รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองหินปูนยิปซัมชอล์กและโดโลไมต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองหินปูนยิปซัมชอล์กและโดโลไมต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 5 ดาวสยาม 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด
2 กาญจนบุรี ศรีอำพล 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี ศรีอำพล
3 กาญจนบุรี โดโลไมท์ 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี โดโลไมท์
4 กิติดุลยวัฒน์ (เอเซีย) 1,900,000 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติดุลยวัฒน์ (เอเซีย)
5 ขอนแก่นปศุสัตว์ 1,200,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นปศุสัตว์
6 ครีเอทีฟ มิเนอรัล 100,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด
7 คีรีขาว (ประเทศไทย) 395,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คีรีขาว (ประเทศไทย) จำกัด
8 ฉัตรธานี 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท ฉัตรธานี จำกัด
9 ชลสิน 334,180,992 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลสิน จำกัด
10 ดวงดี แอนด์ เซอร์วิส 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ดวงดี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11 ดาราใต้ เหมืองแร่ 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ดาราใต้ เหมืองแร่ จำกัด
12 ดาวหน้าพระลานกรุ๊ป (1994) 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ดาวหน้าพระลานกรุ๊ป (1994) จำกัด
13 ทรัพย์มินเนอรัลส์รีสอทส์เซส 2,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์มินเนอรัลส์รีสอทส์เซส จำกัด
14 ทับทิมศิลา 50,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ทับทิมศิลา จำกัด
15 ทิพย์ศิลา ท่าม่วง 2,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ทิพย์ศิลา ท่าม่วง จำกัด
16 ที ซี มินเนอรัล 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ที ซี มินเนอรัล จำกัด
17 ทีเคพีวี 20,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท ทีเคพีวี จำกัด
18 ทุ่งทอง เหมืองแร่ 30,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ทุ่งทอง เหมืองแร่ จำกัด
19 ทุ่งใหญ่พลาสเตอร์ 25,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุ่งใหญ่พลาสเตอร์ จำกัด
20 นราธิวาสโรงโม่หิน 77,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หิน
21 นาคภิบาลศิลาพันธ์ 200,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภิบาลศิลาพันธ์
22 นายเหมือง 10,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท นายเหมือง จำกัด
23 บานชื่น ไมนิ่ง 300,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานชื่น ไมนิ่ง
24 ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ 250,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด
25 ปิยะมิตรไมนิ่ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ปิยะมิตรไมนิ่ง จำกัด
26 พรพิศศิลา 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท พรพิศศิลา จำกัด
27 พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
28 พีบี เซเลไนท์ ออร์ ไมนิ่ง 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พีบี เซเลไนท์ ออร์ ไมนิ่ง จำกัด
29 มินเนอร์รี่ กรุ๊ป 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท มินเนอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด
30 ยิปซั่มเวลธ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ยิปซั่มเวลธ จำกัด
31 ยิปซั่มเฮ้าส์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จำกัด
32 ยุโสบอินเตอร์เนชั่นแนล กันตัง พอร์ต 20,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช บริษัท ยุโสบอินเตอร์เนชั่นแนล กันตัง พอร์ต จำกัด
33 ล้านหิน ดีเวลล็อปเมนท์ 2,500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ล้านหิน ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
34 ว.พัฒนาศิลาอุตสาหกรรม 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พัฒนาศิลาอุตสาหกรรม
35 วานิชยิบซั่ม 44,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
36 วิษณุซีเมนต์ 205,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิษณุซีเมนต์ จำกัด
37 ศรีมณตรา ไมนิ่ง 5,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท ศรีมณตรา ไมนิ่ง จำกัด
38 ศักดิ์ชาย 10,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ศักดิ์ชาย จำกัด
39 ศิลาชานน 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ศิลาชานน จำกัด
40 ศิลาเปรมอนันต์ 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ศิลาเปรมอนันต์ จำกัด
41 ศิลาโชคประทาน 1,000,000 ปากคาด บึงกาฬ บริษัท ศิลาโชคประทาน จำกัด
42 ส.อมรพรรณ (1993) 50,000,000 สีชมพู ขอนแก่น บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัด
43 ส.อุตสาหกรรมหน้าพระลาน 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อุตสาหกรรมหน้าพระลาน
44 สยามแคลเซี่ยมโปรดักส์ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท สยามแคลเซี่ยมโปรดักส์ จำกัด
45 สระบุรีอุดมรัตน์ 5,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีอุดมรัตน์
46 สหชาติเศรษฐกิจ 60,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
47 สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำกัด
48 สุพรรณคีรี 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สุพรรณคีรี จำกัด
49 สุราษฎร์ แคลไซต์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์ แคลไซต์ จำกัด
50 สุราษฎร์ ไลม์สโตน 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์ ไลม์สโตน จำกัด
51 อ.เกษตรชัย 600,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เกษตรชัย
52 อัคขพัฒไมนิ่ง 7,000,000 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง
53 อัครยิบซั่ม 5,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท อัครยิบซั่ม จำกัด
54 เขตศิลา 40,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เขตศิลา จำกัด
55 เจริญลาภ 2562 50,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด
56 เจริญสุขไมนิ่ง 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขไมนิ่ง
57 เซาธ สยามโดโลไมท์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จำกัด
58 เทพศิลป์ศิลา เชียงราย 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เทพศิลป์ศิลา เชียงราย จำกัด
59 เพียว ไบรท์ 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เพียว ไบรท์ จำกัด
60 เพียวไบรท์ ยิปซั่ม 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จำกัด
61 เมียนมา ซเว แมนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เมียนมา ซเว แมนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
62 เยนเนอรัล ไมนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เยนเนอรัล ไมนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
63 เหมืองแร่บุญญวัชร 35,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จำกัด
64 เหมืองแร่ห้วยใหญ่ 500,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เหมืองแร่ห้วยใหญ่ จำกัด
65 เอ็นนีโก้ ซัพพลาย 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด
66 เอ็นเคอาร์ คอนสตรัคชั่น 3,500,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคอาร์ คอนสตรัคชั่น
67 เอฟเออาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด บริษัท เอฟเออาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68 เอสแอนด์เอส เมเนจเมนท์ 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส เมเนจเมนท์
69 เอเซีย อินดัสเตรียล กรุ๊ป 200,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด
70 แม่ปิงพนากิจ 40,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด
71 แร่พรทวีปาล์ม 1,432,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท แร่พรทวีปาล์ม จำกัด
72 แร่สยาม 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท แร่สยาม จำกัด
73 โคสตอล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท โคสตอล จำกัด
74 โชคพนา (2512) 385,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด
75 โชคพนาไมนิ่ง 34,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท โชคพนาไมนิ่ง จำกัด
76 โฟร์คิงส์ (966955) 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท โฟร์คิงส์ (966955) จำกัด
77 โรงโม่หินวัชรขจร 9,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินวัชรขจร
78 โรงโม่หินศิลาทอง 8,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงโม่หินศิลาทอง จำกัด
79 โรงโม่หินสุวรรณ 45,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด
80 ไตรทรัพย์ ไมนิ่ง แอนด์ อกริคัลเชอรัล (ไทย) 2,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ไตรทรัพย์ ไมนิ่ง แอนด์ อกริคัลเชอรัล (ไทย) จำกัด
81 ไทยสโตนแกรนิต อินดัสทรี่ 2,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท ไทยสโตนแกรนิต อินดัสทรี่ จำกัด
82 ไทยเหมืองหิน 3,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ไทยเหมืองหิน จำกัด
83 ไทยโดโลไมต์ 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยโดโลไมต์ จำกัด
84 ไพโดฟอส นทพรม 8,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ไพโดฟอส นทพรม จำกัด
85 ไลยมาศ 2,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ไลยมาศ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ