รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง จำกัด
2 ก.โกสุมท่าทราย 2,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โกสุมท่าทราย
3 กรกมล อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท กรกมล อุตสาหกรรมทราย จำกัด
4 กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 กรุงเกษม 4,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม
6 กรุงไทยซัพพลาย 5,000,000 ลำพูน ป่าซาง บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด
7 กอป กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท กอป กรุ๊ป จำกัด
8 กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา บริษัท กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย จำกัด
9 กาญจนา หินอุตสาหกรรม 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท กาญจนา หินอุตสาหกรรม จำกัด
10 กาบี้ แฟมิลี่ 5,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ บริษัท กาบี้ แฟมิลี่ จำกัด
11 กาบเชิงทรายทอง 2018 1,000,000 สุรินทร์ กาบเชิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาบเชิงทรายทอง 2018
12 กิ่งดาวพาณิชย์ 1,000,000 น่าน เวียงสา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งดาวพาณิชย์
13 กิจธาราทรัพย์ 500,000 บึงกาฬ พรเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธาราทรัพย์
14 กิมซอ 1,000,000 อ่างทอง ป่าโมก บริษัท กิมซอ จำกัด
15 กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท กู๊ดวิลล์ อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
16 ขนส่งสานนท์ 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ขนส่งสานนท์ จำกัด
17 ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ จำกัด
18 คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว บริษัท คอสโก้ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
19 คำตัน ทีดี 1,700,000 บึงกาฬ บึงโขงหลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำตัน ทีดี
20 คำพิทูรย์ก่อสร้าง 900,000 อุดรธานี เพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพิทูรย์ก่อสร้าง
21 คำมูเซอ 7,600,000 เชียงราย เวียงชัย บริษัท คำมูเซอ จำกัด
22 คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บริษัท คิงคอบบร้า มอร์ต้าร์ จำกัด
23 คิวไฟว์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท คิวไฟว์ จำกัด
24 คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง 10,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง จำกัด
25 คุ้มโชคชัย 1,500,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มโชคชัย
26 จงรัก คอนกรีต 30,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท จงรัก คอนกรีต จำกัด
27 จันทร์ธุระกิจบาดาล 500,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ธุระกิจบาดาล
28 จี บี แคปปิตอล 10,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท จี บี แคปปิตอล จำกัด
29 จุลพงษ์การโยธา 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา
30 ช.ชัยเจริญ1979 1,000,000 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยเจริญ1979
31 ช.ชโนทัย โลจิสติกส์ 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชโนทัย โลจิสติกส์
32 ช.ทวีรุ่งเรือง 2,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บริษัท ช.ทวีรุ่งเรือง จำกัด
33 ช.ธนโชติ 2013 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บริษัท ช.ธนโชติ 2013 จำกัด
34 ช.เสรี กรวดทราย 2,000,000 บึงกาฬ บึงโขงหลง บริษัท ช.เสรี กรวดทราย จำกัด
35 ช.โชคทรัพย์อธิศ 1,000,000 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคทรัพย์อธิศ
36 ชลบุรี แซนดิ้ง 2,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่ บริษัท ชลบุรี แซนดิ้ง จำกัด
37 ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง 2,000,000 ลำปาง งาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง
38 ชัยกมลสิริ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ชัยกมลสิริ จำกัด
39 ชัยพรเหมืองพลอย 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ชัยพรเหมืองพลอย จำกัด
40 ชัยภิวัตร 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ชัยภิวัตร จำกัด
41 ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ 1,000,000 ระยอง วังจันทร์ บริษัท ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ จำกัด
42 ชัยสถิตย์ ซัพพลาย 800,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสถิตย์ ซัพพลาย
43 ช้างเชียงแสน 1,000,000 เชียงราย แม่จัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างเชียงแสน
44 ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ลำปาง งาว บริษัท ชินกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 ชินกิจ การโยธา 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินกิจ การโยธา
46 ซายหงษ์ 1,500,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายหงษ์
47 ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ 10,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
48 ซี.เอ.ทีเอช 2,500,000 นครพนม ท่าอุเทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.ทีเอช
49 ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง 5,000,000 นครพนม ท่าอุเทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง
50 ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ซีเคเอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
51 ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ 72,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด
52 ณัฐบดินทร์ 1,000,000 นครพนม เมืองนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐบดินทร์
53 ณัฐวัชต์ ขนส่ง 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวัชต์ ขนส่ง
54 ณิชาภัทร 2001 5,000,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภัทร 2001
55 ดงลานศิลา 20,000,000 ขอนแก่น สีชมพู บริษัท ดงลานศิลา จำกัด
56 ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016) 1,000,000 เชียงราย เวียงชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ม (2016)
57 ดวงใจ 1992 200,000 สุรินทร์ ท่าตูม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงใจ 1992
58 ดินและทราย 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท ดินและทราย จำกัด
59 ดี เจริญ ทรายทอง 2556 2,000,000 ตาก เมืองตาก บริษัท ดี เจริญ ทรายทอง 2556 จำกัด
60 ตรีบุพชาติ 700,000 กำแพงเพชร คลองขลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติ
61 ตะวันออกพัฒนา 20,000,000 ระยอง แกลง บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด
62 ตาก (1999) 3,000,000 ตาก เมืองตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาก (1999)
63 ตากทรายทิพย์ 6,000,000 ตาก วังเจ้า บริษัท ตากทรายทิพย์ จำกัด
64 ถมทอง 1992 5,000,000 นครปฐม ดอนตูม บริษัท ถมทอง 1992 จำกัด
65 ท.ทรายแม่น้ำยม 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร บริษัท ท.ทรายแม่น้ำยม จำกัด
66 ทรงดีการค้า 500,000 อ่างทอง ป่าโมก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงดีการค้า
67 ทรัพย์คูณทวี999 2,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท ทรัพย์คูณทวี999 จำกัด
68 ทรัพย์ทรายสยาม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท ทรัพย์ทรายสยาม จำกัด
69 ทรัพย์มงคล 2018 5,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์มงคล 2018 จำกัด
70 ทรัพย์มงคล 888 5,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท ทรัพย์มงคล 888 จำกัด
71 ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทอง คอนสตรัคชั่น
72 ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 3,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 2562 จำกัด
73 ทรัพย์ฤาฟ้า 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บริษัท ทรัพย์ฤาฟ้า จำกัด
74 ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์
75 ทรัพย์แม่เมย 2,000,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เมย
76 ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
77 ทราย ดี เอส ซี 5,000,000 เพชรบุรี ชะอำ บริษัท ทราย ดี เอส ซี จำกัด
78 ทราย เพิ่มพูล 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท ทราย เพิ่มพูล จำกัด
79 ทรายกระบี่ 4,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ทรายกระบี่ จำกัด
80 ทรายกัลยาณมิตร 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท ทรายกัลยาณมิตร จำกัด
81 ทรายกำแพงเพชรพัฒนา 1,200,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บริษัท ทรายกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด
82 ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายงาม โฮม แอนด์ รีสอร์ท
83 ทรายตั้งโชคดี 1,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายตั้งโชคดี
84 ทรายถาวร (1996) 29,450,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร (1996)
85 ทรายทรัพย์แปดเก้า 5,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ บริษัท ทรายทรัพย์แปดเก้า จำกัด
86 ทรายทอง ก้องหล้า 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ทรายทอง ก้องหล้า จำกัด
87 ทรายทอง เทพประทาน 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ทรายทอง เทพประทาน จำกัด
88 ทรายทองพัฒนา 2013 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองพัฒนา 2013
89 ทรายทองเดชและบุตร 2,500,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองเดชและบุตร
90 ทรายท่าตอน 2,000,000 เชียงใหม่ ฝาง บริษัท ทรายท่าตอน จำกัด
91 ทรายท่าอาจ 2,000,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายท่าอาจ
92 ทรายธนชล 5,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท ทรายธนชล จำกัด
93 ทรายธารา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท ทรายธารา จำกัด
94 ทรายบุญมี 18,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท ทรายบุญมี จำกัด
95 ทรายพิมาย 5,000,000 นครราชสีมา พิมาย บริษัท ทรายพิมาย จำกัด
96 ทรายพิสิษฐ์ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท ทรายพิสิษฐ์ จำกัด
97 ทรายภูเพชร 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด
98 ทรายย่งฮั้ว 230,000,000 กาญจนบุรี พนมทวน บริษัท ทรายย่งฮั้ว จำกัด
99 ทรายศรีดอนไชย 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท ทรายศรีดอนไชย จำกัด
100 ทรายสวย (2004) 6,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ทรายสวย (2004) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ