รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 วัฒนา เอเซียไรซ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท วัฒนา เอเซียไรซ์ จำกัด
2 อบเชยไทย 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท อบเชยไทย จำกัด
3 ไมอาร์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ไมอาร์ กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ