รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 3 ส.สิ่งแวดล้อม 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท 3 ส.สิ่งแวดล้อม จำกัด
2 ชนาภา ฟู้ด เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ชนาภา ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
3 ซูการ์ คิงส์ 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูการ์ คิงส์
4 ณ รุ่งนิรันดร์ 2,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รุ่งนิรันดร์
5 ดีลิโซ่ 300,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ดีลิโซ่ จำกัด
6 ทรัพย์ ขวัญเมือง 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ ขวัญเมือง จำกัด
7 ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 ทารส์โค ซูการ์ ไซปรัส 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทารส์โค ซูการ์ ไซปรัส จำกัด
9 ธนภูมิฟู้ดดีเวลลอป 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ธนภูมิฟู้ดดีเวลลอป จำกัด
10 น้ำตาล เอราวัณ 6,138,000,000 นากลาง หนองบัวลำภู บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
11 น้ำตาลกรวดไทย 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำตาลกรวดไทย
12 น้ำตาลกุมภวาปี 538,230,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
13 น้ำตาลขอนแก่น 2,205,121,824 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
14 น้ำตาลครบุรี 350,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
15 น้ำตาลครบุรี 600,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
16 น้ำตาลทรายกำแพงเพชร 105,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
17 น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ 296,992,288 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด
18 น้ำตาลท่ามะกา 600,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
19 น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 1,300,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
20 น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ 1,220,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
21 น้ำตาลทิพย์สุโขทัย 1,400,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
22 น้ำตาลธนราช 43,750,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลธนราช จำกัด
23 น้ำตาลนครเพชร 761,804,032 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
24 น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี 500,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
25 น้ำตาลบ้านโป่ง 920,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
26 น้ำตาลพิษณุโลก 700,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
27 น้ำตาลมหาวัง 301,323,875 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลมหาวัง จำกัด
28 น้ำตาลมะพร้าว บางแค 2,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท น้ำตาลมะพร้าว บางแค จำกัด
29 น้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์ 4,300,000 อัมพวา สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์
30 น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 800,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
31 น้ำตาลมิตรผล 4,778,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
32 น้ำตาลมิตรอุดม 1,000,000 สว่างแดนดิน สกลนคร บริษัท น้ำตาลมิตรอุดม จำกัด
33 น้ำตาลระยอง 1,920,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
34 น้ำตาลราชบุรี 200,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
35 น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล 752,425,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
36 น้ำตาลวังขนาย 1,352,657,720 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
37 น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ 75,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ จำกัด
38 น้ำตาลสกลรุ่งเรือง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลสกลรุ่งเรือง จำกัด
39 น้ำตาลสระบุรี 850,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
40 น้ำตาลสิงห์บุรี 580,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
41 น้ำตาลสุรินทร์ 950,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
42 น้ำตาลสุวรรณภูมิ 30,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลสุวรรณภูมิ จำกัด
43 น้ำตาลเกษตรผล 1,507,800,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
44 น้ำตาลเกษตรไทย 1,500,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
45 น้ำตาลเชียงใหม่ 23,500,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
46 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 2,300,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
47 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 1,700,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
48 น้ำตาลไทยกาญจนบุรี 250,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
49 น้ำตาลไทยบึงกาฬ 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำตาลไทยบึงกาฬ จำกัด
50 น้ำตาลไทยวัฒน์ 2,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด
51 น้ำตาลไทยอุดรธานี 2,256,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
52 น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 3,600,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
53 ประจวบอุตสาหกรรม 240,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
54 ประเสริฐชัย 12,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ประเสริฐชัย จำกัด
55 ปออัน 2548 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปออัน 2548
56 พรรณธิอร เทรดดิ้ง 200,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด
57 พีเอสซี สตาร์ช เทรดดิ้ง 2562 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พีเอสซี สตาร์ช เทรดดิ้ง 2562 จำกัด
58 มหาชัยดีเวลอปเมนท์ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหาชัยดีเวลอปเมนท์ จำกัด
59 มหารุ่งเรือง 2,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท มหารุ่งเรือง จำกัด
60 มั่นคงโฮลดิ้ง 12,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท มั่นคงโฮลดิ้ง จำกัด
61 มิตรเกษตร อุทัยธานี 1,650,000,000 สว่างอารมณ์ อุทัยธานี บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
62 ร่วมกำลาภ 10,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด
63 ร่วมกำลาภอุตสาหกรรม 2,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่วมกำลาภอุตสาหกรรม จำกัด
64 รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ 216,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
65 รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 490,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
66 ลิ้ม จิบ เฮียง 800,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จิบ เฮียง
67 ลีลา - ลลิต 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีลา - ลลิต จำกัด
68 วังชัยนาท 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วังชัยนาท จำกัด
69 วิสดอม อินดัสทรี 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสดอม อินดัสทรี จำกัด
70 สยาม แอกริค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท สยาม แอกริค จำกัด
71 สหเรือง 774,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท สหเรือง จำกัด
72 สามพรานน้ำตาลกรวด 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพรานน้ำตาลกรวด จำกัด
73 หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
74 หลินหยวน 6,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท หลินหยวน จำกัด
75 อนนท์อุตสาหกรรม 34,750,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนนท์อุตสาหกรรม
76 อาร์ เอส ซี อิวอนิก สวีทเทนเนอร์ 80,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ เอส ซี อิวอนิก สวีทเทนเนอร์ จำกัด
77 อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. 798,560,100 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
78 อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี 252,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
79 อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ 760,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
80 อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี 750,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด
81 อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี 520,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
82 อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 774,000,000 สามชัย กาฬสินธุ์ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
83 อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ 500,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด
84 อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 2,000,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
85 อุตสาหกรรมโคราช 900,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
86 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 3,888,000,010 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
87 เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล 3,274,573,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
88 เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
89 เคบีเอส เทรดดิ้ง 40,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
90 เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 300,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
91 เทพรสรุ่งเรือง 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เทพรสรุ่งเรือง จำกัด
92 เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 250,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 จำกัด
93 เพอร์มาเน้นท์ พาวเวอร์ 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เพอร์มาเน้นท์ พาวเวอร์ จำกัด
94 เฟื่องฟูชัย 500,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟื่องฟูชัย จำกัด
95 เอ็นเคจี เอทานอล 100,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเคจี เอทานอล จำกัด
96 เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) 100,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
97 โดโลร่า 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โดโลร่า จำกัด
98 โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย 1,000,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
99 โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 1,050,000,000 คูเมือง บุรีรัมย์ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
100 โรงงานน้ำตาลเกียรติไทย 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงงานน้ำตาลเกียรติไทย จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ