รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจ แอล ควอตซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
2 เจ แอล ไมนิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
3 ซิลิก้า(ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
4 ไทย ควอตซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
5 ประสบโชค เคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน 3,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
6 วาสนาแต่งแร่และขนส่ง 600,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
7 ศิริมิตรเหมืองพลอย 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
8 ศิลานำโชค 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
9 สตาร์ฟูล อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
10 สยาม เนเจอร์ แคร์ กรุ๊ป 4,000,000 กาญจนบุรี ไทรโยค
11 สินศิริ ไมนิ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
12 เหมืองแร่วิทยา 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
13 ออรัม โฮลดิ้ง กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
14 อุตสาหกรรมควอตซ์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ