รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) 5,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) จำกัด
2 4จักรวาล 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท 4จักรวาล จำกัด
3 กนก ธัญกิจ 5,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก ธัญกิจ
4 กนกผลสุรินทร์ 4,900,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกผลสุรินทร์
5 กรีน รีซอร์ส พลัส 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน รีซอร์ส พลัส จำกัด
6 กฤศณัฏฐ์ไชโย 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท กฤศณัฏฐ์ไชโย จำกัด
7 กล้าทิพย์ 20,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
8 กวงเจริญ พืชผล 30,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเจริญ พืชผล
9 กสิกรปากตะคลอง 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัด
10 กัลยา ข้าว และ อาหาร 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กัลยา ข้าว และ อาหาร จำกัด
11 การุณวานิช 10,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท การุณวานิช จำกัด
12 ก้าวใหญ่การเกษตร 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ก้าวใหญ่การเกษตร จำกัด
13 กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 200,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กำแพงเพชรอบพืชและไซโล 20,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
15 กิจทวีผลค้าข้าว 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทวีผลค้าข้าว
16 กิจทวียโสธรไรซ์ 10,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด
17 กิจธนา 1,200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนา
18 กิจรวมชัย1989 4,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรวมชัย1989
19 กิจรุ่งเรืองชัยนาท 12,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัด
20 กิจสุพรรณการเกษตร 5,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสุพรรณการเกษตร
21 กิจเจริญชัย รุ่งเรือง 4,500,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท กิจเจริญชัย รุ่งเรือง จำกัด
22 กิจเจริญพรชัย 20,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท กิจเจริญพรชัย จำกัด
23 กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ 20,000,000 ชุมพลบุรี สุรินทร์ บริษัท กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ จำกัด
24 กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 จุน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส
25 กิมมน 25,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท กิมมน จำกัด
26 ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด 152,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด จำกัด
27 ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด
28 ขาณุพืชผล 5,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
29 ข้าว ซี.พี. 1,850,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
30 ข้าวก้องเกียรติ 40,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ข้าวก้องเกียรติ จำกัด
31 ข้าวคลองสวน 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ข้าวคลองสวน จำกัด
32 ข้าวทองธวัช 20,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัด
33 ข้าวทองปีกาซัส 2,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ข้าวทองปีกาซัส จำกัด
34 ข้าวทองพยัคฆ์ 21,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด
35 ข้าวทิพย์ 777 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท ข้าวทิพย์ 777 จำกัด
36 ข้าวทิพย์แพร่ 47,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
37 ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ 150,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จำกัด
38 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จำกัด
39 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครกาญจน์
40 ข้าวบัวหลวง 45,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวบัวหลวง จำกัด
41 ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ 100,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ จำกัด
42 ข้าวพูลทวี 1,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท ข้าวพูลทวี จำกัด
43 ข้าวพูลธนา 5,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวพูลธนา
44 ข้าวมาลี 500,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวมาลี
45 ข้าวยศพัทธ์ 3,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวยศพัทธ์ จำกัด
46 ข้าวยูไนเต็ด 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัด
47 ข้าวรัชมงคล 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
48 ข้าวราชา 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ข้าวราชา จำกัด
49 ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน 100,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัด
50 ข้าวศรีไทยใหม่ 100,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
51 ข้าวสระบุรี 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ข้าวสระบุรี จำกัด
52 ข้าวสินสวรรค์ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ข้าวสินสวรรค์ จำกัด
53 ข้าวสิริโชคชัย 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ข้าวสิริโชคชัย จำกัด
54 ข้าวสุวรรณภูมิ 180,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด
55 ข้าวหอมมะลิไทย 40,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท ข้าวหอมมะลิไทย จำกัด
56 ข้าวอินทรีย์ไทย 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท ข้าวอินทรีย์ไทย จำกัด
57 ข้าวเจริญกิจ 10,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด
58 ข้าวเจริญเพิ่มพูล 55,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ข้าวเจริญเพิ่มพูล จำกัด
59 ข้าวเสนางค์ 30,000,000 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ บริษัท ข้าวเสนางค์ จำกัด
60 ข้าวแท้ 10,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี บริษัท ข้าวแท้ จำกัด
61 ข้าวไทยรุ่งเรือง 4,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวไทยรุ่งเรือง
62 คนึงศิลป์ 1,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงศิลป์
63 คลองยายสา กรุ๊ป 210,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยายสา กรุ๊ป
64 คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส 5,000,000 จุน พะเยา บริษัท คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส จำกัด
65 ค้าธัญญมงคล 44,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าธัญญมงคล
66 คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
67 คิตะมิ ไรซ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิตะมิ ไรซ์ จำกัด
68 คุณกิตติ ไรซ์ 25,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท คุณกิตติ ไรซ์ จำกัด
69 คุณหยู่ฮวด 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณหยู่ฮวด
70 ง่วนทงเส็ง 3,600,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนทงเส็ง
71 ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ง่วนเซ่งล้ง ไรซ์มิลล์ จำกัด
72 จตุรัส พืชผล 2012 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท จตุรัส พืชผล 2012 จำกัด
73 จริงแสงไทย 510,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงแสงไทย
74 จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จอยท์ แอนด์ เพาเวอร์พีค จำกัด
75 จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสมิน เซอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76 จิตรเจริญธัญญะ 10,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ
77 จิตรแสงชัย(1959) 14,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท จิตรแสงชัย(1959) จำกัด
78 จินฮงสหกิจ 10,000,000 ประทาย นครราชสีมา บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด
79 จีเอ็มเอ็กซ์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
80 ฉัตรชนก 1989 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ฉัตรชนก 1989 จำกัด
81 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัด
82 ช. บุญชูพืชผล 5,000,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บุญชูพืชผล
83 ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ 120,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด
84 ชวลิตข้าวไทย 10,000,000 วาปีปทุม มหาสารคาม บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด
85 ช่อไทย 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ช่อไทย จำกัด
86 ชัยบำรุงเจริญกิจ 2,400,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบำรุงเจริญกิจ
87 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
88 ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท 32,400,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท
89 ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 10,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
90 ชัยยอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชัยยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
91 ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ 10,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ จำกัด
92 ชัยวัชรผล 5,500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัชรผล
93 ชัยวัฒนา ไรซ์ 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท ชัยวัฒนา ไรซ์ จำกัด
94 ชัยวัฒนาธัญญะ 5,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท ชัยวัฒนาธัญญะ จำกัด
95 ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ 2,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัด
96 ชัยเสรีไรซ์ 5,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จำกัด
97 ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ 2,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ จำกัด
98 ชินธนทรัพย์ 20,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินธนทรัพย์
99 ชินรุ่งเรืองไรซ์ 90,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย บริษัท ชินรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
100 ชุติพนธ์ พานิช 5,000,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติพนธ์ พานิช
101 ชุมแพเมืองทองการเกษตร 5,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ชุมแพเมืองทองการเกษตร จำกัด
102 ชูชัย อินเตอร์ไรซ์ 20,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย บริษัท ชูชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
103 ชูชาติ เจริญไรซ์ 2,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท ชูชาติ เจริญไรซ์ จำกัด
104 ชโยทิต 999 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท ชโยทิต 999 จำกัด
105 ซิโนไทย สตาร์ช 155,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัด
106 ซีซีพี นอร์ทเทิร์น 2,000,000 เมืองพะเยา พะเยา บริษัท ซีซีพี นอร์ทเทิร์น จำกัด
107 ซีเรียลส์ลิงก์อะโกร 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเรียลส์ลิงก์อะโกร จำกัด
108 ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล 45,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล จำกัด
109 ดอนพุด ไร้ซ์ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดอนพุด ไร้ซ์ จำกัด
110 ดาวธัญญากิจ 20,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท ดาวธัญญากิจ จำกัด
111 ดินสุวรรณเกษตร 510,010,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสุวรรณเกษตร
112 ดี เค ไรซ์ มิลล์ 50,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ดี เค ไรซ์ มิลล์ จำกัด
113 ดี.พี.อาร์. อินเตอร์ไรซ์ 20,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท ดี.พี.อาร์. อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
114 ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ 130,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
115 ต.ทวีรุ่งเรือง(1992) 20,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ทวีรุ่งเรือง(1992)
116 ต้นน้ำ (1992) 500,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท ต้นน้ำ (1992) จำกัด
117 ตลาดข้าวไทย 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ตลาดข้าวไทย จำกัด
118 ตั้งกิมหลีพืชผล 150,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท ตั้งกิมหลีพืชผล จำกัด
119 ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจัน 1,200,000 บางระจัน สิงห์บุรี ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจัน
120 ตั้งไถ่เฮง 3,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท ตั้งไถ่เฮง จำกัด
121 ถาวรรัตน์ 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรรัตน์
122 ถาวรโชคชัย 10,000,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรโชคชัย
123 ทนา เกรน พอลลิช 35,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ทนา เกรน พอลลิช จำกัด
124 ทรงทรัพย์เจริญกิจ 20,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท ทรงทรัพย์เจริญกิจ จำกัด
125 ทรัพย์ทวี อินเตอร์ไรซ์ 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี อินเตอร์ไรซ์
126 ทรัพย์ทวีคูณรุ่งเรืองไรซ์ 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย บริษัท ทรัพย์ทวีคูณรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
127 ทรัพย์ธัญญาชัยนาท 40,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท ทรัพย์ธัญญาชัยนาท จำกัด
128 ทรัพย์มาลีคอร์เปอเรชั่น 10,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ทรัพย์มาลีคอร์เปอเรชั่น จำกัด
129 ทรัพย์ยืนยง 2003 (อยู่สมพรอุปถัมภ์) 30,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ยืนยง 2003 (อยู่สมพรอุปถัมภ์)
130 ทรัพย์ยืนยงค์ ๑๔๒ 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์ยืนยงค์ ๑๔๒ จำกัด
131 ทรัพย์รวงทองข้าวไทย 20,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองข้าวไทย
132 ทรัพย์รวงทองธัญญกิจ 3,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองธัญญกิจ
133 ทรัพย์รัตนะอริยะ 1,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รัตนะอริยะ
134 ทรัพย์อนันต์ค้าข้าว 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์อนันต์ค้าข้าว จำกัด
135 ทรัพย์แสงทองไรซ์ 50,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด
136 ทรัพย์แสงทองไรซ์ 50,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสงทองไรซ์
137 ทรัพย์ไพลินไรซ์ 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ทรัพย์ไพลินไรซ์ จำกัด
138 ทริลเลียน ไรซ์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ทริลเลียน ไรซ์ จำกัด
139 ทวีธัญญา 15,000,000 ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีธัญญา
140 ทวีผลนครพนม 1,800,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลนครพนม
141 ทวีพัฒนา 2 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ทวีพัฒนา 2 จำกัด
142 ทศวรรเอสเตท 6,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ทศวรรเอสเตท จำกัด
143 ทองชัยแสง การเกษตร 3,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองชัยแสง การเกษตร
144 ท็อป เอ วัน 300,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป เอ วัน จำกัด
145 ท็อปไทยไรซ์ 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ท็อปไทยไรซ์ จำกัด
146 ทัดธน อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัดธน อินเตอร์กรุ๊ป
147 ทับทิมอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทับทิมอุตสาหกรรม จำกัด
148 ท่าข้าวดงเจริญ 1,000,000 ดงเจริญ พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวดงเจริญ
149 ท่าข้าวทวีพร 30,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท ท่าข้าวทวีพร จำกัด
150 ท่าข้าวประคองพืชผล 1,000,000 วชิรบารมี พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวประคองพืชผล
151 ท่าข้าวเกยไชย 5,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวเกยไชย
152 ที เอ เอ็ม (2011) เมเนจเมนท์ 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ เอ็ม (2011) เมเนจเมนท์ จำกัด
153 ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์ 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
154 ที.ซี.เอส.ไรซ์ 20,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ที.ซี.เอส.ไรซ์ จำกัด
155 ที.เอ็น.เซ็นทรัล ไร้ซ์ 20,000,000 โพทะเล พิจิตร บริษัท ที.เอ็น.เซ็นทรัล ไร้ซ์ จำกัด
156 ที.เอส.พี. ไรซ์ 300,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท ที.เอส.พี. ไรซ์ จำกัด
157 ทีบีเอสไรซ์มิลล์ 500,000,000 สามง่าม พิจิตร บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
158 ทุ่งกุลาข้าวไทย 23,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด
159 ทุ่งโพธิ์ พืชผล 5,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งโพธิ์ พืชผล
160 ทุนไทยไรซ์มิล 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทุนไทยไรซ์มิล จำกัด
161 ธนกรรวมผล 999 40,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรรวมผล 999
162 ธนกรรวมผล 999 1,800,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด
163 ธนกรไรซ์ 65,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ธนกรไรซ์ จำกัด
164 ธนกิตต์ ไรซ์ 300,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัด
165 ธนผล กิจการเกษตร 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ธนผล กิจการเกษตร จำกัด
166 ธนพรพืชผล 50,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด
167 ธนพรพืชผล 50,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรพืชผล
168 ธนพรไรซ์มิลล์ 5,000,000 สามง่าม พิจิตร บริษัท ธนพรไรซ์มิลล์ จำกัด
169 ธนภัทรพูนแสง 300,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท ธนภัทรพูนแสง จำกัด
170 ธนภัทรพูนแสง 15,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรพูนแสง
171 ธนวัฒน์ ไรซ์มิลล์ 65,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก บริษัท ธนวัฒน์ ไรซ์มิลล์ จำกัด
172 ธนสรร ไรซ์ 1,000,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
173 ธนสารโพสพ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ธนสารโพสพ จำกัด
174 ธนสินสมบูรณ์ 20,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ธนสินสมบูรณ์ จำกัด
175 ธนะทรัพย์ไพบูลย์ผล 30,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะทรัพย์ไพบูลย์ผล
176 ธนานันต์ ไรซ์ (2003) 55,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนานันต์ ไรซ์ (2003) จำกัด
177 ธนารัตน์ธัญญะกิจ 200,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก บริษัท ธนารัตน์ธัญญะกิจ จำกัด
178 ธนโชติธัญญวณิก 1,400,000 หนองแซง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติธัญญวณิก
179 ธราริช เทรดดิ้ง 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราริช เทรดดิ้ง
180 ธัชญา ไรซ์เบอร์รี่ 1,000,000 คง นครราชสีมา บริษัท ธัชญา ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด
181 ธัญญกิจนครปฐม (2521) 79,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ธัญญกิจนครปฐม (2521) จำกัด
182 ธัญญกิจนครปฐม (2521) 79,000,000 บางเลน นครปฐม ธัญญกิจนครปฐม (2521)
183 ธัญญะกิจพาณิชย์ ค้าข้าว 40,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ธัญญะกิจพาณิชย์ ค้าข้าว จำกัด
184 ธัญญะวาณิชย์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ธัญญะวาณิชย์ จำกัด
185 ธัญญะไทย รุ่งเรือง 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญะไทย รุ่งเรือง
186 ธัญญาริศร์ รุ่งเรืองสิงห์บุรี 15,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญาริศร์ รุ่งเรืองสิงห์บุรี
187 ธัญญเจริญชัย 19,800,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญเจริญชัย
188 ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์ 100,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ บริษัท ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์ จำกัด
189 ธัญหิรัณย์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท ธัญหิรัณย์ จำกัด
190 ธิปศา พาณิชย์ 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิปศา พาณิชย์
191 นครธนไรซ์ 40,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท นครธนไรซ์ จำกัด
192 นครราชสีมาสิริโชคชัย 44,900,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัด
193 นครสวรรค์ ร่วมกิจเจริญ 7,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ ร่วมกิจเจริญ จำกัด
194 นครสวรรค์ สิริวีระ 50,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ สิริวีระ จำกัด
195 นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ 25,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ จำกัด
196 นครสวรรค์ อินเตอร์ไรซ์ 10,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
197 นครสวรรค์หวังดีไรซ์ 5,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์หวังดีไรซ์ จำกัด
198 นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง (2002) 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง (2002) จำกัด
199 นนท์ธนาไรซ์แอนด์ทรี 10,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท นนท์ธนาไรซ์แอนด์ทรี จำกัด
200 นราพิมล 500,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท นราพิมล จำกัด
201 นฤมลกรีนไรซ์ 1,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมลกรีนไรซ์
202 นวบุตร ธุรกิจ 5,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท นวบุตร ธุรกิจ จำกัด
203 นาดูนร่วมใจธุรกิจ 1,000,000 นาดูน มหาสารคาม บริษัท นาดูนร่วมใจธุรกิจ จำกัด
204 นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย 146,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
205 นิธิ ไรซ์ 35,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท นิธิ ไรซ์ จำกัด
206 นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ดอนพุด สระบุรี บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
207 นิวตะวันรุ่ง 16,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท นิวตะวันรุ่ง จำกัด
208 บรรพตพิสัยพืชผล 50,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท บรรพตพิสัยพืชผล จำกัด
209 บัวสมหมาย 125,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
210 บางกอกตลาดข้าวไทย 2,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
211 บางกอกเนเชอรัลส์ 40,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท บางกอกเนเชอรัลส์ จำกัด
212 บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง 489,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
213 บางระจัน เพาว์เวอร์ 20,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท บางระจัน เพาว์เวอร์ จำกัด
214 บ้านสระข้าวดี 170,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท บ้านสระข้าวดี จำกัด
215 บ้านโพธิ์กสิกรรม 10,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท บ้านโพธิ์กสิกรรม จำกัด
216 บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด
217 บีเอ็น เกษตรผล 60,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็น เกษตรผล จำกัด
218 บีเอ็นเค โกลเด้นไรซ์ 1,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท บีเอ็นเค โกลเด้นไรซ์ จำกัด
219 บุญค้ำจุน 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญค้ำจุน
220 บุญฤทธิ์การเกษตร 35,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตร
221 บุญเลิศไรซ์ 555 400,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท บุญเลิศไรซ์ 555 จำกัด
222 บุณยรักษ์ 1,500,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท บุณยรักษ์ จำกัด
223 บุรีรัมย์รุ่งเรือง 10,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รุ่งเรือง
224 ป. ฉัตรเจริญรุ่งเรือง 2,550,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ฉัตรเจริญรุ่งเรือง
225 ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 100,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 จำกัด
226 ป.ธนรัชต์ 999 15,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธนรัชต์ 999
227 ป.บุญธรักษา 1,100,000 สรรพยา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา
228 ป.รุ่งเรืองธัญญา 20,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองธัญญา
229 ปทุมพรวัฒนา 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ปทุมพรวัฒนา จำกัด
230 ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 900,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
231 ประสิทธิ์ชัยอุบล 2011 (โซลาร์ไรซ์) 150,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ประสิทธิ์ชัยอุบล 2011 (โซลาร์ไรซ์) จำกัด
232 ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ 5,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ จำกัด
233 ปรีชานุกูลรุ่งเรืองกิจ 2,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชานุกูลรุ่งเรืองกิจ
234 ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ
235 พ.แสงวัฒนา 7,500,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.แสงวัฒนา
236 พงศ์ฤทธิบาล 1,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ฤทธิบาล
237 พงศ์อายุกูลและบุตร 30,000,000 โพทะเล พิจิตร บริษัท พงศ์อายุกูลและบุตร จำกัด
238 พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ 250,000,000 โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัด
239 พงษ์ชัยธัญญาพืช 4,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัยธัญญาพืช
240 พงษ์ประเสริฐพรีเมี่ยมไรซ์ 5,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท พงษ์ประเสริฐพรีเมี่ยมไรซ์ จำกัด
241 พงษ์พัฒนาการเกษตร 20,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒนาการเกษตร
242 พงษ์พิจิตรไร้ซ์มิลล์ 40,000,000 ตะพานหิน พิจิตร บริษัท พงษ์พิจิตรไร้ซ์มิลล์ จำกัด
243 พงษ์วัฒน์การเกษตร 20,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตร
244 พยงค์พืชผล 1,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยงค์พืชผล
245 พรหมพิรามชัยศิริ 80,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริ
246 พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ 5,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์
247 พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ 5,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ บริษัท พรหิรัณย์ไรซ์มิลล์ จำกัด
248 พระบึง 5,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท พระบึง จำกัด
249 พรเจริญทวีโชค 48,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญทวีโชค
250 พรไพศาลล้านนาข้าวไทย 100,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท พรไพศาลล้านนาข้าวไทย จำกัด
251 พ่อพลอย 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท พ่อพลอย จำกัด
252 พันธุ์ไทยรุ่งเรือง 1,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท พันธุ์ไทยรุ่งเรือง จำกัด
253 พานิชเจริญธัญญา 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท พานิชเจริญธัญญา จำกัด
254 พาร์ทเนอร์ฟาร์ม 1,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาร์ทเนอร์ฟาร์ม
255 พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์
256 พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ 20,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท พิจิตรศรีเกษตร ไร้ซ์ จำกัด
257 พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด
258 พิชัยธัญชาติ 170,000,000 พิชัย อุตรดิตถ์ บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
259 พิมานวรกิจ 1999 4,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด
260 พิมานไรซ์ 28,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท พิมานไรซ์ จำกัด
261 พิศาลภูริพงศ์ 3,000,000 คูเมือง บุรีรัมย์ บริษัท พิศาลภูริพงศ์ จำกัด
262 พี แอนด์ พี โกะเมะยะ 7,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด
263 พี.เค.เค.ไรซ์มิลล์ 2001 25,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท พี.เค.เค.ไรซ์มิลล์ 2001 จำกัด
264 พีบีไรซ์ 1,250,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท พีบีไรซ์ จำกัด
265 พืชผลวังทอง 2012 1,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท พืชผลวังทอง 2012 จำกัด
266 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) 5,000,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี)
267 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) 5,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง(สระบุรี) จำกัด
268 พืชสุวรรณรุ่งเรือง(เพชรบูรณ์) 20,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง(เพชรบูรณ์) จำกัด
269 พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล 85,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล
270 พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล 85,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี บริษัท พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล จำกัด
271 พูนทรัพย์ถาวรสมบูรณ์ 82,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท พูนทรัพย์ถาวรสมบูรณ์ จำกัด
272 พูนผลเทรดดิ้ง 20,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด
273 พูนสินไทย โกลเดนท์ไรซ์ 25,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท พูนสินไทย โกลเดนท์ไรซ์ จำกัด
274 พูนสินไทยไรซ์มิลล์ 35,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท พูนสินไทยไรซ์มิลล์ จำกัด
275 พูนสินไทยไรซ์มิลล์ 20,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสินไทยไรซ์มิลล์
276 พูลผล อโกร 15,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท พูลผล อโกร จำกัด
277 ฟ้าดินประทานทรัพย์ (2546) 4,500,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าดินประทานทรัพย์ (2546)
278 ฟาริด เวนเจอร์ (ไทย) 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริด เวนเจอร์ (ไทย)
279 ฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร 3,500,000 ท่ายาง เพชรบุรี บริษัท ฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร จำกัด (มหาชน)
280 ภัทรพันธุ์ทรัพย์ไพศาลค้าข้าว 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธุ์ทรัพย์ไพศาลค้าข้าว
281 ภูชนก ฟาร์ม 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูชนก ฟาร์ม จำกัด
282 ภูผารุ่งเรือง 500,000 ศรีณรงค์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผารุ่งเรือง
283 มณีราชกิจ 2 10,000,000 พลับพลาชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีราชกิจ 2
284 มหานครธัญกิจ 16,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานครธัญกิจ จำกัด
285 มหานครไรซ์ 30,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
286 มหาศักย์ศิริ 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท มหาศักย์ศิริ จำกัด
287 มะลิจี ฟาร์มมิ่ง แลนด์ 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท มะลิจี ฟาร์มมิ่ง แลนด์ จำกัด
288 มั่นคงรุ่งเรือง 20,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท มั่นคงรุ่งเรือง จำกัด
289 มั่นคงรุ่งเรือง 10,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นคงรุ่งเรือง
290 มานะเฟื่องฟูสิงห์บุรี 600,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเฟื่องฟูสิงห์บุรี
291 มาลีธัญญกิจ 10,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท มาลีธัญญกิจ จำกัด
292 มาเฮง อินเตอร์เทรด 5,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท มาเฮง อินเตอร์เทรด จำกัด
293 มิตรนำชัยไรซ์ 100,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัด
294 มิตรภาพเซี้ยะตง 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเซี้ยะตง
295 มิตรสุพรรณ ไรซ์ 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตรสุพรรณ ไรซ์ จำกัด
296 มิตรเจริญไรซ์ 4,000,000 ดงเจริญ พิจิตร บริษัท มิตรเจริญไรซ์ จำกัด
297 มีฟาร์มสุข (ไม่) 2,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด
298 มุกดาธัญญทิพย์ 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จำกัด
299 มุ่ย เฮง เฮง เฮง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่ย เฮง เฮง เฮง
300 มุ่ยเฮง กรุ๊ป 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท มุ่ยเฮง กรุ๊ป จำกัด
301 มุ่ยเฮงรุ่งเรือง 32,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่ยเฮงรุ่งเรือง
302 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ 40,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์
303 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ 100,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
304 ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม 100,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม จำกัด
305 ยิ่งเสริมสุขเพียวไรซ์ 3,000,000 ธาตุพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเสริมสุขเพียวไรซ์
306 ยี่สิบ ไพบูลย์พืชผล 20,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยี่สิบ ไพบูลย์พืชผล จำกัด
307 ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 120,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 จำกัด
308 ยุ้งฉาง กรุ๊ป 5,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ยุ้งฉาง กรุ๊ป จำกัด
309 ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) 5,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999)
310 ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) 15,000,000 กุดจับ อุดรธานี บริษัท ยูดี กุดจับ เทรดดิ้ง(1999) จำกัด
311 ยูนิ ทรินิตี้ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิ ทรินิตี้ จำกัด
312 ยูนิคอร์น ไรซ์ 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ยูนิคอร์น ไรซ์ จำกัด
313 ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ 280,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
314 ยโสธรอินเตอร์เทรดไรซ์ 2010 93,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ยโสธรอินเตอร์เทรดไรซ์ 2010 จำกัด
315 รมย์เกษตร 150,000,000 ทัพทัน อุทัยธานี บริษัท รมย์เกษตร จำกัด
316 รวงเพชร 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท รวงเพชร จำกัด
317 รวมชัยไรซ์ (แผนกมันสำปะหลัง) 40,000,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท รวมชัยไรซ์ (แผนกมันสำปะหลัง) จำกัด
318 รวมทรัพย์ถาวร 20,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์ถาวร
319 ร่วมทุน รุ่งเรือง 30,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุน รุ่งเรือง
320 ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว 200,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด
321 รวยทรัพย์ถาวร 50,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ถาวร
322 รอยัล พรีเชียส อโกร 50,000,000 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด
323 รักษนา พรีเมี่ยม ไรซ์ 4,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท รักษนา พรีเมี่ยม ไรซ์ จำกัด
324 รัตนมงคลค้าข้าว 3,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนมงคลค้าข้าว
325 รัตนวาปี 15,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตนวาปี จำกัด
326 ราชบุรีไทยรุ่ง 10,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรีไทยรุ่ง
327 ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด 50,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
328 ราชสีมาไรซ์ 300,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
329 รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง 20,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง จำกัด
330 รุ่งทรัพย์เจริญผล 700,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์เจริญผล
331 รุ่งทินกรกิจ ไรซ์มิลล์ 5,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท รุ่งทินกรกิจ ไรซ์มิลล์ จำกัด
332 รุ่งธัญญกิจ 20,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งธัญญกิจ
333 รุ่งศิริ แพร่ 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิริ แพร่
334 รุ่งเจริญพาณิชย์111 2,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญพาณิชย์111
335 รุ่งเทอดพงษ์ อินเตอร์กรุ๊ป 4,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเทอดพงษ์ อินเตอร์กรุ๊ป
336 รุ่งเรือง ไพบูลย์ค้าข้าว 50,300,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท รุ่งเรือง ไพบูลย์ค้าข้าว จำกัด
337 รุ่งเรืองธัญญะ (ซุ่นฮวด) 15,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองธัญญะ (ซุ่นฮวด)
338 รุ่งเรืองรัตน์ 35,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองรัตน์
339 รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด 44,000,000 วชิรบารมี พิจิตร บริษัท รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด
340 รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด 44,000,000 วชิรบารมี พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไรซ์อินเตอร์เทรด
341 รุ่งโรจน์ธัญญกิจ 5,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ธัญญกิจ
342 ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ 650,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัด
343 ล้อมรักธัญญา 4,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัด
344 ลานทองค้าข้าว (2000) 5,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท ลานทองค้าข้าว (2000) จำกัด
345 ลายกนก ไรซ์ 5,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท ลายกนก ไรซ์ จำกัด
346 ลิ้มธัญญะ 3,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ลิ้มธัญญะ จำกัด
347 ลิ้มเจริญธัญญกิจ 200,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเจริญธัญญกิจ
348 ลี้น่ำเซ้งค้าข้าว 3,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท ลี้น่ำเซ้งค้าข้าว จำกัด
349 ว. เกาะเรียนไชยไรซ์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ว. เกาะเรียนไชยไรซ์ จำกัด
350 วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง 50,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
351 วรรุ่งเรืองการเกษตร 1,000,000 บ้านธิ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรุ่งเรืองการเกษตร
352 ว่องอิสริยะกุล 3,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา บริษัท ว่องอิสริยะกุล จำกัด
353 วัจณสุรัตน 30,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วัจณสุรัตน จำกัด
354 วานิชยิ่งเจริญ 2,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชยิ่งเจริญ
355 วิจิตรรุ่งเรืองทรัพย์ พืชผล 500,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรรุ่งเรืองทรัพย์ พืชผล
356 วิรัตน์ชนก 47,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัด
357 วิวัฒนาพืชผล 3,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิวัฒนาพืชผล จำกัด
358 วิเศษสมบูรณ์ทรัพย์ทวี 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท วิเศษสมบูรณ์ทรัพย์ทวี จำกัด
359 วี.เค.พี.ไรซ์ 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.เค.พี.ไรซ์ จำกัด
360 ศรศิริไรซ์ 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ศรศิริไรซ์ จำกัด
361 ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
362 ศรีทองดีธัญญากิจ 3,000,000 สามโก้ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองดีธัญญากิจ
363 ศรีธนะ 4,020,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนะ
364 ศรีรัตนา ไรซ์ อินดัสตรี้ 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรัตนา ไรซ์ อินดัสตรี้
365 ศรีวัชราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 555 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท ศรีวัชราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 555 จำกัด
366 ศรีสะเกษธัญญะกิจ ไรซ์ 60,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท ศรีสะเกษธัญญะกิจ ไรซ์ จำกัด
367 ศรีสะเกษออร์แกนิคไรซ์ 1,000,000 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษออร์แกนิคไรซ์
368 ศรีสะเกษโรงสีไทยเจริญ 500,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษโรงสีไทยเจริญ
369 ศรีสะเกษไรซ์ 10,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท ศรีสะเกษไรซ์ จำกัด
370 ศรีเจริญอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 พรเจริญ บึงกาฬ บริษัท ศรีเจริญอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
371 ศรีไทยใหม่การเกษตร 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ศรีไทยใหม่การเกษตร จำกัด
372 ศศิชญา 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิชญา
373 ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ 175,000,000 จุน พะเยา บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัด
374 ศิริพรแม่ยิ่งเจริญทรัพย์ 10,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท ศิริพรแม่ยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
375 ศิริมงคลทับคล้อ 5,000,000 ทับคล้อ พิจิตร ศิริมงคลทับคล้อ
376 ศิริลาภธัญญาพานิช 50,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลาภธัญญาพานิช
377 ศิริอโยธยา 1,000,000 ภาชี พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริอโยธยา
378 ศิริโชคไพศาลอโกร 5,000,000 สอง แพร่ บริษัท ศิริโชคไพศาลอโกร จำกัด
379 ศิริไพโรจน์รวมผล 10,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพโรจน์รวมผล
380 ศิวะมหาเทพ เอนเตอร์ไพรซ์ 50,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวะมหาเทพ เอนเตอร์ไพรซ์
381 ศุภรักษ์ อินเตอร์ไรซ์ 80,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ศุภรักษ์ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
382 ส ขวัญแก้ว 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส ขวัญแก้ว
383 ส.ธนวัฒน์พืชผล 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ส.ธนวัฒน์พืชผล จำกัด
384 ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืน 15,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืน
385 ส.สินทวี 1,400,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ส.สินทวี
386 ส.โชคธัญญา 5,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท ส.โชคธัญญา จำกัด
387 สงวนพานิช-88 1,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท สงวนพานิช-88 จำกัด
388 สตาร์การเกษตร 50,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท สตาร์การเกษตร จำกัด
389 สตาร์มิล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สตาร์มิล
390 สถิตย์กุล ธัญกิจ 2,000,000 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บริษัท สถิตย์กุล ธัญกิจ จำกัด
391 สมบัติเพิ่มผล 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท สมบัติเพิ่มผล จำกัด
392 สมบูรณ์พืชผล 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พืชผล
393 สมรธัญพืช 25,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท สมรธัญพืช จำกัด
394 สมไทยอารีย์ ทรัพย์เจริญ 100,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมไทยอารีย์ ทรัพย์เจริญ
395 สยาม คริสตัล ไรซ์ 1,000,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด
396 สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ 1,000,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
397 สยามดีไร้ซ์ 5,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท สยามดีไร้ซ์ จำกัด
398 สยามธัญชาติ 190,400,000 มโนรมย์ ชัยนาท บริษัท สยามธัญชาติ จำกัด
399 สยามอินเตอร์เนชันแนลไรซ์ 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท สยามอินเตอร์เนชันแนลไรซ์ จำกัด
400 สยามโกลบอลไรซ์ 10,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท สยามโกลบอลไรซ์ จำกัด
401 สยามไดมอนด์ เอ็กปอร์ตไรซ์ 200,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท สยามไดมอนด์ เอ็กปอร์ตไรซ์ จำกัด
402 สยามไรซ์ 2013 5,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท สยามไรซ์ 2013 จำกัด
403 สรรรวมผล 999 100,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรรวมผล 999
404 สรรรวมผล 999(พิจิตร) 85,000,000 โพทะเล พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรรวมผล 999(พิจิตร)
405 สหชัย 2 70,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สหชัย 2 จำกัด
406 สหชัย ไร้ซ์ มิลล์ 2,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท สหชัย ไร้ซ์ มิลล์ จำกัด
407 สหธัญ 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สหธัญ จำกัด
408 สหพัฒนธัญญมงคล 36,000,000 เทิง เชียงราย บริษัท สหพัฒนธัญญมงคล จำกัด
409 สหพัฒนาข้าวพูนผล 10,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท สหพัฒนาข้าวพูนผล จำกัด
410 สหพัฒนาค้าข้าว 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาค้าข้าว
411 สหพืชผลชุมพลบุรี 6,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลชุมพลบุรี
412 สหพืชผลท่าตูม 6,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลท่าตูม
413 สหมิตรชูสังข์ 30,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สหมิตรชูสังข์ จำกัด
414 สหรวมผล 888 5,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท สหรวมผล 888 จำกัด
415 สหรักษ์ 2,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท สหรักษ์ จำกัด
416 สหส่งแสง 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สหส่งแสง จำกัด
417 สหะทุนไทย 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สหะทุนไทย จำกัด
418 สองพี่น้องศิริทรัพย์ 3,000,000 เชียงคำ พะเยา บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด
419 สองแผ่นดิน 2018 อิมปอร์ต เอ็กพอร์ต 5,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท สองแผ่นดิน 2018 อิมปอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
420 สามชาย ออยล์ (เสาไห้) 1,100,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท สามชาย ออยล์ (เสาไห้) จำกัด
421 สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
422 สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ 163,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด
423 สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น 200,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
424 สินทวีการเกษตร 3,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีการเกษตร
425 สินทวีการเกษตร 3,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท สินทวีการเกษตร จำกัด
426 สินธนาสุข 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธนาสุข
427 สินธัญญาธรรมเพชรบุรี 1,500,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธัญญาธรรมเพชรบุรี
428 สินอุดมพืชไร่ 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สินอุดมพืชไร่ จำกัด
429 สินเสนา 24,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท สินเสนา จำกัด
430 สินไชยศรี 150,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท สินไชยศรี จำกัด
431 สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล 50,000,000 ป่าแดด เชียงราย บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
432 สิริธัญญมงคล 15,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริธัญญมงคล
433 สิริมงคลไรซ์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลไรซ์
434 สิริมงคลไรซ์ 15,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท สิริมงคลไรซ์ จำกัด
435 สิริวัฒนาธัญกิจ 120,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท สิริวัฒนาธัญกิจ จำกัด
436 สีมาแพค 37,500,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สีมาแพค จำกัด
437 สุขนิรันดร์พืชผล 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิรันดร์พืชผล
438 สุญญตา การเกษตร 1,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุญญตา การเกษตร
439 สุธาทิพย์ฟาร์ม 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท สุธาทิพย์ฟาร์ม จำกัด
440 สุนทรีธัญญะ 40,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท สุนทรีธัญญะ จำกัด
441 สุพรรณ เพิ่มผล 75,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณ เพิ่มผล จำกัด
442 สุพรรณนที 10,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณนที จำกัด
443 สุพรรณบุรีรุ่งเรือง 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณบุรีรุ่งเรือง
444 สุรินทร์ทิพย์ 10,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท สุรินทร์ทิพย์ จำกัด
445 สุรินทร์สหพืชผล 27,800,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์สหพืชผล
446 สุรินทร์ไชยศิริ 4,000,000 จอมพระ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไชยศิริ
447 สุรินทร์ไรซ์ 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์ไรซ์ จำกัด
448 สุริยะโชค 1,000,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะโชค
449 สุวรรณธัญญกิจ (2002) 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท สุวรรณธัญญกิจ (2002) จำกัด
450 สุวรรณธัญญกิจ (2002) 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธัญญกิจ (2002)
451 สุวรรณธัญญาชัย 600,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธัญญาชัย
452 สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ 30,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ ไรซ์มิลล์
453 สุโขทัยซัพพลาย 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซัพพลาย
454 หนองฉางอินเตอร์ไรซ์ 15,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองฉางอินเตอร์ไรซ์
455 หนองบัวโรงสีแหลมทอง (2000) 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีแหลมทอง (2000)
456 หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์ 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์
457 หนองหลวงเจริญกิจ (2009) 20,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท หนองหลวงเจริญกิจ (2009) จำกัด
458 หนึ่งสองหกแปด ไรซ์ 20,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท หนึ่งสองหกแปด ไรซ์ จำกัด
459 หมุยหลีทวีทรัพย์ 40,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท หมุยหลีทวีทรัพย์ จำกัด
460 หย่วนแมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท หย่วนแมชชีนเนอรี่ จำกัด
461 หยางซ่งเถา อินเตอร์กรุ๊ป 3,000,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บริษัท หยางซ่งเถา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
462 หยูเซ้งล้งไรซ์มิล 3,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยูเซ้งล้งไรซ์มิล
463 หลักชัยธัญญวนิช 10,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท หลักชัยธัญญวนิช จำกัด
464 หลิ่มเซ่งเฮง 17,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งเฮง
465 หลีเฮงพืชผล 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีเฮงพืชผล
466 ห้วยกรดธัญญกิจ 5,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยกรดธัญญกิจ
467 ห้วยกรดธัญญกิจ 100,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท ห้วยกรดธัญญกิจ จำกัด
468 หัวสะพานค้าข้าว 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวสะพานค้าข้าว
469 อยุธยา ไรซ มิล 50,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยา ไรซ มิล จำกัด
470 อรุณี ไรซ์ 5,000,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณี ไรซ์
471 อวงฮั่วฮั้ว ไรซ์ 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท อวงฮั่วฮั้ว ไรซ์ จำกัด
472 ออล ไรซ์ ไทย เทรด 20,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ออล ไรซ์ ไทย เทรด จำกัด
473 ออไรซา เวิลด์ 8,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ออไรซา เวิลด์ จำกัด
474 อัคควัฒนกิจ 2,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคควัฒนกิจ
475 อัครวัฒนาภร 1,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท อัครวัฒนาภร จำกัด
476 อังวัฒนพานิช 3,100,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังวัฒนพานิช
477 อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ 10,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ จำกัด
478 อาร์.ไอ.ซี.อี แสงธรรมไนซ์ 100,000 พาน เชียงราย บริษัท อาร์.ไอ.ซี.อี แสงธรรมไนซ์ จำกัด
479 อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง 18,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง จำกัด
480 อินทราทิพย์ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อินทราทิพย์ จำกัด
481 อิมเพรส-ไรซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท อิมเพรส-ไรซ์ จำกัด
482 อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ 300,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด
483 อุดมสุขพืชผล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท อุดมสุขพืชผล จำกัด
484 อุดมเกษตรพิบูล พร็อพเพอร์ตี้ 3,125,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเกษตรพิบูล พร็อพเพอร์ตี้
485 อุดรชัยธนาสินเจริญ 53,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด
486 อุดรประเสริฐผล 14,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรประเสริฐผล จำกัด
487 อุดรสินไพบูลย์ 5,500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสินไพบูลย์
488 อุดรสินไพบูลย์ 8,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรสินไพบูลย์ จำกัด
489 อุดรไรซ์ 50,000,000 หนองหาน อุดรธานี บริษัท อุดรไรซ์ จำกัด
490 อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง 30,500,000 หนองฉาง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง
491 อุทัยธานี แกรนารี่ 5,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท อุทัยธานี แกรนารี่ จำกัด
492 อุทุมพรพาณิชย์ 2,244,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท อุทุมพรพาณิชย์ จำกัด
493 อุบล โพธิ์เจริญ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็คซ์ 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อุบล โพธิ์เจริญ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็คซ์ จำกัด
494 อุบลชัยรุ่งเรือง 4,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลชัยรุ่งเรือง
495 อุบลถาวรค้าพืช 10,500,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลถาวรค้าพืช
496 อุบลธัญชาติ 100,000,000 สำโรง อุบลราชธานี บริษัท อุบลธัญชาติ จำกัด
497 อู่ข้าว อู่น้ำ 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำ จำกัด
498 ฮะเฮงหลี 0 ฮะเฮงหลี
499 ฮัมเบิ้ล โพเทโท่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮัมเบิ้ล โพเทโท่ จำกัด
500 ฮั่วฮวดพานิชแอนด์ไรซ์ 205,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ฮั่วฮวดพานิชแอนด์ไรซ์ จำกัด
501 เก่งเซ่งเฮง 500,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งเซ่งเฮง
502 เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัด
503 เกษตรถาวร 10,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เกษตรถาวร จำกัด
504 เกษตรนางรองพัฒนา 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท เกษตรนางรองพัฒนา จำกัด
505 เกษตรรุ่งเรืองถาวร 5,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท เกษตรรุ่งเรืองถาวร จำกัด
506 เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ 150,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ จำกัด
507 เกษตรรุ่งเรืองพัฒนา 10,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรุ่งเรืองพัฒนา
508 เกษตรรุ่งเรืองพานิช 20,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพานิช จำกัด
509 เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
510 เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ 250,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จำกัด
511 เกษตรเจริญพืชผลสุรินทร์ 1,950,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรเจริญพืชผลสุรินทร์
512 เกษตรโชค 32,700,000 เกาะคา ลำปาง บริษัท เกษตรโชค จำกัด
513 เกษตรโชคชัยการเกษตร 3,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษตรโชคชัยการเกษตร จำกัด
514 เกษมสุข อินเตอร์เทรด 1,000,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท เกษมสุข อินเตอร์เทรด จำกัด
515 เกียรติคุณไรซ์มิลล์ 40,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณไรซ์มิลล์
516 เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ 100,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ จำกัด
517 เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ 100,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์
518 เกียรติรุ่งเรืองธัญญกิจ 2,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติรุ่งเรืองธัญญกิจ จำกัด
519 เกียรติอาภาเดชห้วยราช (2532) 1,500,000 ห้วยราช บุรีรัมย์ บริษัท เกียรติอาภาเดชห้วยราช (2532) จำกัด
520 เกียรติไกรรัตน์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 วังทรายพูน พิจิตร บริษัท เกียรติไกรรัตน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
521 เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร 200,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
522 เควายเอส อินเตอร์ไรซ์ 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เควายเอส อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
523 เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) 200,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด
524 เจทรู เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เจทรู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
525 เจปอนนิก้า ไรซ์ 2,500,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท เจปอนนิก้า ไรซ์ จำกัด
526 เจริญดีค้าข้าว 5,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท เจริญดีค้าข้าว จำกัด
527 เจริญธัญญกิจ (ตลาดกลางข้าวไทย) 5,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท เจริญธัญญกิจ (ตลาดกลางข้าวไทย) จำกัด
528 เจริญธัญญกิจ 2 1,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2
529 เจริญธัญญา(สุพรรณบุรี) 6,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เจริญธัญญา(สุพรรณบุรี)
530 เจริญธัญญไรซ์ 30,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เจริญธัญญไรซ์ จำกัด
531 เจริญสินไทย ไรซ์ มิลล์ 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท เจริญสินไทย ไรซ์ มิลล์ จำกัด
532 เจส กรุป 3,000,000 หนองฉาง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจส กรุป
533 เจอาร์.ไรซ์เทรดดิ้ง 100,000,000 ตะพานหิน พิจิตร บริษัท เจอาร์.ไรซ์เทรดดิ้ง จำกัด
534 เจี่ยวู๊ดกรุ๊ป 18 5,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท เจี่ยวู๊ดกรุ๊ป 18 จำกัด
535 เจียเม้ง 300,000,000 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บริษัท เจียเม้ง จำกัด
536 เชียงของพืชผล 30,000,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท เชียงของพืชผล จำกัด
537 เชียงราย ฟู้ดแอนด์เฮิร์บส์ ออร์แกนิค วัลเล่ย์ 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เชียงราย ฟู้ดแอนด์เฮิร์บส์ ออร์แกนิค วัลเล่ย์ จำกัด
538 เชียงรายข้าวหอม (1991) 10,000,000 ป่าแดด เชียงราย บริษัท เชียงรายข้าวหอม (1991) จำกัด
539 เชียงรายมิตรเกษตร 400,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายมิตรเกษตร
540 เชียงรายเพชรไพฑูรย์ 25,000,000 พาน เชียงราย บริษัท เชียงรายเพชรไพฑูรย์ จำกัด
541 เชียงรายไรซ์ มิลล์ 2003 30,000,000 เทิง เชียงราย บริษัท เชียงรายไรซ์ มิลล์ 2003 จำกัด
542 เชียงใหม่ อินเตอร์ ไรซ์ 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อินเตอร์ ไรซ์
543 เซียปไร้ส์ เอเยนซี 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เซียปไร้ส์ เอเยนซี จำกัด
544 เซเว่น ไรซ์ 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เซเว่น ไรซ์ จำกัด
545 เดชอุดมศิริโชค 50,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชค
546 เดชาเจริญกิจ 20,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาเจริญกิจ
547 เต็กรุ่งเรืองไรซ์มิลล์ 10,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี บริษัท เต็กรุ่งเรืองไรซ์มิลล์ จำกัด
548 เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ 82,250,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ จำกัด
549 เทพเทวาเพิ่มผล 52,500,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเทวาเพิ่มผล
550 เทียมศักดิ์ค้าข้าว 2549 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียมศักดิ์ค้าข้าว 2549
551 เป็นตาฮักฟาร์ม 3,000,000 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บริษัท เป็นตาฮักฟาร์ม จำกัด
552 เปล่งวิเชียร 1,400,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เปล่งวิเชียร จำกัด
553 เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994) 31,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)
554 เปี่ยมสินสมบูรณ์ 71,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสินสมบูรณ์
555 เพชรข้าวหอม 10,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท เพชรข้าวหอม จำกัด
556 เพชรบุรีข้าวไทย 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท เพชรบุรีข้าวไทย จำกัด
557 เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ 200,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
558 เพชรพยัคฆภูมิพิสัย ข้าวไทย 50,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท เพชรพยัคฆภูมิพิสัย ข้าวไทย จำกัด
559 เพชรภักดีพาณิชย์ 1,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภักดีพาณิชย์
560 เพชรสมบูรณ์เจริญธัญญกิจ 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท เพชรสมบูรณ์เจริญธัญญกิจ จำกัด
561 เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา 340,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด
562 เพชรเกษมธัญกิจ 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษมธัญกิจ
563 เพิ่มพูนไรซ์ 8,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท เพิ่มพูนไรซ์ จำกัด
564 เฟอร์รารี่ อินเตอร์ไรซ์ 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท เฟอร์รารี่ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
565 เม่งฮง โกลเด้นไรซ์ 5,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮง โกลเด้นไรซ์
566 เม้งไต๋ 50,000,000 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บริษัท เม้งไต๋ จำกัด
567 เมรี ค้าข้าว 1,000,000 เขาวง กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรี ค้าข้าว
568 เยนเนอรัล ไรซ์ 40,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัด
569 เรียบหลี พัฒนา 40,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท เรียบหลี พัฒนา จำกัด
570 เล้าเจริญพาณิชย์ 60 20,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท เล้าเจริญพาณิชย์ 60 จำกัด
571 เลิงนกทาการเกษตร 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิงนกทาการเกษตร
572 เลิศดำรงค์ศิริ 5,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัด
573 เลิศดำรงค์ศิริ 5,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศดำรงค์ศิริ
574 เลี้ยงฮงฮวด 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เลี้ยงฮงฮวด จำกัด
575 เศรษฐพาณิชย์-สามชุก 10,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท เศรษฐพาณิชย์-สามชุก จำกัด
576 เส็งพาณิชย์ อินเตอร์เทรด 51,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท เส็งพาณิชย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
577 เสมอใจ 1,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เสมอใจ จำกัด
578 เสาไห้ ไรซมิล 5,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท เสาไห้ ไรซมิล จำกัด
579 เหล่าเลี่ยงกี่ (1976) 8,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท เหล่าเลี่ยงกี่ (1976) จำกัด
580 เหลียงฮวก เมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เหลียงฮวก เมล็ดพันธุ์ข้าว จำกัด
581 เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด 100,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
582 เอ อาร์ อุตสาหกรรม 1,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท เอ อาร์ อุตสาหกรรม จำกัด
583 เอ แอนด์ ซีไรซ์เพชรบุรี 46,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ซีไรซ์เพชรบุรี
584 เอกเจริญวัฒนา 40,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญวัฒนา
585 เอกเจริญไรซ์ 30,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท เอกเจริญไรซ์ จำกัด
586 เอช.เค.ไรซ์มิลล์ 5,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท เอช.เค.ไรซ์มิลล์ จำกัด
587 เอ็น พี เอส ไรซ์ 5,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอส ไรซ์
588 เอ็น.บี.ที ไรซ์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.บี.ที ไรซ์ เทรดดิ้ง
589 เอ็น.ไดมอนด์การเกษตร 500,000 ชุมแสง นครสวรรค์ บริษัท เอ็น.ไดมอนด์การเกษตร จำกัด
590 เอ็ม.เค.ที.อินเตอร์ไร้ช์ 200,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท เอ็ม.เค.ที.อินเตอร์ไร้ช์ จำกัด
591 เอ็มดี ไรซ์แอนด์แกรนารี 1,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท เอ็มดี ไรซ์แอนด์แกรนารี จำกัด
592 เอส พี กรีนกรุ๊ป 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท เอส พี กรีนกรุ๊ป จำกัด
593 เอส อาร์ ภคินรุ่งเรือง 5,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ บริษัท เอส อาร์ ภคินรุ่งเรือง จำกัด
594 เอส.บี.ไร้ซ์ มิลล์ 15,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.ไร้ซ์ มิลล์
595 เอส.เอส.พี.เทรดดิ้ง1999 500,000 ป่าติ้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.เทรดดิ้ง1999
596 เอสพีอาร์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 25,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท เอสพีอาร์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
597 เอสเค.กรีน อโกร โปรดักส์ 200,000,000 เขมราฐ อุบลราชธานี บริษัท เอสเค.กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด
598 เอี่ยมพิทักษ์ 160,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท เอี่ยมพิทักษ์ จำกัด
599 เอี้ยวเฮงหลง 0 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เอี้ยวเฮงหลง
600 เอเชีย เฮอร์เบิล ไรซ์ แอนด์ คอมมูดิตี้ 23,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท เอเชีย เฮอร์เบิล ไรซ์ แอนด์ คอมมูดิตี้ จำกัด
601 เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ดส์ 305,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ดส์ จำกัด
602 เอเซียอุตสาหกรรมโรงสีข้าว 23,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมโรงสีข้าว จำกัด
603 เฮงสมบูรณ์ พาณิชย์ 10,100,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท เฮงสมบูรณ์ พาณิชย์ จำกัด
604 เฮงสมบูรณ์ พาณิชย์ 10,100,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงสมบูรณ์ พาณิชย์
605 เฮงเพิ่มพูน 5,000,000 สามโก้ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเพิ่มพูน
606 เฮียบเซ่งฮง 175,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบเซ่งฮง
607 แคราย ธัญญกิจ 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท แคราย ธัญญกิจ จำกัด
608 แซมรุ่งเรืองข้าวไทย 1,000,000 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บริษัท แซมรุ่งเรืองข้าวไทย จำกัด
609 แซมรุ่งเรืองไรซ์ 5,000,000 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บริษัท แซมรุ่งเรืองไรซ์ จำกัด
610 แปซิฟิค ฟลาวมิลล์ 200,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แปซิฟิค ฟลาวมิลล์ จำกัด
611 แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 20,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด
612 แม่จัน โกลเด้น เกรน 150,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท แม่จัน โกลเด้น เกรน จำกัด
613 แม่จันกิจเจริญ 600,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันกิจเจริญ
614 แม่จันพันธารัตน์ 2,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันพันธารัตน์
615 แม่ใจธนะโชติวัฒน์ 80,000,000 แม่ใจ พะเยา บริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด
616 แสงทอง ไรซ์ 2,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท แสงทอง ไรซ์ จำกัด
617 แสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล
618 แสงสุวรรณธัญญกิจ 300,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุวรรณธัญญกิจ
619 แสงเจริญทรัพย์ 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท แสงเจริญทรัพย์ จำกัด
620 แสงเจริญรุ่งเรือง 20,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท แสงเจริญรุ่งเรือง จำกัด
621 แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ 80,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บริษัท แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
622 แสวงคอมเมิซไรซ์ 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงคอมเมิซไรซ์
623 แหลมทองไรซ์ 2,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท แหลมทองไรซ์ จำกัด
624 โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์ 25,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์
625 โกลควอลลิทิมิล 50,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี บริษัท โกลควอลลิทิมิล จำกัด
626 โกลเด้นท์ ฟาร์ม ฟู้ด 50,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท โกลเด้นท์ ฟาร์ม ฟู้ด จำกัด
627 โคราชโรงสียงสงวน 80,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จำกัด
628 โชคฉัตรไชยไรซ์มิล 75,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท โชคฉัตรไชยไรซ์มิล จำกัด
629 โชคฉัตรไชยไรซ์มิล 75,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรไชยไรซ์มิล
630 โชคชัย ธัญญกิจ 100,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย ธัญญกิจ
631 โชคชัยไพบูลย์ 100,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท โชคชัยไพบูลย์ จำกัด
632 โชคทวี 2 ค้าข้าว 5,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวี 2 ค้าข้าว
633 โชคประเสริฐทวีผล 1992 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992
634 โชคภักดีค้าธุรกิจ 2,000,000 ระโนด สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภักดีค้าธุรกิจ
635 โชคภักดีวงษ์ ธัญญากิจ 5,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท โชคภักดีวงษ์ ธัญญากิจ จำกัด
636 โชควิจิตรรุ่งเรืองกิจ 60,000,000 เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บริษัท โชควิจิตรรุ่งเรืองกิจ จำกัด
637 โชคสว่างไรซ์ 1,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสว่างไรซ์
638 โชคสันติ 26,000,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสันติ
639 โชคอนันต์ไรซ์ (2003) 30,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท โชคอนันต์ไรซ์ (2003) จำกัด
640 โชคเก้าชั้นรุ่งเรืองกิจ 100,000,000 บึงสามัคคี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเก้าชั้นรุ่งเรืองกิจ
641 โชคไพศาลถาวร 20,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคไพศาลถาวร
642 โตมี 5,000,000 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บริษัท โตมี จำกัด
643 โตเต็ม 10,000,000 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บริษัท โตเต็ม จำกัด
644 โบนาฟายด์ไรซ์ 47,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท โบนาฟายด์ไรซ์ จำกัด
645 โปรเกรสซีเรียล 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โปรเกรสซีเรียล จำกัด
646 โพธิบูรพ์ 10,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิบูรพ์
647 โรงงานสุราบุรีรัมย์ 0 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โรงงานสุราบุรีรัมย์ จำกัด
648 โรงงานอัดปอศรีสะเกษเกียรติดำรง 2,800,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอัดปอศรีสะเกษเกียรติดำรง
649 โรงนาหลานย่าแดง 4,800,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท โรงนาหลานย่าแดง จำกัด
650 โรงสี ก.เทพสวัสดิ์ 4,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ก.เทพสวัสดิ์
651 โรงสี กู้เกียรติ 5,000,000 สรรพยา ชัยนาท บริษัท โรงสี กู้เกียรติ จำกัด
652 โรงสี ข้าวมากมีพืชผล สุรินทร์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โรงสี ข้าวมากมีพืชผล สุรินทร์ จำกัด
653 โรงสี ช.รุ่งเรือง (1995) 30,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงสี ช.รุ่งเรือง (1995) จำกัด
654 โรงสี ต.วัฒนาธัญกิจ 2,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ต.วัฒนาธัญกิจ
655 โรงสี ต.ไทยเจริญ 18,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ต.ไทยเจริญ
656 โรงสี ต.ไทยเจริญ 18,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท โรงสี ต.ไทยเจริญ จำกัด
657 โรงสี ป.น่ำเฮง 50,600,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ป.น่ำเฮง
658 โรงสี ประสิทธิ์ชัย (2002) 300,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ประสิทธิ์ชัย (2002)
659 โรงสี พ.แสงวัฒนา 3 10,010,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี พ.แสงวัฒนา 3
660 โรงสี ม้าขาว พัฒนา กุมภวาปี 15,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี บริษัท โรงสี ม้าขาว พัฒนา กุมภวาปี จำกัด
661 โรงสี รุ่งเรืองไพศาล 30,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โรงสี รุ่งเรืองไพศาล จำกัด
662 โรงสี ส.ชัยเจริญ 135,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด
663 โรงสี ส.ประเสริฐชัย 3,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท โรงสี ส.ประเสริฐชัย จำกัด
664 โรงสี อ. การเกษตร 2009 (เดิมบาง) 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท โรงสี อ. การเกษตร 2009 (เดิมบาง) จำกัด
665 โรงสี อ. การเกษตร 2011 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท โรงสี อ. การเกษตร 2011 จำกัด
666 โรงสี อรุณพัฒนา 50,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี อรุณพัฒนา
667 โรงสี เกษตรเพิ่มผล 9,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี เกษตรเพิ่มผล
668 โรงสี เกษตรเพิ่มผล 9,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสี เกษตรเพิ่มผล จำกัด
669 โรงสี เจี่ยเฮงฮวก สุพรรณบุรี 5,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี เจี่ยเฮงฮวก สุพรรณบุรี
670 โรงสี เอสพี แอนด์ พี 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงสี เอสพี แอนด์ พี จำกัด
671 โรงสีกมลกิจ 1,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกมลกิจ
672 โรงสีกระนวน 5,250,000 กระนวน ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกระนวน
673 โรงสีกสิกร 330,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกสิกร
674 โรงสีกองไทยฟง 2,340,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท โรงสีกองไทยฟง จำกัด
675 โรงสีกองไทยฟง 2,340,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกองไทยฟง
676 โรงสีกำพล 12,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท โรงสีกำพล จำกัด
677 โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ 35,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด
678 โรงสีกิจจรูญ 2,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจจรูญ
679 โรงสีกิจทวียโสธร 10,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจทวียโสธร
680 โรงสีกิจประเสริฐ 35,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจประเสริฐ
681 โรงสีกิจพงษ์ 1,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจพงษ์
682 โรงสีกิจมณี 3 4,000,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจมณี 3
683 โรงสีกิจรวมทรัพย์ 30,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจรวมทรัพย์
684 โรงสีกิจเจริญทรัพย์ 20,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจเจริญทรัพย์
685 โรงสีกิจเจริญยโสธร 1,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด
686 โรงสีกิจเจริญรัตน์ 50,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท โรงสีกิจเจริญรัตน์ จำกัด
687 โรงสีกิจเจริญรุ่งโรจน์ 5,000,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจเจริญรุ่งโรจน์
688 โรงสีกิจไพบูลย์อุบล 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจไพบูลย์อุบล
689 โรงสีกิตติธัญญพัฒนา 3,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท โรงสีกิตติธัญญพัฒนา จำกัด
690 โรงสีกิตติพาณิชย์ 1,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิตติพาณิชย์
691 โรงสีกิตติศักดิ์ 1,000,000 โนนสูง นครราชสีมา บริษัท โรงสีกิตติศักดิ์ จำกัด
692 โรงสีกิมเจ็กซินมุกดาหาร 40,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิมเจ็กซินมุกดาหาร
693 โรงสีข้าว เกษตรธัญญรุ่งเรือง 100,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ บริษัท โรงสีข้าว เกษตรธัญญรุ่งเรือง จำกัด
694 โรงสีข้าว ก.รุ่งเจริญรุ่งเรืองกิจ 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว ก.รุ่งเจริญรุ่งเรืองกิจ
695 โรงสีข้าว ธนทรัพย์ 3,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว ธนทรัพย์
696 โรงสีข้าว ธนันต์ชัย 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว ธนันต์ชัย
697 โรงสีข้าว ธัญญาวัฒน์ 100,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โรงสีข้าว ธัญญาวัฒน์ จำกัด
698 โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล 150,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล จำกัด
699 โรงสีข้าว ส.วงษ์พานิช 500,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท โรงสีข้าว ส.วงษ์พานิช จำกัด
700 โรงสีข้าว สราวุธ 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท โรงสีข้าว สราวุธ จำกัด
701 โรงสีข้าว สวนดุสิต 26,250,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงสีข้าว สวนดุสิต จำกัด
702 โรงสีข้าว เกียรติ์อนันต์ 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว เกียรติ์อนันต์
703 โรงสีข้าว เชียงใหม่พลสุริยะ 19,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท โรงสีข้าว เชียงใหม่พลสุริยะ จำกัด
704 โรงสีข้าว เสรีรุ่งเรืองกิจ 12,000,000 ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว เสรีรุ่งเรืองกิจ
705 โรงสีข้าว โชคพูลทรัพย์ 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว โชคพูลทรัพย์
706 โรงสีข้าวกมลการเกษตร 10,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท โรงสีข้าวกมลการเกษตร จำกัด
707 โรงสีข้าวการพานิช 2 20,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท โรงสีข้าวการพานิช 2 จำกัด
708 โรงสีข้าวกิจอุดม 5,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม
709 โรงสีข้าวจงเจริญ 15,000,000 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวจงเจริญ
710 โรงสีข้าวจิราภรณ์ 1,000,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวจิราภรณ์
711 โรงสีข้าวชัยถาวรพันธุ์ 600,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวชัยถาวรพันธุ์
712 โรงสีข้าวชัยมงคล 5,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวชัยมงคล
713 โรงสีข้าวชัยรุ่งเรือง ไรซ์ 1,000,000 หนองวัวซอ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวชัยรุ่งเรือง ไรซ์
714 โรงสีข้าวชัยรุ่งโรจน์ 2,000,000 สมเด็จ กาฬสินธุ์ บริษัท โรงสีข้าวชัยรุ่งโรจน์ จำกัด
715 โรงสีข้าวต. ประเสริฐ อุตรดิตถ์ 250,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท โรงสีข้าวต. ประเสริฐ อุตรดิตถ์ จำกัด
716 โรงสีข้าวตั้งประเสริฐ 170,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวตั้งประเสริฐ จำกัด
717 โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยง 100,000,000 โนนคูณ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยง
718 โรงสีข้าวถิรพงศ์พันธ์ 5,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวถิรพงศ์พันธ์
719 โรงสีข้าวทรัพย์เสรี 6,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวทรัพย์เสรี
720 โรงสีข้าวทวีชัย 1,500,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวทวีชัย
721 โรงสีข้าวทวีธัญญาอุบล 3,000,000 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวทวีธัญญาอุบล จำกัด
722 โรงสีข้าวทวีพัฒนา 80,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โรงสีข้าวทวีพัฒนา จำกัด
723 โรงสีข้าวทองพืชผล 15,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวทองพืชผล
724 โรงสีข้าวทองรุ่งเรือง 3,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีข้าวทองรุ่งเรือง จำกัด
725 โรงสีข้าวธัญญมงคล 20,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม บริษัท โรงสีข้าวธัญญมงคล จำกัด
726 โรงสีข้าวธัญญะรุ่งเรืองชัย 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวธัญญะรุ่งเรืองชัย
727 โรงสีข้าวธัญญะเจริญ นครราชสีมา (2547) 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าวธัญญะเจริญ นครราชสีมา (2547) จำกัด
728 โรงสีข้าวธัญญะเจริญนครราชสีมา 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวธัญญะเจริญนครราชสีมา
729 โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ 55,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัด
730 โรงสีข้าวธีรวัฒน์เมืองพล 5,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท โรงสีข้าวธีรวัฒน์เมืองพล จำกัด
731 โรงสีข้าวนางรอง 30,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท โรงสีข้าวนางรอง จำกัด
732 โรงสีข้าวนำชัย 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวนำชัย
733 โรงสีข้าวบรบือ 7,500,000 บรบือ มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวบรบือ
734 โรงสีข้าวบ้านไผ่เรืองศิริ 2,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวบ้านไผ่เรืองศิริ
735 โรงสีข้าวบุญศิริ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีข้าวบุญศิริ จำกัด
736 โรงสีข้าวบุญสนอง 20,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย บริษัท โรงสีข้าวบุญสนอง จำกัด
737 โรงสีข้าวบุญสนอง 20,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวบุญสนอง
738 โรงสีข้าวผลดี 1,000,000 สังขะ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวผลดี
739 โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง 20,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง
740 โรงสีข้าวพันทวี 5,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าวพันทวี จำกัด
741 โรงสีข้าวพิบูลทองทวี 5,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวพิบูลทองทวี
742 โรงสีข้าวพูนศักดิ์ 70,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด
743 โรงสีข้าวยงฟ้าเชียงใหม่ 10,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โรงสีข้าวยงฟ้าเชียงใหม่ จำกัด
744 โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์(2007) 30,000,000 สำโรง อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์(2007) จำกัด
745 โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่ 150,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่
746 โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ 300,000,000 สังขะ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ
747 โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ 300,000,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ จำกัด
748 โรงสีข้าวร้อยเอ็ดชัยมงคล 40,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท โรงสีข้าวร้อยเอ็ดชัยมงคล จำกัด
749 โรงสีข้าวรักประเสริฐดี 4,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรักประเสริฐดี
750 โรงสีข้าววิบูลย์กิจกาฬสินธุ์ 5,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท โรงสีข้าววิบูลย์กิจกาฬสินธุ์ จำกัด
751 โรงสีข้าววิริยะโรจน์ 5,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าววิริยะโรจน์ จำกัด
752 โรงสีข้าววิวัฒน์ 4,500,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีข้าววิวัฒน์ จำกัด
753 โรงสีข้าวศรีรุ่งเรือง พระอาทิตย์ 1,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย บริษัท โรงสีข้าวศรีรุ่งเรือง พระอาทิตย์ จำกัด
754 โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ2554 200,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ2554 จำกัด
755 โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ 150,000,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บริษัท โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ จำกัด
756 โรงสีข้าวสหะชัย 5,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวสหะชัย
757 โรงสีข้าวสหะชัย 20,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท โรงสีข้าวสหะชัย จำกัด
758 โรงสีข้าวสินสมบูรณ์ 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวสินสมบูรณ์
759 โรงสีข้าวสุพรรณรุ่งโรจน์ 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีข้าวสุพรรณรุ่งโรจน์ จำกัด
760 โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน 10,000,000 หนองหาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน
761 โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน 10,000,000 หนองหาน อุดรธานี บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด
762 โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา
763 โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา จำกัด
764 โรงสีข้าวอุดรศิริไพศาล(1995) 24,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีข้าวอุดรศิริไพศาล(1995) จำกัด
765 โรงสีข้าวอุดรเอกศิริ 50,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีข้าวอุดรเอกศิริ จำกัด
766 โรงสีข้าวอุบลธัญกิจ 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอุบลธัญกิจ
767 โรงสีข้าวอุบลสหรุ่งเรือง 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอุบลสหรุ่งเรือง
768 โรงสีข้าวอุบลสหรุ่งเรือง 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวอุบลสหรุ่งเรือง จำกัด
769 โรงสีข้าวอุบลสิน 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอุบลสิน
770 โรงสีข้าวอุบลแสงเจริญรุ่งเรือง 2009 130,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวอุบลแสงเจริญรุ่งเรือง 2009 จำกัด
771 โรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์อำเภอเขาวง 2,000,000 เขาวง กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์อำเภอเขาวง
772 โรงสีข้าวเจริญกิจการเกษตร 3,000,000 โนนดินแดง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเจริญกิจการเกษตร
773 โรงสีข้าวเจริญกิจพูนผล 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท โรงสีข้าวเจริญกิจพูนผล จำกัด
774 โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ 70,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม บริษัท โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด
775 โรงสีข้าวเจริญผล 30,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด
776 โรงสีข้าวเจริญผล 800,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด
777 โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์กำแพงแสน 50,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์กำแพงแสน จำกัด
778 โรงสีข้าวเจริญรัชต์ร้อยเอ็ด 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเจริญรัชต์ร้อยเอ็ด
779 โรงสีข้าวเชียงกิจ(1987) 5,000,000 เชียงคำ พะเยา บริษัท โรงสีข้าวเชียงกิจ(1987) จำกัด
780 โรงสีข้าวเชียงรายศิริชัย 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเชียงรายศิริชัย
781 โรงสีข้าวเพชรธัญญกิจ 20,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเพชรธัญญกิจ
782 โรงสีข้าวเม่งฮวด 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท โรงสีข้าวเม่งฮวด จำกัด
783 โรงสีข้าวเมืองพลเสริมสวัสดิ์ 5,000,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเมืองพลเสริมสวัสดิ์
784 โรงสีข้าวเรืองสวัสดิ์ 200,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเรืองสวัสดิ์
785 โรงสีข้าวเลี่ยงฮง 5,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเลี่ยงฮง
786 โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ 4,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเอกไพบูลย์
787 โรงสีข้าวแสงประทีป 1977 25,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท โรงสีข้าวแสงประทีป 1977 จำกัด
788 โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น (1995) 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น (1995) จำกัด
789 โรงสีข้าวแหลมทองบุณฑริก 15,000,000 บุณฑริก อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวแหลมทองบุณฑริก จำกัด
790 โรงสีข้าวแหลมทองอุบล 10,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท โรงสีข้าวแหลมทองอุบล จำกัด
791 โรงสีข้าวแหลมทองอุบล 10,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวแหลมทองอุบล
792 โรงสีข้าวโชคพนะการกิจเจริญ 2,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวโชคพนะการกิจเจริญ
793 โรงสีข้าวไทยง้วนเฮง 22,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท โรงสีข้าวไทยง้วนเฮง จำกัด
794 โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ด 10,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ด
795 โรงสีขุนศรี 5,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท โรงสีขุนศรี จำกัด
796 โรงสีขุนศรี 900,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีขุนศรี
797 โรงสีคลองตัน 100,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองตัน
798 โรงสีคลองเรือ 104,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองเรือ
799 โรงสีควงเจริญ 4,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีควงเจริญ
800 โรงสีคะวีรัตน์ 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคะวีรัตน์
801 โรงสีคูณทองพืชผล 49,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคูณทองพืชผล
802 โรงสีคูเจริญ 4,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคูเจริญ
803 โรงสีง่วนเซ่งล้ง 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีง่วนเซ่งล้ง
804 โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์ 22,000,000 จอมพระ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์
805 โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์ 37,000,000 จอมพระ สุรินทร์ บริษัท โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์ จำกัด
806 โรงสีจอหอ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีจอหอ
807 โรงสีจักรศิลป์ไพศาล 15,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก บริษัท โรงสีจักรศิลป์ไพศาล จำกัด
808 โรงสีจังเจริญชัย 1,500,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีจังเจริญชัย
809 โรงสีจิรังกุลรุ่งเรือง 1,000,000 ป่าติ้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีจิรังกุลรุ่งเรือง
810 โรงสีจึงรุ่งเรือง 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท โรงสีจึงรุ่งเรือง จำกัด
811 โรงสีฉัตรเจริญรุ่งเรือง 10,000,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฉัตรเจริญรุ่งเรือง
812 โรงสีชวนรำลึกรุ่งเรืองธัญญะกิจ 40,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชวนรำลึกรุ่งเรืองธัญญะกิจ
813 โรงสีชัยชานนท์ 2,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท โรงสีชัยชานนท์ จำกัด
814 โรงสีชัยนาทเจี่ยเฮงฮวก 5,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยนาทเจี่ยเฮงฮวก
815 โรงสีชัยมงคล 1,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยมงคล
816 โรงสีชัยวัฒนวรัณพนมไพร 4,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยวัฒนวรัณพนมไพร
817 โรงสีชัยวานิชวัฒนา 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีชัยวานิชวัฒนา จำกัด
818 โรงสีชัยสมบูรณ์ 4,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยสมบูรณ์
819 โรงสีชัยเจริญธัญญะ 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยเจริญธัญญะ
820 โรงสีชาญชัยทวีทรัพย์ 1,000,000 โนนสัง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชาญชัยทวีทรัพย์
821 โรงสีชุมแสงไทยพาณิชย์ 20,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชุมแสงไทยพาณิชย์
822 โรงสีซินฮั่วหงี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีซินฮั่วหงี
823 โรงสีซุ่นเฮงเจริญทรัพย์ 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีซุ่นเฮงเจริญทรัพย์ จำกัด
824 โรงสีซุ่ยฮั่วเซี้ยง 1,500,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีซุ่ยฮั่วเซี้ยง
825 โรงสีณัฐวุฒิ 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีณัฐวุฒิ
826 โรงสีดอนปรูพัฒนา 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีดอนปรูพัฒนา
827 โรงสีดิลก อินเตอร์ไรซ์ 45,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีดิลก อินเตอร์ไรซ์
828 โรงสีตงเม้ง(ประทาย) 20,000,000 ประทาย นครราชสีมา บริษัท โรงสีตงเม้ง(ประทาย) จำกัด
829 โรงสีตั้งไพบูลย์ 5,200,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีตั้งไพบูลย์
830 โรงสีถาวร 20,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีถาวร
831 โรงสีทรัพย์รุ่งเรือง 140,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท โรงสีทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
832 โรงสีทรัพย์ส่งแสง 5,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท โรงสีทรัพย์ส่งแสง จำกัด
833 โรงสีทรัพย์สมบัติ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงสีทรัพย์สมบัติ จำกัด
834 โรงสีทรัพย์สิริธร 30,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท โรงสีทรัพย์สิริธร จำกัด
835 โรงสีทรัพย์อนันต์ 30,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทรัพย์อนันต์
836 โรงสีทรัพย์อนันต์ 30,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โรงสีทรัพย์อนันต์ จำกัด
837 โรงสีทวีผล (2004) 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงสีทวีผล (2004) จำกัด
838 โรงสีทวีแสงไทยหนองเรือ 1,200,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทวีแสงไทยหนองเรือ
839 โรงสีทองชัยโย 500,000,000 ไชโย อ่างทอง บริษัท โรงสีทองชัยโย จำกัด
840 โรงสีทองอนันต์ 2,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทองอนันต์
841 โรงสีท่าช้างพานิช 1,200,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าช้างพานิช
842 โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์ 12,500,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์
843 โรงสีท่าโพธิ์ 3,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าโพธิ์
844 โรงสีธวัชชัยพืชผล 5,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธวัชชัยพืชผล
845 โรงสีธัญญนันท์เจริญกิจ 25,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท โรงสีธัญญนันท์เจริญกิจ จำกัด
846 โรงสีธัญญาทรัพย์ 20,000,000 เขมราฐ อุบลราชธานี บริษัท โรงสีธัญญาทรัพย์ จำกัด
847 โรงสีธัญนคร 5,000,000 โนนสูง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธัญนคร
848 โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด(9) 350,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด(9) จำกัด
849 โรงสีธันยบูรณ์สถาพร 50,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธันยบูรณ์สถาพร
850 โรงสีธันยบูรณ์สถาพร 50,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด
851 โรงสีธันยาผล 30,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด
852 โรงสีนครหลวง ชัยนาท 1,000,000,000 สรรพยา ชัยนาท บริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัด
853 โรงสีนาทองพืชผล 11,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีนาทองพืชผล จำกัด
854 โรงสีนาทองไทย 25,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีนาทองไทย จำกัด
855 โรงสีนาแกพงษ์เจริญ 50,000,000 นาแก นครพนม บริษัท โรงสีนาแกพงษ์เจริญ จำกัด
856 โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล 1,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล
857 โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล(2008) 20,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล(2008)
858 โรงสีนิวัตรพาณิชย์ 100,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีนิวัตรพาณิชย์
859 โรงสีนิวไทยรุ่ง 10,860,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงสีนิวไทยรุ่ง จำกัด
860 โรงสีบัวทองคูณธัญญกิจ 44,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบัวทองคูณธัญญกิจ
861 โรงสีบ้านดอน 10,000,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบ้านดอน
862 โรงสีบุญทวีทรัพย์ (กำนันชา) 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท โรงสีบุญทวีทรัพย์ (กำนันชา) จำกัด
863 โรงสีบุญส่งบ้านแพน 10,000,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท โรงสีบุญส่งบ้านแพน จำกัด
864 โรงสีบุญเจริญ 4,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบุญเจริญ
865 โรงสีบุญเจริญพานิช 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบุญเจริญพานิช
866 โรงสีบุญเจริญพานิช 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีบุญเจริญพานิช จำกัด
867 โรงสีบูรณะกิจสุพรรณบุรี 200,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบูรณะกิจสุพรรณบุรี
868 โรงสีบูรพาข้าวศรีทอง 200,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โรงสีบูรพาข้าวศรีทอง จำกัด
869 โรงสีปรีชานุกูลเพิ่มพูลกิจ ( 2012 ) 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปรีชานุกูลเพิ่มพูลกิจ ( 2012 )
870 โรงสีปัญจพล 20,200,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปัญจพล
871 โรงสีพงษ์นิธิทิพ 1 5,200,000 กุดชุม ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพงษ์นิธิทิพ 1
872 โรงสีพงษ์นิธิทิพ 1 5,200,000 กุดชุม ยโสธร บริษัท โรงสีพงษ์นิธิทิพ 1 จำกัด
873 โรงสีพงษ์เจริญ 3,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพงษ์เจริญ
874 โรงสีพรพจน์เจริญลาภ 5,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพรพจน์เจริญลาภ
875 โรงสีพรพิพัฒน์ 2,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพรพิพัฒน์
876 โรงสีพรพิษณุ 800,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพรพิษณุ
877 โรงสีพะเยาค้าข้าว 3,000,000 เมืองพะเยา พะเยา บริษัท โรงสีพะเยาค้าข้าว จำกัด
878 โรงสีพะเยาธัญกิจ 6,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพะเยาธัญกิจ
879 โรงสีพานิชรวมเจริญ 50,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท โรงสีพานิชรวมเจริญ จำกัด
880 โรงสีพิมายการเกษตร 5,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพิมายการเกษตร
881 โรงสีพิมายการเกษตร 5,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท โรงสีพิมายการเกษตร จำกัด
882 โรงสีพูนผลสุรินทร์ 8,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพูนผลสุรินทร์
883 โรงสีพูนสินไทย 280,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพูนสินไทย
884 โรงสีฟ้าใหม่พืชผล 1,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฟ้าใหม่พืชผล
885 โรงสีภักติภานิช 1,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีภักติภานิช
886 โรงสีภัทรพันธุ์ชัย 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีภัทรพันธุ์ชัย
887 โรงสีภิญโญพานิช 30,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีภิญโญพานิช
888 โรงสีมงคลธัญญกิจ 18,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมงคลธัญญกิจ
889 โรงสีมังกรทอง ๙๙๙ 21,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท โรงสีมังกรทอง ๙๙๙ จำกัด
890 โรงสีมั่นคงธัญญา 5,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมั่นคงธัญญา
891 โรงสีมานะรุ่งเรือง 10,000,000 พาน เชียงราย บริษัท โรงสีมานะรุ่งเรือง จำกัด
892 โรงสีมานะเฟื่องฟู 700,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมานะเฟื่องฟู
893 โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา 10,200,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด
894 โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา 10,200,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา
895 โรงสีมิตรมงคล 20,000,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมิตรมงคล
896 โรงสีมิตรใหม่ 4,500,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมิตรใหม่
897 โรงสีมีชัย 550,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด
898 โรงสีมุกธัญญา 5,500,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท โรงสีมุกธัญญา จำกัด
899 โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ 21,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท บริษัท โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ จำกัด
900 โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ 21,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ
901 โรงสียงกิจ 2,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสียงกิจ
902 โรงสีย่งเส็ง 5 (บ้านชี) 2,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีย่งเส็ง 5 (บ้านชี)
903 โรงสียนตร์ไทยสมบูรณ์พาณิชย์ 400,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี โรงสียนตร์ไทยสมบูรณ์พาณิชย์
904 โรงสียิ่งเจริญธัญญกิจ 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท โรงสียิ่งเจริญธัญญกิจ จำกัด
905 โรงสีรวมชัยขุขันธ์ 88,000,000 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรวมชัยขุขันธ์
906 โรงสีร่วมเจริญ 1 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท โรงสีร่วมเจริญ 1 จำกัด
907 โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์ 65,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์
908 โรงสีร้อยเอ็ดชัยประเสริฐ 1,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีร้อยเอ็ดชัยประเสริฐ
909 โรงสีรักษ์เจริญ 2 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรักษ์เจริญ 2
910 โรงสีรังสรรค์พืชผล 7,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรังสรรค์พืชผล
911 โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี 100,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี
912 โรงสีรัตนกูล 100,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท โรงสีรัตนกูล จำกัด
913 โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ (2004) 37,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ บริษัท โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ (2004) จำกัด
914 โรงสีรุ่งวานิช 40,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท โรงสีรุ่งวานิช จำกัด
915 โรงสีรุ่งเรืองธัญญกิจฉะเชิงเทรา 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีรุ่งเรืองธัญญกิจฉะเชิงเทรา จำกัด
916 โรงสีรุ่งโรจน์ 2,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท โรงสีรุ่งโรจน์ จำกัด
917 โรงสีรุ่งโรจน์นิมิตชัย 10,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรุ่งโรจน์นิมิตชัย
918 โรงสีลิ้มประดิษฐ์ 2,300,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีลิ้มประดิษฐ์
919 โรงสีวงศ์ทวีทรัพย์ 4,800,000 เขาย้อย เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวงศ์ทวีทรัพย์
920 โรงสีวรัณพนมไพร 71,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด บริษัท โรงสีวรัณพนมไพร จำกัด
921 โรงสีวังกระชาย 100,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท โรงสีวังกระชาย จำกัด
922 โรงสีวังกระชาย 25,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวังกระชาย
923 โรงสีวัชราภรณ์ธัญญา 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวัชราภรณ์ธัญญา
924 โรงสีวัฒนาวานิช 55,000,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวัฒนาวานิช
925 โรงสีวัฒนไพบูลย์ 6,600,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท โรงสีวัฒนไพบูลย์ จำกัด
926 โรงสีวันชัยตลาดแค 1,000,000 โนนสูง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวันชัยตลาดแค
927 โรงสีวิเชียรทรัพย์ 4,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวิเชียรทรัพย์
928 โรงสีวิเชียรทรัพย์ 4,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท โรงสีวิเชียรทรัพย์ จำกัด
929 โรงสีวิเศษชัยชาญเจริญกิจ 2,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวิเศษชัยชาญเจริญกิจ
930 โรงสีศรีคงเจริญ 33,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีคงเจริญ
931 โรงสีศรีพรกิจวัฒนา 130,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพรกิจวัฒนา
932 โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ 10,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์
933 โรงสีศรีสกล เพียว ไรซ์ 69,800,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท โรงสีศรีสกล เพียว ไรซ์ จำกัด
934 โรงสีศรีสกลค้าข้าว 28,550,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท โรงสีศรีสกลค้าข้าว จำกัด
935 โรงสีศรีแสงดาว 30,600,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีแสงดาว
936 โรงสีศรีแสงดาว 30,600,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด
937 โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน 12,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน
938 โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน 18,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน จำกัด
939 โรงสีศรีไทยใหม่ 10,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด
940 โรงสีศิริพร 20,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีศิริพร จำกัด
941 โรงสีสนั่นเมือง 120,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด
942 โรงสีสมพรวัฒนา 30,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสมพรวัฒนา
943 โรงสีสมพิศแพร่ 4,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสมพิศแพร่
944 โรงสีสระบุรีประสิทธิ์การเกษตร 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท โรงสีสระบุรีประสิทธิ์การเกษตร จำกัด
945 โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ 200,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด
946 โรงสีสว่างถาวร 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสว่างถาวร
947 โรงสีสว่างบริบูรณ์การเกษตร 15,000,000 ลานสัก อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสว่างบริบูรณ์การเกษตร
948 โรงสีสว่างวินิจสิน 5,000,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสว่างวินิจสิน
949 โรงสีสหชัย 2005 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสหชัย 2005
950 โรงสีสหบูรณ์ข้าวไทย 9,000,000 วาปีปทุม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสหบูรณ์ข้าวไทย
951 โรงสีสหายกสิกร 2525 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสหายกสิกร 2525
952 โรงสีสามเกษตร 50,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัด
953 โรงสีสำเภาทอง 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีสำเภาทอง จำกัด
954 โรงสีสิงห์พิจิตร 5,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท โรงสีสิงห์พิจิตร จำกัด
955 โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ 135,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์
956 โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ 135,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ จำกัด
957 โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด 36,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
958 โรงสีสินทรัพย์แสงทอง 5,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท โรงสีสินทรัพย์แสงทอง จำกัด
959 โรงสีสินสมบูรณ์ 15,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสินสมบูรณ์
960 โรงสีสินอุดมมงคล 27,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสินอุดมมงคล
961 โรงสีสุขศิริพานิช 800,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุขศิริพานิช
962 โรงสีสุจิตต์ 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุจิตต์
963 โรงสีสุชินการเกษตร 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีสุชินการเกษตร จำกัด
964 โรงสีสุภาพ 1,500,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุภาพ
965 โรงสีสุรินทร์ทวีผล 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุรินทร์ทวีผล
966 โรงสีสุรินทร์พืชผล 2,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุรินทร์พืชผล
967 โรงสีสุรินทร์วีรวัฒน์ 11,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โรงสีสุรินทร์วีรวัฒน์ จำกัด
968 โรงสีหนองบัวข้าวไทย 200,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท โรงสีหนองบัวข้าวไทย จำกัด
969 โรงสีหนองบัวร่วมอุดม 390,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด
970 โรงสีหยูเซ้งล้งสกลนคร 10,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท โรงสีหยูเซ้งล้งสกลนคร จำกัด
971 โรงสีอรรถพันธ์ 40,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีอรรถพันธ์ จำกัด
972 โรงสีอิสริยะกุล 3,000,000 ดอกคำใต้ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอิสริยะกุล
973 โรงสีอุดมชัย 5,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมชัย
974 โรงสีอุดมธัญญะ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ
975 โรงสีอุดมลาภมงคล 14,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมลาภมงคล
976 โรงสีอุดรศิริสวัสดิ์ 22,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรศิริสวัสดิ์
977 โรงสีอุดรสว่างไทย 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีอุดรสว่างไทย จำกัด
978 โรงสีอุดรเจ็กง้วน 7,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีอุดรเจ็กง้วน จำกัด
979 โรงสีอุดรเจ็กง้วน 7,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรเจ็กง้วน
980 โรงสีอุดรเพิ่มสิน 15,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงสีอุดรเพิ่มสิน จำกัด
981 โรงสีอุ่นเจริญทรัพย์ 20,500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุ่นเจริญทรัพย์
982 โรงสีอุบลอินเตอร์ไรซ์ 130,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุบลอินเตอร์ไรซ์
983 โรงสีฮ้อนำผลวัฒนา 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฮ้อนำผลวัฒนา
984 โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา 3,000,000 ภาชี พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
985 โรงสีเก่งการ ๒๒ 5,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท โรงสีเก่งการ ๒๒ จำกัด
986 โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 100,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัด
987 โรงสีเกษตรชัยทรัพย์อนันต์ 5,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท โรงสีเกษตรชัยทรัพย์อนันต์ จำกัด
988 โรงสีเกษตรธรรม 35,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงสีเกษตรธรรม จำกัด
989 โรงสีเกษตรธัญญา 2,100,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรธัญญา
990 โรงสีเกษตรธัญญเจริญ 47,458,163 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
991 โรงสีเกษตรผลเจริญ 40,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรผลเจริญ
992 โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญญกิจ 13,800,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญญกิจ
993 โรงสีเกษตรสัมพันธ์ 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรสัมพันธ์
994 โรงสีเกษตรเพิ่มพูนผล 9,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี บริษัท โรงสีเกษตรเพิ่มพูนผล จำกัด
995 โรงสีเกาะแก้ว เจริญธัญญา 25,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกาะแก้ว เจริญธัญญา
996 โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 25,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา จำกัด
997 โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 200,000,000 วังทอง พิษณุโลก บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด
998 โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล 30,000,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล
999 โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล 30,000,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ บริษัท โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล จำกัด
1000 โรงสีเกียรติรุ่งเรือง 10,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท โรงสีเกียรติรุ่งเรือง จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ