รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองเกลือสมุทร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกลือ บ้านม่วง 500,000 นครพนม เมืองนครพนม
2 เกลือเซเว่น (ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
3 ไทยปั้นเกลือ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
4 นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ 75,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
5 เพชรบุรี เหมืองเกลือสมุทร 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
6 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเลสมุทรสาคร 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
7 ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลอปเมนท์ 4,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
8 สมประสงค์พัฒนาค้าเกลือ 2,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
9 สุดยอดเกลือสมุทร 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ