รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กสิวัตรไมนิ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กสิวัตรไมนิ่ง จำกัด
2 ชาวบ้านทำเอง 1,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี บริษัท ชาวบ้านทำเอง จำกัด
3 ทุ่งคาฮาเบอร์ 20,661,397,549 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
4 บ้านในไมนิ่ง 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท บ้านในไมนิ่ง จำกัด
5 รัชพิมพ์พร 5,000,000 รัตนวาปี หนองคาย บริษัท รัชพิมพ์พร จำกัด
6 รุ่ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 4,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รุ่ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
7 สินนพรัตน์ ไมนิ่ง 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท สินนพรัตน์ ไมนิ่ง จำกัด
8 สินแร่ภูเวียง 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่ภูเวียง
9 สินแร่หาดใหญ่ 12,400,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สินแร่หาดใหญ่ จำกัด
10 ห้างทองเพื่อนรัก (หมอมน) 4,000,000 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี บริษัท ห้างทองเพื่อนรัก (หมอมน) จำกัด
11 อะบันแด็นท์ ออลไมตี้ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท อะบันแด็นท์ ออลไมตี้ จำกัด
12 อัครา ไมนิ่ง 512,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด
13 อินเตอร์ เจมสโตน แล็บโบราโทรี่ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์ เจมสโตน แล็บโบราโทรี่ จำกัด
14 เคเคบี มายนิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 3,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เคเคบี มายนิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 เพชรัตน์ ไมนิ่ง 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท เพชรัตน์ ไมนิ่ง จำกัด
16 เพชรัตน์สหศิลา 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท เพชรัตน์สหศิลา จำกัด
17 เพชรไพลินเก้า 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เพชรไพลินเก้า จำกัด
18 เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง
19 โตมร เกศราภรณ์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โตมร เกศราภรณ์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ