รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรานูเลท แคล 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรานูเลท แคล
2 กริชมีชัย 200,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริชมีชัย
3 กรุงศรีคอร์ปอเรชั่น 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บริษัท กรุงศรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 กลุ่มเขาขาวหินใหญ่ 12,400,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มเขาขาวหินใหญ่
5 กวงถาวรการช่าง 24,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท กวงถาวรการช่าง จำกัด
6 กาญจนาศิลาภัณฑ์ 30,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
7 กาญจน์ศิลาพร 1,000,000 บึงกาฬ ปากคาด บริษัท กาญจน์ศิลาพร จำกัด
8 กิตติวดีศิลาพาณิชย์ 100,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด
9 กู๊ดเอิร์ธ (ประเทศไทย) 10,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บริษัท กู๊ดเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด
10 ขนุนทอง ก่อสร้าง 1,000,000 เชียงราย เวียงชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนทอง ก่อสร้าง
11 ขอนทอง 10,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน บริษัท ขอนทอง จำกัด
12 คชาธารก่อสร้าง 42,000,000 แพร่ เมืองแพร่ บริษัท คชาธารก่อสร้าง จำกัด
13 คีนควอลิตี้เวิร์คส์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท คีนควอลิตี้เวิร์คส์ จำกัด
14 คีย์-เน็ท คอร์ปอเรชั่น 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท คีย์-เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 จงชนะ คอนสตรัคชั่น 15,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงชนะ คอนสตรัคชั่น
16 จตุรงค์ทราย 10,000,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท จตุรงค์ทราย จำกัด
17 จะนะหินแกรนิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท จะนะหินแกรนิต จำกัด
18 จักรภัทรหินทอง 10,000,000 สตูล ละงู บริษัท จักรภัทรหินทอง จำกัด
19 จิระภัทร สโตน 2010 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท จิระภัทร สโตน 2010 จำกัด
20 ช.นิยม 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท ช.นิยม จำกัด
21 ช.ศิลาสุวรรณ (2552) 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท ช.ศิลาสุวรรณ (2552) จำกัด
22 ชัยนาท ศิลาทอง 2,000,000 ชัยนาท หนองมะโมง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาท ศิลาทอง
23 ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น 4,610,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น
24 ชัยเนตรธุรกิจ 4,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเนตรธุรกิจ
25 ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) 25,000,000 เลย เอราวัณ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด
26 ชุติวรรณ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ
27 ชุน พร๊อพเพอร์ตี้ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท ชุน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
28 ชุมพรการศิลา 22,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร บริษัท ชุมพรการศิลา จำกัด
29 ซันสโตน 20,000,000 สระบุรี เสาไห้ บริษัท ซันสโตน จำกัด
30 ซาลาม คอนสตรัคชั่น 10,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บริษัท ซาลาม คอนสตรัคชั่น จำกัด
31 ซีเคเค สโตนห้วยโป่ง 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท ซีเคเค สโตนห้วยโป่ง จำกัด
32 ญาณโสภณ 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท ญาณโสภณ จำกัด
33 ดงลานศิลา 1,000,000 ขอนแก่น สีชมพู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงลานศิลา
34 ดอนสัก ศิลาทอง 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ดอนสัก ศิลาทอง จำกัด
35 ดาวศุภกิจ 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวศุภกิจ
36 ดีวีดี คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เชียงใหม่ หางดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวีดี คอนสตรัคชั่น
37 ตรัง ยู ซี 110,000,000 ตรัง นาโยง บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
38 ตรังสหพัฒนา 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา
39 ตักกะศิลาเพิ่มพูน 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด
40 ตันศิลา 3,000,000 พังงา ตะกั่วป่า บริษัท ตันศิลา จำกัด
41 ตากกลกิจ (1996) 23,000,000 ตาก เมืองตาก บริษัท ตากกลกิจ (1996) จำกัด
42 ถาวรศิลาวิศว 2001 5,000,000 ระยอง บ้านฉาง บริษัท ถาวรศิลาวิศว 2001 จำกัด
43 ทรัพย์กองทอง 10,000,000 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บริษัท ทรัพย์กองทอง จำกัด
44 ทรัพย์ชัยนาทหินอ่อน 600,000 ชัยนาท หนองมะโมง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาทหินอ่อน
45 ทรัพย์ดี 160,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์ดี จำกัด
46 ทรัพย์ศิลา แม่สอด 22,000,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา แม่สอด
47 ทรัพย์ศิลา แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ทรัพย์ศิลา แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
48 ทรัพย์ไพวัลย์ การศิลา 50,000,000 เลย เอราวัณ บริษัท ทรัพย์ไพวัลย์ การศิลา จำกัด
49 ทราว่าทีนไทย 1,000,000 สระบุรี วังม่วง บริษัท ทราว่าทีนไทย จำกัด
50 ทัศนาชลบุรี 300,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี
51 ที.จี. ตากแกรนิต 28,000,000 ตาก บ้านตาก บริษัท ที.จี. ตากแกรนิต จำกัด
52 ที.ซี.ซี. ไมนิ่ง 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ที.ซี.ซี. ไมนิ่ง จำกัด
53 ที.ที.พี ไมน์นิ่ง 5,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ที.ที.พี ไมน์นิ่ง จำกัด
54 ที.พี.เอ็น. ร็อคเวลล์ 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ที.พี.เอ็น. ร็อคเวลล์ จำกัด
55 ที.เอส.แกรนิต 5,000,000 เพชรบุรี เขาย้อย บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด
56 ที.เอส.ไมนิ่ง 10,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ที.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
57 ธนบดีศิลา 3,000,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา
58 ธนวรพงษ์ 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ธนวรพงษ์ จำกัด
59 ธัญญามาศโลหะกิจแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญามาศโลหะกิจแอนด์ซัพพลาย
60 ธารรัก 40,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารรัก
61 ธารรัก 60,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ธารรัก จำกัด
62 นครรัตนศิลา 50,100,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด
63 นรินทร์คอนสตรัคชั่น 12,500,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์คอนสตรัคชั่น
64 นวชัยโชติ 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวชัยโชติ
65 นวไพศาลศิลา 1,000,000 ระยอง แกลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลศิลา
66 นวไพศาลศิลาตราด 10,000,000 ตราด บ่อไร่ บริษัท นวไพศาลศิลาตราด จำกัด
67 นอร์ทอีสเทิร์นไทยดีเวลลอปเม้นต์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท นอร์ทอีสเทิร์นไทยดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
68 นันทศิลา 24,500,000 ระยอง แกลง บริษัท นันทศิลา จำกัด
69 นันประเสริฐ 60,000,000 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี บริษัท นันประเสริฐ จำกัด
70 นางรองศิลาทอง 25,500,000 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทอง
71 น่ำเฮงศิลา 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด
72 น้ำโสมภูผาทอง 500,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโสมภูผาทอง
73 นิยมชัย (1994) 20,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท บริษัท นิยมชัย (1994) จำกัด
74 นิวสโตนคอนสตรัคชั่น 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสโตนคอนสตรัคชั่น
75 นิสิทธิ์สวัสดิ์ 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จำกัด
76 บ่อทราย ว.ศิริ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บริษัท บ่อทราย ว.ศิริ จำกัด
77 บ่อทองศิลา 20,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด
78 บอร์เดอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท บอร์เดอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
79 บางสวรรค์ศิลาทอง 40,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด
80 บ้านทองศิลาทรัพย์ 25,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด
81 บ้านสวนสุราษฎร์พัฒนา 826,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท บ้านสวนสุราษฎร์พัฒนา จำกัด
82 บำรุงเทพการศิลา 1,000,000 เลย วังสะพุง บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด
83 บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง 90,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
84 บุญธนพัฒน์ 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท บุญธนพัฒน์ จำกัด
85 บุญธนพัฒน์ เพชรบุรี 10,000,000 เพชรบุรี เขาย้อย บริษัท บุญธนพัฒน์ เพชรบุรี จำกัด
86 บุญมีสุขศิลาบ้านตาก 5,000,000 ตราด บ่อไร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมีสุขศิลาบ้านตาก
87 บุญยงค์กิจ(เลย) 4,000,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย)
88 บุรีรัมย์ นวรัตน์ 30,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จำกัด
89 บุรีรัมย์ภักดี 1,000,000 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ภักดี
90 บุรีรัมย์รัชดา 20,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จำกัด
91 บุรีรัมย์รัชดา 20,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รัชดา
92 บูรพา แอกกริเกต 100,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท บูรพา แอกกริเกต จำกัด
93 ป.ศิลาชัย 1,200,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิลาชัย
94 ปกรณ์สวัสดิ์ 1,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ปกรณ์สวัสดิ์ จำกัด
95 ปกรณ์อุตสาหกรรม 1,500,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์อุตสาหกรรม
96 ปฐมพงศ์เทรดดิ้ง 2,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล บริษัท ปฐมพงศ์เทรดดิ้ง จำกัด
97 ปฐมศิลาสหมิตร 55,000,000 ราชบุรี จอมบึง บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
98 ประสงค์ธรรม 55,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท ประสงค์ธรรม จำกัด
99 ปราจีนบุรี เหมืองหิน 15,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ปราจีนบุรี เหมืองหิน จำกัด
100 ปากน้ำโพนครสวรรค์ 1,000,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากน้ำโพนครสวรรค์

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ