รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ซีซอลท์ ออฟ สยาม กรุ๊ป 1,000,000 บ้านแหลม เพชรบุรี บริษัท ซีซอลท์ ออฟ สยาม กรุ๊ป จำกัด
2 นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ 75,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ จำกัด
3 ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลอปเมนท์ 4,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
4 สมประสงค์พัฒนาค้าเกลือ 2,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท สมประสงค์พัฒนาค้าเกลือ จำกัด
5 สุดยอดเกลือสมุทร 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท สุดยอดเกลือสมุทร จำกัด
6 อุตสาหกรรมเกลือสมุทร 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท อุตสาหกรรมเกลือสมุทร จำกัด
7 เกลือ บ้านม่วง 500,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือ บ้านม่วง
8 เพชรบุรี เหมืองเกลือสมุทร 4,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพชรบุรี เหมืองเกลือสมุทร จำกัด
9 ไทยปั้นเกลือ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยปั้นเกลือ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ