รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) 5,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) จำกัด
2 4จักรวาล 2,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท 4จักรวาล จำกัด
3 กนก ธัญกิจ 5,000,000 พิษณุโลก พรหมพิราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก ธัญกิจ
4 กนกผลสุรินทร์ 4,900,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกผลสุรินทร์
5 กรีน รีซอร์ส พลัส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท กรีน รีซอร์ส พลัส จำกัด
6 กฤศณัฏฐ์ไชโย 1,000,000 สระบุรี หนองแซง บริษัท กฤศณัฏฐ์ไชโย จำกัด
7 กล้าทิพย์ 20,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
8 กวงเจริญ พืชผล 30,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเจริญ พืชผล
9 กสิกรปากตะคลอง 3,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัด
10 กัลยา ข้าว และ อาหาร 5,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท กัลยา ข้าว และ อาหาร จำกัด
11 การุณวานิช 10,000,000 ชัยนาท หันคา บริษัท การุณวานิช จำกัด
12 ก้าวใหญ่การเกษตร 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท ก้าวใหญ่การเกษตร จำกัด
13 กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 200,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กำแพงเพชรอบพืชและไซโล 20,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
15 กิจทวีผลค้าข้าว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทวีผลค้าข้าว
16 กิจทวียโสธรไรซ์ 10,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท กิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด
17 กิจธนา 1,200,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนา
18 กิจรวมชัย1989 4,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรวมชัย1989
19 กิจรุ่งเรืองชัยนาท 12,000,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัด
20 กิจสุพรรณการเกษตร 5,000,000 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสุพรรณการเกษตร
21 กิจเจริญชัย รุ่งเรือง 4,500,000 กาญจนบุรี พนมทวน บริษัท กิจเจริญชัย รุ่งเรือง จำกัด
22 กิจเจริญพรชัย 20,000,000 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน บริษัท กิจเจริญพรชัย จำกัด
23 กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ 20,000,000 สุรินทร์ ชุมพลบุรี บริษัท กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ จำกัด
24 กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 พะเยา จุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส
25 กิมมน 25,000,000 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว บริษัท กิมมน จำกัด
26 ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด 152,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม บริษัท ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด จำกัด
27 ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด
28 ขาณุพืชผล 5,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
29 ข้าว ซี.พี. 1,850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
30 ข้าวก้องเกียรติ 40,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ข้าวก้องเกียรติ จำกัด
31 ข้าวคลองสวน 2,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ บริษัท ข้าวคลองสวน จำกัด
32 ข้าวทองธวัช 20,000,000 เชียงราย พาน บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัด
33 ข้าวทองปีกาซัส 2,500,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ข้าวทองปีกาซัส จำกัด
34 ข้าวทองพยัคฆ์ 21,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด
35 ข้าวทิพย์ 777 5,000,000 ยโสธร เลิงนกทา บริษัท ข้าวทิพย์ 777 จำกัด
36 ข้าวทิพย์แพร่ 47,000,000 แพร่ เมืองแพร่ บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
37 ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ 150,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย บริษัท ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จำกัด
38 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จำกัด
39 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครกาญจน์
40 ข้าวบัวหลวง 45,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวบัวหลวง จำกัด
41 ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ 100,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย บริษัท ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ จำกัด
42 ข้าวพูลทวี 1,000,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี บริษัท ข้าวพูลทวี จำกัด
43 ข้าวพูลธนา 5,000,000 อุดรธานี เพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวพูลธนา
44 ข้าวมาลี 500,000 พัทลุง ควนขนุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวมาลี
45 ข้าวยศพัทธ์ 3,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท ข้าวยศพัทธ์ จำกัด
46 ข้าวยูไนเต็ด 1,000,000 เชียงราย แม่จัน บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัด
47 ข้าวรัชมงคล 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
48 ข้าวราชา 5,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ บริษัท ข้าวราชา จำกัด
49 ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน 100,000,000 พะเยา แม่ใจ บริษัท ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัด
50 ข้าวศรีไทยใหม่ 100,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
51 ข้าวสระบุรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ข้าวสระบุรี จำกัด
52 ข้าวสินสวรรค์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ บริษัท ข้าวสินสวรรค์ จำกัด
53 ข้าวสิริโชคชัย 5,000,000 นครปฐม บางเลน บริษัท ข้าวสิริโชคชัย จำกัด
54 ข้าวสุวรรณภูมิ 180,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด
55 ข้าวหอมมะลิไทย 40,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย บริษัท ข้าวหอมมะลิไทย จำกัด
56 ข้าวอินทรีย์ไทย 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม บริษัท ข้าวอินทรีย์ไทย จำกัด
57 ข้าวเจริญกิจ 10,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด
58 ข้าวเจริญเพิ่มพูล 55,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก บริษัท ข้าวเจริญเพิ่มพูล จำกัด
59 ข้าวเสนางค์ 30,000,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม บริษัท ข้าวเสนางค์ จำกัด
60 ข้าวแท้ 10,000,000 อุทัยธานี หนองฉาง บริษัท ข้าวแท้ จำกัด
61 ข้าวไทยรุ่งเรือง 4,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวไทยรุ่งเรือง
62 คนึงศิลป์ 1,000,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงศิลป์
63 คลองยายสา กรุ๊ป 210,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยายสา กรุ๊ป
64 คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส 5,000,000 พะเยา จุน บริษัท คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส จำกัด
65 ค้าธัญญมงคล 44,000,000 นครปฐม บางเลน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าธัญญมงคล
66 คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
67 คิตะมิ ไรซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท คิตะมิ ไรซ์ จำกัด
68 คุณกิตติ ไรซ์ 25,000,000 นครนายก เมืองนครนายก บริษัท คุณกิตติ ไรซ์ จำกัด
69 คุณหยู่ฮวด 1,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณหยู่ฮวด
70 ง่วนทงเส็ง 3,600,000 สระแก้ว วัฒนานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนทงเส็ง
71 ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ 3,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ จำกัด
72 จตุรัส พืชผล 2012 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท จตุรัส พืชผล 2012 จำกัด
73 จริงแสงไทย 510,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงแสงไทย
74 จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค จำกัด
75 จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76 จิตรเจริญธัญญะ 10,000,000 พิจิตร ตะพานหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ
77 จิตรแสงชัย(1959) 14,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก บริษัท จิตรแสงชัย(1959) จำกัด
78 จินฮงสหกิจ 10,000,000 นครราชสีมา ประทาย บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด
79 จีเอ็มเอ็กซ์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
80 ฉัตรชนก 1989 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ฉัตรชนก 1989 จำกัด
81 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัด
82 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บุญชูพืชผล
83 ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ 120,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด
84 ชวลิตข้าวไทย 10,000,000 มหาสารคาม วาปีปทุม บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด
85 ช่อไทย 20,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ช่อไทย จำกัด
86 ชัยบำรุงเจริญกิจ 2,400,000 ชัยนาท สรรคบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบำรุงเจริญกิจ
87 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
88 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท
89 ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 10,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
90 ชัยยอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ชัยยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
91 ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ 10,000,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า บริษัท ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ จำกัด
92 ชัยวัชรผล 5,500,000 พิจิตร เมืองพิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัชรผล
93 ชัยวัฒนา ไรซ์ 5,000,000 สระบุรี เสาไห้ บริษัท ชัยวัฒนา ไรซ์ จำกัด
94 ชัยวัฒนาธัญญะ 5,000,000 อุบลราชธานี เขื่องใน บริษัท ชัยวัฒนาธัญญะ จำกัด
95 ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ 2,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัด
96 ชัยเสรีไรซ์ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จำกัด
97 ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ 2,000,000 จันทบุรี ท่าใหม่ บริษัท ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ จำกัด
98 ชินธนทรัพย์ 20,000,000 สุโขทัย ศรีสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินธนทรัพย์
99 ชินรุ่งเรืองไรซ์ 90,000,000 สุโขทัย ศรีสำโรง บริษัท ชินรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
100 ชุติพนธ์ พานิช 5,000,000 ชัยนาท หนองมะโมง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติพนธ์ พานิช

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ