รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ควอทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย บริษัท ควอทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ง่วนเฮียบบี้ 0 พังงา ตะกั่วทุ่ง ง่วนเฮียบบี้
3 ช อุทัย 32,700,000 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อุทัย
4 ซุปเปอร์ สแตนเลส สตีล 2,000,000 นครราชสีมา สีดา บริษัท ซุปเปอร์ สแตนเลส สตีล จำกัด
5 ทรัพยากรสมุทร 105,461,600 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด
6 บ่านหงวนตินไมนิ่ง 40,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด
7 บูกิต เอนเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูกิต เอนเตอร์ไพรส์
8 ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง 15,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง จำกัด
9 ยูเค เอสเสท 2,000,000 เชียงใหม่ หางดง บริษัท ยูเค เอสเสท จำกัด
10 ลาเด โปรดักชั่น 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ลาเด โปรดักชั่น จำกัด
11 วานิช ปิล๊อกไมน์นิ่ง 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท วานิช ปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด
12 สยามเมททัลโปรดักชั่น 23,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท สยามเมททัลโปรดักชั่น จำกัด
13 สิกขรา ไมนิ่ง 30,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท สิกขรา ไมนิ่ง จำกัด
14 อาร์.เอ.ที.เทรดดิ้งแอนด์ไมนิ่ง (ตะกั่วป่า) 15,000,000 พังงา ตะกั่วป่า บริษัท อาร์.เอ.ที.เทรดดิ้งแอนด์ไมนิ่ง (ตะกั่วป่า) จำกัด
15 เจ เอฟ เอช คอนจัค 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เจ เอฟ เอช คอนจัค จำกัด
16 เดลต้า ไมนิ่ง 5,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด บริษัท เดลต้า ไมนิ่ง จำกัด
17 เฟริสท์ เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เฟริสท์ เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด
18 เรือขุดแร่บุญสูง 10,000,000 พังงา ตะกั่วป่า บริษัท เรือขุดแร่บุญสูง จำกัด
19 เวไลฟ์ โกลบอล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท เวไลฟ์ โกลบอล จำกัด
20 เหมืองแร่ตันประเสริฐสมบูรณ์ 3,500,000 พังงา กะปง บริษัท เหมืองแร่ตันประเสริฐสมบูรณ์ จำกัด
21 เหมืองแร่บางมรวน 450,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เหมืองแร่บางมรวน จำกัด
22 เหมืองแร่ผาติวงศ์ 850,000 พังงา ตะกั่วป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ผาติวงศ์
23 เหมืองแร่ไทยนาประเสริฐ 660,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เหมืองแร่ไทยนาประเสริฐ จำกัด
24 เอ็ม เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท เอ็ม เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 เอส. เรียม มิเนอรัล 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เอส. เรียม มิเนอรัล จำกัด
26 เอส.เค.ซินดิเคทส์ 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เอส.เค.ซินดิเคทส์ จำกัด
27 แร่วิศิษฎ์ 500,000 พังงา ตะกั่วป่า บริษัท แร่วิศิษฎ์ จำกัด
28 แสงซาน 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท แสงซาน จำกัด
29 โนเบิล หินอัญมณีและเครื่องประดับ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท โนเบิล หินอัญมณีและเครื่องประดับ จำกัด
30 ไทย มายนิ่ง แอนด์ มิเนอรอลส์ 4,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล บริษัท ไทย มายนิ่ง แอนด์ มิเนอรอลส์ จำกัด
31 ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง 218,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ