รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ทรัพย์ธรณี ลานนา 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทรัพย์ธรณี ลานนา จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ