รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 3223 จักจั่งได๋ทีม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
2 3วี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
3 กฎหมายรัตนานนท์ 1,000,000 พะเยา ปง
4 กรีก เทสต์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
5 กรีน เบฟเวอเรจส์ 6,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
6 กรีนพลัส เฮลท์ โปรดักส์ 2021 1,500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
7 กรีนวัลเล่ย์ เอเชี่ยนดริ้งคส์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
8 กรีนเวิลด์ ฟรุ้ต โปรดักส์ 4,900,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
9 กวี ฟรุต แอนด์ เบเวอเรจ จูซ 2,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
10 กิจเจริญรุ่งเรืองไทยเบฟเวอเรจ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
11 กู้ดกาย โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
12 กู๊ดดิน 2018 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
13 กู๊ดเบฟเวอเรจ 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
14 เกรท แอนด์ ริช 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
15 เก้าชัย พานิช 500,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
16 โกลด์ทีค 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 ขายดีมาก888 300,000 ปทุมธานี คลองหลวง
18 เขมญดา 500,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
19 เขาจันทร์ กรุ๊ป 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
20 คณวรรธน์ 150,000 นนทบุรี บางใหญ่
21 ควีนโปรดักส์ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
22 คิง เบฟเวอเรจ(ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
23 คิทเช่น กรีน 1,000,000 จันทบุรี แหลมสิงห์
24 คิมมิม โคล่า 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
25 คิว เบฟเวอเรจ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
26 คุณค่าป่าไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
27 เค-คูน (ประเทศไทย) 1,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
28 เค.บี.ฟู้ด โพรดักส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
29 เค.แพน โปรดั๊กชั่น ฟู้ด 5,000,000 นครราชสีมา ขามทะเลสอ
30 เคเจโอ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
31 เคเอส ฟู้ดแอนด์ดริ๊งค์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
32 เคียวโตะ (ประเทศไทย) 2,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
33 โคโค่ มาร์เวิล คอร์เปอเรชั่น 5,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
34 โคโคส์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส (ไทยแลนด์) 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
35 โคน่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
36 โคนาโก้ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
37 จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม 1,000,000 จันทบุรี แหลมสิงห์
38 จิตวรรณฟาร์ม 1,000,000 อุดรธานี บ้านดุง
39 จิตสุภา 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
40 จีน่าเฟรช 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
41 จุ้ยซิ่งเซสชั่น 5,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
42 จุลสิน 60,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
43 เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
44 เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
45 เจพีซี เฮลตี้ 300,000 เลย ปากชม
46 เจลโล ฟูดส์ 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
47 เจเอสเอเซียเบฟเวอเรจ 2559 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
48 ชนะชา 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
49 ชนัดภา ฟรุ๊ตทอรี่ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
50 ชบาบางกอก 320,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
51 ชายฝั่งอาหารทะเล 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
52 ชาวไร่ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
53 ชินตร์ ชินตร์ 7,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
54 ชิลล์เฟรช 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
55 เช้นจ์นาว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
56 เช้นจ์นาว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
57 เชียงราย โนนิ 400,000 เชียงราย พาน
58 เชียงใหม่ เฟรช 1,000,000 เชียงใหม่ ฝาง
59 โชค9 การค้า (ประเทศไทย) 5,000,000 สระแก้ว โคกสูง
60 โชคสมบูรณ์ ฟูด 5,000,000 นครปฐม สามพราน
61 โชคอำนวยเจริญพรชัย 1,200,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
62 ซันชายเจริญ อินเตอร์ฟู๊ด 5,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
63 ซันดริ้งค์ (ประเทศไทย) 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
64 ซันตูริ ฟู็ดส์ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
65 ซากุระ เบฟเวอเรจ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
66 ซี. เค. เอส. รุ่งเรือง ฟรุ๊ต 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
67 ซี.เค.สยาม ฟู้ด 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
68 ซุปเปอร์ดริ้งค์ 2020 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
69 โซล เบฟเวอเรจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
70 ณัฐพัฒน์อนันตทรัพย์ 3,000,000 หนองบัวลำภู นากลาง
71 ณิศรานำเจริญ 2,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
72 ดริ๊งค์พลัส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
73 ดริ้งมี 1,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล
74 ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร 421,518,600 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
75 ดับเบิ้ล วี อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
76 ดาวดี 4,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
77 ดี-เมก้า พร็อพเพอตี้ 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
78 ดีโค่ ฟู๊ดแอนด์เบฟเวอเรจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
79 ดุสิตาภิรมย์ 36,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
80 ดูเวล เวิลด์ไวด์ คอร์ปอเรชั่น 70,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
81 เดล แอนด์ เดี่ย ฟู้ดส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
82 เดลี่ แอคทีฟ 500,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
83 เดลี่ซันไชน์(ประเทศไทย) 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
84 เดอะแกรนด์ฟรุต 1,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
85 ตรีไลฟ์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
86 ตาลสด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
87 ทรัพย์มั่งมี 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
88 ทรัพย์วารี 2017 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
89 ทริปเปิล ฟู้ดส์ โปรดักส์ 3,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
90 ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
91 ทวีผล ผลิตภัณฑ์ 130,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
92 ทวีวงษ์การเกษตร 500,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
93 ทเวลฟ์ มิดไนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
94 ทองรัตนะ เครื่องดื่ม 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
95 ทองละมัย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
96 ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี 30,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
97 ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
98 ที.ซี.ดริงส์เซ็นเตอร์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
99 ที.อาร์.แคน จูซ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
100 ทีเอชเค โกลบอล(เอสพีซี) 3,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ