รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง จำกัด
2 ก.โกสุมท่าทราย 2,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โกสุมท่าทราย
3 กรกมล อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท กรกมล อุตสาหกรรมทราย จำกัด
4 กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 กรุงเกษม 4,200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม
6 กรุงไทยซัพพลาย 5,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด
7 กอป กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กอป กรุ๊ป จำกัด
8 กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย จำกัด
9 กาญจนา หินอุตสาหกรรม 25,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนา หินอุตสาหกรรม จำกัด
10 กาบี้ แฟมิลี่ 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท กาบี้ แฟมิลี่ จำกัด
11 กาบเชิงทรายทอง 2018 1,000,000 กาบเชิง สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาบเชิงทรายทอง 2018
12 กิ่งดาวพาณิชย์ 1,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งดาวพาณิชย์
13 กิจธาราทรัพย์ 500,000 พรเจริญ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธาราทรัพย์
14 กิมซอ 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท กิมซอ จำกัด
15 กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
16 ขนส่งสานนท์ 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ขนส่งสานนท์ จำกัด
17 ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ จำกัด
18 คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น 2,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
19 คำตัน ทีดี 1,700,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำตัน ทีดี
20 คำพิทูรย์ก่อสร้าง 900,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพิทูรย์ก่อสร้าง
21 คำมูเซอ 7,600,000 เวียงชัย เชียงราย บริษัท คำมูเซอ จำกัด
22 คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ 1,000,000 บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ จำกัด
23 คิวไฟว์ 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวไฟว์ จำกัด
24 คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง 10,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง จำกัด
25 คุ้มโชคชัย 1,500,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มโชคชัย
26 จงรัก คอนกรีต 30,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท จงรัก คอนกรีต จำกัด
27 จันทร์ธุระกิจบาดาล 500,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ธุระกิจบาดาล
28 จี บี แคปปิตอล 10,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท จี บี แคปปิตอล จำกัด
29 จุลพงษ์การโยธา 5,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา
30 ช.ชัยเจริญ1979 1,000,000 สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยเจริญ1979
31 ช.ชโนทัย โลจิสติกส์ 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชโนทัย โลจิสติกส์
32 ช.ทวีรุ่งเรือง 2,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท ช.ทวีรุ่งเรือง จำกัด
33 ช.ธนโชติ 2013 5,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช.ธนโชติ 2013 จำกัด
34 ช.เสรี กรวดทราย 2,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ บริษัท ช.เสรี กรวดทราย จำกัด
35 ช.โชคทรัพย์อธิศ 1,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคทรัพย์อธิศ
36 ชลบุรี แซนดิ้ง 2,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ชลบุรี แซนดิ้ง จำกัด
37 ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง 2,000,000 งาว ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง
38 ชัยกมลสิริ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชัยกมลสิริ จำกัด
39 ชัยพรเหมืองพลอย 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยพรเหมืองพลอย จำกัด
40 ชัยภิวัตร 35,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยภิวัตร จำกัด
41 ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง บริษัท ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ จำกัด
42 ชัยสถิตย์ ซัพพลาย 800,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสถิตย์ ซัพพลาย
43 ช้างเชียงแสน 1,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างเชียงแสน
44 ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 งาว ลำปาง บริษัท ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 ชินกิจ การโยธา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินกิจ การโยธา
46 ซายหงษ์ 1,500,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายหงษ์
47 ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ 10,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
48 ซี.เอ.ทีเอช 2,500,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.ทีเอช
49 ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง 5,000,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง
50 ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
51 ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ 72,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด
52 ณัฐบดินทร์ 1,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐบดินทร์
53 ณัฐวัชต์ ขนส่ง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวัชต์ ขนส่ง
54 ณิชาภัทร 2001 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภัทร 2001
55 ดงลานศิลา 20,000,000 สีชมพู ขอนแก่น บริษัท ดงลานศิลา จำกัด
56 ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016) 1,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016)
57 ดวงใจ 1992 200,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงใจ 1992
58 ดินและทราย 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ดินและทราย จำกัด
59 ดี เจริญ ทรายทอง 2556 2,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท ดี เจริญ ทรายทอง 2556 จำกัด
60 ตรีบุพชาติ 700,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติ
61 ตะวันออกพัฒนา 20,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด
62 ตาก (1999) 3,000,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาก (1999)
63 ตากทรายทิพย์ 6,000,000 วังเจ้า ตาก บริษัท ตากทรายทิพย์ จำกัด
64 ถมทอง 1992 5,000,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท ถมทอง 1992 จำกัด
65 ท.ทรายแม่น้ำยม 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ท.ทรายแม่น้ำยม จำกัด
66 ทรงดีการค้า 500,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงดีการค้า
67 ทรัพย์คูณทวี999 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทรัพย์คูณทวี999 จำกัด
68 ทรัพย์ทรายสยาม 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ทรายสยาม จำกัด
69 ทรัพย์มงคล 2018 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์มงคล 2018 จำกัด
70 ทรัพย์มงคล 888 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทรัพย์มงคล 888 จำกัด
71 ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น
72 ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 3,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 จำกัด
73 ทรัพย์ฤาฟ้า 5,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์ฤาฟ้า จำกัด
74 ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์
75 ทรัพย์แม่เมย 2,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เมย
76 ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
77 ทราย ดี เอส ซี 5,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ทราย ดี เอส ซี จำกัด
78 ทราย เพิ่มพูล 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทราย เพิ่มพูล จำกัด
79 ทรายกระบี่ 4,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ทรายกระบี่ จำกัด
80 ทรายกัลยาณมิตร 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายกัลยาณมิตร จำกัด
81 ทรายกำแพงเพชรพัฒนา 1,200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทรายกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด
82 ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท
83 ทรายตั้งโชคดี 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายตั้งโชคดี
84 ทรายถาวร (1996) 29,450,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร (1996)
85 ทรายทรัพย์แปดเก้า 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ทรายทรัพย์แปดเก้า จำกัด
86 ทรายทอง ก้องหล้า 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายทอง ก้องหล้า จำกัด
87 ทรายทอง เทพประทาน 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทรายทอง เทพประทาน จำกัด
88 ทรายทองพัฒนา 2013 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองพัฒนา 2013
89 ทรายทองเดชและบุตร 2,500,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองเดชและบุตร
90 ทรายท่าตอน 2,000,000 ฝาง เชียงใหม่ บริษัท ทรายท่าตอน จำกัด
91 ทรายท่าอาจ 2,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายท่าอาจ
92 ทรายธนชล 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายธนชล จำกัด
93 ทรายธารา 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายธารา จำกัด
94 ทรายบุญมี 18,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ทรายบุญมี จำกัด
95 ทรายพิมาย 5,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท ทรายพิมาย จำกัด
96 ทรายพิสิษฐ์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายพิสิษฐ์ จำกัด
97 ทรายภูเพชร 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด
98 ทรายย่งฮั้ว 230,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท ทรายย่งฮั้ว จำกัด
99 ทรายศรีดอนไชย 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายศรีดอนไชย จำกัด
100 ทรายสวย (2004) 6,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทรายสวย (2004) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ