รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 3 ส.สิ่งแวดล้อม 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท 3 ส.สิ่งแวดล้อม จำกัด
2 ชนาภา ฟู้ด เซอร์วิส 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ชนาภา ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
3 ซูการ์ คิงส์ 1,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูการ์ คิงส์
4 ณ รุ่งนิรันดร์ 2,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รุ่งนิรันดร์
5 ดีลิโซ่ 300,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท ดีลิโซ่ จำกัด
6 ทรัพย์ ขวัญเมือง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท ทรัพย์ ขวัญเมือง จำกัด
7 ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 ทารส์โค ซูการ์ ไซปรัส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ทารส์โค ซูการ์ ไซปรัส จำกัด
9 ธนภูมิฟู้ดดีเวลลอป 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท ธนภูมิฟู้ดดีเวลลอป จำกัด
10 น้ำตาล เอราวัณ 6,138,000,000 หนองบัวลำภู นากลาง บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
11 น้ำตาลกรวดไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำตาลกรวดไทย
12 น้ำตาลกุมภวาปี 538,230,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
13 น้ำตาลขอนแก่น 2,205,121,824 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
14 น้ำตาลครบุรี 350,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
15 น้ำตาลครบุรี 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
16 น้ำตาลทรายกำแพงเพชร 105,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
17 น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ 296,992,288 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด
18 น้ำตาลท่ามะกา 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
19 น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 1,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
20 น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ 1,220,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
21 น้ำตาลทิพย์สุโขทัย 1,400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
22 น้ำตาลธนราช 43,750,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท น้ำตาลธนราช จำกัด
23 น้ำตาลนครเพชร 761,804,032 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
24 น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
25 น้ำตาลบ้านโป่ง 920,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
26 น้ำตาลพิษณุโลก 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
27 น้ำตาลมหาวัง 301,323,875 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลมหาวัง จำกัด
28 น้ำตาลมะพร้าว บางแค 2,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา บริษัท น้ำตาลมะพร้าว บางแค จำกัด
29 น้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์ 4,300,000 สมุทรสงคราม อัมพวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์
30 น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
31 น้ำตาลมิตรผล 4,778,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
32 น้ำตาลมิตรอุดม 1,000,000 สกลนคร สว่างแดนดิน บริษัท น้ำตาลมิตรอุดม จำกัด
33 น้ำตาลระยอง 1,920,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
34 น้ำตาลราชบุรี 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
35 น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล 752,425,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
36 น้ำตาลวังขนาย 1,352,657,720 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
37 น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ จำกัด
38 น้ำตาลสกลรุ่งเรือง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท น้ำตาลสกลรุ่งเรือง จำกัด
39 น้ำตาลสระบุรี 850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
40 น้ำตาลสิงห์บุรี 580,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
41 น้ำตาลสุรินทร์ 950,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
42 น้ำตาลสุวรรณภูมิ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท น้ำตาลสุวรรณภูมิ จำกัด
43 น้ำตาลเกษตรผล 1,507,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
44 น้ำตาลเกษตรไทย 1,500,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
45 น้ำตาลเชียงใหม่ 23,500,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
46 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 2,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
47 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 1,700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
48 น้ำตาลไทยกาญจนบุรี 250,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
49 น้ำตาลไทยบึงกาฬ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท น้ำตาลไทยบึงกาฬ จำกัด
50 น้ำตาลไทยวัฒน์ 2,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด
51 น้ำตาลไทยอุดรธานี 2,256,000,000 อุดรธานี บ้านผือ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
52 น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 3,600,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
53 ประจวบอุตสาหกรรม 240,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
54 ประเสริฐชัย 12,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ประเสริฐชัย จำกัด
55 ปออัน 2548 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปออัน 2548
56 พรรณธิอร เทรดดิ้ง 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด
57 พีเอสซี สตาร์ช เทรดดิ้ง 2562 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท พีเอสซี สตาร์ช เทรดดิ้ง 2562 จำกัด
58 มหาชัยดีเวลอปเมนท์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท มหาชัยดีเวลอปเมนท์ จำกัด
59 มหารุ่งเรือง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท มหารุ่งเรือง จำกัด
60 มั่นคงโฮลดิ้ง 12,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท มั่นคงโฮลดิ้ง จำกัด
61 มิตรเกษตร อุทัยธานี 1,650,000,000 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
62 ร่วมกำลาภ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด
63 ร่วมกำลาภอุตสาหกรรม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ร่วมกำลาภอุตสาหกรรม จำกัด
64 รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ 216,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
65 รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 490,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
66 ลิ้ม จิบ เฮียง 800,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จิบ เฮียง
67 ลีลา - ลลิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ลีลา - ลลิต จำกัด
68 วังชัยนาท 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท วังชัยนาท จำกัด
69 วิสดอม อินดัสทรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว บริษัท วิสดอม อินดัสทรี จำกัด
70 สยาม แอกริค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท สยาม แอกริค จำกัด
71 สหเรือง 774,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท สหเรือง จำกัด
72 สามพรานน้ำตาลกรวด 10,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท สามพรานน้ำตาลกรวด จำกัด
73 หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
74 หลินหยวน 6,000,000 ชลบุรี บ่อทอง บริษัท หลินหยวน จำกัด
75 อนนท์อุตสาหกรรม 34,750,000 ราชบุรี บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนนท์อุตสาหกรรม
76 อาร์ เอส ซี อิวอนิก สวีทเทนเนอร์ 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อาร์ เอส ซี อิวอนิก สวีทเทนเนอร์ จำกัด
77 อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. 798,560,100 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
78 อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี 252,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
79 อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ 760,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
80 อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี 750,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด
81 อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี 520,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
82 อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 774,000,000 กาฬสินธุ์ สามชัย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
83 อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด
84 อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 2,000,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
85 อุตสาหกรรมโคราช 900,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
86 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 3,888,000,010 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
87 เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล 3,274,573,000 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
88 เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
89 เคบีเอส เทรดดิ้ง 40,000,000 นครราชสีมา ครบุรี บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
90 เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
91 เทพรสรุ่งเรือง 2,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท เทพรสรุ่งเรือง จำกัด
92 เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 250,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 จำกัด
93 เพอร์มาเน้นท์ พาวเวอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท เพอร์มาเน้นท์ พาวเวอร์ จำกัด
94 เฟื่องฟูชัย 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท เฟื่องฟูชัย จำกัด
95 เอ็นเคจี เอทานอล 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท เอ็นเคจี เอทานอล จำกัด
96 เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) 100,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
97 โดโลร่า 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท โดโลร่า จำกัด
98 โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
99 โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 1,050,000,000 บุรีรัมย์ คูเมือง บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
100 โรงงานน้ำตาลเกียรติไทย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท โรงงานน้ำตาลเกียรติไทย จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ