รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ซีซอลท์ ออฟ สยาม กรุ๊ป 1,000,000 เพชรบุรี บ้านแหลม บริษัท ซีซอลท์ ออฟ สยาม กรุ๊ป จำกัด
2 นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ 75,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ จำกัด
3 ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลอปเมนท์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
4 สมประสงค์พัฒนาค้าเกลือ 2,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บริษัท สมประสงค์พัฒนาค้าเกลือ จำกัด
5 สุดยอดเกลือสมุทร 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บริษัท สุดยอดเกลือสมุทร จำกัด
6 อุตสาหกรรมเกลือสมุทร 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บริษัท อุตสาหกรรมเกลือสมุทร จำกัด
7 เกลือ บ้านม่วง 500,000 นครพนม เมืองนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือ บ้านม่วง
8 เพชรบุรี เหมืองเกลือสมุทร 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท เพชรบุรี เหมืองเกลือสมุทร จำกัด
9 ไทยปั้นเกลือ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ไทยปั้นเกลือ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ