รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) 5,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) จำกัด
2 4จักรวาล 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท 4จักรวาล จำกัด
3 กนก ธัญกิจ 5,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก ธัญกิจ
4 กนกผลสุรินทร์ 4,900,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกผลสุรินทร์
5 กรีน รีซอร์ส พลัส 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน รีซอร์ส พลัส จำกัด
6 กฤศณัฏฐ์ไชโย 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท กฤศณัฏฐ์ไชโย จำกัด
7 กล้าทิพย์ 20,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
8 กวงเจริญ พืชผล 30,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเจริญ พืชผล
9 กสิกรปากตะคลอง 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัด
10 กัลยา ข้าว และ อาหาร 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กัลยา ข้าว และ อาหาร จำกัด
11 การุณวานิช 10,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท การุณวานิช จำกัด
12 ก้าวใหญ่การเกษตร 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ก้าวใหญ่การเกษตร จำกัด
13 กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 200,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กำแพงเพชรอบพืชและไซโล 20,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
15 กิจทวีผลค้าข้าว 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทวีผลค้าข้าว
16 กิจทวียโสธรไรซ์ 10,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด
17 กิจธนา 1,200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนา
18 กิจรวมชัย1989 4,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรวมชัย1989
19 กิจรุ่งเรืองชัยนาท 12,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัด
20 กิจสุพรรณการเกษตร 5,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสุพรรณการเกษตร
21 กิจเจริญชัย รุ่งเรือง 4,500,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท กิจเจริญชัย รุ่งเรือง จำกัด
22 กิจเจริญพรชัย 20,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท กิจเจริญพรชัย จำกัด
23 กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ 20,000,000 ชุมพลบุรี สุรินทร์ บริษัท กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ จำกัด
24 กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 จุน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส
25 กิมมน 25,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท กิมมน จำกัด
26 ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด 152,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด จำกัด
27 ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด
28 ขาณุพืชผล 5,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
29 ข้าว ซี.พี. 1,850,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
30 ข้าวก้องเกียรติ 40,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ข้าวก้องเกียรติ จำกัด
31 ข้าวคลองสวน 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ข้าวคลองสวน จำกัด
32 ข้าวทองธวัช 20,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัด
33 ข้าวทองปีกาซัส 2,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ข้าวทองปีกาซัส จำกัด
34 ข้าวทองพยัคฆ์ 21,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด
35 ข้าวทิพย์ 777 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท ข้าวทิพย์ 777 จำกัด
36 ข้าวทิพย์แพร่ 47,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
37 ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ 150,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จำกัด
38 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จำกัด
39 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครกาญจน์
40 ข้าวบัวหลวง 45,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวบัวหลวง จำกัด
41 ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ 100,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ จำกัด
42 ข้าวพูลทวี 1,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท ข้าวพูลทวี จำกัด
43 ข้าวพูลธนา 5,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวพูลธนา
44 ข้าวมาลี 500,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวมาลี
45 ข้าวยศพัทธ์ 3,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวยศพัทธ์ จำกัด
46 ข้าวยูไนเต็ด 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัด
47 ข้าวรัชมงคล 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
48 ข้าวราชา 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ข้าวราชา จำกัด
49 ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน 100,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัด
50 ข้าวศรีไทยใหม่ 100,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
51 ข้าวสระบุรี 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าวสระบุรี จำกัด
52 ข้าวสินสวรรค์ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวสินสวรรค์ จำกัด
53 ข้าวสิริโชคชัย 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ข้าวสิริโชคชัย จำกัด
54 ข้าวสุวรรณภูมิ 180,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด
55 ข้าวหอมมะลิไทย 40,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท ข้าวหอมมะลิไทย จำกัด
56 ข้าวอินทรีย์ไทย 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท ข้าวอินทรีย์ไทย จำกัด
57 ข้าวเจริญกิจ 10,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด
58 ข้าวเจริญเพิ่มพูล 55,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ข้าวเจริญเพิ่มพูล จำกัด
59 ข้าวเสนางค์ 30,000,000 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ บริษัท ข้าวเสนางค์ จำกัด
60 ข้าวแท้ 10,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี บริษัท ข้าวแท้ จำกัด
61 ข้าวไทยรุ่งเรือง 4,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวไทยรุ่งเรือง
62 คนึงศิลป์ 1,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงศิลป์
63 คลองยายสา กรุ๊ป 210,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยายสา กรุ๊ป
64 คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส 5,000,000 จุน พะเยา บริษัท คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส จำกัด
65 ค้าธัญญมงคล 44,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าธัญญมงคล
66 คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
67 คิตะมิ ไรซ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิตะมิ ไรซ์ จำกัด
68 คุณกิตติ ไรซ์ 25,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท คุณกิตติ ไรซ์ จำกัด
69 คุณหยู่ฮวด 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณหยู่ฮวด
70 ง่วนทงเส็ง 3,600,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนทงเส็ง
71 ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ จำกัด
72 จตุรัส พืชผล 2012 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท จตุรัส พืชผล 2012 จำกัด
73 จริงแสงไทย 510,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงแสงไทย
74 จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค จำกัด
75 จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76 จิตรเจริญธัญญะ 10,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ
77 จิตรแสงชัย(1959) 14,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท จิตรแสงชัย(1959) จำกัด
78 จินฮงสหกิจ 10,000,000 ประทาย นครราชสีมา บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด
79 จีเอ็มเอ็กซ์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
80 ฉัตรชนก 1989 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ฉัตรชนก 1989 จำกัด
81 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัด
82 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บุญชูพืชผล
83 ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ 120,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด
84 ชวลิตข้าวไทย 10,000,000 วาปีปทุม มหาสารคาม บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด
85 ช่อไทย 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ช่อไทย จำกัด
86 ชัยบำรุงเจริญกิจ 2,400,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบำรุงเจริญกิจ
87 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
88 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท
89 ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 10,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
90 ชัยยอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชัยยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
91 ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ 10,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ จำกัด
92 ชัยวัชรผล 5,500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัชรผล
93 ชัยวัฒนา ไรซ์ 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท ชัยวัฒนา ไรซ์ จำกัด
94 ชัยวัฒนาธัญญะ 5,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ชัยวัฒนาธัญญะ จำกัด
95 ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ 2,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัด
96 ชัยเสรีไรซ์ 5,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จำกัด
97 ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ 2,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ จำกัด
98 ชินธนทรัพย์ 20,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินธนทรัพย์
99 ชินรุ่งเรืองไรซ์ 90,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย บริษัท ชินรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
100 ชุติพนธ์ พานิช 5,000,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติพนธ์ พานิช

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ