รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรอุตสาหกรรม ศรีธาตุ-วังสามหมอ 5,000,000 อุดรธานี วังสามหมอ
2 แก่นเจริญ 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
3 แก่นศิริ สตาร์ช 100,000,000 ขอนแก่น พระยืน
4 แก่นศิริ สตาร์ช 200,000,000 ขอนแก่น พระยืน
5 ขอนแก่น สตาร์ช 157,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง
6 คาซาวา กรุ๊ป 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
7 คุนฮิม 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
8 เค โอ เอส สยาม อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 เค.เอส. จันทบุรี 700,000,000 จันทบุรี สอยดาว
10 เคอาร์อาร์ สตาร์ช 31,000,000 ระยอง เมืองระยอง
11 เคอาร์อาร์ สตาร์ช 31,000,000 ระยอง เมืองระยอง
12 โคราชมีโชคพืชผล 20,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
13 โค้วชั่งเอี๊ยะอุตสาหกรรมแป้งมันและสาคู 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
14 จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
15 จันทบุรี สตาร์ช 381,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
16 จิรัฐพัฒนา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
17 จิรัฐพัฒนาการเกษตร 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
18 เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
19 เจริญสุข แป้งมัน (2005) 100,000,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
20 เจเอส สตาร์ซ 1,000,000 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
21 เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) 260,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
22 ชลเจริญ 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
23 ชลเจริญ สตาร์ช 210,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
24 ชลเจริญกรุ๊ป 127,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
25 ช้วนสาคูไทย 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
26 ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
27 ชัยภูมิพืชผล 328,436,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
28 ชัยภูมิสตาร์ช 300,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
29 ชากังราว สตาร์ช 129,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
30 ชาญเจริญ แป้งมัน 500,000 ชลบุรี บางละมุง
31 ชิวชู 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
32 เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช 1,189,554,300 นครราชสีมา ด่านขุนทด
33 เชาวน์ดี อีสาน 250,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
34 เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) 270,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
35 โชคชัยสตาร์ช 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
36 โชคยืนยงอุตสาหกรรม 261,000,000 นครราชสีมา ขามทะเลสอ
37 ไชยพล (ชั่งเอี๊ยะ) 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
38 ซิโนไทย สตาร์ช 155,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
39 ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูล 2,000,000 ชัยนาท หันคา
40 ซีเค คอร์ปอเรชั่น 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
41 ซีพีเอส สตาร์ช 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
42 ซีวายวาย โกลบอล 500,000,000 สุรินทร์ กาบเชิง
43 ซีวายวาย สิงห์ยโสธร 250,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
44 ซีเอส ออร์แกนิค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
45 โซต้า ไทย 20,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
46 โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี 740,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
47 ดรากอน กรีน เอ็นเนอจี 30,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
48 ดี เอ็ม ทรอปิคอล โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
49 ดี ไอ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
50 ดีไวน์สตาร์ช 230,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
51 ตงจิต สตาร์ช 200,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
52 ตั้งซ่งจั้ว 13,500,000 ระยอง เมืองระยอง
53 โตทรัพย์การเกษตร 1,000,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์
54 ทาปิโอก้าฟลาว แอนด์ เกรน 93,000,000 จันทบุรี สอยดาว
55 ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช 280,000,000 สระแก้ว ตาพระยา
56 ที พี เค สตาร์ช 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
57 ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
58 ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น 105,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
59 ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม 50,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
60 ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
61 ทีเอ็น ฟลาวมิลล์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
62 ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช 150,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
63 ไทย เบสท์ สตาร์ช 550,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
64 ไทยนำมันสำปะหลัง 86,600,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
65 ไทยวา 880,420,930 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
66 ไทยวาสตาร์ช 785,360,380 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
67 ไทยสแตนดาร์ด สต๊าร์ช 200,000,000 จันทบุรี สอยดาว
68 ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช 40,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
69 ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช 300,000,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
70 นันท์สุรกิจ (2005) 8,350,000 ระยอง เมืองระยอง
71 นิว ไดมอนด์ สตาร์ช 300,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
72 บลูเวฟ สตาร์ช 260,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
73 บางนาแป้งมัน 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
74 บาร์เซอร์ 999 คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 100,000,000 กำแพงเพชร พรานกระต่าย
75 บี.พี. โมดิฟายด์สตาร์ช 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
76 เบตานี่ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
77 ไบโอนิวทรา ด้าหุ้ย (ไทยแลนด์) 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
78 เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
79 แป้งคุณปัณณ์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
80 แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) 235,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
81 แป้งไทย 200,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง
82 แป้งมัน เม่งเส็ง 220,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
83 แป้งมันกาฬสินธุ์ 500,000,000 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง
84 แป้งมันบุณฑริก 21,000,000 อุบลราชธานี บุณฑริก
85 แป้งมันพรประเสริฐ 1,000,000 นครราชสีมา ขามทะเลสอ
86 แป้งมันร้อยเอ็ด 650,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
87 แป้งมันแสงเพชร 400,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
88 แป้งมันอิสาน 215,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
89 แป้งมันเอเซียบูรพา 5,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
90 แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม 365,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน
91 แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม 150,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง
92 พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) 200,000,000 สกลนคร โพนนาแก้ว
93 พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช 670,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
94 พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช 500,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
95 พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช 80,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
96 พิราป สทาช 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
97 พี เอส ท็อป สตาร์ช 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
98 พี.ที.จันทบุรี สตาร์ช 150,000,000 จันทบุรี สอยดาว
99 พี.เอส.ซี. สตาร์ช (จันทบุรี) 5,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
100 พืชพิจิตร 35,500,000 นนทบุรี ไทรน้อย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ