รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ควอทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ควอทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ง่วนเฮียบบี้ 0 ตะกั่วทุ่ง พังงา ง่วนเฮียบบี้
3 ช อุทัย 32,700,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อุทัย
4 ซุปเปอร์ สแตนเลส สตีล 2,000,000 สีดา นครราชสีมา บริษัท ซุปเปอร์ สแตนเลส สตีล จำกัด
5 ทรัพยากรสมุทร 105,461,600 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด
6 บ่านหงวนตินไมนิ่ง 40,500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด
7 บูกิต เอนเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูกิต เอนเตอร์ไพรส์
8 ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง 15,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง จำกัด
9 ยูเค เอสเสท 2,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ยูเค เอสเสท จำกัด
10 ลาเด โปรดักชั่น 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ลาเด โปรดักชั่น จำกัด
11 วานิช ปิล๊อกไมน์นิ่ง 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท วานิช ปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด
12 สยามเมททัลโปรดักชั่น 23,500,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเมททัลโปรดักชั่น จำกัด
13 สิกขรา ไมนิ่ง 30,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท สิกขรา ไมนิ่ง จำกัด
14 อาร์.เอ.ที.เทรดดิ้งแอนด์ไมนิ่ง (ตะกั่วป่า) 15,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท อาร์.เอ.ที.เทรดดิ้งแอนด์ไมนิ่ง (ตะกั่วป่า) จำกัด
15 เจ เอฟ เอช คอนจัค 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เจ เอฟ เอช คอนจัค จำกัด
16 เดลต้า ไมนิ่ง 5,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท เดลต้า ไมนิ่ง จำกัด
17 เฟริสท์ เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เฟริสท์ เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด
18 เรือขุดแร่บุญสูง 10,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท เรือขุดแร่บุญสูง จำกัด
19 เวไลฟ์ โกลบอล 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวไลฟ์ โกลบอล จำกัด
20 เหมืองแร่ตันประเสริฐสมบูรณ์ 3,500,000 กะปง พังงา บริษัท เหมืองแร่ตันประเสริฐสมบูรณ์ จำกัด
21 เหมืองแร่บางมรวน 450,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เหมืองแร่บางมรวน จำกัด
22 เหมืองแร่ผาติวงศ์ 850,000 ตะกั่วป่า พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ผาติวงศ์
23 เหมืองแร่ไทยนาประเสริฐ 660,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เหมืองแร่ไทยนาประเสริฐ จำกัด
24 เอ็ม เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 เอส. เรียม มิเนอรัล 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส. เรียม มิเนอรัล จำกัด
26 เอส.เค.ซินดิเคทส์ 20,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส.เค.ซินดิเคทส์ จำกัด
27 แร่วิศิษฎ์ 500,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท แร่วิศิษฎ์ จำกัด
28 แสงซาน 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงซาน จำกัด
29 โนเบิล หินอัญมณีและเครื่องประดับ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท โนเบิล หินอัญมณีและเครื่องประดับ จำกัด
30 ไทย มายนิ่ง แอนด์ มิเนอรอลส์ 4,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ไทย มายนิ่ง แอนด์ มิเนอรอลส์ จำกัด
31 ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง 218,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ