รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง จำกัด
2 ก.โกสุมท่าทราย 2,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โกสุมท่าทราย
3 กรกมล อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท กรกมล อุตสาหกรรมทราย จำกัด
4 กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 กรุงเกษม 4,200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม
6 กรุงไทยซัพพลาย 5,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด
7 กอป กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กอป กรุ๊ป จำกัด
8 กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย จำกัด
9 กาญจนา หินอุตสาหกรรม 25,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนา หินอุตสาหกรรม จำกัด
10 กาบี้ แฟมิลี่ 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท กาบี้ แฟมิลี่ จำกัด
11 กาบเชิงทรายทอง 2018 1,000,000 กาบเชิง สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาบเชิงทรายทอง 2018
12 กิ่งดาวพาณิชย์ 1,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งดาวพาณิชย์
13 กิจธาราทรัพย์ 500,000 พรเจริญ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธาราทรัพย์
14 กิมซอ 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท กิมซอ จำกัด
15 กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
16 ขนส่งสานนท์ 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ขนส่งสานนท์ จำกัด
17 ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ จำกัด
18 คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น 2,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
19 คำตัน ทีดี 1,700,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำตัน ทีดี
20 คำพิทูรย์ก่อสร้าง 900,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพิทูรย์ก่อสร้าง
21 คำมูเซอ 7,600,000 เวียงชัย เชียงราย บริษัท คำมูเซอ จำกัด
22 คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ 1,000,000 บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ จำกัด
23 คิวไฟว์ 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวไฟว์ จำกัด
24 คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง 10,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง จำกัด
25 คุ้มโชคชัย 1,500,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มโชคชัย
26 จงรัก คอนกรีต 30,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท จงรัก คอนกรีต จำกัด
27 จันทร์ธุระกิจบาดาล 500,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ธุระกิจบาดาล
28 จี บี แคปปิตอล 10,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท จี บี แคปปิตอล จำกัด
29 จุลพงษ์การโยธา 5,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา
30 ช.ชัยเจริญ1979 1,000,000 สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยเจริญ1979
31 ช.ชโนทัย โลจิสติกส์ 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชโนทัย โลจิสติกส์
32 ช.ทวีรุ่งเรือง 2,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท ช.ทวีรุ่งเรือง จำกัด
33 ช.ธนโชติ 2013 5,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช.ธนโชติ 2013 จำกัด
34 ช.เสรี กรวดทราย 2,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ บริษัท ช.เสรี กรวดทราย จำกัด
35 ช.โชคทรัพย์อธิศ 1,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคทรัพย์อธิศ
36 ชลบุรี แซนดิ้ง 2,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ชลบุรี แซนดิ้ง จำกัด
37 ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง 2,000,000 งาว ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง
38 ชัยกมลสิริ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชัยกมลสิริ จำกัด
39 ชัยพรเหมืองพลอย 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยพรเหมืองพลอย จำกัด
40 ชัยภิวัตร 35,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยภิวัตร จำกัด
41 ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง บริษัท ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ จำกัด
42 ชัยสถิตย์ ซัพพลาย 800,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสถิตย์ ซัพพลาย
43 ช้างเชียงแสน 1,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างเชียงแสน
44 ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 งาว ลำปาง บริษัท ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 ชินกิจ การโยธา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินกิจ การโยธา
46 ซายหงษ์ 1,500,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายหงษ์
47 ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ 10,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
48 ซี.เอ.ทีเอช 2,500,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.ทีเอช
49 ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง 5,000,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง
50 ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
51 ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ 72,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด
52 ณัฐบดินทร์ 1,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐบดินทร์
53 ณัฐวัชต์ ขนส่ง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวัชต์ ขนส่ง
54 ณิชาภัทร 2001 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภัทร 2001
55 ดงลานศิลา 20,000,000 สีชมพู ขอนแก่น บริษัท ดงลานศิลา จำกัด
56 ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016) 1,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016)
57 ดวงใจ 1992 200,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงใจ 1992
58 ดินและทราย 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ดินและทราย จำกัด
59 ดี เจริญ ทรายทอง 2556 2,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท ดี เจริญ ทรายทอง 2556 จำกัด
60 ตรีบุพชาติ 700,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติ
61 ตะวันออกพัฒนา 20,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด
62 ตาก (1999) 3,000,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาก (1999)
63 ตากทรายทิพย์ 6,000,000 วังเจ้า ตาก บริษัท ตากทรายทิพย์ จำกัด
64 ถมทอง 1992 5,000,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท ถมทอง 1992 จำกัด
65 ท.ทรายแม่น้ำยม 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ท.ทรายแม่น้ำยม จำกัด
66 ทรงดีการค้า 500,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงดีการค้า
67 ทรัพย์คูณทวี999 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทรัพย์คูณทวี999 จำกัด
68 ทรัพย์ทรายสยาม 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ทรายสยาม จำกัด
69 ทรัพย์มงคล 2018 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์มงคล 2018 จำกัด
70 ทรัพย์มงคล 888 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทรัพย์มงคล 888 จำกัด
71 ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น
72 ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 3,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 จำกัด
73 ทรัพย์ฤาฟ้า 5,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์ฤาฟ้า จำกัด
74 ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์
75 ทรัพย์แม่เมย 2,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เมย
76 ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
77 ทราย ดี เอส ซี 5,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ทราย ดี เอส ซี จำกัด
78 ทราย เพิ่มพูล 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทราย เพิ่มพูล จำกัด
79 ทรายกระบี่ 4,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ทรายกระบี่ จำกัด
80 ทรายกัลยาณมิตร 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายกัลยาณมิตร จำกัด
81 ทรายกำแพงเพชรพัฒนา 1,200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทรายกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด
82 ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท
83 ทรายตั้งโชคดี 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายตั้งโชคดี
84 ทรายถาวร (1996) 29,450,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร (1996)
85 ทรายทรัพย์แปดเก้า 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ทรายทรัพย์แปดเก้า จำกัด
86 ทรายทอง ก้องหล้า 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายทอง ก้องหล้า จำกัด
87 ทรายทอง เทพประทาน 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทรายทอง เทพประทาน จำกัด
88 ทรายทองพัฒนา 2013 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองพัฒนา 2013
89 ทรายทองเดชและบุตร 2,500,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองเดชและบุตร
90 ทรายท่าตอน 2,000,000 ฝาง เชียงใหม่ บริษัท ทรายท่าตอน จำกัด
91 ทรายท่าอาจ 2,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายท่าอาจ
92 ทรายธนชล 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายธนชล จำกัด
93 ทรายธารา 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรายธารา จำกัด
94 ทรายบุญมี 18,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ทรายบุญมี จำกัด
95 ทรายพิมาย 5,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท ทรายพิมาย จำกัด
96 ทรายพิสิษฐ์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายพิสิษฐ์ จำกัด
97 ทรายภูเพชร 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด
98 ทรายย่งฮั้ว 230,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท ทรายย่งฮั้ว จำกัด
99 ทรายศรีดอนไชย 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทรายศรีดอนไชย จำกัด
100 ทรายสวย (2004) 6,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทรายสวย (2004) จำกัด
101 ทรายสวย 888 2,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด
102 ทรายสะอาด (2010) 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายสะอาด (2010)
103 ทรายสายชล 1,000,000 พญาเม็งราย เชียงราย บริษัท ทรายสายชล จำกัด
104 ทรายสีกาญจน์ 20,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทรายสีกาญจน์ จำกัด
105 ทรายสีม่วง 25,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทรายสีม่วง จำกัด
106 ทรายสืบเจริญ 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ทรายสืบเจริญ จำกัด
107 ทรายสุรีรัตน์ 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทรายสุรีรัตน์ จำกัด
108 ทรายอิง 89 1,100,000 ขุนตาล เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายอิง 89
109 ทรายเงิน ธารทอง 4,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ทรายเงิน ธารทอง จำกัด
110 ทรายเพชรทอง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทรายเพชรทอง จำกัด
111 ทรายเหรียญทอง 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเหรียญทอง
112 ทรายแก้วพุทไธสง 1,000,000 พุทไธสง บุรีรัมย์ บริษัท ทรายแก้วพุทไธสง จำกัด
113 ทรายแม่ปิง 2,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายแม่ปิง
114 ทรายโยนก 1,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายโยนก
115 ท้องฟ้า กรุ๊ป 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ท้องฟ้า กรุ๊ป จำกัด
116 ทองเพิ่มพูนสุข กรุ๊ป 3,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท ทองเพิ่มพูนสุข กรุ๊ป จำกัด
117 ทอพ ซิลิกา 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอพ ซิลิกา จำกัด
118 ท่าตูมทรายทอง 10,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าตูมทรายทอง
119 ท่าทราย เอส.ซี. 1,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย เอส.ซี.
120 ท่าทราย กานต์ธีรา 1,000,000 เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย กานต์ธีรา
121 ท่าทราย ดี.ที. 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ท่าทราย ดี.ที. จำกัด
122 ท่าทราย ท.อรุณ 2,100,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย ท.อรุณ
123 ท่าทราย ทรัพย์ทีเอ 5,000,000 ดอยเต่า เชียงใหม่ บริษัท ท่าทราย ทรัพย์ทีเอ จำกัด
124 ท่าทราย ทรัพย์ลำปาง 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย ทรัพย์ลำปาง
125 ท่าทราย นาย ส. 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย นาย ส.
126 ท่าทราย อุดมทรัพย์ 5,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ท่าทราย อุดมทรัพย์ จำกัด
127 ท่าทราย โอเชี่ยน 1,000,000 แคนดง บุรีรัมย์ บริษัท ท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด
128 ท่าทราย ไฮเวย์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ท่าทราย ไฮเวย์ จำกัด
129 ท่าทรายกนก (1999) 140,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าทรายกนก (1999) จำกัด
130 ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี 43,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี
131 ท่าทรายจิตอัมรินทร์ 15,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าทรายจิตอัมรินทร์ จำกัด
132 ท่าทรายตรัง 10,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ท่าทรายตรัง จำกัด
133 ท่าทรายทวีวัฒนา 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายทวีวัฒนา
134 ท่าทรายทิพย์เจริญ 3,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ท่าทรายทิพย์เจริญ จำกัด
135 ท่าทรายธณป ทรัพย์รุ่งเจริญ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ท่าทรายธณป ทรัพย์รุ่งเจริญ จำกัด
136 ท่าทรายนำโชคสุนทร 4,000,000 หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายนำโชคสุนทร
137 ท่าทรายบ้านหนองร่อง 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบ้านหนองร่อง
138 ท่าทรายบุญชัย 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบุญชัย
139 ท่าทรายพรเพชรทรายทอง 5,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพรเพชรทรายทอง
140 ท่าทรายพิรธร 3,000,000 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บริษัท ท่าทรายพิรธร จำกัด
141 ท่าทรายพูนผล 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพูนผล
142 ท่าทรายฟ้ามงคล 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง บริษัท ท่าทรายฟ้ามงคล จำกัด
143 ท่าทรายมิ่งมงคล 3,000,000 บ้านตาก ตาก บริษัท ท่าทรายมิ่งมงคล จำกัด
144 ท่าทรายร่ำรวยยิ่ง 3,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท ท่าทรายร่ำรวยยิ่ง จำกัด
145 ท่าทรายลำภาชี 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายลำภาชี
146 ท่าทรายลุงบวนและบุตร 1,200,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายลุงบวนและบุตร
147 ท่าทรายวงศ์วัชระ กรุ๊ป 1999 2,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ท่าทรายวงศ์วัชระ กรุ๊ป 1999 จำกัด
148 ท่าทรายวังข่าเจริญ 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายวังข่าเจริญ
149 ท่าทรายวีณา 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายวีณา
150 ท่าทรายศรีมูลโชคชัย 1,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ บริษัท ท่าทรายศรีมูลโชคชัย จำกัด
151 ท่าทรายศรีเผย กรวด ทราย 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท ท่าทรายศรีเผย กรวด ทราย จำกัด
152 ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร 15,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร
153 ท่าทรายสันสุนีย์ 3,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายสันสุนีย์
154 ท่าทรายสิริกร 16,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท ท่าทรายสิริกร จำกัด
155 ท่าทรายอยู่เหลียง 300,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายอยู่เหลียง
156 ท่าทรายอัญเชิญสถิต 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท ท่าทรายอัญเชิญสถิต จำกัด
157 ท่าทรายอินทรีแดง 1,200,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายอินทรีแดง
158 ท่าทรายเกรียงไกร 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเกรียงไกร
159 ท่าทรายเงิน 5,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเงิน
160 ท่าทรายเทพนิมิตรพาณิชย์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเทพนิมิตรพาณิชย์
161 ท่าทรายโกพัฒน์ 1,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท ท่าทรายโกพัฒน์ จำกัด
162 ท่าทรายโชคบริบูรณ์ 2,100,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายโชคบริบูรณ์
163 ท่าทรายโชคมีชัย 3,000,000 เขมราฐ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายโชคมีชัย
164 ท่าทรายโชคมีทรัพย์ 3,000,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายโชคมีทรัพย์
165 ธงชัยธุรกิจ (1995) 5,000,000 ท้ายเหมือง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยธุรกิจ (1995)
166 ธนกิตติวัฒน์ 1,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ธนกิตติวัฒน์ จำกัด
167 ธนชลทรายเพ็ช 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ธนชลทรายเพ็ช จำกัด
168 ธนดลชัย 1,000,000 แม่แจ่ม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนดลชัย
169 ธนศิษฐ์3 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ธนศิษฐ์3 จำกัด
170 ธนาภรณ์ ทรัพย์ 1,000,000 ชื่นชม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาภรณ์ ทรัพย์
171 ธรฤทธิ์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธรฤทธิ์ กรุ๊ป จำกัด
172 ธัชยะ 6,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชยะ
173 ธาเนตร โภคทรัพย์อนันต์ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาเนตร โภคทรัพย์อนันต์
174 น.สร้อยเงิน 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท น.สร้อยเงิน จำกัด
175 นพรัตน์ก่อสร้าง 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ก่อสร้าง
176 นพเก้า วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท นพเก้า วัสดุภัณฑ์ จำกัด
177 นพเก้าทรายทอง 2009 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้าทรายทอง 2009
178 นภดลราชสีห์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท นภดลราชสีห์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
179 นรสิงห์ แซนด์ โปรดักชั่น 3,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท นรสิงห์ แซนด์ โปรดักชั่น จำกัด
180 นวัตกรรมเหมืองทราย 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท นวัตกรรมเหมืองทราย จำกัด
181 น่านทรายทอง 5,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านทรายทอง
182 น้ำลึกทรายทอง 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำลึกทรายทอง
183 น้ำหมากกระจาย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท น้ำหมากกระจาย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
184 นิตย์โชติการโยธา 1,000,000 ตะโหมด พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์โชติการโยธา
185 นิว พลอยกาญจน์ อินเตอร์ เทค 5,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท นิว พลอยกาญจน์ อินเตอร์ เทค จำกัด
186 นุนแท่น กรุ๊ป 42,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นุนแท่น กรุ๊ป จำกัด
187 บดีพัฒน์ 3,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท บดีพัฒน์ จำกัด
188 บ่อกรวดล้างพัทลุง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บ่อกรวดล้างพัทลุง จำกัด
189 บ่อทราย พรชัย 1,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท บ่อทราย พรชัย จำกัด
190 บ่อทราย พรพิรุณ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บ่อทราย พรพิรุณ จำกัด
191 บ่อทรายทวีทรัพย์ (2559) 1,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บริษัท บ่อทรายทวีทรัพย์ (2559) จำกัด
192 บ่อทรายบุญนำชัย 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายบุญนำชัย
193 บ่อทรายประสาร 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บ่อทรายประสาร จำกัด
194 บ่อทรายสามชัย 2533 2,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายสามชัย 2533
195 บ่อทรายสามทรายทอง 1,500,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายสามทรายทอง
196 บ่อทรายโชคทรายทอง 5,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท บ่อทรายโชคทรายทอง จำกัด
197 บัวเงิน 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บัวเงิน จำกัด
198 บางไทร-อยุธยา 85,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท บางไทร-อยุธยา จำกัด
199 บ้านชัย 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านชัย
200 บ้านสวัสดิการไทย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านสวัสดิการไทย จำกัด
201 บ้านเสด็จ ลำปาง 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเสด็จ ลำปาง
202 บ้านแคการทราย 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท บ้านแคการทราย จำกัด
203 บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ จำกัด
204 บิ๊ก ร็อค 2017 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท บิ๊ก ร็อค 2017 จำกัด
205 บิ๊กบอสกรุ๊ป คอนสตรัคชั่น 1,500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กบอสกรุ๊ป คอนสตรัคชั่น
206 บี.พี.ค้าวัสดุ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บี.พี.ค้าวัสดุ จำกัด
207 บีซีเอ็น(2013) 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็น(2013)
208 บุญศิลารัตน์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บุญศิลารัตน์ จำกัด
209 บุญส่ง ท.ทรายทอง 2,000,000 ฮอด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง ท.ทรายทอง
210 บุญส่ง ร๊อคดิล 1,500,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง ร๊อคดิล
211 บุญเหลือทรายธรรมชาติ 800,000 แกลง ระยอง บริษัท บุญเหลือทรายธรรมชาติ จำกัด
212 บุรีรัมย์ทรายเพชร 5,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทรายเพชร
213 บุรีรัมย์ทรายแก้ว 3,080,000 คูเมือง บุรีรัมย์ บริษัท บุรีรัมย์ทรายแก้ว จำกัด
214 บุรีเจริญท่าทราย 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท บุรีเจริญท่าทราย จำกัด
215 ป.พิชญา ท่าทราย 1,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พิชญา ท่าทราย
216 ปกรณ์กิจภิทักษ์ 5,000,000 รัตนวาปี หนองคาย บริษัท ปกรณ์กิจภิทักษ์ จำกัด
217 ปฐพีสายชล 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ปฐพีสายชล จำกัด
218 ปฐมศิริโชค 10,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปฐมศิริโชค จำกัด
219 ปทุมธานีธุรกิจพัฒนา 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปทุมธานีธุรกิจพัฒนา จำกัด
220 ปนัดดา ที แอนด์ บี 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปนัดดา ที แอนด์ บี จำกัด
221 ประสิทธิ์ชัย ท่าทราย 700,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ชัย ท่าทราย
222 ปฤษฐาพร ทรายเงิน 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฤษฐาพร ทรายเงิน
223 ปากคลองม่วง 2,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ปากคลองม่วง จำกัด
224 ปุณณทรัพย์ 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณทรัพย์
225 ผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา จำกัด
226 ผาเงิน 5,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ผาเงิน จำกัด
227 ฝุ่นทิพย์ปาลพิสิษฐ์ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ฝุ่นทิพย์ปาลพิสิษฐ์ จำกัด
228 พรมศิริ กรุ๊ป 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมศิริ กรุ๊ป
229 พรหมสุวรรณธุรกิจ 84,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท พรหมสุวรรณธุรกิจ จำกัด
230 พระเวียง โลจิสติกส์ 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท พระเวียง โลจิสติกส์ จำกัด
231 พลพัฒนาทราย 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลพัฒนาทราย
232 พลอยกาญจน์ อินเตอร์ กรุ๊พ 25,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท พลอยกาญจน์ อินเตอร์ กรุ๊พ จำกัด
233 พลังงานธรรมชาติสยามไทย 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ บริษัท พลังงานธรรมชาติสยามไทย จำกัด
234 พิบูลย์ทราย 20,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด
235 พิบูลย์ทราย 2015 5,000,000 ฮอด เชียงใหม่ บริษัท พิบูลย์ทราย 2015 จำกัด
236 พิมายทรายทอง 2,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายทรายทอง
237 พิสะมอน 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสะมอน
238 พี เอส ดี อินทิเกรท 2011 30,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท 2011 จำกัด
239 พี แอนด์ บี 2015 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พี แอนด์ บี 2015 จำกัด
240 พี.ซี.แลนด์ อยุธยา 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท พี.ซี.แลนด์ อยุธยา จำกัด
241 พี.บี.บี.คอนกรีต 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท พี.บี.บี.คอนกรีต จำกัด
242 พี.พี.เค. ทรายทอง 3,000,000 ตะกั่วป่า พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค. ทรายทอง
243 พีดับบลิว ซิลิก้า โปรเซสซิ่ง 15,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พีดับบลิว ซิลิก้า โปรเซสซิ่ง จำกัด
244 พีทีเอส สโตน 1,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท พีทีเอส สโตน จำกัด
245 พีพีจีอาร์ 20,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพีจีอาร์ จำกัด
246 พีเอส ดริล 2015 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส ดริล 2015
247 พีเอส ท่าทราย พรหมเสน กรุ๊ป 1,000,000 ดอยเต่า เชียงใหม่ บริษัท พีเอส ท่าทราย พรหมเสน กรุ๊ป จำกัด
248 พูนทรัพย์ ทรายทอง 1,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท พูนทรัพย์ ทรายทอง จำกัด
249 ฟิวเจอร์ บิสซิเนส พาร์ค 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส พาร์ค จำกัด
250 ภัจจ์ศิลา 3,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจ์ศิลา
251 ภูตรัง 59 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ภูตรัง 59 จำกัด
252 ภูทองอันดา 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ภูทองอันดา จำกัด
253 ภูผาดำ 1,000,000 แม่ออน เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาดำ
254 ภูผาทอง 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ภูผาทอง จำกัด
255 ภูพิพัฒน์(2559) 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ภูพิพัฒน์(2559) จำกัด
256 ภูมิพัฒน์ การค้าและก่อสร้าง 40,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ภูมิพัฒน์ การค้าและก่อสร้าง จำกัด
257 ภูสว่าง บ่อทราย 1,000,000 กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูสว่าง บ่อทราย
258 ภูสินธารา 20,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ภูสินธารา จำกัด
259 มงคลศิลา 5,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท มงคลศิลา จำกัด
260 มงคลเศรษฐี ก่อสร้าง 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเศรษฐี ก่อสร้าง
261 มณีทรายเงิน 2,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท มณีทรายเงิน จำกัด
262 มณีสมุทรทรายทอง 5,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท มณีสมุทรทรายทอง จำกัด
263 มหาทรัพย์เจริญ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท มหาทรัพย์เจริญ จำกัด
264 มหานคร อโยธยา 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท มหานคร อโยธยา จำกัด
265 มังกี้ ไดฟวิ่ง 4,000,000 เกาะช้าง ตราด บริษัท มังกี้ ไดฟวิ่ง จำกัด
266 มั่งมีศรีสุข88 1,200,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท มั่งมีศรีสุข88 จำกัด
267 มั่งมีอนันต์ 2,000,000 ไชยวาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีอนันต์
268 มั่นสายรุ่งเรือง 1,500,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นสายรุ่งเรือง
269 มาทวีศิลาทรัพย์ 1,000,000 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บริษัท มาทวีศิลาทรัพย์ จำกัด
270 มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 60,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
271 มิตรเจริญยิ่ง 3,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท มิตรเจริญยิ่ง จำกัด
272 มุสลิมบางกอก 2,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลิมบางกอก
273 ยศบุตรสหการ 1,840,000 เถิน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศบุตรสหการ
274 ยิ่งสวัสดิ์ ซิลิกา แซนด์ 5,000,000 ลำทะเมนชัย นครราชสีมา บริษัท ยิ่งสวัสดิ์ ซิลิกา แซนด์ จำกัด
275 ยิ่งสวัสดิ์ อุตสาหกรรม 1,000,000 ลำทะเมนชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งสวัสดิ์ อุตสาหกรรม
276 ยิ่งสวัสดิ์ อุตสาหกรรม 10,000,000 ลำทะเมนชัย นครราชสีมา บริษัท ยิ่งสวัสดิ์ อุตสาหกรรม จำกัด
277 ยิ่งสวัสดิ์ท่าทราย 2,000,000 ลำทะเมนชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งสวัสดิ์ท่าทราย
278 ยูนิตี้แลนด์เอสเตท 3,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ยูนิตี้แลนด์เอสเตท จำกัด
279 ยูนิแซนด์ 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ยูนิแซนด์ จำกัด
280 ยูเนี่ยนโกลเด้นแซนด์ 25,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ยูเนี่ยนโกลเด้นแซนด์ จำกัด
281 ยโสธรทรายทอง 2,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ยโสธรทรายทอง จำกัด
282 รจนาทองทวี 3,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รจนาทองทวี
283 ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ 4,500,000 โพนพิสัย หนองคาย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จำกัด
284 รวมทรัพย์มีชัย ก่อสร้าง 1,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์มีชัย ก่อสร้าง
285 รวมโชค บ่อทราย 10,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท รวมโชค บ่อทราย จำกัด
286 ร่องแช่ทรายงาม 1,000,000 เทิง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่องแช่ทรายงาม
287 ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแซนด์ซัพพลาย 20,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแซนด์ซัพพลาย จำกัด
288 ระวีสวัสดิ์ 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ระวีสวัสดิ์ จำกัด
289 รังกาใหญ่ ทรายทอง 3,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท รังกาใหญ่ ทรายทอง จำกัด
290 รัตติพงศ์ กรุ๊ป 2,000,000 ท่าแซะ ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตติพงศ์ กรุ๊ป
291 รัตนบุรีทรายทอง 1,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนบุรีทรายทอง
292 ร่ำรวย คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวย คอนสตรัคชั่น
293 รุ่งเจริญ 2561 1,000,000 เมืองยาง นครราชสีมา บริษัท รุ่งเจริญ 2561 จำกัด
294 รุ่งเจริญทรายทอง 1,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท รุ่งเจริญทรายทอง จำกัด
295 รุ่งเรือง ท่าทรายห้วยบง 1,000,000 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง ท่าทรายห้วยบง
296 รุจิรา 100,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิรา
297 ลันดา 2003 600,000 สวนผึ้ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันดา 2003
298 ลำปาง ลมจอย 2,000,000 วังเหนือ ลำปาง บริษัท ลำปาง ลมจอย จำกัด
299 ลำปาง แอนด์ เฟรนด์ 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ลำปาง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
300 ลำภูราทรายดี 2,000,000 ห้วยยอด ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำภูราทรายดี
301 วรนน ดีเวลลอปเม้นท์(2554) 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท วรนน ดีเวลลอปเม้นท์(2554) จำกัด
302 วสวิษย์ทรายทอง 3,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสวิษย์ทรายทอง
303 วสุทรายทอง 70,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท วสุทรายทอง จำกัด
304 วอลตัน พัฒนา 2,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท วอลตัน พัฒนา จำกัด
305 วอลตัน เอสเตท 20,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท วอลตัน เอสเตท จำกัด
306 วังทรายทอง 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท วังทรายทอง จำกัด
307 วิเชตนคร อวยพร 12,000,000 แจ้ห่ม ลำปาง บริษัท วิเชตนคร อวยพร จำกัด
308 ศ.นครปัวก่อสร้าง 1,800,000 ปัว น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.นครปัวก่อสร้าง
309 ศรีทรัพย์ธงชัย 3,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท ศรีทรัพย์ธงชัย จำกัด
310 ศรีทรายทอง 1994 1,500,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทรายทอง 1994
311 ศรีวสุนธรา 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ศรีวสุนธรา จำกัด
312 ศรีสะเกษจงเฮง 7,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ศรีสะเกษจงเฮง จำกัด
313 ศรีเจริญสุข เอสโอ คอนกรีต 5,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ศรีเจริญสุข เอสโอ คอนกรีต จำกัด
314 ศักดิ์ภิภัทธ์ แลนด์ แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ศักดิ์ภิภัทธ์ แลนด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
315 ศิริชัยพัฒนา ทรานสปอร์ต 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยพัฒนา ทรานสปอร์ต
316 ศิริมงคล ไมนิ่ง 1,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ศิริมงคล ไมนิ่ง จำกัด
317 ศิลาบ้านโฮ่ง 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาบ้านโฮ่ง
318 ศิลาภูผาม่าน 700,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาภูผาม่าน
319 ศิลาสัมพันธ์ 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท ศิลาสัมพันธ์ จำกัด
320 ศิลาเจริญกิจ 1995 4,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ศิลาเจริญกิจ 1995 จำกัด
321 ศิลาเจริญชัย 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ศิลาเจริญชัย จำกัด
322 ศิลาแสงชัยรัตน์ 4,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ศิลาแสงชัยรัตน์ จำกัด
323 ศีลสวัสดิ์ แอนด์ สโตน 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ศีลสวัสดิ์ แอนด์ สโตน จำกัด
324 ส. พรหมเจริญ 10,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ส. พรหมเจริญ จำกัด
325 ส.จินดาธิป 5,000,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จินดาธิป
326 ส.ทรายเพชร 2,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ส.ทรายเพชร จำกัด
327 ส.น่านชลธาร 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท ส.น่านชลธาร จำกัด
328 ส.พรเทพ วัสดุก่อสร้าง 2,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พรเทพ วัสดุก่อสร้าง
329 ส.สมพิศทรายทอง 1,200,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมพิศทรายทอง
330 ส.สิฐสว่าง รุ่งเรือง 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิฐสว่าง รุ่งเรือง
331 ส.อรุณขนส่ง (ไทย) 2,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ส.อรุณขนส่ง (ไทย) จำกัด
332 ส.เพชรทรายทอง 5,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ส.เพชรทรายทอง จำกัด
333 สกลกาญจน์อุตสาหกรรม 25,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท สกลกาญจน์อุตสาหกรรม จำกัด
334 สปาร์ติค แซนด์ 4,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท สปาร์ติค แซนด์ จำกัด
335 สมสุข ซิลิกาแซนด์ 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสุข ซิลิกาแซนด์
336 สมาร์ท คอนสตรั๊คชั่น (2556) 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท สมาร์ท คอนสตรั๊คชั่น (2556) จำกัด
337 สยาม พีอี 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม พีอี
338 สยามศิลป์ชัย 22,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท สยามศิลป์ชัย จำกัด
339 สยามเมืองทรายทอง 3,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท สยามเมืองทรายทอง จำกัด
340 สรรค์ชัย 63 5,000,000 ท่าอุเทน นครพนม บริษัท สรรค์ชัย 63 จำกัด
341 สร้างเงิน 20,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท สร้างเงิน จำกัด
342 สวน สน เทรดดิ้ง 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท สวน สน เทรดดิ้ง จำกัด
343 สหมิตรพาวเวอร์ทีม 1,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท สหมิตรพาวเวอร์ทีม จำกัด
344 สองพี่น้องรุ่งเรือง 3,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท สองพี่น้องรุ่งเรือง จำกัด
345 สานนท์ กรุ๊ป 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท สานนท์ กรุ๊ป จำกัด
346 สามทรัพย์ 111 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทรัพย์ 111
347 สิงห์ศิลาทอง 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด
348 สินแร่ พัฒนา 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท สินแร่ พัฒนา จำกัด
349 สินแร่พะโต๊ะ 1,950,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่พะโต๊ะ
350 สุขเกษตรอินทรีย์ 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท สุขเกษตรอินทรีย์ จำกัด
351 สุวคุณ 1,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท สุวคุณ จำกัด
352 สุวรรณภูมิไทย 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท สุวรรณภูมิไทย จำกัด
353 สุวรรณมงคลบพิตร 1,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท สุวรรณมงคลบพิตร จำกัด
354 สุเวชกรุ๊ป 2,000,000 คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเวชกรุ๊ป
355 หนองคายตรีทิพย์ 23,500,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายตรีทิพย์
356 หาดทองบวรธุรกิจ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดทองบวรธุรกิจ
357 หาดใหญ่ทรายทอง 2,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท หาดใหญ่ทรายทอง จำกัด
358 อ.ธิปจินดา 2,250,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ธิปจินดา
359 อมตะค้ากรวดทราย(2558) 1,000,000 รัตนวาปี หนองคาย บริษัท อมตะค้ากรวดทราย(2558) จำกัด
360 อยุธยาแลนด์ 2016 900,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อยุธยาแลนด์ 2016 จำกัด
361 อักษรวารี 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท อักษรวารี จำกัด
362 อัครเดโชทรัพย์ 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท อัครเดโชทรัพย์ จำกัด
363 อั้งเจริญ ทรายทอง 3,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท อั้งเจริญ ทรายทอง จำกัด
364 อัล-อามีน ร็อค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล-อามีน ร็อค แอนด์ คอนสตรัคชั่น
365 อารีย์ ไมนิ่ง 5,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ ไมนิ่ง
366 อาร์ ที ดี กรุ๊ป (2005) 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท อาร์ ที ดี กรุ๊ป (2005) จำกัด
367 อาร์. เอส. เค มารีนแอนด์ไมนิ่ง 40,000,000 กะปง พังงา บริษัท อาร์. เอส. เค มารีนแอนด์ไมนิ่ง จำกัด
368 อิทธิศักดิ์ขนส่งหนองคาย 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิศักดิ์ขนส่งหนองคาย
369 อินชัวร์ แซนด์ 3,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท อินชัวร์ แซนด์ จำกัด
370 อินทรีสุวรรณ 3,000,000 บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท อินทรีสุวรรณ จำกัด
371 อินเทลลิเจนท์ คลิก 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท อินเทลลิเจนท์ คลิก จำกัด
372 อึ้งเจริญวัฒนา 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท อึ้งเจริญวัฒนา จำกัด
373 อุดมทรัพย์ ทรายทอง 5,000,000 เมืองยาง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ ทรายทอง
374 อุดมโชค โภคทรัพย์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมโชค โภคทรัพย์
375 อุดรสหโชค 15,000,000 โพนพิสัย หนองคาย บริษัท อุดรสหโชค จำกัด
376 อุบล ยูพีพี กรุ๊ป 2009 1,300,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล ยูพีพี กรุ๊ป 2009
377 อุบล เอส.ที.อาร์.กรุ๊ป 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท อุบล เอส.ที.อาร์.กรุ๊ป จำกัด
378 เกรท แซน ดูน 500,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เกรท แซน ดูน จำกัด
379 เกียรติชัยเจริญซัพพลาย 1,000,000 ไชโย อ่างทอง บริษัท เกียรติชัยเจริญซัพพลาย จำกัด
380 เขมณัฏฐ์ 10,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เขมณัฏฐ์ จำกัด
381 เค.ซี. แซนด์ 1,000,000 เทพา สงขลา บริษัท เค.ซี. แซนด์ จำกัด
382 เค.อาร์.เอ็ม.ไมนิ่ง 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท เค.อาร์.เอ็ม.ไมนิ่ง จำกัด
383 เค.อินทนนต์ 5,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินทนนต์
384 เจ เอส วี กรุ๊ป 1,200,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท เจ เอส วี กรุ๊ป จำกัด
385 เจ.เอ รุ่งวิกรัย 1,000,000 พญาเม็งราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ รุ่งวิกรัย
386 เจ.แอนด์ พี. แซนด์ 2020 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ.แอนด์ พี. แซนด์ 2020 จำกัด
387 เจแอนด์เอ็น มาเน็นท์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เจแอนด์เอ็น มาเน็นท์ กรุ๊ป จำกัด
388 เชียงราย ทรัพย์ ทรายงาม 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เชียงราย ทรัพย์ ทรายงาม จำกัด
389 เชียงราย เอส.พี 2,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เอส.พี
390 เชียงราย ไฟว์ สโตน 3,000,000 เวียงชัย เชียงราย บริษัท เชียงราย ไฟว์ สโตน จำกัด
391 เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ หิน ทราย 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ หิน ทราย จำกัด
392 เชียงใหม่ ภูศิลาทอง 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ ภูศิลาทอง จำกัด
393 เดอะพีเอ็นซี 1,000,000 ดอยเต่า เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะพีเอ็นซี
394 เดือนเพ็ญ 1,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดือนเพ็ญ
395 เทพประทาน รีซอร์สเซส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทพประทาน รีซอร์สเซส จำกัด
396 เทพสมบัติมุกดาหาร 1,000,000 ดงหลวง มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสมบัติมุกดาหาร
397 เทพเขียว 750,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเขียว
398 เทิงทรายทอง 1,500,000 เทิง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทอง
399 เบญจณี คัมพานี 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เบญจณี คัมพานี จำกัด
400 เปรมทรานสปอร์ต 1,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมทรานสปอร์ต
401 เพชรทรายคำ 1,000,000 เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย บริษัท เพชรทรายคำ จำกัด
402 เพชรทรายทอง (จ้าวมังกร) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เพชรทรายทอง (จ้าวมังกร) จำกัด
403 เพชรบุศ เหมืองแร่ 500,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุศ เหมืองแร่
404 เพชรวิเศษ 1974 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท เพชรวิเศษ 1974 จำกัด
405 เพชรสายทอง 5,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บริษัท เพชรสายทอง จำกัด
406 เพชรเกียรติอุดม 3,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท เพชรเกียรติอุดม จำกัด
407 เพิ่มพูน บารมี พิษณุโลก 1,000,000 วัดโบสถ์ พิษณุโลก บริษัท เพิ่มพูน บารมี พิษณุโลก จำกัด
408 เม็งวัสดุก่อสร้าง 29,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งวัสดุก่อสร้าง
409 เม็ดทราย ซัพพลายเออร์ 13,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เม็ดทราย ซัพพลายเออร์ จำกัด
410 เมธาสิทธิ์ 2539 1,000,000 บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด
411 เลิศนาวา 1,000,000 บ้านแพง นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศนาวา
412 เวียงสาท่าทราย 1,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงสาท่าทราย
413 เสริมเพิ่มทรัพย์ 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท เสริมเพิ่มทรัพย์ จำกัด
414 เหมืองทรายทอง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เหมืองทรายทอง จำกัด
415 เอ.พี.โชคทวีทรัพย์ 3,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท เอ.พี.โชคทวีทรัพย์ จำกัด
416 เอกปฐพี 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอกปฐพี จำกัด
417 เอกมงคล ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอกมงคล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
418 เอซีดับบลิวเอ็ม โปรดิวซ์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอซีดับบลิวเอ็ม โปรดิวซ์ จำกัด
419 เอ็ม.ที.ศรีสกุล 1,000,000 รามัน ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ศรีสกุล
420 เอส เอ พี คอนสตรัคชั่น (2015) 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี คอนสตรัคชั่น (2015)
421 เอส.เค.ไลน์ ชลบุรี (2011) 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เอส.เค.ไลน์ ชลบุรี (2011) จำกัด
422 เอสซี สฟิงซ์ 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี สฟิงซ์
423 เอสแอนด์เอส โปรทีม 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เอสแอนด์เอส โปรทีม จำกัด
424 เออีซี น้ำปู่ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เออีซี น้ำปู่ จำกัด
425 เอเชีย ทรายทอง 1,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท เอเชีย ทรายทอง จำกัด
426 เอเพคซ่า 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท เอเพคซ่า จำกัด
427 แซนด์ 2016 1,000,000 บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท แซนด์ 2016 จำกัด
428 แซนด์ เค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท แซนด์ เค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
429 แซนด์ เบสท์ 2017 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท แซนด์ เบสท์ 2017 จำกัด
430 แซปเทค 9,600,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แซปเทค จำกัด
431 แทน ซิลิก้า 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด
432 แปงสีท่าทราย 1,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปงสีท่าทราย
433 แม็กซิมัส (ไทยแลนด์) 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท แม็กซิมัส (ไทยแลนด์) จำกัด
434 แม่น้ำปิงทราย (2011) 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท แม่น้ำปิงทราย (2011) จำกัด
435 แม่สอดยิ่งยง 10,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท แม่สอดยิ่งยง จำกัด
436 แร่หินดินทราย 1,000,000 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บริษัท แร่หินดินทราย จำกัด
437 แลนด์ แอนด์ แซนด์ 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท แลนด์ แอนด์ แซนด์ จำกัด
438 แสนไมล์ ทรานสปอร์ต 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท แสนไมล์ ทรานสปอร์ต จำกัด
439 แอมเพอ ริช สโตน 15,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัด
440 โกลด์ กริซลี่ อินคอร์ปเรชั่น 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ กริซลี่ อินคอร์ปเรชั่น จำกัด
441 โกลเด้น เอสเตท พลัส 200,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด
442 โกลเด้น แซนด์ ไมน์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น แซนด์ ไมน์ จำกัด
443 โกลเด้นแซนด์(2013) 3,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท โกลเด้นแซนด์(2013) จำกัด
444 โชคชัยเจริญ 1,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยเจริญ
445 โชคดีทรายทอง 1,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทรายทอง
446 โชคมงคล 99 800,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมงคล 99
447 โชคมหาศาล 1,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท โชคมหาศาล จำกัด
448 โชคศิริรัตน์ 5,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริรัตน์
449 โชคศิลาชัย 10,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท โชคศิลาชัย จำกัด
450 โชคอนันต์ อุดมสมบูรณ์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์ อุดมสมบูรณ์
451 โชคเจริญทรัพย์มุกดาหาร 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญทรัพย์มุกดาหาร
452 โชคไพศาล 999 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โชคไพศาล 999 จำกัด
453 โนเบลไพรซ์ 900,000 โพนพิสัย หนองคาย บริษัท โนเบลไพรซ์ จำกัด
454 โปรเซาเทิร์น ไมนิ่ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท โปรเซาเทิร์น ไมนิ่ง จำกัด
455 โปรไมนส์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท โปรไมนส์ จำกัด
456 โพธิ์ทองการทราย 9,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท โพธิ์ทองการทราย จำกัด
457 โรงโม่ สยามเงินทวี 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โรงโม่ สยามเงินทวี จำกัด
458 โรงโม่ปกรณ์ 2,000,000 ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ บริษัท โรงโม่ปกรณ์ จำกัด
459 โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ จำกัด
460 โรงโม่หินทรัพย์ทวีสิน 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท โรงโม่หินทรัพย์ทวีสิน จำกัด
461 โรงโม่หินไทยประเทือง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 โพนพิสัย หนองคาย บริษัท โรงโม่หินไทยประเทือง คอนสตรัคชั่น จำกัด
462 โอพี เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โอพี เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
463 ไชยาทรายทอง 2,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาทรายทอง
464 ไตรมิตร 2563 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไตรมิตร 2563 จำกัด
465 ไท้ผิง มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ ไมนิ่ง 5,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท ไท้ผิง มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด
466 ไทย จินจิง ซิลิก้า แซนด์ 30,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท ไทย จินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด
467 ไทย รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ไทย รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
468 ไทยปิโตรคอน 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ไทยปิโตรคอน จำกัด
469 ไทยแอนด์โลตัส 2000 550,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแอนด์โลตัส 2000
470 ไม้แก่นทรายทอง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้แก่นทรายทอง
471 ไลอ้อน สตาร์ เทรดดิ้ง 1,000,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร บริษัท ไลอ้อน สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
472 ไหล่น่านท่าทราย 1,500,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไหล่น่านท่าทราย


ข้อมูลผู้ประกอบการ