รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิตติโรจน์ ดินขาว 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
2 กิ่วลม 4,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
3 เฉลิมชัย ดีเวลลอปเม้นท์ 27,000,000 อ่างทอง ป่าโมก
4 ชัยภูมิดินแดงอุตสาหกรรม 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
5 ชินชนะ ดินขาว 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
6 ชินชนะ รีซอร์สเซส 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
7 ชูโชคชัย เหมืองแร่ 5,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
8 ซิลเวอร์โกลด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
9 ซี.ที.เสริมกิจ 25,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
10 เซอมาส 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
11 ตระกูลดินซีเมนต์ 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
12 ทรูสโตน 50,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
13 ที.เค.บิสซิเนส กรุ๊ป 3,000,000 ลำปาง แม่ทะ
14 เทอราเซร่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
15 นอร์มอล เคลย์ 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
16 บ่อดินประทานทิพย์ 1,350,000 ลำพูน เมืองลำพูน
17 บารากัต เหมืองแร่ 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
18 บีทีเอช ทรีทรานส์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
19 เบเท็น ทรานสปอร์ต 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
20 ปราจีนบุรีอู่ทอง 5,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
21 ปาดี ไมน์นิ่ง 15,600,000 นราธิวาส สุไหงปาดี
22 พญาลำปาวทรัพย์เจริญเซอร์วิส 500,000 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก
23 พิมพ์พราวคอนสตรัคชั่น 400,000 สกลนคร เต่างอย
24 รัตน์นราทรและบุตร 4,000,000 ระนอง เมืองระนอง
25 โรงแรมสุขปราสาท (2505) 2,280,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
26 ลำปางเกาลีนไมนิ่ง 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
27 ลำปางเคลย์ 3,000,000 ลำปาง แม่เมาะ
28 ว.มีพร้อม 6,000,000 อุทัยธานี บ้านไร่
29 ศรีสัชนาลัย เอนเตอร์ไพรส์ 1999 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
30 ศิลาผาสองห้อง 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
31 ส.บูรพา 2547 1,000,000 พัทลุง ควนขนุน
32 สยามเคลย์ 12,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
33 สยามซอยล์ 108,500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
34 สหกิจดินขาวทุ่งฝาย 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
35 เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง 100,000 ระนอง เมืองระนอง
36 อธิ 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
37 อนันตสิน 5,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
38 อภิโชค 3,700,000 ลำปาง เมืองลำปาง
39 อรุณธรณี 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
40 อุตรดิตถ์ดินขาว 2004 4,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
41 เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ