รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขุดกรวดและทราย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 999 ทรายเงิน 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
2 ก.ทรัพย์เพิ่มพูนขนส่ง 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
3 กรีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
4 กรุงเกษม 4,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
5 กรุงเทพแอกกริเกท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
6 กรุงไทยซัพพลาย 5,000,000 ลำพูน ป่าซาง
7 กอป กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
8 กาญจนา หินอุตสาหกรรม 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
9 ก้านทอง2565 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
10 กาบเชิงทรายทอง 2018 5,000,000 สุรินทร์ กาบเชิง
11 กิ่งดาวพาณิชย์ 1,000,000 น่าน เวียงสา
12 กิจธาราทรัพย์ 3,000,000 บึงกาฬ พรเจริญ
13 กิจเวียงชัย 1,000,000 เชียงราย พาน
14 กิมซอ 1,000,000 อ่างทอง ป่าโมก
15 เกรท แซน ดูน 7,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
16 เกล็ดมณี 99 2,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
17 เก้าเจริญ แมททีเรียล 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
18 เก้าทรัพย์อนันต์ 999 2,000,000 ตรัง เมืองตรัง
19 โกลด์ กริซลี่ อินคอร์ปเรชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
20 โกลเด้น แซนด์ ไมน์ 26,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
21 โกลเด้น เอสเตท พลัส 450,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
22 ขนส่งสานนท์ 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
23 ขวัญจำนง 88 500,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
24 ขุมคำไวท์ควอต์ซ์ไมนิ่ง 1,000,000 หนองคาย ศรีเชียงใหม่
25 ขุมทรัพย์ทรายทอง888 1,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
26 เขมณัฏฐ์ 10,000,000 นนทบุรี บางกรวย
27 เขมราฐ แกร็บเวล 5,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
28 คลีน ซิตี้ วอเตอร์ รีซอส 140,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
29 ควอลิตี้ ทีค แอนด์ แซนด์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
30 คำมูเซอ 7,600,000 เชียงราย เวียงชัย
31 คำสุยะ 2016 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง
32 คิง แซนด์ เทรดดิ้ง 10,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
33 คิน 168 2,000,000 หนองคาย โพนพิสัย
34 คิน 789 1,000,000 หนองคาย โพนพิสัย
35 คีรีภัทร์ ไมน์นิ่ง 10,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
36 คุ้มโชคชัย 1,500,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
37 คุ้มล้านนา 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
38 เค.ซี. แซนด์ 1,000,000 สงขลา เทพา
39 เค.อาร์.เอ็ม.ไมนิ่ง 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
40 เค.อินทนนต์ 5,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
41 โคมัตแคท 2559 1,000,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
42 จงรัก คอนกรีต 30,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
43 จิรพนธ์ บ่อทราย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
44 จีโอ ดีเวลลอปเมนต์ เซอร์วิสเซส 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
45 จุลพงษ์การโยธา 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
46 เจ เอส วี กรุ๊ป 1,200,000 อ่างทอง ป่าโมก
47 เจ.เอ รุ่งวิกรัย 1,000,000 เชียงราย พญาเม็งราย
48 เจ.แอนด์ พี. แซนด์ 2020 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
49 เจ๊ฝนท่าทราย ตรังภูทอง 1,000,000 ตรัง วังวิเศษ
50 เจริญทิพย์ อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
51 เจ้าพระยา คอนสตรัคชั่น 1979 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
52 แจม บอนดิ้ง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
53 ช อุทัย 32,700,000 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
54 ช.ชโนทัย โลจิสติกส์ 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
55 ช.ทวีรุ่งเรือง 2,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
56 ช.ธนโชติ อินดัสตรี้ 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
57 ช.พัฒนกุล 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
58 ช.เสรี กรวดทราย 2,000,000 บึงกาฬ บึงโขงหลง
59 ชมรัศมี รุ่งเรือง 2,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
60 ชลนิกา 93 5,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
61 ชลบุรี แซนดิ้ง 2,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
62 ชลประทานทรายแก้ว 5,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
63 ชวกร แอนด์ ชมนันท์ ดริลลิ่ง 2,000,000 ลำปาง งาว
64 ชัยพรเหมืองพลอย 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
65 ชัยไพศาลทรัพย์ 500,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
66 ชัยภิวัตร 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
67 ชัยมงคล คอนสตรัคชั่น (2020) 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
68 ชัยวัฒน์อุดมทรัพย์ 1,000,000 ระยอง วังจันทร์
69 ชัยสถิตย์ ซัพพลาย 800,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
70 ช้าง คอปเปอร์เรชั่น 1,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
71 ช้างเชียงแสน 4,000,000 เชียงราย แม่จัน
72 ช่างไฟใจดี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
73 ชาญธนานันท์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
74 ชินกิจ การโยธา 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
75 ชินน คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
76 เชียงราย ทรัพย์ ทรายงาม 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
77 เชียงราย เอส.พี 2,000,000 เชียงราย เวียงชัย
78 เชียงใหม่ ภูศิลาทอง 2,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
79 โชคดีทรายทอง 1,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
80 โชคไพศาล 999 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
81 โชคมงคล 99 800,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
82 โชคมหาศาล 1,000,000 กาญจนบุรี พนมทวน
83 โชคศิลาชัย 10,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
84 โชคสมบัติ บ้านใหม่ 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
85 โชคสี่ทรัพย์ 1,000,000 นครปฐม ดอนตูม
86 โชคสุกฤษฎิ์ 2,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
87 ไชยาทรายทอง 2,000,000 สุราษฎร์ธานี ไชยา
88 ไชโย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 ชลบุรี บ้านบึง
89 ซันทรายเจ้าทรัพย์ 8899 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
90 ซายหงษ์ 1,500,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
91 ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ 10,000,000 ระยอง เมืองระยอง
92 ซี.เอ.ทีเอช 2,500,000 นครพนม ท่าอุเทน
93 ซี.เอ.วัสดุและก่อสร้าง 5,000,000 นครพนม ท่าอุเทน
94 ซีเอ็นเอส เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
95 ซีเอ็มซี ไทย เทรด 5,000,000 นราธิวาส สุไหงโก-ลก
96 ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ 72,000,000 ระยอง ปลวกแดง
97 ซุปเปอร์ บี 19 1,000,000 นครพนม เรณูนคร
98 แซนด์ เค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
99 แซนด์ เบสท์ 2017 5,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
100 แซนด์ สมาร์ท 500,000 ระยอง บ้านค่าย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ