รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตแป้งข้าวโพด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตแป้งข้าวโพด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กัญญาภัทร ไทย เมซ 10,500,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
2 ไทยเมซโปรดักส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
3 เสียงเจริญอุตสาหกรรม 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง


ข้อมูลผู้ประกอบการ