รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่สังกะสี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่สังกะสี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เทพหิรัญ แฟคทอรี่ 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
2 เบาด์ แอนด์ บียอนด์ 6,026,599,840 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ