รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตแป้งข้าวโพด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตแป้งข้าวโพด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กัญญาภัทร ไทย เมซ 10,500,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาภัทร ไทย เมซ
2 คิงส์ สตาร์ช 80,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม บริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัด
3 ณิลิน พืชผล 1,000,000 ลพบุรี หนองม่วง บริษัท ณิลิน พืชผล จำกัด
4 นิตโตะ ฟูจิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 240,000,000 สระบุรี หนองแค บริษัท นิตโตะ ฟูจิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
5 เสียงเจริญอุตสาหกรรม 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท เสียงเจริญอุตสาหกรรม จำกัด
6 แพร่พืชไร่ 1,500,000 แพร่ เมืองแพร่ บริษัท แพร่พืชไร่ จำกัด
7 ไทยเมซโปรดักส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท ไทยเมซโปรดักส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ