รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอมพานี บี 3,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพานี บี จำกัด
2 จิตรไพศาล กรุ๊ป 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท จิตรไพศาล กรุ๊ป จำกัด
3 ชัยชนะ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยชนะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
4 ซีเอฟพี 150,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซีเอฟพี จำกัด
5 ตาสิทธิ์ ฟู๊ด 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ตาสิทธิ์ ฟู๊ด จำกัด
6 พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ 900,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
7 มอเก็น สโตร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท มอเก็น สโตร์ จำกัด
8 มานนา ฟู้ดส์ โปรดักส์ 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท มานนา ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
9 ฤทธาฟู้ดส์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ฤทธาฟู้ดส์ จำกัด
10 ลูกหมูสามตัว พี.เค.พี 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ลูกหมูสามตัว พี.เค.พี จำกัด
11 สไมล์ บีฟ 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด
12 สไมล์ มีท 3,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท สไมล์ มีท จำกัด
13 หมูกมล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท หมูกมล จำกัด
14 หมูสมนึก 4,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท หมูสมนึก จำกัด
15 หมูใจดี ช็อป 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท หมูใจดี ช็อป จำกัด
16 หมูใจดี ฟู้ดส์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท หมูใจดี ฟู้ดส์ จำกัด
17 หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
18 อาภรฟู้ดส์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท อาภรฟู้ดส์ จำกัด
19 อาร์จีเอฟ กรุ๊ป 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อาร์จีเอฟ กรุ๊ป จำกัด
20 เค แอนด์ ซี สยามนิปปอนกรุ๊ป 1,500,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ ซี สยามนิปปอนกรุ๊ป จำกัด
21 เจ แอนด์ เค ฟู้ดส์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจ แอนด์ เค ฟู้ดส์ จำกัด
22 เดอะใจดีพอร์ค 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เดอะใจดีพอร์ค จำกัด
23 เลาะ มี จายา เอนเตอร์ไพรส์ 2,000,000 รามัน ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาะ มี จายา เอนเตอร์ไพรส์
24 เวิลด์ฟู้ดโปรดักส์อินโนเวชั่น 500,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ฟู้ดโปรดักส์อินโนเวชั่น จำกัด
25 เอกพนัสฟู้ด 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เอกพนัสฟู้ด จำกัด
26 เอสเอ็นพี ฟู้ด กาญจนบุรี 3,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท เอสเอ็นพี ฟู้ด กาญจนบุรี จำกัด
27 โรคานิกมีท 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรคานิกมีท


ข้อมูลผู้ประกอบการ