รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่เหล็ก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่เหล็ก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจ้าถุงทอง 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
2 ฉางเซิ่ง ทราเวล กรุ๊ป (เอเชีย) 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
3 ซีเอ็นแอล โกลเบิ้ล 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
4 ทรัพย์ในดิน อินเตอร์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
5 ท่าศาลาเหมืองแร่ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
6 ที.เอช.บี.โฮลดิ้ง 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
7 ทีซีแอล ไมน์นิ่ง 5,000,000 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
8 พรราชันย์ 2,000,000 เลย เมืองเลย
9 พรีเมียร์ มิเนอรัล 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
10 พิชญวัฒ 3,540,000 ลำปาง เมืองลำปาง
11 พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง 240,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
12 ไพศาลี พารวยสตีล 34,938,400 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
13 มิเนอร์รัล เกตเวย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
14 เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง 50,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
15 เมโทร โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
16 ศิริพัฒน์เจริญ ไมนิ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
17 สกายแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
18 เอ.ไอ.เอฟ.เอ. เทรดดิ้ง อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต 2,500,000 ยะลา รามัน
19 เอจิส สยาม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
20 เอเซียรุ่ง อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) 10,000,000 ลำพูน ป่าซาง
21 เอ็นเอ็มเอ็น ดิเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ