รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กิจเสกทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กิจเสกทรัพย์ จำกัด
2 คลีน ฮาลาล ฟู้ด 2,000,000 ปะนาเระ ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน ฮาลาล ฟู้ด
3 คอร์น เฟ็ด บีฟ โปรดักส์ 3,500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์น เฟ็ด บีฟ โปรดักส์
4 ชัญญา ฟู๊ด 89 1,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัญญา ฟู๊ด 89
5 ชัยพัฒนาฟาร์ม 30,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด
6 ชัยวัฒนา(2560) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชัยวัฒนา(2560) จำกัด
7 ซันโปรดักส์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย บริษัท ซันโปรดักส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
8 ดอนกรวย 2003 2,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท ดอนกรวย 2003 จำกัด
9 ดอนกรวย 2003 2,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนกรวย 2003
10 ดาคะ บีฟ 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาคะ บีฟ จำกัด
11 ดีดี เดือนแดง โพลทรี 5,000,000 แจ้ห่ม ลำปาง บริษัท ดีดี เดือนแดง โพลทรี จำกัด
12 ดีฟาร์ม บุชเชอริ่ง 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีฟาร์ม บุชเชอริ่ง จำกัด
13 ทรงศร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทรงศร ฟาร์ม จำกัด
14 ทรัพย์ไพลิน อินเตอร์ ฟู๊ด 500,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพลิน อินเตอร์ ฟู๊ด
15 ท็อปเบสท์ แมนูแฟคเจอริ่ง 100,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อปเบสท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
16 ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ 50,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จำกัด
17 นกยูงทอง ๒๐๑๙ 1,000,000 ปราสาท สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกยูงทอง ๒๐๑๙
18 นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) 2,500,000 นาแก นครพนม บริษัท นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 บางคล้าพัฒนา 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัด
20 บีฟโปร 10,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท บีฟโปร จำกัด
21 บึงสามพันโภคภัณฑ์ 2,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันโภคภัณฑ์
22 บุญบัญชา พาณิช 300,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบัญชา พาณิช
23 บุญมา - เอ็ง 2017 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมา - เอ็ง 2017
24 ประกอบ บีฟ โปรดักส์ 45,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
25 พจน์โรมัน 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์โรมัน
26 พิ๊กมี 1,500,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท พิ๊กมี จำกัด
27 พี เอส.โพลทรี่ 25,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พี เอส.โพลทรี่ จำกัด
28 พี.เจ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เจ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29 พี.เอ็น.มีท 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.มีท
30 พีพี คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท พีพี คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
31 พีพี โกลว์ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท พีพี โกลว์ จำกัด
32 พูลเพิ่มรุ่งเรือง 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท พูลเพิ่มรุ่งเรือง จำกัด
33 มุ่งจงรักษ์ ค้าสุกร 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท มุ่งจงรักษ์ ค้าสุกร จำกัด
34 มูหมัด พรีเมี่ยมบีฟ 5,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา บริษัท มูหมัด พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด
35 ร่วมการค้าสุกรพิษณุโลก 2,400,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมการค้าสุกรพิษณุโลก
36 รวมใจรุ่งเรือง 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท รวมใจรุ่งเรือง จำกัด
37 รักเกอร์ ที อินโนเวชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท รักเกอร์ ที อินโนเวชั่น จำกัด
38 ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ์ 30,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ์ จำกัด
39 ราชสีมาฟู้ดโปรดักส์ 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ราชสีมาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
40 ราณี มีทโปรดักส์ 2,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราณี มีทโปรดักส์
41 ลาภอิสรา 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ลาภอิสรา จำกัด
42 วรรณาโรจนกาญจน์ 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณาโรจนกาญจน์
43 วราหะไพศาลฟู้ดส์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท วราหะไพศาลฟู้ดส์ จำกัด
44 วลัยฟาร์ม 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท วลัยฟาร์ม จำกัด
45 วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ 450,000,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด
46 วี.ซี.มีท ดีสทริบิวชั่น 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.มีท ดีสทริบิวชั่น จำกัด
47 วี.ซี.มีท อินเตอร์ 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.มีท อินเตอร์ จำกัด
48 วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง 500,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
49 วีจีเอฟ แพลนท์ 2 7,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท วีจีเอฟ แพลนท์ 2 จำกัด
50 ศรีสุวรรณโภคภัณฑ์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ศรีสุวรรณโภคภัณฑ์ จำกัด
51 ส.นครพนมแปรสภาพ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ส.นครพนมแปรสภาพ จำกัด
52 สมบัติมหาศาล2561 1,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย บริษัท สมบัติมหาศาล2561 จำกัด
53 สมพร เฟรชพอร์ค 4,000,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท สมพร เฟรชพอร์ค จำกัด
54 สยาม อินเตอร์ พอร์ค 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม อินเตอร์ พอร์ค จำกัด
55 สยามทรัพย์เพิ่มพูน 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท สยามทรัพย์เพิ่มพูน จำกัด
56 สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ 40,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด
57 สำโรงใต้ โภคภัณฑ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท สำโรงใต้ โภคภัณฑ์ จำกัด
58 สีมา เฟรชมีท 8,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สีมา เฟรชมีท จำกัด
59 หนองจอกค้าเนื้อ ฮาล้าล 2,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท หนองจอกค้าเนื้อ ฮาล้าล จำกัด
60 หยกผกา อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท หยกผกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
61 อ้อยและน้ำตาลราชบุรี 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อ้อยและน้ำตาลราชบุรี จำกัด
62 อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ 80,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด
63 อุดมผลพัฒนา 100,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมผลพัฒนา
64 อุดร พอร์ค 2020 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท อุดร พอร์ค 2020 จำกัด
65 อุดร พอร์ค แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดร พอร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
66 ฮาวา บีฟ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฮาวา บีฟ จำกัด
67 ฮีโร่ ฟู๊ด กรุ๊ป 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ฮีโร่ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด
68 เครือรุ่งเจริญ 1,000,000 ลำดวน สุรินทร์ บริษัท เครือรุ่งเจริญ จำกัด
69 เควีเอส เฟรชโปรดักส์ 500,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด
70 เคแอลเอฟ อินเตอร์ ฟู้ดส์ 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เคแอลเอฟ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
71 เจริญทองพูล 10,000,000 โพนพิสัย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทองพูล
72 เจเค โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เจเค โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
73 เชียงใหม่กิจมงคล 35,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่กิจมงคล จำกัด
74 เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง 675,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
75 เฟิร์ส แฟคเตอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เฟิร์ส แฟคเตอร์ จำกัด
76 เมืองพลพรีเมียมฟู๊ด 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เมืองพลพรีเมียมฟู๊ด จำกัด
77 เสี่ยอ๋อง พาณิชย์ 5,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยอ๋อง พาณิชย์
78 เอ.วาย.เค. มัทเทิน 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอ.วาย.เค. มัทเทิน จำกัด
79 เอ็น.เค.กรุ้ป 42 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอ็น.เค.กรุ้ป 42 จำกัด
80 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ 8,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
81 เอส พี เชียงใหม่ เฟรชฟู้ดส์ 5,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เอส พี เชียงใหม่ เฟรชฟู้ดส์ จำกัด
82 เอส เจ บราเธอร์ส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอส เจ บราเธอร์ส จำกัด
83 เอส.พี.เบส.มีท 3,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เบส.มีท
84 เอส.เอ็ม บีฟ ซัพพลาย 2,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท เอส.เอ็ม บีฟ ซัพพลาย จำกัด
85 เอสพี ฟู้ด กรุ๊ป 5,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท เอสพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
86 แฉล้ม อินเตอร์ฟู๊ด 100,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท แฉล้ม อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
87 แบมแบมฟู๊ด 1,000,000 ห้วยคต อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบมแบมฟู๊ด
88 แลนด์ฟู๊ด(2018) 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท แลนด์ฟู๊ด(2018) จำกัด
89 แฮปปี้ พิก 69 3,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท แฮปปี้ พิก 69 จำกัด
90 แฮปปี้พอร์ค 1,000,000 หนองเรือ ขอนแก่น บริษัท แฮปปี้พอร์ค จำกัด
91 โชคดีเจริญ อินเตอร์ฟู้ดส์ 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท โชคดีเจริญ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
92 โชคบุญศรี 1,200,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญศรี
93 โฟว์เซเว่นอินเตอร์ฟูดส์ 10,000,000 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บริษัท โฟว์เซเว่นอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
94 โรงฆ่าสัตว์ ดอนศิลา 1,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฆ่าสัตว์ ดอนศิลา
95 โรงฆ่าสัตว์ข่อยสูง 5,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฆ่าสัตว์ข่อยสูง
96 โรงฆ่าสัตว์สุกร ภาคใต้ 15,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท โรงฆ่าสัตว์สุกร ภาคใต้ จำกัด
97 โรงเชือดสุกรต้นทอง 2,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเชือดสุกรต้นทอง
98 ไดกิ ไทย เทรดดิ้ง 500,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ไดกิ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
99 ไทย เทคโน วิศวกรรม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ไทย เทคโน วิศวกรรม จำกัด
100 ไทย เฟรช ฟู๊ดส์ โพรดักส์ 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ไทย เฟรช ฟู๊ดส์ โพรดักส์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ