รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ก้าวเจริญกิจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
2 กิจเสกทรัพย์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
3 โกลเด้นพอร์ค 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
4 คลีน ฮาลาล ฟู้ด 2,000,000 ปัตตานี ปะนาเระ
5 เค อาร์ เจ บิสซิเนส โซลูชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
6 เควีเอส เฟรชโปรดักส์ 500,000,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
7 เคแอนด์จี โปรเจค 2,000,000 กระบี่ ปลายพระยา
8 โคขุน บวรทัต 100,000 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
9 จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป 5,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
10 เจเค โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
11 เจ๊ทอง เนื้อวัวสดและโฟรเซ่นฟูด 1,000,000 สระบุรี วังม่วง
12 เจริญดีค้าส่ง 2,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
13 เจริญทองพูล 10,000,000 หนองคาย โพนพิสัย
14 แฉล้ม อินเตอร์ฟู๊ด 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
15 ช่อลำดวน ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
16 ชัญญา ฟู๊ด 89 1,000,000 นครสวรรค์ ไพศาลี
17 ชัยพัฒนาฟาร์ม 30,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
18 ชัยวัฒนา(2560) 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
19 เชียงใหม่กิจมงคล 35,000,000 เชียงใหม่ แม่แตง
20 โชคดีเจริญ อินเตอร์ฟู้ดส์ 1,000,000 เลย เมืองเลย
21 โชคบุญศรี 1,200,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
22 ซันโปรดักส์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
23 ซีเค โพลทรี 5,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
24 ดอนกรวย 2003 2,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
25 ดอนกรวย 2003 2,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
26 ดีดี เดือนแดง อินเตอร์ฟีด 5,000,000 ลำปาง แจ้ห่ม
27 ดีฟาร์ม บุชเชอริ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
28 ตาสิทธิ์ ฟู๊ด 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
29 ตี๋อ้วน ฟู๊ด 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
30 ทรงศร ฟาร์ม 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
31 ทรัพย์เซ็นบัว 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
32 ทรัพย์โพธิ์เสด็จ อาหารสัตว์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
33 ทรัพย์ไพลิน อินเตอร์ ฟู๊ด 500,000 ลำพูน ป่าซาง
34 ทีพี ซีอาร์ พาวเวอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
35 ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ 50,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
36 ไทย ชิคเค่น อินเตอร์ซัพพลาย 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
37 ไทย-แปซิฟิค ฟู้ดส์ 391,106,400 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
38 ไทยชิคก์เค่นท์มีทโพรเซสซิ่ง 35,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
39 นกยูงทอง ๒๐๑๙ 1,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
40 นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) 2,500,000 นครพนม นาแก
41 นอร์ท สตาร์ เพสท์ เซอร์วิส 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
42 บางคล้าพัฒนา 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
43 บิกปาป้า 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
44 บี.บี.ญารัตน์ 2,000,000 ตาก แม่สอด
45 บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
46 บีฟ แอนด์ มีท โปรดักชั่น 1,000,000 พังงา เมืองพังงา
47 บีฟโปร 10,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
48 บึงสามพันโภคภัณฑ์ 2,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
49 บุญบัญชา พาณิช 300,000 ชลบุรี บางละมุง
50 บุญมา - เอ็ง 2017 2,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
51 เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง 675,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
52 แบมแบมฟู๊ด 1,000,000 อุทัยธานี ห้วยคต
53 ประกอบ บีฟ โปรดักส์ 45,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
54 พรหมคีรี ฟู้ดส์ 6,000,000 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
55 พระนครเขื่อนขันธ์ โปรดักส์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
56 พระนครเขื่อนขันธ์ โภคภัณฑ์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
57 พี เอส.โพลทรี่ 25,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
58 พี.เอ็น.มีท 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
59 พีพี โกลว์ 3,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
60 เฟิร์ส แฟคเตอร์ 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
61 โฟว์เซเว่นอินเตอร์ฟูดส์ 10,000,000 ศรีสะเกษ กันทรารมย์
62 ภัทรชัย ฟู้ดส์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
63 มิตรไทยพัฒนา 2022 5,000,000 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม
64 มิสเตอร์พอร์ค 35,000,000 ชัยนาท เนินขาม
65 มุ่งจงรักษ์ ค้าสุกร 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
66 มูหมัด พรีเมี่ยมบีฟ 5,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
67 เมืองพลพรีเมียมฟู๊ด 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
68 แม่เมิร์ฟ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
69 ยะลาฟูดส์ 5,000,000 ยะลา เมืองยะลา
70 ร่วมการค้าสุกรพิษณุโลก 2,400,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
71 รวมใจรุ่งเรือง 20,000,000 ราชบุรี โพธาราม
72 รักเกอร์ ที อินโนเวชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
73 ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ์ 30,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
74 ราชสีมาฟู้ดโปรดักส์ 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
75 ราณี มีทโปรดักส์ 2,000,000 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
76 โรงฆ่าแปรรูปสุกร โนนจั่นฟาร์ม 1,000,000 กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
77 โรงฆ่าสัตว์ข่อยสูง 5,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
78 โรงฆ่าสัตว์สุกร ภาคใต้ 15,000,000 สงขลา หาดใหญ่
79 โรงฆ่าสัตว์หมูทองฟาร์ม 500,000 เชียงราย เวียงป่าเป้า
80 โรงเชือดสุกรต้นทอง 5,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
81 ลาภอิสรา 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
82 แลนด์ฟู๊ด(2018) 1,000,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก
83 วรรณาโรจนกาญจน์ 1,000,000 พัทลุง เมืองพัทลุง
84 วราหะไพศาลฟู้ดส์ 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
85 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ม.13 ต.กุดเค้า 1,000,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
86 วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง 100,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
87 วี.ซี.มีท ดีสทริบิวชั่น 5,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
88 วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง 500,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
89 วีจีเอฟ แพลนท์ 2 7,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
90 ไวท์เมาเท่นบีฟ (ประเทศไทย) 1,000,000 สตูล ละงู
91 ศรีสุวรรณโภคภัณฑ์ 77,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
92 ส.นครพนมแปรสภาพ 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
93 สมบัติมหาศาล2561 1,000,000 สุโขทัย กงไกรลาศ
94 สมพร เฟรชพอร์ค 4,000,000 นครปฐม ดอนตูม
95 สยามทรัพย์เพิ่มพูน 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม
96 สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ 40,000,000 นครปฐม สามพราน
97 สำโรงใต้ โภคภัณฑ์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
98 สีมา เฟรชมีท 8,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
99 เสี่ยอ๋อง พาณิชย์ 5,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
100 แสวง ฟาร์ม 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ