รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ซี เอ็ม ไอ ดีสทริบิวชั่น 60,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท ซี เอ็ม ไอ ดีสทริบิวชั่น จำกัด
2 บีซีคิวที 3,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีคิวที จำกัด
3 อินทีวร กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินทีวร กรุ๊ป จำกัด
4 อินทีวรปาร์ค 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อินทีวรปาร์ค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ