รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กิตติโรจน์ ดินขาว 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กิตติโรจน์ ดินขาว จำกัด
2 กิ่วลม 4,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กิ่วลม จำกัด
3 ชัยภูมิดินแดงอุตสาหกรรม 5,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ชัยภูมิดินแดงอุตสาหกรรม จำกัด
4 ชินชนะ ดินขาว 20,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินชนะ ดินขาว จำกัด
5 ชูโชคชัย เหมืองแร่ 5,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูโชคชัย เหมืองแร่
6 ซิลเวอร์โกลด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์โกลด์ คอนสตรัคชั่น
7 ทรูสโตน 50,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ทรูสโตน จำกัด
8 ที.เค.บิสซิเนส กรุ๊ป 3,000,000 แม่ทะ ลำปาง บริษัท ที.เค.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
9 นอร์มอล เคลย์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นอร์มอล เคลย์ จำกัด
10 บ่อดินประทานทิพย์ 1,350,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อดินประทานทิพย์
11 บารากัต เหมืองแร่ 1,500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บารากัต เหมืองแร่ จำกัด
12 ปราจีนบุรีอู่ทอง 9,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนบุรีอู่ทอง
13 พิมพ์พราวคอนสตรัคชั่น 400,000 เต่างอย สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พราวคอนสตรัคชั่น
14 รัตน์นราทรและบุตร 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท รัตน์นราทรและบุตร จำกัด
15 ลำปางเกาลีนไมนิ่ง 2,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ลำปางเกาลีนไมนิ่ง จำกัด
16 ลำปางเคลย์ 3,000,000 แม่เมาะ ลำปาง บริษัท ลำปางเคลย์ จำกัด
17 ว.มีพร้อม 6,000,000 บ้านไร่ อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.มีพร้อม
18 ศรีสัชนาลัย เอนเตอร์ไพรส์ 1999 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีสัชนาลัย เอนเตอร์ไพรส์ 1999 จำกัด
19 ศรีโยยอดพันธุ์ข้าว 600,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโยยอดพันธุ์ข้าว
20 ศิลาผาสองห้อง 1,000,000 น้ำโสม อุดรธานี บริษัท ศิลาผาสองห้อง จำกัด
21 สยาม เค-มาย 1,750,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สยาม เค-มาย จำกัด
22 สยามซอยล์ 108,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สยามซอยล์ จำกัด
23 สยามเคลย์ 12,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเคลย์ จำกัด
24 สหกิจดินขาวทุ่งฝาย 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจดินขาวทุ่งฝาย
25 อภิโชค 3,700,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิโชค
26 อรุณธรณี 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท อรุณธรณี จำกัด
27 อุตรดิตถ์ดินขาว 2004 4,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ดินขาว 2004
28 เฉลิมชัย ดีเวลลอปเม้นท์ 27,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท เฉลิมชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
29 เซอมาส 21,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซอมาส จำกัด
30 เทอราเซร่า 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทอราเซร่า จำกัด
31 เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง 100,000 เมืองระนอง ระนอง เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง
32 เหมืองแร่ดินขาวหาดส้มแป้นระนอง 20,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ดินขาวหาดส้มแป้นระนอง
33 เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม 50,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
34 โชคชัยวัฒน์ 1995 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท โชคชัยวัฒน์ 1995 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ