รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) 5,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) จำกัด
2 4จักรวาล 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท 4จักรวาล จำกัด
3 กนก ธัญกิจ 5,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก ธัญกิจ
4 กนกผลสุรินทร์ 4,900,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกผลสุรินทร์
5 กรีน รีซอร์ส พลัส 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน รีซอร์ส พลัส จำกัด
6 กฤศณัฏฐ์ไชโย 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท กฤศณัฏฐ์ไชโย จำกัด
7 กล้าทิพย์ 20,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
8 กวงเจริญ พืชผล 30,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเจริญ พืชผล
9 กสิกรปากตะคลอง 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัด
10 กัลยา ข้าว และ อาหาร 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กัลยา ข้าว และ อาหาร จำกัด
11 การุณวานิช 10,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท การุณวานิช จำกัด
12 ก้าวใหญ่การเกษตร 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ก้าวใหญ่การเกษตร จำกัด
13 กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 200,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กำแพงเพชรอบพืชและไซโล 20,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
15 กิจทวีผลค้าข้าว 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทวีผลค้าข้าว
16 กิจทวียโสธรไรซ์ 10,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด
17 กิจธนา 1,200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนา
18 กิจรวมชัย1989 4,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรวมชัย1989
19 กิจรุ่งเรืองชัยนาท 12,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัด
20 กิจสุพรรณการเกษตร 5,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสุพรรณการเกษตร
21 กิจเจริญชัย รุ่งเรือง 4,500,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท กิจเจริญชัย รุ่งเรือง จำกัด
22 กิจเจริญพรชัย 20,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท กิจเจริญพรชัย จำกัด
23 กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ 20,000,000 ชุมพลบุรี สุรินทร์ บริษัท กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ จำกัด
24 กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 จุน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส
25 กิมมน 25,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท กิมมน จำกัด
26 ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด 152,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด จำกัด
27 ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด
28 ขาณุพืชผล 5,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
29 ข้าว ซี.พี. 1,850,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
30 ข้าวก้องเกียรติ 40,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ข้าวก้องเกียรติ จำกัด
31 ข้าวคลองสวน 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ข้าวคลองสวน จำกัด
32 ข้าวทองธวัช 20,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัด
33 ข้าวทองปีกาซัส 2,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ข้าวทองปีกาซัส จำกัด
34 ข้าวทองพยัคฆ์ 21,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด
35 ข้าวทิพย์ 777 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท ข้าวทิพย์ 777 จำกัด
36 ข้าวทิพย์แพร่ 47,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
37 ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ 150,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จำกัด
38 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จำกัด
39 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครกาญจน์
40 ข้าวบัวหลวง 45,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวบัวหลวง จำกัด
41 ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ 100,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ จำกัด
42 ข้าวพูลทวี 1,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท ข้าวพูลทวี จำกัด
43 ข้าวพูลธนา 5,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวพูลธนา
44 ข้าวมาลี 500,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวมาลี
45 ข้าวยศพัทธ์ 3,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวยศพัทธ์ จำกัด
46 ข้าวยูไนเต็ด 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัด
47 ข้าวรัชมงคล 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
48 ข้าวราชา 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ข้าวราชา จำกัด
49 ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน 100,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัด
50 ข้าวศรีไทยใหม่ 100,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
51 ข้าวสระบุรี 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าวสระบุรี จำกัด
52 ข้าวสินสวรรค์ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวสินสวรรค์ จำกัด
53 ข้าวสิริโชคชัย 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ข้าวสิริโชคชัย จำกัด
54 ข้าวสุวรรณภูมิ 180,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด
55 ข้าวหอมมะลิไทย 40,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท ข้าวหอมมะลิไทย จำกัด
56 ข้าวอินทรีย์ไทย 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท ข้าวอินทรีย์ไทย จำกัด
57 ข้าวเจริญกิจ 10,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด
58 ข้าวเจริญเพิ่มพูล 55,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ข้าวเจริญเพิ่มพูล จำกัด
59 ข้าวเสนางค์ 30,000,000 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ บริษัท ข้าวเสนางค์ จำกัด
60 ข้าวแท้ 10,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี บริษัท ข้าวแท้ จำกัด
61 ข้าวไทยรุ่งเรือง 4,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวไทยรุ่งเรือง
62 คนึงศิลป์ 1,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงศิลป์
63 คลองยายสา กรุ๊ป 210,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยายสา กรุ๊ป
64 คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส 5,000,000 จุน พะเยา บริษัท คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส จำกัด
65 ค้าธัญญมงคล 44,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าธัญญมงคล
66 คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
67 คิตะมิ ไรซ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิตะมิ ไรซ์ จำกัด
68 คุณกิตติ ไรซ์ 25,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท คุณกิตติ ไรซ์ จำกัด
69 คุณหยู่ฮวด 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณหยู่ฮวด
70 ง่วนทงเส็ง 3,600,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนทงเส็ง
71 ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ จำกัด
72 จตุรัส พืชผล 2012 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท จตุรัส พืชผล 2012 จำกัด
73 จริงแสงไทย 510,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงแสงไทย
74 จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค จำกัด
75 จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76 จิตรเจริญธัญญะ 10,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ
77 จิตรแสงชัย(1959) 14,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท จิตรแสงชัย(1959) จำกัด
78 จินฮงสหกิจ 10,000,000 ประทาย นครราชสีมา บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด
79 จีเอ็มเอ็กซ์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
80 ฉัตรชนก 1989 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ฉัตรชนก 1989 จำกัด
81 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัด
82 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บุญชูพืชผล
83 ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ 120,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด
84 ชวลิตข้าวไทย 10,000,000 วาปีปทุม มหาสารคาม บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด
85 ช่อไทย 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ช่อไทย จำกัด
86 ชัยบำรุงเจริญกิจ 2,400,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบำรุงเจริญกิจ
87 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
88 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท
89 ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 10,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
90 ชัยยอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชัยยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
91 ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ 10,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ จำกัด
92 ชัยวัชรผล 5,500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัชรผล
93 ชัยวัฒนา ไรซ์ 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท ชัยวัฒนา ไรซ์ จำกัด
94 ชัยวัฒนาธัญญะ 5,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ชัยวัฒนาธัญญะ จำกัด
95 ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ 2,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัด
96 ชัยเสรีไรซ์ 5,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จำกัด
97 ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ 2,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ จำกัด
98 ชินธนทรัพย์ 20,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินธนทรัพย์
99 ชินรุ่งเรืองไรซ์ 90,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย บริษัท ชินรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
100 ชุติพนธ์ พานิช 5,000,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติพนธ์ พานิช
101 ชุมแพเมืองทองการเกษตร 5,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ชุมแพเมืองทองการเกษตร จำกัด
102 ชูชัย อินเตอร์ไรซ์ 20,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย บริษัท ชูชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
103 ชูชาติ เจริญไรซ์ 2,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท ชูชาติ เจริญไรซ์ จำกัด
104 ชโยทิต 999 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท ชโยทิต 999 จำกัด
105 ซิโนไทย สตาร์ช 155,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัด
106 ซีซีพี นอร์ทเทิร์น 2,000,000 เมืองพะเยา พะเยา บริษัท ซีซีพี นอร์ทเทิร์น จำกัด
107 ซีเรียลส์ลิงก์อะโกร 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเรียลส์ลิงก์อะโกร จำกัด
108 ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล 45,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล จำกัด
109 ดอนพุด ไร้ซ์ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดอนพุด ไร้ซ์ จำกัด
110 ดาวธัญญากิจ 20,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท ดาวธัญญากิจ จำกัด
111 ดินสุวรรณเกษตร 510,010,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสุวรรณเกษตร
112 ดี เค ไรซ์ มิลล์ 50,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ดี เค ไรซ์ มิลล์ จำกัด
113 ดี.พี.อาร์. อินเตอร์ไรซ์ 20,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท ดี.พี.อาร์. อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
114 ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ 130,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
115 ต.ทวีรุ่งเรือง(1992) 20,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ทวีรุ่งเรือง(1992)
116 ต้นน้ำ (1992) 500,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท ต้นน้ำ (1992) จำกัด
117 ตลาดข้าวไทย 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ตลาดข้าวไทย จำกัด
118 ตั้งกิมหลีพืชผล 150,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท ตั้งกิมหลีพืชผล จำกัด
119 ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจัน 1,200,000 บางระจัน สิงห์บุรี ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจัน
120 ตั้งไถ่เฮง 3,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท ตั้งไถ่เฮง จำกัด
121 ถาวรรัตน์ 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรรัตน์
122 ถาวรโชคชัย 10,000,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรโชคชัย
123 ทนา เกรน พอลลิช 35,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ทนา เกรน พอลลิช จำกัด
124 ทรงทรัพย์เจริญกิจ 20,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท ทรงทรัพย์เจริญกิจ จำกัด
125 ทรัพย์ทวี อินเตอร์ไรซ์ 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี อินเตอร์ไรซ์
126 ทรัพย์ทวีคูณรุ่งเรืองไรซ์ 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย บริษัท ทรัพย์ทวีคูณรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
127 ทรัพย์ธัญญาชัยนาท 40,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท ทรัพย์ธัญญาชัยนาท จำกัด
128 ทรัพย์มาลีคอร์เปอเรชั่น 10,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ทรัพย์มาลีคอร์เปอเรชั่น จำกัด
129 ทรัพย์ยืนยง 2003 (อยู่สมพรอุปถัมภ์) 30,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ยืนยง 2003 (อยู่สมพรอุปถัมภ์)
130 ทรัพย์ยืนยงค์ ๑๔๒ 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์ยืนยงค์ ๑๔๒ จำกัด
131 ทรัพย์รวงทองข้าวไทย 20,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองข้าวไทย
132 ทรัพย์รวงทองธัญญกิจ 3,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองธัญญกิจ
133 ทรัพย์รัตนะอริยะ 1,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รัตนะอริยะ
134 ทรัพย์อนันต์ค้าข้าว 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์อนันต์ค้าข้าว จำกัด
135 ทรัพย์แสงทองไรซ์ 50,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด
136 ทรัพย์แสงทองไรซ์ 50,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสงทองไรซ์
137 ทรัพย์ไพลินไรซ์ 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ทรัพย์ไพลินไรซ์ จำกัด
138 ทริลเลียน ไรซ์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ทริลเลียน ไรซ์ จำกัด
139 ทวีธัญญา 15,000,000 ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีธัญญา
140 ทวีผลนครพนม 1,800,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลนครพนม
141 ทวีพัฒนา 2 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ทวีพัฒนา 2 จำกัด
142 ทศวรรเอสเตท 6,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ทศวรรเอสเตท จำกัด
143 ทองชัยแสง การเกษตร 3,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองชัยแสง การเกษตร
144 ท็อป เอ วัน 300,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป เอ วัน จำกัด
145 ท็อปไทยไรซ์ 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ท็อปไทยไรซ์ จำกัด
146 ทัดธน อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัดธน อินเตอร์กรุ๊ป
147 ทับทิมอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทับทิมอุตสาหกรรม จำกัด
148 ท่าข้าวดงเจริญ 1,000,000 ดงเจริญ พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวดงเจริญ
149 ท่าข้าวทวีพร 30,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท ท่าข้าวทวีพร จำกัด
150 ท่าข้าวประคองพืชผล 1,000,000 วชิรบารมี พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวประคองพืชผล
151 ท่าข้าวเกยไชย 5,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวเกยไชย
152 ที เอ เอ็ม (2011) เมเนจเมนท์ 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ เอ็ม (2011) เมเนจเมนท์ จำกัด
153 ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์ 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
154 ที.ซี.เอส.ไรซ์ 20,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ที.ซี.เอส.ไรซ์ จำกัด
155 ที.เอ็น.เซ็นทรัล ไร้ซ์ 20,000,000 โพทะเล พิจิตร บริษัท ที.เอ็น.เซ็นทรัล ไร้ซ์ จำกัด
156 ที.เอส.พี. ไรซ์ 300,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท ที.เอส.พี. ไรซ์ จำกัด
157 ทีบีเอสไรซ์มิลล์ 500,000,000 สามง่าม พิจิตร บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
158 ทุ่งกุลาข้าวไทย 23,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด
159 ทุ่งโพธิ์ พืชผล 5,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งโพธิ์ พืชผล
160 ทุนไทยไรซ์มิล 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทุนไทยไรซ์มิล จำกัด
161 ธนกรรวมผล 999 40,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรรวมผล 999
162 ธนกรรวมผล 999 1,800,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด
163 ธนกรไรซ์ 65,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ธนกรไรซ์ จำกัด
164 ธนกิตต์ ไรซ์ 300,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัด
165 ธนผล กิจการเกษตร 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ธนผล กิจการเกษตร จำกัด
166 ธนพรพืชผล 50,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด
167 ธนพรพืชผล 50,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรพืชผล
168 ธนพรไรซ์มิลล์ 5,000,000 สามง่าม พิจิตร บริษัท ธนพรไรซ์มิลล์ จำกัด
169 ธนภัทรพูนแสง 300,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท ธนภัทรพูนแสง จำกัด
170 ธนภัทรพูนแสง 15,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรพูนแสง
171 ธนวัฒน์ ไรซ์มิลล์ 65,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก บริษัท ธนวัฒน์ ไรซ์มิลล์ จำกัด
172 ธนสรร ไรซ์ 1,000,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
173 ธนสารโพสพ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ธนสารโพสพ จำกัด
174 ธนสินสมบูรณ์ 20,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ธนสินสมบูรณ์ จำกัด
175 ธนะทรัพย์ไพบูลย์ผล 30,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะทรัพย์ไพบูลย์ผล
176 ธนานันต์ ไรซ์ (2003) 55,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนานันต์ ไรซ์ (2003) จำกัด
177 ธนารัตน์ธัญญะกิจ 200,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก บริษัท ธนารัตน์ธัญญะกิจ จำกัด
178 ธนโชติธัญญวณิก 1,400,000 หนองแซง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติธัญญวณิก
179 ธราริช เทรดดิ้ง 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราริช เทรดดิ้ง
180 ธัชญา ไรซ์เบอร์รี่ 1,000,000 คง นครราชสีมา บริษัท ธัชญา ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด
181 ธัญญกิจนครปฐม (2521) 79,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ธัญญกิจนครปฐม (2521) จำกัด
182 ธัญญกิจนครปฐม (2521) 79,000,000 บางเลน นครปฐม ธัญญกิจนครปฐม (2521)
183 ธัญญะกิจพาณิชย์ ค้าข้าว 40,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ธัญญะกิจพาณิชย์ ค้าข้าว จำกัด
184 ธัญญะวาณิชย์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ธัญญะวาณิชย์ จำกัด
185 ธัญญะไทย รุ่งเรือง 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญะไทย รุ่งเรือง
186 ธัญญาริศร์ รุ่งเรืองสิงห์บุรี 15,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญาริศร์ รุ่งเรืองสิงห์บุรี
187 ธัญญเจริญชัย 19,800,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญเจริญชัย
188 ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์ 100,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ บริษัท ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์ จำกัด
189 ธัญหิรัณย์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท ธัญหิรัณย์ จำกัด
190 ธิปศา พาณิชย์ 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิปศา พาณิชย์
191 นครธนไรซ์ 40,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท นครธนไรซ์ จำกัด
192 นครราชสีมาสิริโชคชัย 44,900,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัด
193 นครสวรรค์ ร่วมกิจเจริญ 7,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ ร่วมกิจเจริญ จำกัด
194 นครสวรรค์ สิริวีระ 50,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ สิริวีระ จำกัด
195 นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ 25,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ จำกัด
196 นครสวรรค์ อินเตอร์ไรซ์ 10,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
197 นครสวรรค์หวังดีไรซ์ 5,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์หวังดีไรซ์ จำกัด
198 นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง (2002) 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง (2002) จำกัด
199 นนท์ธนาไรซ์แอนด์ทรี 10,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท นนท์ธนาไรซ์แอนด์ทรี จำกัด
200 นราพิมล 500,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท นราพิมล จำกัด
201 นฤมลกรีนไรซ์ 1,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมลกรีนไรซ์
202 นวบุตร ธุรกิจ 5,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท นวบุตร ธุรกิจ จำกัด
203 นาดูนร่วมใจธุรกิจ 1,000,000 นาดูน มหาสารคาม บริษัท นาดูนร่วมใจธุรกิจ จำกัด
204 นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย 146,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
205 นิธิ ไรซ์ 35,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท นิธิ ไรซ์ จำกัด
206 นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ดอนพุด สระบุรี บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
207 นิวตะวันรุ่ง 16,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท นิวตะวันรุ่ง จำกัด
208 บรรพตพิสัยพืชผล 50,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท บรรพตพิสัยพืชผล จำกัด
209 บัวสมหมาย 125,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
210 บางกอกตลาดข้าวไทย 2,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
211 บางกอกเนเชอรัลส์ 40,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท บางกอกเนเชอรัลส์ จำกัด
212 บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง 489,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
213 บางระจัน เพาว์เวอร์ 20,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท บางระจัน เพาว์เวอร์ จำกัด
214 บ้านสระข้าวดี 170,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท บ้านสระข้าวดี จำกัด
215 บ้านโพธิ์กสิกรรม 10,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท บ้านโพธิ์กสิกรรม จำกัด
216 บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด
217 บีเอ็น เกษตรผล 60,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็น เกษตรผล จำกัด
218 บีเอ็นเค โกลเด้นไรซ์ 1,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท บีเอ็นเค โกลเด้นไรซ์ จำกัด
219 บุญค้ำจุน 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญค้ำจุน
220 บุญฤทธิ์การเกษตร 35,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตร
221 บุญเลิศไรซ์ 555 400,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท บุญเลิศไรซ์ 555 จำกัด
222 บุณยรักษ์ 1,500,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท บุณยรักษ์ จำกัด
223 บุรีรัมย์รุ่งเรือง 10,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รุ่งเรือง
224 ป. ฉัตรเจริญรุ่งเรือง 2,550,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ฉัตรเจริญรุ่งเรือง
225 ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 100,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 จำกัด
226 ป.ธนรัชต์ 999 15,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธนรัชต์ 999
227 ป.บุญธรักษา 1,100,000 สรรพยา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา
228 ป.รุ่งเรืองธัญญา 20,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองธัญญา
229 ปทุมพรวัฒนา 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ปทุมพรวัฒนา จำกัด
230 ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 900,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
231 ประสิทธิ์ชัยอุบล 2011 (โซลาร์ไรซ์) 150,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ประสิทธิ์ชัยอุบล 2011 (โซลาร์ไรซ์) จำกัด
232 ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ 5,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ จำกัด
233 ปรีชานุกูลรุ่งเรืองกิจ 2,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชานุกูลรุ่งเรืองกิจ
234 ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ
235 พ.แสงวัฒนา 7,500,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.แสงวัฒนา
236 พงศ์ฤทธิบาล 1,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ฤทธิบาล
237 พงศ์อายุกูลและบุตร 30,000,000 โพทะเล พิจิตร บริษัท พงศ์อายุกูลและบุตร จำกัด
238 พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ 250,000,000 โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัด
239 พงษ์ชัยธัญญาพืช 4,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัยธัญญาพืช
240 พงษ์ประเสริฐพรีเมี่ยมไรซ์ 5,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท พงษ์ประเสริฐพรีเมี่ยมไรซ์ จำกัด
241 พงษ์พัฒนาการเกษตร 20,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒนาการเกษตร
242 พงษ์พิจิตรไร้ซ์มิลล์ 40,000,000 ตะพานหิน พิจิตร บริษัท พงษ์พิจิตรไร้ซ์มิลล์ จำกัด
243 พงษ์วัฒน์การเกษตร 20,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตร
244 พยงค์พืชผล 1,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยงค์พืชผล
245 พรหมพิรามชัยศิริ 80,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริ
246 พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ 5,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์
247 พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ 5,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ บริษัท พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ จำกัด
248 พระบึง 5,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท พระบึง จำกัด
249 พรเจริญทวีโชค 48,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญทวีโชค
250 พรไพศาลล้านนาข้าวไทย 100,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท พรไพศาลล้านนาข้าวไทย จำกัด
251 พ่อพลอย 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท พ่อพลอย จำกัด
252 พันธุ์ไทยรุ่งเรือง 1,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท พันธุ์ไทยรุ่งเรือง จำกัด
253 พานิชเจริญธัญญา 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท พานิชเจริญธัญญา จำกัด
254 พาร์ทเนอร์ฟาร์ม 1,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาร์ทเนอร์ฟาร์ม
255 พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์
256 พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ 20,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ จำกัด
257 พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด
258 พิชัยธัญชาติ 170,000,000 พิชัย อุตรดิตถ์ บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
259 พิมานวรกิจ 1999 4,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด
260 พิมานไรซ์ 28,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท พิมานไรซ์ จำกัด
261 พิศาลภูริพงศ์ 3,000,000 คูเมือง บุรีรัมย์ บริษัท พิศาลภูริพงศ์ จำกัด
262 พี แอนด์ พี โกะเมะยะ 7,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด
263 พี.เค.เค.ไรซ์มิลล์ 2001 25,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท พี.เค.เค.ไรซ์มิลล์ 2001 จำกัด
264 พีบีไรซ์ 1,250,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท พีบีไรซ์ จำกัด
265 พืชผลวังทอง 2012 1,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท พืชผลวังทอง 2012 จำกัด
266 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) 5,000,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี)
267 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) 5,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) จำกัด
268 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(เพชรบูรณ์) 20,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง(เพชรบูรณ์) จำกัด
269 พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล 85,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล
270 พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล 85,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี บริษัท พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล จำกัด
271 พูนทรัพย์ถาวรสมบูรณ์ 82,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท พูนทรัพย์ถาวรสมบูรณ์ จำกัด
272 พูนผลเทรดดิ้ง 20,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด
273 พูนสินไทย โกลเดนท์ไรซ์ 25,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท พูนสินไทย โกลเดนท์ไรซ์ จำกัด
274 พูนสินไทยไรซ์มิลล์ 35,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท พูนสินไทยไรซ์มิลล์ จำกัด
275 พูนสินไทยไรซ์มิลล์ 20,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสินไทยไรซ์มิลล์
276 พูลผล อโกร 15,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท พูลผล อโกร จำกัด
277 ฟ้าดินประทานทรัพย์ (2546) 4,500,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าดินประทานทรัพย์ (2546)
278 ฟาริด เวนเจอร์ (ไทย) 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริด เวนเจอร์ (ไทย)
279 ฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร 3,500,000 ท่ายาง เพชรบุรี บริษัท ฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร จำกัด (มหาชน)
280 ภัทรพันธุ์ทรัพย์ไพศาลค้าข้าว 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธุ์ทรัพย์ไพศาลค้าข้าว
281 ภูชนก ฟาร์ม 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูชนก ฟาร์ม จำกัด
282 ภูผารุ่งเรือง 500,000 ศรีณรงค์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผารุ่งเรือง
283 มณีราชกิจ 2 10,000,000 พลับพลาชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีราชกิจ 2
284 มหานครธัญกิจ 16,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานครธัญกิจ จำกัด
285 มหานครไรซ์ 30,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
286 มหาศักย์ศิริ 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท มหาศักย์ศิริ จำกัด
287 มะลิจี ฟาร์มมิ่ง แลนด์ 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท มะลิจี ฟาร์มมิ่ง แลนด์ จำกัด
288 มั่นคงรุ่งเรือง 20,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท มั่นคงรุ่งเรือง จำกัด
289 มั่นคงรุ่งเรือง 10,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นคงรุ่งเรือง
290 มานะเฟื่องฟูสิงห์บุรี 600,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเฟื่องฟูสิงห์บุรี
291 มาลีธัญญกิจ 10,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท มาลีธัญญกิจ จำกัด
292 มาเฮง อินเตอร์เทรด 5,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท มาเฮง อินเตอร์เทรด จำกัด
293 มิตรนำชัยไรซ์ 100,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัด
294 มิตรภาพเซี้ยะตง 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเซี้ยะตง
295 มิตรสุพรรณ ไรซ์ 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตรสุพรรณ ไรซ์ จำกัด
296 มิตรเจริญไรซ์ 4,000,000 ดงเจริญ พิจิตร บริษัท มิตรเจริญไรซ์ จำกัด
297 มีฟาร์มสุข (ไม่) 2,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด
298 มุกดาธัญญทิพย์ 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จำกัด
299 มุ่ย เฮง เฮง เฮง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่ย เฮง เฮง เฮง
300 มุ่ยเฮง กรุ๊ป 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท มุ่ยเฮง กรุ๊ป จำกัด
301 มุ่ยเฮงรุ่งเรือง 32,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่ยเฮงรุ่งเรือง
302 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์
303 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ 100,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
304 ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม 100,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม จำกัด
305 ยิ่งเสริมสุขเพียวไรซ์ 3,000,000 ธาตุพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเสริมสุขเพียวไรซ์
306 ยี่สิบ ไพบูลย์พืชผล 20,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยี่สิบ ไพบูลย์พืชผล จำกัด
307 ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 120,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 จำกัด
308 ยุ้งฉาง กรุ๊ป 5,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ยุ้งฉาง กรุ๊ป จำกัด
309 ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) 5,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999)
310 ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) 15,000,000 กุดจับ อุดรธานี บริษัท ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) จำกัด
311 ยูนิ ทรินิตี้ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิ ทรินิตี้ จำกัด
312 ยูนิคอร์น ไรซ์ 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ยูนิคอร์น ไรซ์ จำกัด
313 ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ 280,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
314 ยโสธรอินเตอร์เทรดไรซ์ 2010 93,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ยโสธรอินเตอร์เทรดไรซ์ 2010 จำกัด
315 รมย์เกษตร 150,000,000 ทัพทัน อุทัยธานี บริษัท รมย์เกษตร จำกัด
316 รวงเพชร 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท รวงเพชร จำกัด
317 รวมชัยไรซ์ (แผนกมันสำปะหลัง) 40,000,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท รวมชัยไรซ์ (แผนกมันสำปะหลัง) จำกัด
318 รวมทรัพย์ถาวร 20,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์ถาวร
319 ร่วมทุน รุ่งเรือง 30,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุน รุ่งเรือง
320 ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว 200,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด
321 รวยทรัพย์ถาวร 50,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ถาวร
322 รอยัล พรีเชียส อโกร 50,000,000 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด
323 รักษนา พรีเมี่ยม ไรซ์ 4,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท รักษนา พรีเมี่ยม ไรซ์ จำกัด
324 รัตนมงคลค้าข้าว 3,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนมงคลค้าข้าว
325 รัตนวาปี 15,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตนวาปี จำกัด
326 ราชบุรีไทยรุ่ง 10,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรีไทยรุ่ง
327 ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด 50,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
328 ราชสีมาไรซ์ 300,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
329 รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง 20,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง จำกัด
330 รุ่งทรัพย์เจริญผล 700,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์เจริญผล
331 รุ่งทินกรกิจ ไรซ์มิลล์ 5,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท รุ่งทินกรกิจ ไรซ์มิลล์ จำกัด
332 รุ่งธัญญกิจ 20,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งธัญญกิจ
333 รุ่งศิริ แพร่ 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิริ แพร่
334 รุ่งเจริญพาณิชย์111 2,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญพาณิชย์111
335 รุ่งเทอดพงษ์ อินเตอร์กรุ๊ป 4,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเทอดพงษ์ อินเตอร์กรุ๊ป
336 รุ่งเรือง ไพบูลย์ค้าข้าว 50,300,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท รุ่งเรือง ไพบูลย์ค้าข้าว จำกัด
337 รุ่งเรืองธัญญะ (ซุ่นฮวด) 15,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองธัญญะ (ซุ่นฮวด)
338 รุ่งเรืองรัตน์ 35,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองรัตน์
339 รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด 44,000,000 วชิรบารมี พิจิตร บริษัท รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด
340 รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด 44,000,000 วชิรบารมี พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด
341 รุ่งโรจน์ธัญญกิจ 5,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ธัญญกิจ
342 ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ 650,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัด
343 ล้อมรักธัญญา 4,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัด
344 ลานทองค้าข้าว (2000) 5,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท ลานทองค้าข้าว (2000) จำกัด
345 ลายกนก ไรซ์ 5,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท ลายกนก ไรซ์ จำกัด
346 ลิ้มธัญญะ 3,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ลิ้มธัญญะ จำกัด
347 ลิ้มเจริญธัญญกิจ 200,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเจริญธัญญกิจ
348 ลี้น่ำเซ้งค้าข้าว 3,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท ลี้น่ำเซ้งค้าข้าว จำกัด
349 ว. เกาะเรียนไชยไรซ์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ว. เกาะเรียนไชยไรซ์ จำกัด
350 วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง 50,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
351 วรรุ่งเรืองการเกษตร 1,000,000 บ้านธิ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรุ่งเรืองการเกษตร
352 ว่องอิสริยะกุล 3,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา บริษัท ว่องอิสริยะกุล จำกัด
353 วัจณสุรัตน 30,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วัจณสุรัตน จำกัด
354 วานิชยิ่งเจริญ 2,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชยิ่งเจริญ
355 วิจิตรรุ่งเรืองทรัพย์ พืชผล 500,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรรุ่งเรืองทรัพย์ พืชผล
356 วิรัตน์ชนก 47,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัด
357 วิวัฒนาพืชผล 3,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิวัฒนาพืชผล จำกัด
358 วิเศษสมบูรณ์ทรัพย์ทวี 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท วิเศษสมบูรณ์ทรัพย์ทวี จำกัด
359 วี.เค.พี.ไรซ์ 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.เค.พี.ไรซ์ จำกัด
360 ศรศิริไรซ์ 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ศรศิริไรซ์ จำกัด
361 ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
362 ศรีทองดีธัญญากิจ 3,000,000 สามโก้ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองดีธัญญากิจ
363 ศรีธนะ 4,020,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนะ
364 ศรีรัตนา ไรซ์ อินดัสตรี้ 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรัตนา ไรซ์ อินดัสตรี้
365 ศรีวัชราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 555 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท ศรีวัชราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 555 จำกัด
366 ศรีสะเกษธัญญะกิจ ไรซ์ 60,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท ศรีสะเกษธัญญะกิจ ไรซ์ จำกัด
367 ศรีสะเกษออร์แกนิคไรซ์ 1,000,000 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษออร์แกนิคไรซ์
368 ศรีสะเกษโรงสีไทยเจริญ 500,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษโรงสีไทยเจริญ
369 ศรีสะเกษไรซ์ 10,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท ศรีสะเกษไรซ์ จำกัด
370 ศรีเจริญอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 พรเจริญ บึงกาฬ บริษัท ศรีเจริญอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
371 ศรีไทยใหม่การเกษตร 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ศรีไทยใหม่การเกษตร จำกัด
372 ศศิชญา 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิชญา
373 ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ 175,000,000 จุน พะเยา บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัด
374 ศิริพรแม่ยิ่งเจริญทรัพย์ 10,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ศิริพรแม่ยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
375 ศิริมงคลทับคล้อ 5,000,000 ทับคล้อ พิจิตร ศิริมงคลทับคล้อ
376 ศิริลาภธัญญาพานิช 50,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลาภธัญญาพานิช
377 ศิริอโยธยา 1,000,000 ภาชี พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริอโยธยา
378 ศิริโชคไพศาลอโกร 5,000,000 สอง แพร่ บริษัท ศิริโชคไพศาลอโกร จำกัด
379 ศิริไพโรจน์รวมผล 10,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพโรจน์รวมผล
380 ศิวะมหาเทพ เอนเตอร์ไพรซ์ 50,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวะมหาเทพ เอนเตอร์ไพรซ์
381 ศุภรักษ์ อินเตอร์ไรซ์ 80,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ศุภรักษ์ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
382 ส ขวัญแก้ว 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส ขวัญแก้ว
383 ส.ธนวัฒน์พืชผล 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ส.ธนวัฒน์พืชผล จำกัด
384 ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืน 15,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืน
385 ส.สินทวี 1,400,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ส.สินทวี
386 ส.โชคธัญญา 5,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท ส.โชคธัญญา จำกัด
387 สงวนพานิช-88 1,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท สงวนพานิช-88 จำกัด
388 สตาร์การเกษตร 50,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท สตาร์การเกษตร จำกัด
389 สตาร์มิล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สตาร์มิล
390 สถิตย์กุล ธัญกิจ 2,000,000 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บริษัท สถิตย์กุล ธัญกิจ จำกัด
391 สมบัติเพิ่มผล 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท สมบัติเพิ่มผล จำกัด
392 สมบูรณ์พืชผล 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พืชผล
393 สมรธัญพืช 25,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท สมรธัญพืช จำกัด
394 สมไทยอารีย์ ทรัพย์เจริญ 100,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมไทยอารีย์ ทรัพย์เจริญ
395 สยาม คริสตัล ไรซ์ 1,000,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด
396 สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ 1,000,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
397 สยามดีไร้ซ์ 5,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท สยามดีไร้ซ์ จำกัด
398 สยามธัญชาติ 190,400,000 มโนรมย์ ชัยนาท บริษัท สยามธัญชาติ จำกัด
399 สยามอินเตอร์เนชันแนลไรซ์ 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท สยามอินเตอร์เนชันแนลไรซ์ จำกัด
400 สยามโกลบอลไรซ์ 10,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท สยามโกลบอลไรซ์ จำกัด
401 สยามไดมอนด์ เอ็กปอร์ตไรซ์ 200,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท สยามไดมอนด์ เอ็กปอร์ตไรซ์ จำกัด
402 สยามไรซ์ 2013 5,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท สยามไรซ์ 2013 จำกัด
403 สรรรวมผล 999 100,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรรวมผล 999
404 สรรรวมผล 999(พิจิตร) 85,000,000 โพทะเล พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรรวมผล 999(พิจิตร)
405 สหชัย 2 70,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สหชัย 2 จำกัด
406 สหชัย ไร้ซ์ มิลล์ 2,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท สหชัย ไร้ซ์ มิลล์ จำกัด
407 สหธัญ 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สหธัญ จำกัด
408 สหพัฒนธัญญมงคล 36,000,000 เทิง เชียงราย บริษัท สหพัฒนธัญญมงคล จำกัด
409 สหพัฒนาข้าวพูนผล 10,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท สหพัฒนาข้าวพูนผล จำกัด
410 สหพัฒนาค้าข้าว 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาค้าข้าว
411 สหพืชผลชุมพลบุรี 6,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลชุมพลบุรี
412 สหพืชผลท่าตูม 6,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลท่าตูม
413 สหมิตรชูสังข์ 30,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สหมิตรชูสังข์ จำกัด
414 สหรวมผล 888 5,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท สหรวมผล 888 จำกัด
415 สหรักษ์ 2,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท สหรักษ์ จำกัด
416 สหส่งแสง 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สหส่งแสง จำกัด
417 สหะทุนไทย 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สหะทุนไทย จำกัด
418 สองพี่น้องศิริทรัพย์ 3,000,000 เชียงคำ พะเยา บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด
419 สองแผ่นดิน 2018 อิมปอร์ต เอ็กพอร์ต 5,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท สองแผ่นดิน 2018 อิมปอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
420 สามชาย ออยล์ (เสาไห้) 1,100,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท สามชาย ออยล์ (เสาไห้) จำกัด
421 สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
422 สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ 163,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด
423 สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น 200,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
424 สินทวีการเกษตร 3,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีการเกษตร
425 สินทวีการเกษตร 3,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท สินทวีการเกษตร จำกัด
426 สินธนาสุข 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธนาสุข
427 สินธัญญาธรรมเพชรบุรี 1,500,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธัญญาธรรมเพชรบุรี
428 สินอุดมพืชไร่ 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สินอุดมพืชไร่ จำกัด
429 สินเสนา 24,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท สินเสนา จำกัด
430 สินไชยศรี 150,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท สินไชยศรี จำกัด
431 สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล 50,000,000 ป่าแดด เชียงราย บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
432 สิริธัญญมงคล 15,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริธัญญมงคล
433 สิริมงคลไรซ์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลไรซ์
434 สิริมงคลไรซ์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท สิริมงคลไรซ์ จำกัด
435 สิริวัฒนาธัญกิจ 120,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท สิริวัฒนาธัญกิจ จำกัด
436 สีมาแพค 37,500,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สีมาแพค จำกัด
437 สุขนิรันดร์พืชผล 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิรันดร์พืชผล
438 สุญญตา การเกษตร 1,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุญญตา การเกษตร
439 สุธาทิพย์ฟาร์ม 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท สุธาทิพย์ฟาร์ม จำกัด
440 สุนทรีธัญญะ 40,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท สุนทรีธัญญะ จำกัด
441 สุพรรณ เพิ่มผล 75,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณ เพิ่มผล จำกัด
442 สุพรรณนที 10,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณนที จำกัด
443 สุพรรณบุรีรุ่งเรือง 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณบุรีรุ่งเรือง
444 สุรินทร์ทิพย์ 10,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท สุรินทร์ทิพย์ จำกัด
445 สุรินทร์สหพืชผล 27,800,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์สหพืชผล
446 สุรินทร์ไชยศิริ 4,000,000 จอมพระ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไชยศิริ
447 สุรินทร์ไรซ์ 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์ไรซ์ จำกัด
448 สุริยะโชค 1,000,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะโชค
449 สุวรรณธัญญกิจ (2002) 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท สุวรรณธัญญกิจ (2002) จำกัด
450 สุวรรณธัญญกิจ (2002) 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธัญญกิจ (2002)
451 สุวรรณธัญญาชัย 600,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธัญญาชัย
452 สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ 30,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ ไรซ์มิลล์
453 สุโขทัยซัพพลาย 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซัพพลาย
454 หนองฉางอินเตอร์ไรซ์ 15,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองฉางอินเตอร์ไรซ์
455 หนองบัวโรงสีแหลมทอง (2000) 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีแหลมทอง (2000)
456 หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์ 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์
457 หนองหลวงเจริญกิจ (2009) 20,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท หนองหลวงเจริญกิจ (2009) จำกัด
458 หนึ่งสองหกแปด ไรซ์ 20,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท หนึ่งสองหกแปด ไรซ์ จำกัด
459 หมุยหลีทวีทรัพย์ 40,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท หมุยหลีทวีทรัพย์ จำกัด
460 หย่วนแมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท หย่วนแมชชีนเนอรี่ จำกัด
461 หยางซ่งเถา อินเตอร์กรุ๊ป 3,000,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บริษัท หยางซ่งเถา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
462 หยูเซ้งล้งไรซ์มิล 3,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยูเซ้งล้งไรซ์มิล
463 หลักชัยธัญญวนิช 10,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท หลักชัยธัญญวนิช จำกัด
464 หลิ่มเซ่งเฮง 17,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งเฮง
465 หลีเฮงพืชผล 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีเฮงพืชผล
466 ห้วยกรดธัญญกิจ 5,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยกรดธัญญกิจ
467 ห้วยกรดธัญญกิจ 100,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท ห้วยกรดธัญญกิจ จำกัด
468 หัวสะพานค้าข้าว 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวสะพานค้าข้าว
469 อยุธยา ไรซ มิล 50,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยา ไรซ มิล จำกัด
470 อรุณี ไรซ์ 5,000,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณี ไรซ์
471 อวงฮั่วฮั้ว ไรซ์ 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท อวงฮั่วฮั้ว ไรซ์ จำกัด
472 ออล ไรซ์ ไทย เทรด 20,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ออล ไรซ์ ไทย เทรด จำกัด
473 ออไรซา เวิลด์ 8,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ออไรซา เวิลด์ จำกัด
474 อัคควัฒนกิจ 2,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคควัฒนกิจ
475 อัครวัฒนาภร 1,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท อัครวัฒนาภร จำกัด
476 อังวัฒนพานิช 3,100,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังวัฒนพานิช
477 อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ 10,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ จำกัด
478 อาร์.ไอ.ซี.อี แสงธรรมไนซ์ 100,000 พาน เชียงราย บริษัท อาร์.ไอ.ซี.อี แสงธรรมไนซ์ จำกัด
479 อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง 18,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง จำกัด
480 อินทราทิพย์ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อินทราทิพย์ จำกัด
481 อิมเพรส-ไรซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท อิมเพรส-ไรซ์ จำกัด
482 อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ 300,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด
483 อุดมสุขพืชผล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท อุดมสุขพืชผล จำกัด
484 อุดมเกษตรพิบูล พร็อพเพอร์ตี้ 3,125,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเกษตรพิบูล พร็อพเพอร์ตี้
485 อุดรชัยธนาสินเจริญ 53,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด
486 อุดรประเสริฐผล 14,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรประเสริฐผล จำกัด
487 อุดรสินไพบูลย์ 5,500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสินไพบูลย์
488 อุดรสินไพบูลย์ 8,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรสินไพบูลย์ จำกัด
489 อุดรไรซ์ 50,000,000 หนองหาน อุดรธานี บริษัท อุดรไรซ์ จำกัด
490 อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง 30,500,000 หนองฉาง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง
491 อุทัยธานี แกรนารี่ 5,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท อุทัยธานี แกรนารี่ จำกัด
492 อุทุมพรพาณิชย์ 2,244,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท อุทุมพรพาณิชย์ จำกัด
493 อุบล โพธิ์เจริญ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็คซ์ 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อุบล โพธิ์เจริญ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็คซ์ จำกัด
494 อุบลชัยรุ่งเรือง 4,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลชัยรุ่งเรือง
495 อุบลถาวรค้าพืช 10,500,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลถาวรค้าพืช
496 อุบลธัญชาติ 100,000,000 สำโรง อุบลราชธานี บริษัท อุบลธัญชาติ จำกัด
497 อู่ข้าว อู่น้ำ 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำ จำกัด
498 ฮะเฮงหลี 0 ฮะเฮงหลี
499 ฮัมเบิ้ล โพเทโท่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮัมเบิ้ล โพเทโท่ จำกัด
500 ฮั่วฮวดพานิชแอนด์ไรซ์ 205,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ฮั่วฮวดพานิชแอนด์ไรซ์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ