รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษรฟาร์ม 2,000,000 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
2 คิง โกลบอล อะกริ-เทค 5,000,000 สระบุรี หนองแซง
3 เคซี แคนนิ่ง 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม
4 จ๊อดชะโดไทย 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
5 เจแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
6 ซันไชน์ ฟู้ดส์ ซัพพลาย 50,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
7 ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) 1,000,000 เพชรบุรี ชะอำ
8 ซีฮอร์ส แคนนิ่ง 4,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
9 เซ็นทรัลฟู้ดส์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
10 เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
11 เดอะ ฟู้ด โซไซตี้ 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
12 ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง 10,000,000 สงขลา รัตภูมิ
13 ที.พี.วี. ซัน 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
14 บี.พี.เอส.อินเตอร์เทรด (1995) 55,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
15 ประทีป เอ็นเตอร์ไพรส์ 800,000 สมุทรปราการ บางพลี
16 ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 500,489,990 ตรัง เมืองตรัง
17 พัทยา แอนด์ สวัสดี 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
18 พัทยาฟู้ดอินดัสตรี 280,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
19 พีพี แอนด์ พี อินเตอร์ ฟู้ด 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
20 แม่มะลัย (ประเทศไทย) 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
21 โมดิเชี่ยน แคนนิ่ง 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
22 ยูนิคอร์ด 1,500,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
23 ร . มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด 11,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
24 รอแยลฟู้ดส์ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
25 รัฐชานนท์ แคนนิ่ง 14,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
26 ลือผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
27 วิริยา มารีน ฟู้ดส์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
28 เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
29 สยามกัลฟ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
30 สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด 1,000,000,000 สงขลา จะนะ
31 สานฝัน 1984 5,000,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ
32 อนัญญา มาร์เก็ตติ้ง๘ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
33 ออน-กรีน โปรดิ้วส์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
34 อาร์ เอส แคนเนอรี่ 50,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
35 อิ๊งค์ ซีฟู้ด 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
36 อิสเทิร์นปลาป่น 20,000,000 ระยอง เมืองระยอง
37 อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
38 เอ.อี.ซี. แคนนิ่ง 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
39 เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
40 เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป 100,000,000 นครปฐม ดอนตูม
41 ไอ.เอส.เอ. แวลู 1,000,000,000 นครปฐม สามพราน
42 ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร 390,000,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ