รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่สังกะสี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่สังกะสี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ผาแดงอินดัสทรี 3,013,333,330 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 เทพหิรัญ แฟคทอรี่ 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท เทพหิรัญ แฟคทอรี่ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ