รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิติวัฒนา 888 3,000,000 กาญจนบุรี พนมทวน
2 ข้าวหอมทอง ค้าข้าว 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
3 ซัคเซส เทรดดิ้ง 1424 (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
4 บาราโหม การพาณิชย์ 2,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
5 บิ๊กคอร์น แฟมิลี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
6 ไมอาร์ กรุ๊ป 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
7 วัฒนา เอเซียไรซ์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
8 อบเชยไทย 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
9 อาร์ซีไอ รัตนชัย 2,000,000 สงขลา หาดใหญ่


ข้อมูลผู้ประกอบการ