รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสินเธาว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสินเธาว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกลือพิมาย 268,640,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
2 จ้าว อุตสาหกรรม 5,000,000 สกลนคร บ้านม่วง
3 เจ.เอ.เอช.ซอลท์ 1,000,000 สระบุรี หนองแค
4 ทิพยาลัยค้าเกลือ 2,000,000 อุดรธานี บ้านดุง
5 นิยมค้า ซี แอนด์ ซอลท์ 1,000,000 เพชรบุรี บ้านแหลม
6 พระทองคำขาว 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
7 มีบุญ มหาศาล 1689 กรุ๊ป 5,000,000 สกลนคร บ้านม่วง
8 อี.เอ.ที.อินเตอร์ซอลท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
9 เอส เอ็ม เค กรุ๊ป (1689) 5,000,000 สกลนคร บ้านม่วง


ข้อมูลผู้ประกอบการ