รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรุงเทพการประมง 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
2 กัทส์มารีน 8,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท กัทส์มารีน จำกัด
3 กันตังธนาพร 20,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท กันตังธนาพร จำกัด
4 จะนะ อุตสาหกรรมประมง 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด
5 จีพี เทรดดิ้ง 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท จีพี เทรดดิ้ง จำกัด
6 ชุมพรฟีตมิล โปรดักท์ 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรฟีตมิล โปรดักท์
7 ซี เจ ฟีดส์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ ฟีดส์
8 ซี และ ดับเบิลยู 1,000,000 ปัตตานี หนองจิก บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด
9 ทีพีดี ฟีด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท ทีพีดี ฟีด จำกัด
10 ทีเอสดี ฟีด 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ทีเอสดี ฟีด จำกัด
11 นาทับ ผลิตภัณฑ์ ประมง 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท นาทับ ผลิตภัณฑ์ ประมง จำกัด
12 นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น จำกัด
13 บ้านบึงปลาป่น 6,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท บ้านบึงปลาป่น จำกัด
14 บุญผ่องอิมพอร์ท 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท บุญผ่องอิมพอร์ท จำกัด
15 ประทินทิพย์ เกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ประทินทิพย์ เกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำกัด
16 ปลาป่นวสันต์สมุทร 270,000 ตราด แหลมงอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นวสันต์สมุทร
17 ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 2,200,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย
18 พรจีระศักดิ์ 5,000,000 พังงา คุระบุรี บริษัท พรจีระศักดิ์ จำกัด
19 พรประเสริฐอาหารสัตว์ 28,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง บริษัท พรประเสริฐอาหารสัตว์ จำกัด
20 พัชรินทร์ อุตสาหกรรม 1,000,000 สงขลา สิงหนคร บริษัท พัชรินทร์ อุตสาหกรรม จำกัด
21 พัฒนาการประมงปัตตานี 10,800,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัด
22 พี.เค.ทองวัฒนา 1,500,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.ทองวัฒนา
23 พี.เจ.โกลบอล เทรดดิ้ง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท พี.เจ.โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
24 ฟอร์เอฟเวอร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 7,000,000 ตรัง กันตัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เอฟเวอร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
25 ฟิชเชอรี่ ไซเอ็นซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท ฟิชเชอรี่ ไซเอ็นซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
26 มหัตสินวารี 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท มหัตสินวารี จำกัด
27 มิตรขนอมปลาป่น (2540) 4,697,500 นครศรีธรรมราช สิชล บริษัท มิตรขนอมปลาป่น (2540) จำกัด
28 ยูไนเต็ด มารีน โพรดักส์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ยูไนเต็ด มารีน โพรดักส์ จำกัด
29 รุ่งสินโภคภัณฑ์ 15,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
30 วิชชั่น คอมเมิร์ซ 5,000,000 ปัตตานี สายบุรี บริษัท วิชชั่น คอมเมิร์ซ จำกัด
31 สงขลามารีนโปรดักส์ 60,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด
32 สมุทรปราการปลาป่น 36,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท สมุทรปราการปลาป่น จำกัด
33 สยามชัยโภคภัณฑ์ 60,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท สยามชัยโภคภัณฑ์ จำกัด
34 สหนวกิจปลาป่นหลังสวน 2,400,000 ชุมพร หลังสวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหนวกิจปลาป่นหลังสวน
35 สหประมงปลาป่นระนอง 28,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด
36 สหปลาป่นกันตัง 10,000,000 ตรัง กันตัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหปลาป่นกันตัง
37 สหเจริญกิจอุตสาหกรรม (2521) 1,020,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญกิจอุตสาหกรรม (2521)
38 สากลปลาป่น 15,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี บริษัท สากลปลาป่น จำกัด
39 สินอุดมอุตสาหกรรม 15,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท สินอุดมอุตสาหกรรม จำกัด
40 สุชาโต โรงงานปลาป่น 10,500,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาโต โรงงานปลาป่น
41 อนุสรณ์อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท อนุสรณ์อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จำกัด
42 อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน 9,075,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จำกัด
43 อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด
44 เจดีพี 69,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท เจดีพี จำกัด
45 เจริญสินปลาป่น 5,000,000 พังงา คุระบุรี บริษัท เจริญสินปลาป่น จำกัด
46 เชวงวัฒนา ปลาป่น โฮลดิ้ง 10,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เชวงวัฒนา ปลาป่น โฮลดิ้ง จำกัด
47 เซ้าเทิร์น มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เซ้าเทิร์น มารีน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
48 เทพพามาปลาป่น 29,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท เทพพามาปลาป่น จำกัด
49 เบทาโกร อโกรกรุ๊ป 580,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด
50 เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมปลาป่น 6,000,000 ตราด เมืองตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมปลาป่น
51 เสรีบ้านเพ 8,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท เสรีบ้านเพ จำกัด
52 เอ็น.เค.ปลาป่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท เอ็น.เค.ปลาป่น จำกัด
53 เอ็มเอสเอส ซัพพลาย 100,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท เอ็มเอสเอส ซัพพลาย จำกัด
54 แสงเจริญโพรดักส์ 3,000,000 ตราด เมืองตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญโพรดักส์
55 โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) 54,500,000 สงขลา สิงหนคร บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด
56 โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง 20,100,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง
57 โชคอนาวิล ฟิชเชอรี่ 4,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม บริษัท โชคอนาวิล ฟิชเชอรี่ จำกัด
58 โฟร์ เอส อินโนวา เทค 2,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บริษัท โฟร์ เอส อินโนวา เทค จำกัด
59 โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง 2,500,000 ชุมพร เมืองชุมพร บริษัท โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง จำกัด
60 โรงงานปลาป่นสิชล 2,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานปลาป่นสิชล
61 โรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น 4,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น
62 ไทยพัฒนา ฟีด 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ไทยพัฒนา ฟีด จำกัด
63 ไทยเวทฟีดส์ 32,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ