รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 คอมพานี บี 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท คอมพานี บี จำกัด
2 จิตรไพศาล กรุ๊ป 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท จิตรไพศาล กรุ๊ป จำกัด
3 ชัยชนะ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ชัยชนะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
4 ซีเอฟพี 150,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ซีเอฟพี จำกัด
5 ตาสิทธิ์ ฟู๊ด 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท ตาสิทธิ์ ฟู๊ด จำกัด
6 พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ 900,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
7 มอเก็น สโตร์ 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท มอเก็น สโตร์ จำกัด
8 มานนา ฟู้ดส์ โปรดักส์ 1,000,000 เชียงราย แม่จัน บริษัท มานนา ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
9 ฤทธาฟู้ดส์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ฤทธาฟู้ดส์ จำกัด
10 ลูกหมูสามตัว พี.เค.พี 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ลูกหมูสามตัว พี.เค.พี จำกัด
11 สไมล์ บีฟ 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด
12 สไมล์ มีท 3,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท สไมล์ มีท จำกัด
13 หมูกมล 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท หมูกมล จำกัด
14 หมูสมนึก 4,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท หมูสมนึก จำกัด
15 หมูใจดี ช็อป 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท หมูใจดี ช็อป จำกัด
16 หมูใจดี ฟู้ดส์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท หมูใจดี ฟู้ดส์ จำกัด
17 หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
18 อาภรฟู้ดส์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท อาภรฟู้ดส์ จำกัด
19 อาร์จีเอฟ กรุ๊ป 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท อาร์จีเอฟ กรุ๊ป จำกัด
20 เค แอนด์ ซี สยามนิปปอนกรุ๊ป 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท เค แอนด์ ซี สยามนิปปอนกรุ๊ป จำกัด
21 เจ แอนด์ เค ฟู้ดส์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท เจ แอนด์ เค ฟู้ดส์ จำกัด
22 เดอะใจดีพอร์ค 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท เดอะใจดีพอร์ค จำกัด
23 เลาะ มี จายา เอนเตอร์ไพรส์ 2,000,000 ยะลา รามัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาะ มี จายา เอนเตอร์ไพรส์
24 เวิลด์ฟู้ดโปรดักส์อินโนเวชั่น 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท เวิลด์ฟู้ดโปรดักส์อินโนเวชั่น จำกัด
25 เอกพนัสฟู้ด 5,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม บริษัท เอกพนัสฟู้ด จำกัด
26 เอสเอ็นพี ฟู้ด กาญจนบุรี 3,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บริษัท เอสเอ็นพี ฟู้ด กาญจนบุรี จำกัด
27 โรคานิกมีท 1,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรคานิกมีท


ข้อมูลผู้ประกอบการ