รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน เลค 25,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรีน เลค จำกัด
2 กิจเจริญสีคิ้วพืชผล 16,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัด
3 กุ่ยหลีฮงพืชผล 13,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยหลีฮงพืชผล
4 คณาทรัพย์พืชผล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คณาทรัพย์พืชผล จำกัด
5 คอสโม เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสโม เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต 65,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัด
7 ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย 4,400,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
8 ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูล 5,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูล จำกัด
9 ซีเจ 2018 ทรานสปอร์ต 1,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ 2018 ทรานสปอร์ต
10 ฐิติพันธุ์การเกษตร 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท ฐิติพันธุ์การเกษตร จำกัด
11 ตั้งกมล โปรดักท์ 10,000,000 บ้านเขว้า ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งกมล โปรดักท์
12 ตั้งชุนเซ้ง โปรดักท์ 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเซ้ง โปรดักท์
13 ทรัพย์เศรษฐพงษ์ 1,000,000 หนองปรือ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เศรษฐพงษ์
14 ทองทาปิโอก้า (1999) 70,500,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ทองทาปิโอก้า (1999) จำกัด
15 ทาปิโอก้า โปรดักส์ 1,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ทาปิโอก้า โปรดักส์ จำกัด
16 ที เอช แค็ปปิตอล 200,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอช แค็ปปิตอล จำกัด
17 ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น 39,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
18 ที.พี. ครอพ เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เสิงสาง นครราชสีมา บริษัท ที.พี. ครอพ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
19 ที.เอช.อินเตอร์เนชั่นนัล 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอช.อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
20 ธิงค์กรีน 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ธิงค์กรีน จำกัด
21 นครหลวง อินฟินนิทิ เกรน 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นครหลวง อินฟินนิทิ เกรน จำกัด
22 ป.เจริญกิจ โปรดักส์ 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท ป.เจริญกิจ โปรดักส์ จำกัด
23 ปอแอ๊ะ 2006 1,000,000 แม่วงก์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอแอ๊ะ 2006
24 พรเจริญ กม.8 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท พรเจริญ กม.8 จำกัด
25 พานิชวงษ์ 5,000,000 บ้านไร่ อุทัยธานี บริษัท พานิชวงษ์ จำกัด
26 พิชัยแสงตะวัน 88,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พิชัยแสงตะวัน จำกัด
27 พี.ซี.อาร์. รีซอสเซส 2,000,000 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ บริษัท พี.ซี.อาร์. รีซอสเซส จำกัด
28 พี.เอช.รีซอสเซส 10,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พี.เอช.รีซอสเซส จำกัด
29 ฟาต๋า ทาปิโอก้า 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฟาต๋า ทาปิโอก้า จำกัด
30 มิตรพิบูลย์ พืชผล 1,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บริษัท มิตรพิบูลย์ พืชผล จำกัด
31 ยั่งยืนพืชผล 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนพืชผล
32 ราชสีมาบุญนภา 400,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาบุญนภา
33 รุ่งเรือง เพาเวอร์กรีน 15,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท รุ่งเรือง เพาเวอร์กรีน จำกัด
34 ลานมันทวีชัย (1985) 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานมันทวีชัย (1985)
35 วังท่าช้างการเกษตร 20,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท วังท่าช้างการเกษตร จำกัด
36 วาย.เอ.เอส.ทาปิโอก้า 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท วาย.เอ.เอส.ทาปิโอก้า จำกัด
37 วิชัยพืชผลสีคิ้ว 16,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยพืชผลสีคิ้ว
38 ศรีชัยภูมิ เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยภูมิ เจริญรุ่งเรือง
39 ศรีนครรุ่งเรืองการเกษตร (2007) 31,200,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครรุ่งเรืองการเกษตร (2007)
40 ศิริไพศาลพืชผล 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ศิริไพศาลพืชผล จำกัด
41 ส.พานิชย์ 2018 5,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พานิชย์ 2018
42 ส.ยิ่งเจริญ รุ่งเรือง 200,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยิ่งเจริญ รุ่งเรือง
43 สงวนวงษ์การเกษตร 150,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์การเกษตร จำกัด
44 สงวนวงษ์ฟู้ด สตาร์ช 30,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์ฟู้ด สตาร์ช จำกัด
45 สมคูณพืชผลอุดรธานี 100,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคูณพืชผลอุดรธานี
46 สมมาศพืชผล 168 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมาศพืชผล 168
47 สระแก้วรุ่งเรืองการค้า 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วรุ่งเรืองการค้า
48 สหพืชผลระยอง 4,880,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลระยอง
49 ส่องดาวพืชผล 1,000,000 ส่องดาว สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องดาวพืชผล
50 สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร 40,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
51 สุธีราพืชไร่ 1,000,000 น้ำโสม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
52 อำพันการเกษตร 1,000,000 โนนดินแดง บุรีรัมย์ บริษัท อำพันการเกษตร จำกัด
53 อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) 1,429,223,016 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
54 อุดมพูนทรัพย์ 1,000,000 กุดจับ อุดรธานี บริษัท อุดมพูนทรัพย์ จำกัด
55 อุดรพัฒนกิจ การเกษตร 2,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรพัฒนกิจ การเกษตร จำกัด
56 อุดรไทยแลนด์พืชผล 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยแลนด์พืชผล
57 อุดรไพบูลย์ 9,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไพบูลย์
58 เกียรติสงวน 250,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสงวน
59 เตือนใจทรัพย์ทวีชัย 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตือนใจทรัพย์ทวีชัย
60 เทียนฟา อินเตอร์เนชั่นนอล 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เทียนฟา อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด
61 เพาว์เวอร์ ยูนิตี้ 305 (ประเทศไทย) 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เพาว์เวอร์ ยูนิตี้ 305 (ประเทศไทย) จำกัด
62 เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น 800,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
63 เอกธนาพืชผล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เอกธนาพืชผล จำกัด
64 เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร 3,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร จำกัด
65 แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ 90,000,000 ปางศิลาทอง กำแพงเพชร บริษัท แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ