รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองดิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กิตติโรจน์ ดินขาว 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง บริษัท กิตติโรจน์ ดินขาว จำกัด
2 กิ่วลม 4,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง บริษัท กิ่วลม จำกัด
3 ชัยภูมิดินแดงอุตสาหกรรม 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บริษัท ชัยภูมิดินแดงอุตสาหกรรม จำกัด
4 ชินชนะ ดินขาว 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ชินชนะ ดินขาว จำกัด
5 ชูโชคชัย เหมืองแร่ 5,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูโชคชัย เหมืองแร่
6 ซิลเวอร์โกลด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์โกลด์ คอนสตรัคชั่น
7 ทรูสโตน 50,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ทรูสโตน จำกัด
8 ที.เค.บิสซิเนส กรุ๊ป 3,000,000 ลำปาง แม่ทะ บริษัท ที.เค.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
9 นอร์มอล เคลย์ 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท นอร์มอล เคลย์ จำกัด
10 บ่อดินประทานทิพย์ 1,350,000 ลำพูน เมืองลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อดินประทานทิพย์
11 บารากัต เหมืองแร่ 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท บารากัต เหมืองแร่ จำกัด
12 ปราจีนบุรีอู่ทอง 9,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนบุรีอู่ทอง
13 พิมพ์พราวคอนสตรัคชั่น 400,000 สกลนคร เต่างอย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พราวคอนสตรัคชั่น
14 รัตน์นราทรและบุตร 4,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท รัตน์นราทรและบุตร จำกัด
15 ลำปางเกาลีนไมนิ่ง 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง บริษัท ลำปางเกาลีนไมนิ่ง จำกัด
16 ลำปางเคลย์ 3,000,000 ลำปาง แม่เมาะ บริษัท ลำปางเคลย์ จำกัด
17 ว.มีพร้อม 6,000,000 อุทัยธานี บ้านไร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.มีพร้อม
18 ศรีสัชนาลัย เอนเตอร์ไพรส์ 1999 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ศรีสัชนาลัย เอนเตอร์ไพรส์ 1999 จำกัด
19 ศรีโยยอดพันธุ์ข้าว 600,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโยยอดพันธุ์ข้าว
20 ศิลาผาสองห้อง 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม บริษัท ศิลาผาสองห้อง จำกัด
21 สยาม เค-มาย 1,750,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท สยาม เค-มาย จำกัด
22 สยามซอยล์ 108,500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท สยามซอยล์ จำกัด
23 สยามเคลย์ 12,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท สยามเคลย์ จำกัด
24 สหกิจดินขาวทุ่งฝาย 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจดินขาวทุ่งฝาย
25 อภิโชค 3,700,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิโชค
26 อรุณธรณี 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท อรุณธรณี จำกัด
27 อุตรดิตถ์ดินขาว 2004 4,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ดินขาว 2004
28 เฉลิมชัย ดีเวลลอปเม้นท์ 27,000,000 อ่างทอง ป่าโมก บริษัท เฉลิมชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
29 เซอมาส 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท เซอมาส จำกัด
30 เทอราเซร่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท เทอราเซร่า จำกัด
31 เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง 100,000 ระนอง เมืองระนอง เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง
32 เหมืองแร่ดินขาวหาดส้มแป้นระนอง 20,000 ระนอง เมืองระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ดินขาวหาดส้มแป้นระนอง
33 เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
34 โชคชัยวัฒน์ 1995 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท โชคชัยวัฒน์ 1995 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ