รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การสีข้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) 5,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
2 กนก ธัญกิจ 5,000,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
3 กนกผลสุรินทร์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
4 กรีน รีซอร์ส พลัส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
5 กล้าทิพย์ 20,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
6 กลุ่มข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ 10,000 นครพนม โพนสวรรค์
7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม 61,000 พัทลุง ป่าพะยอม
8 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ควนขนุน 1,740 พัทลุง เขาชัยสน
9 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ดอนทราย 5,700 พัทลุง ควนขนุน
10 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ทะเลน้อย 3,200 พัทลุง ควนขนุน
11 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านพร้าว 15,000 พัทลุง ป่าพะยอม
12 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ต.ควนขนุน 3,500 พัทลุง ควนขนุน
13 กวงเจริญ พืชผล 30,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
14 กสิกรปากตะคลอง 3,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
15 กัลยา ข้าว และ อาหาร 5,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
16 การุณวานิช 10,000,000 ชัยนาท หันคา
17 กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 200,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
18 กำแพงเพชรอบพืชและไซโล 20,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
19 กิจเจริญชัย รุ่งเรือง 4,500,000 กาญจนบุรี พนมทวน
20 กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ 20,000,000 สุรินทร์ ชุมพลบุรี
21 กิจทวีผลค้าข้าว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
22 กิจทวียโสธรไรซ์ 10,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
23 กิจรวมชัย1989 4,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
24 กิจรุ่งเรืองชัยนาท 12,000,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท
25 กิจสุพรรณการเกษตร 5,000,000 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน
26 กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 พะเยา จุน
27 กิมมน 25,000,000 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
28 เก่งเซ่งเฮง 500,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
29 เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ 30,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
30 เกษตรเจริญพืชผลสุรินทร์ 1,950,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
31 เกษตรโชค 32,700,000 ลำปาง เกาะคา
32 เกษตรโชคชัยการเกษตร 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
33 เกษตรถาวร 10,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
34 เกษตรนางรองพัฒนา 1,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
35 เกษตรรุ่งเรืองถาวร 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
36 เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ 150,000,000 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
37 เกษตรรุ่งเรืองพัฒนา 30,000,000 นครปฐม บางเลน
38 เกษตรรุ่งเรืองพานิช 40,000,000 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
39 เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
40 เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ 400,000,000 ขอนแก่น บ้านไผ่
41 เกียรติไกรรัตน์ อินเตอร์เทรด 5,000,000 พิจิตร วังทรายพูน
42 เกียรติคุณไรซ์มิลล์ 40,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
43 เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ 100,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
44 เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ 100,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
45 เกียรติรุ่งเรืองธัญญกิจ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
46 เกียรติรุ่งเรืองไรซ์ 50,000,000 พิษณุโลก บางกระทุ่ม
47 เกียรติอาภาเดชห้วยราช (2532) 1,500,000 บุรีรัมย์ ห้วยราช
48 เกื้อธนกร การค้า 1,000,000 น่าน ท่าวังผา
49 โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์ 25,000,000 นครสวรรค์ โกรกพระ
50 โกลควอลลิทิมิล 50,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
51 โกลเด้นท์ ฟาร์ม ฟู้ด 50,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
52 ไกรกิจรุ่งเรือง 5,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
53 ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด 152,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
54 ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
55 ขาณุพืชผล 5,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
56 ข้าว ซี.พี. 1,850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
57 ข้าวก้องเกียรติ 40,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
58 ข้าวคลองสวน 2,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
59 ข้าวเจริญกิจสหมิตร 20,000,000 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน
60 ข้าวเจริญกิจ 10,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
61 ข้าวเจริญเพิ่มพูล 55,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
62 ข้าวทองธวัช 20,000,000 เชียงราย พาน
63 ข้าวทองปีกาซัส 2,500,000 สมุทรปราการ บางพลี
64 ข้าวทองพยัคฆ์ 21,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
65 ข้าวทิพย์ 777 5,000,000 ยโสธร เลิงนกทา
66 ข้าวทิพย์แพร่ 47,000,000 แพร่ เมืองแพร่
67 ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ 150,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
68 ข้าวแท้ 10,000,000 อุทัยธานี หนองฉาง
69 ข้าวไทยรุ่งเรือง 4,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
70 ข้าวไทโย 500,000 เชียงราย แม่สรวย
71 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
72 ข้าวนครกาญจน์ 11,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
73 ข้าวบัวทิพย์ โปรดิวส์ 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
74 ข้าวบัวหลวง 45,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
75 ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ 100,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
76 ข้าวพูลทวี 1,000,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี
77 ข้าวพูลธนา 5,000,000 อุดรธานี เพ็ญ
78 ข้าวมาลี 500,000 พัทลุง ควนขนุน
79 ข้าวยศพัทธ์ 3,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
80 ข้าวยูไนเต็ด 1,000,000 เชียงราย แม่จัน
81 ข้าวรัชมงคล 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
82 ข้าวราชา 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
83 ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน 100,000,000 พะเยา แม่ใจ
84 ข้าวศรีไทยใหม่ 100,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
85 ข้าวสระบุรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
86 ข้าวสินสวรรค์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
87 ข้าวสิริโชคชัย 5,000,000 นครปฐม บางเลน
88 ข้าวสุวรรณภูมิ 180,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
89 ข้าวเสนางค์ 30,000,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
90 ข้าวหอมมะลิไทย 40,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
91 ข้าวหอมมะลิบ้านวังหิน 200,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
92 ข้าวอินทรีย์บ้านยู้ 250,000 น่าน ท่าวังผา
93 ข้าวอิ่มทิพย์ สยามอินเตอร์ เทรดดิ้ง 5,000,000 ศรีสะเกษ พยุห์
94 คลองยายสา กรุ๊ป 210,000 นครปฐม สามพราน
95 คอเมะฟูกู แอนด์ เอออส 5,000,000 พะเยา จุน
96 ค้าธัญญมงคล 44,000,000 นครปฐม บางเลน
97 คิงไรซ์ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
98 คิตะมิ ไรซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
99 คุณกิตติ ไรซ์ 25,000,000 นครนายก เมืองนครนายก
100 คุณหยู่ฮวด 1,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ