รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและเทคโนโลยีสากล หัวไท่(ประเทศไทย) 4,000,000 เชียงราย เชียงแสน


ข้อมูลผู้ประกอบการ