รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีน เลค 25,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท กรีน เลค จำกัด
2 กิจเจริญสีคิ้วพืชผล 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัด
3 กุ่ยหลีฮงพืชผล 13,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยหลีฮงพืชผล
4 คณาทรัพย์พืชผล 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท คณาทรัพย์พืชผล จำกัด
5 คอสโม เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท คอสโม เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต 65,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัด
7 ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย 4,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
8 ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูล 5,000,000 ชัยนาท หันคา บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูล จำกัด
9 ซีเจ 2018 ทรานสปอร์ต 1,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ 2018 ทรานสปอร์ต
10 ฐิติพันธุ์การเกษตร 1,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท ฐิติพันธุ์การเกษตร จำกัด
11 ตั้งกมล โปรดักท์ 10,000,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งกมล โปรดักท์
12 ตั้งชุนเซ้ง โปรดักท์ 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเซ้ง โปรดักท์
13 ทรัพย์เศรษฐพงษ์ 1,000,000 กาญจนบุรี หนองปรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เศรษฐพงษ์
14 ทองทาปิโอก้า (1999) 70,500,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท ทองทาปิโอก้า (1999) จำกัด
15 ทาปิโอก้า โปรดักส์ 1,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท ทาปิโอก้า โปรดักส์ จำกัด
16 ที เอช แค็ปปิตอล 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ที เอช แค็ปปิตอล จำกัด
17 ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น 39,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
18 ที.พี. ครอพ เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง บริษัท ที.พี. ครอพ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
19 ที.เอช.อินเตอร์เนชั่นนัล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ที.เอช.อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
20 ธิงค์กรีน 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ธิงค์กรีน จำกัด
21 นครหลวง อินฟินนิทิ เกรน 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท นครหลวง อินฟินนิทิ เกรน จำกัด
22 ป.เจริญกิจ โปรดักส์ 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท ป.เจริญกิจ โปรดักส์ จำกัด
23 ปอแอ๊ะ 2006 1,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอแอ๊ะ 2006
24 พรเจริญ กม.8 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท พรเจริญ กม.8 จำกัด
25 พานิชวงษ์ 5,000,000 อุทัยธานี บ้านไร่ บริษัท พานิชวงษ์ จำกัด
26 พิชัยแสงตะวัน 88,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท พิชัยแสงตะวัน จำกัด
27 พี.ซี.อาร์. รีซอสเซส 2,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว บริษัท พี.ซี.อาร์. รีซอสเซส จำกัด
28 พี.เอช.รีซอสเซส 10,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท พี.เอช.รีซอสเซส จำกัด
29 ฟาต๋า ทาปิโอก้า 10,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ฟาต๋า ทาปิโอก้า จำกัด
30 มิตรพิบูลย์ พืชผล 1,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร บริษัท มิตรพิบูลย์ พืชผล จำกัด
31 ยั่งยืนพืชผล 5,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนพืชผล
32 ราชสีมาบุญนภา 400,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาบุญนภา
33 รุ่งเรือง เพาเวอร์กรีน 15,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท รุ่งเรือง เพาเวอร์กรีน จำกัด
34 ลานมันทวีชัย (1985) 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานมันทวีชัย (1985)
35 วังท่าช้างการเกษตร 20,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท วังท่าช้างการเกษตร จำกัด
36 วาย.เอ.เอส.ทาปิโอก้า 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท วาย.เอ.เอส.ทาปิโอก้า จำกัด
37 วิชัยพืชผลสีคิ้ว 16,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยพืชผลสีคิ้ว
38 ศรีชัยภูมิ เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยภูมิ เจริญรุ่งเรือง
39 ศรีนครรุ่งเรืองการเกษตร (2007) 31,200,000 กำแพงเพชร คลองขลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครรุ่งเรืองการเกษตร (2007)
40 ศิริไพศาลพืชผล 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ศิริไพศาลพืชผล จำกัด
41 ส.พานิชย์ 2018 5,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พานิชย์ 2018
42 ส.ยิ่งเจริญ รุ่งเรือง 200,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยิ่งเจริญ รุ่งเรือง
43 สงวนวงษ์การเกษตร 150,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์การเกษตร จำกัด
44 สงวนวงษ์ฟู้ด สตาร์ช 30,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์ฟู้ด สตาร์ช จำกัด
45 สมคูณพืชผลอุดรธานี 100,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคูณพืชผลอุดรธานี
46 สมมาศพืชผล 168 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมาศพืชผล 168
47 สระแก้วรุ่งเรืองการค้า 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วรุ่งเรืองการค้า
48 สหพืชผลระยอง 4,880,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลระยอง
49 ส่องดาวพืชผล 1,000,000 สกลนคร ส่องดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องดาวพืชผล
50 สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร 40,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
51 สุธีราพืชไร่ 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
52 อำพันการเกษตร 1,000,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง บริษัท อำพันการเกษตร จำกัด
53 อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) 1,429,223,016 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
54 อุดมพูนทรัพย์ 1,000,000 อุดรธานี กุดจับ บริษัท อุดมพูนทรัพย์ จำกัด
55 อุดรพัฒนกิจ การเกษตร 2,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท อุดรพัฒนกิจ การเกษตร จำกัด
56 อุดรไทยแลนด์พืชผล 5,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยแลนด์พืชผล
57 อุดรไพบูลย์ 9,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไพบูลย์
58 เกียรติสงวน 250,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสงวน
59 เตือนใจทรัพย์ทวีชัย 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตือนใจทรัพย์ทวีชัย
60 เทียนฟา อินเตอร์เนชั่นนอล 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท เทียนฟา อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด
61 เพาว์เวอร์ ยูนิตี้ 305 (ประเทศไทย) 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท เพาว์เวอร์ ยูนิตี้ 305 (ประเทศไทย) จำกัด
62 เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
63 เอกธนาพืชผล 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท เอกธนาพืชผล จำกัด
64 เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร 3,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร จำกัด
65 แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ 90,000,000 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง บริษัท แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ