รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรุงเทพการประมง 8,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
2 กัทส์มารีน 8,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กัทส์มารีน จำกัด
3 กันตังธนาพร 20,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท กันตังธนาพร จำกัด
4 จะนะ อุตสาหกรรมประมง 50,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด
5 จีพี เทรดดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จีพี เทรดดิ้ง จำกัด
6 ชุมพรฟีตมิล โปรดักท์ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรฟีตมิล โปรดักท์
7 ซี เจ ฟีดส์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ ฟีดส์
8 ซี และ ดับเบิลยู 1,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด
9 ทีพีดี ฟีด 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีดี ฟีด จำกัด
10 ทีเอสดี ฟีด 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทีเอสดี ฟีด จำกัด
11 นาทับ ผลิตภัณฑ์ ประมง 15,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท นาทับ ผลิตภัณฑ์ ประมง จำกัด
12 นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น จำกัด
13 บ้านบึงปลาป่น 6,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บ้านบึงปลาป่น จำกัด
14 บุญผ่องอิมพอร์ท 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บุญผ่องอิมพอร์ท จำกัด
15 ประทินทิพย์ เกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ประทินทิพย์ เกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำกัด
16 ปลาป่นวสันต์สมุทร 270,000 แหลมงอบ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นวสันต์สมุทร
17 ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 2,200,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย
18 พรจีระศักดิ์ 5,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท พรจีระศักดิ์ จำกัด
19 พรประเสริฐอาหารสัตว์ 28,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท พรประเสริฐอาหารสัตว์ จำกัด
20 พัชรินทร์ อุตสาหกรรม 1,000,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท พัชรินทร์ อุตสาหกรรม จำกัด
21 พัฒนาการประมงปัตตานี 10,800,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัด
22 พี.เค.ทองวัฒนา 1,500,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.ทองวัฒนา
23 พี.เจ.โกลบอล เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เจ.โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
24 ฟอร์เอฟเวอร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 7,000,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เอฟเวอร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
25 ฟิชเชอรี่ ไซเอ็นซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิชเชอรี่ ไซเอ็นซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
26 มหัตสินวารี 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหัตสินวารี จำกัด
27 มิตรขนอมปลาป่น (2540) 4,697,500 สิชล นครศรีธรรมราช บริษัท มิตรขนอมปลาป่น (2540) จำกัด
28 ยูไนเต็ด มารีน โพรดักส์ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูไนเต็ด มารีน โพรดักส์ จำกัด
29 รุ่งสินโภคภัณฑ์ 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
30 วิชชั่น คอมเมิร์ซ 5,000,000 สายบุรี ปัตตานี บริษัท วิชชั่น คอมเมิร์ซ จำกัด
31 สงขลามารีนโปรดักส์ 60,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด
32 สมุทรปราการปลาป่น 36,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สมุทรปราการปลาป่น จำกัด
33 สยามชัยโภคภัณฑ์ 60,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท สยามชัยโภคภัณฑ์ จำกัด
34 สหนวกิจปลาป่นหลังสวน 2,400,000 หลังสวน ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหนวกิจปลาป่นหลังสวน
35 สหประมงปลาป่นระนอง 28,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด
36 สหปลาป่นกันตัง 10,000,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหปลาป่นกันตัง
37 สหเจริญกิจอุตสาหกรรม (2521) 1,020,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญกิจอุตสาหกรรม (2521)
38 สากลปลาป่น 15,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท สากลปลาป่น จำกัด
39 สินอุดมอุตสาหกรรม 15,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท สินอุดมอุตสาหกรรม จำกัด
40 สุชาโต โรงงานปลาป่น 10,500,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาโต โรงงานปลาป่น
41 อนุสรณ์อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อนุสรณ์อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จำกัด
42 อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน 9,075,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จำกัด
43 อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต 20,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด
44 เจดีพี 69,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท เจดีพี จำกัด
45 เจริญสินปลาป่น 5,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท เจริญสินปลาป่น จำกัด
46 เชวงวัฒนา ปลาป่น โฮลดิ้ง 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เชวงวัฒนา ปลาป่น โฮลดิ้ง จำกัด
47 เซ้าเทิร์น มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เซ้าเทิร์น มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
48 เทพพามาปลาป่น 29,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เทพพามาปลาป่น จำกัด
49 เบทาโกร อโกรกรุ๊ป 580,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด
50 เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมปลาป่น 6,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมปลาป่น
51 เสรีบ้านเพ 8,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เสรีบ้านเพ จำกัด
52 เอ็น.เค.ปลาป่น 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.เค.ปลาป่น จำกัด
53 เอ็มเอสเอส ซัพพลาย 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอ็มเอสเอส ซัพพลาย จำกัด
54 แสงเจริญโพรดักส์ 3,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญโพรดักส์
55 โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) 54,500,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด
56 โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง 20,100,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง
57 โชคอนาวิล ฟิชเชอรี่ 4,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช บริษัท โชคอนาวิล ฟิชเชอรี่ จำกัด
58 โฟร์ เอส อินโนวา เทค 2,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท โฟร์ เอส อินโนวา เทค จำกัด
59 โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง 2,500,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง จำกัด
60 โรงงานปลาป่นสิชล 2,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานปลาป่นสิชล
61 โรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น 4,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น
62 ไทยพัฒนา ฟีด 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยพัฒนา ฟีด จำกัด
63 ไทยเวทฟีดส์ 32,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ