รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจโอวาย เรียล เอสเตท 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
2 ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) 330,000,000 สงขลา หาดใหญ่
3 ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร 100,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
4 พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
5 พิษณุมณฑณ์ ฟู้ด โปรดักส์ 7,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
6 พูนสินทั่งง่วนฮะ 16,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
7 แพนเอเซีย (1981) 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
8 แพนเอเซีย (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
9 แพนเอเซียฟู้ดอินดัสตรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
10 มารีนอินเตอร์ฟู๊ดส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
11 โรยัล ซี โปรดักส์ 11,000,000 สงขลา หาดใหญ่
12 ลัคกี้แคนเนอรี่ 15,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
13 วิยะเครป โปรดักส์ 16,000,000 สุราษฎร์ธานี ไชยา
14 ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
15 ศิรินันท์ ฟู้ด 20,500,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
16 เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 230,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น 3,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
18 ไฮ คิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) 45,000,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ