รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร 100,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2 พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ จำกัด
3 พัทยาฟู้ดอินดัสตรี 280,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
4 พูนสินทั่งง่วนฮะ 16,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท พูนสินทั่งง่วนฮะ จำกัด
5 มารีนอินเตอร์ฟู๊ดส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท มารีนอินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด
6 ลัคกี้แคนเนอรี่ 15,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ลัคกี้แคนเนอรี่ จำกัด
7 วิยะเครป โปรดักส์ 16,000,000 สุราษฎร์ธานี ไชยา บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด
8 ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด
9 ศิรินันท์ ฟู้ด 20,500,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี บริษัท ศิรินันท์ ฟู้ด จำกัด
10 สงขลาแคนนิ่ง 360,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
11 เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 200,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 แพนเอเซีย (1981) 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด
13 แพนเอเซีย (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท แพนเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
14 แพนเอเซียฟู้ดอินดัสตรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท แพนเอเซียฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
15 โรยัล ซี โปรดักส์ 11,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด
16 ไฮ คิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) 45,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ไฮ คิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ