 อี อี เอส รีนิวเอเบิล 105,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด
15 อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล 65,000,000 เสิงสาง นครราชสีมา บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด
16 อีเอเอ็น ไบโอก๊าซ 54,500,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ บริษัท อีเอเอ็น ไบโอก๊าซ จำกัด
17 อู่ทอง เอ็นจีวี 10,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท อู่ทอง เอ็นจีวี จำกัด
18 เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
19 เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร์ 20,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร บริษัท เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
20 เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล 50,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
21 โพรเว่อส์ เอนเนอร์จี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โพรเว่อส์ เอนเนอร์จี จำกัด
22 โลตัสออกซิเย่นบ้านบึง (2018) 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท โลตัสออกซิเย่นบ้านบึง (2018) จำกัด
23 ไทยมั่นคง 20,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยมั่นคง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ