รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 3 ส.สิ่งแวดล้อม 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
2 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 3,888,000,010 นครสวรรค์ ตาคลี
3 เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล 3,274,573,000 นครสวรรค์ ตาคลี
4 เกียรติไทยบุรีรัมย์ 160,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
5 เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
6 เคบีเอส เทรดดิ้ง 40,000,000 นครราชสีมา ครบุรี
7 เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
8 ชนาภา ฟู้ด เซอร์วิส 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
9 ชอบไทย ฟู้ดออล 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
10 ซิงจงไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเทรียล 10,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
11 ซูการ์ คิงส์ 1,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
12 ณ รุ่งนิรันดร์ 2,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
13 ดีลิโซ่ 300,000 นครราชสีมา ปากช่อง
14 โดโลร่า 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
15 ไดนาสตี้ แปซิฟิก 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
16 ไตร อกริ กรุ๊ป 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
17 ทรัพย์ ขวัญเมือง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
18 ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
19 ทารส์โค ซูการ์ ไซปรัส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
20 ที.วาย.เอส.ฟู้ด (ไทยแลนด์) 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
21 เทพรสรุ่งเรือง 2,000,000 นครปฐม สามพราน
22 ไทย ไซรับ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
23 ไทยไชน่า อกริคัลเจอร์ อินดัสเทรียล กรุ๊ป 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
24 ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม 205,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
25 ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 1,036,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
26 ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล 850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
27 ธนภูมิฟู้ดดีเวลลอป 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
28 น้ำตาล เอราวัณ 6,138,000,000 หนองบัวลำภู นากลาง
29 น้ำตาลกรวดไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
30 น้ำตาลกุมภวาปี 538,230,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
31 น้ำตาลเกษตรไทย 1,500,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
32 น้ำตาลเกษตรผล 1,507,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
33 น้ำตาลขอนแก่น 2,205,121,824 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
34 น้ำตาลครบุรี 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
35 น้ำตาลครบุรี 350,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
36 น้ำตาลเชียงใหม่ 23,500,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
37 น้ำตาลทรายกำแพงเพชร 105,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
38 น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ 296,992,300 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
39 น้ำตาลท่ามะกา 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
40 น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 1,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
41 น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ 1,220,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
42 น้ำตาลทิพย์สุโขทัย 1,400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
43 น้ำตาลไทยกาญจนบุรี 250,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
44 น้ำตาลไทยวัฒน์ 2,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
45 น้ำตาลไทยอุดรธานี 2,256,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
46 น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 3,600,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
47 น้ำตาลนครเพชร 761,804,060 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
48 น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี 2,025,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
49 น้ำตาลบ้านโป่ง 920,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
50 น้ำตาลพิษณุโลก 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
51 น้ำตาลมหาวัง 301,323,875 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
52 น้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์ 4,300,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
53 น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
54 น้ำตาลมิตรผล 4,778,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
55 น้ำตาลมิตรอุดม 1,000,000 สกลนคร สว่างแดนดิน
56 น้ำตาลระยอง 1,920,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
57 น้ำตาลราชบุรี 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
58 น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล 752,425,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
59 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 2,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
60 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 1,700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
61 น้ำตาลวังขนาย 1,352,657,720 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
62 น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
63 น้ำตาลสระบุรี 850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
64 น้ำตาลสิงห์บุรี 580,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
65 เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 250,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
66 ประจวบอุตสาหกรรม 240,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
67 ประเสริฐชัย 12,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
68 ปออัน 2548 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง
69 พรรณธิอร เทรดดิ้ง 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
70 เพอร์มาเน้นท์ พาวเวอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
71 เฟื่องฟูชัย 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
72 มงคลศิริเลิศ 1 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
73 มงคลศิริเลิศ 2 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
74 มงคลศิริเลิศ 3 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
75 มงคลศิริเลิศ 4 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
76 มหาชัยดีเวลอปเมนท์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
77 มั่นคงโฮลดิ้ง 12,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
78 มิตรเกษตร อุทัยธานี 1,650,000,000 อุทัยธานี สว่างอารมณ์
79 ร่วมกำลาภเทรดดิ้ง 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
80 ร่วมกำลาภอุตสาหกรรม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
81 ร่วมกำลาภ 19,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
82 รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 490,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
83 โรงงานน้ำตาลเกียรติไทย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
84 โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
85 โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 2,114,492,600 บุรีรัมย์ คูเมือง
86 ลิ้ม จิบ เฮียง 800,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
87 ลีลา - ลลิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
88 วังชัยนาท 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
89 วิสดอม อินดัสทรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
90 สยาม แอกริค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
91 สามพรานน้ำตาลกรวด 10,000,000 นครปฐม สามพราน
92 หลินหยวน 24,000,000 ชลบุรี บ่อทอง
93 อนนท์อุตสาหกรรม 34,750,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
94 อ้อยและน้ำตาลราชบุรี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
95 อะโค อินดัสทรีส์ 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
96 อาร์ เอส ซี สวีทเทนเนอร์ส 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
97 อาหารและเครื่องดื่มร้อยเอ็ด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
98 อีทเวลล์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
99 อุตสาหกรรมโคราช 900,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
100 อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. 798,560,100 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ