รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กสิวัตรไมนิ่ง 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท กสิวัตรไมนิ่ง จำกัด
2 ชาวบ้านทำเอง 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก บริษัท ชาวบ้านทำเอง จำกัด
3 ทุ่งคาฮาเบอร์ 20,661,397,549 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
4 บ้านในไมนิ่ง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ บริษัท บ้านในไมนิ่ง จำกัด
5 รัชพิมพ์พร 5,000,000 หนองคาย รัตนวาปี บริษัท รัชพิมพ์พร จำกัด
6 รุ่ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 4,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท รุ่ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
7 สินนพรัตน์ ไมนิ่ง 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บริษัท สินนพรัตน์ ไมนิ่ง จำกัด
8 สินแร่ภูเวียง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่ภูเวียง
9 สินแร่หาดใหญ่ 12,400,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท สินแร่หาดใหญ่ จำกัด
10 ห้างทองเพื่อนรัก (หมอมน) 4,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน บริษัท ห้างทองเพื่อนรัก (หมอมน) จำกัด
11 อะบันแด็นท์ ออลไมตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท อะบันแด็นท์ ออลไมตี้ จำกัด
12 อัครา ไมนิ่ง 512,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด
13 อินเตอร์ เจมสโตน แล็บโบราโทรี่ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อินเตอร์ เจมสโตน แล็บโบราโทรี่ จำกัด
14 เคเคบี มายนิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 3,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท เคเคบี มายนิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 เพชรัตน์ ไมนิ่ง 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บริษัท เพชรัตน์ ไมนิ่ง จำกัด
16 เพชรัตน์สหศิลา 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บริษัท เพชรัตน์สหศิลา จำกัด
17 เพชรไพลินเก้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท เพชรไพลินเก้า จำกัด
18 เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง
19 โตมร เกศราภรณ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท โตมร เกศราภรณ์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ