รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ควอทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
2 ง่วนเฮียบบี้ 0 พังงา ตะกั่วทุ่ง
3 เจ เอฟ คอนจัค 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
4 ซุปเปอร์ สแตนเลส สตีล 2,000,000 นครราชสีมา สีดา
5 ทรัพยากรสมุทร 105,461,600 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
6 ไทย มายนิ่ง แอนด์ มิเนอรอลส์ 4,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
7 ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง 218,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
8 นุนแท่น กรุ๊ป 42,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 บ่านหงวนตินไมนิ่ง 40,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
10 เฟริสท์ เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
11 ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง 15,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
12 ยูเค เอสเสท 2,000,000 เชียงใหม่ หางดง
13 แร่วิศิษฎ์ 500,000 พังงา ตะกั่วป่า
14 ลาเด โปรดักชั่น 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
15 วานิช ปิล๊อกไมน์นิ่ง 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
16 เวไลฟ์ โกลบอล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
17 สตาร์ ไมนิ่ง 200,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
18 สยามเมททัลโปรดักชั่น 23,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
19 สิกขรา ไมนิ่ง 30,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
20 เหมืองแร่ไทยนาประเสริฐ 660,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
21 เหมืองแร่บางมรวน 450,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
22 เหมืองแร่ผาติวงศ์ 850,000 พังงา ตะกั่วป่า
23 อาร์.เอ.ที.เทรดดิ้งแอนด์ไมนิ่ง (ตะกั่วป่า) 15,000,000 พังงา ตะกั่วป่า
24 เอส. เรียม มิเนอรัล 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
25 เอส.เค.ซินดิเคทส์ 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ