รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีน เลค 25,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
2 กิจเจริญสีคิ้วพืชผล 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
3 กุ่ยหลีฮงพืชผล 13,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
4 เกียรติสงวน 250,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
5 คณาทรัพย์พืชผล 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
6 คอสโม เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
7 ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต 65,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
8 ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย 4,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูน 5,000,000 ชัยนาท หันคา
10 ซีเจ 2018 ทรานสปอร์ต 1,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
11 ฐิติพันธุ์การเกษตร 1,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
12 ตั้งกมล โปรดักท์ 5,000,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
13 ตั้งชุนเซ้ง โปรดักท์ 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
14 เตือนใจทรัพย์ทวีชัย 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
15 ทรัพย์ไพบูลย์เทรดดิ้งกรุ๊ป 1,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
16 ทรัพย์เศรษฐพงษ์ 1,000,000 กาญจนบุรี หนองปรือ
17 ทรัพย์อนันต์ค้ามัน 150,000,000 สุรินทร์ พนมดงรัก
18 ทองทาปิโอก้า (1999) 70,500,000 ชลบุรี บ้านบึง
19 ทาปิโอก้า โปรดักส์ 1,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
20 ที เอช แค็ปปิตอล 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
21 ที.พี. ครอพ เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง
22 ที.เอช.อินเตอร์เนชั่นนัล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
23 เทียนฟา อินเตอร์เนชั่นนอล 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
24 ธัญญ์ฐิตา พืชผล 1,000,000 ขอนแก่น แวงน้อย
25 นครหลวง อินฟินนิทิ เกรน 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
26 ป.เจริญกิจพืชผล 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
27 ปอแอ๊ะ 2006 1,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์
28 ปุณณ์ณวัตร 1,000,000 จันทบุรี สอยดาว
29 พรเจริญ กม.8 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
30 พรทรัพย์ พิลเล็ตซ์ 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
31 พานิชวงษ์ 5,000,000 อุทัยธานี บ้านไร่
32 พิชัยแสงตะวัน 88,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
33 พี.ซี.อาร์. รีซอสเซส 2,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
34 พี.เอช.รีซอสเซส 10,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
35 เพิ่มทรัพย์1979 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
36 ฟาต๋า ทาปิโอก้า 10,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
37 มัน มุ่ง มั่ง มี เกษตรสมบูรณ์ 10,000 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง
38 มันเงินล้านศรีวิไล 7,000 ขอนแก่น เขาสวนกวาง
39 มิตรพิบูลย์ พืชผล 1,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
40 ยั่งยืนพืชผล 5,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
41 ยิ่งดี 99 29,524,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
42 เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น 1,800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
43 ราชสีมาบุญนภา 400,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
44 รุ่งเรือง เพาเวอร์กรีน 15,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
45 ลานมัน ส.พานิชย์ 5,000,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
46 ลานมันทวีชัย (1985) 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
47 วังท่าช้างการเกษตร 20,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
48 วาย.เอ.เอส.ทาปิโอก้า 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
49 วิชัยพืชผลสีคิ้ว 16,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
50 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยเตยรุ่งเรืองทรัพย์ 18,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
51 ไวด้า เอสโซซิเอท เทรดดิ้ง 5,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
52 ศรีทอง โปรดัคท์ทาปิโอก้า 5,000,000 นครราชสีมา ครบุรี
53 ศรีนครรุ่งเรืองการเกษตร (2007) 31,200,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
54 ศิริไพศาลพืชผล 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
55 ส.พาณิชย์ 2021 5,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
56 ส.พาณิชย์ พืชผล 2,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
57 ส.พานิชย์ 2018 5,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
58 ส.ยิ่งเจริญ รุ่งเรือง 200,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน
59 สมคูณพืชผลอุดรธานี 100,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
60 สมมาศพืชผล 168 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
61 สหพืชผลระยอง 4,880,000 ระยอง เมืองระยอง
62 ส่องดาวพืชผล 1,000,000 สกลนคร ส่องดาว
63 สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร 40,000,000 ระยอง เมืองระยอง
64 สุธีราพืชไร่ 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
65 แสงไทยบางปะกง 320,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
66 แสงเพชร อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
67 อำพันการเกษตร 1,000,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง
68 อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) 1,429,223,016 สมุทรปราการ บางพลี
69 อีบีพี เอทานอล 154,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
70 อึ้งพรรุ่งกิจ 1,000,000 สุพรรณบุรี ด่านช้าง
71 อุดมพูนทรัพย์ 1,000,000 อุดรธานี กุดจับ
72 อุดรไทยแลนด์พืชผล 5,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
73 อุดรพัฒนกิจ การเกษตร 2,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
74 อุดรไพบูลย์ 9,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
75 เอกธนาพืชผล 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
76 เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร 3,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว


ข้อมูลผู้ประกอบการ