รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ช็อกโกเลเซีย 1,200,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ช็อกโกเลเซีย จำกัด
2 ชาครียะ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชาครียะ จำกัด
3 ชินชู ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 300,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชู ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
4 ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส 20,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
5 ที สวีท 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที สวีท จำกัด
6 นิวเทรน พลัส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท นิวเทรน พลัส จำกัด
7 บราวนี่ พร็อพ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท บราวนี่ พร็อพ จำกัด
8 บี เวล บีอิ้ง 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท บี เวล บีอิ้ง จำกัด
9 พรีเมี่ยมชอกโกแลต 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยมชอกโกแลต จำกัด
10 พัฒนพงษ์ภัณฑ์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พัฒนพงษ์ภัณฑ์ จำกัด
11 พูราโต๊ส (ประเทศไทย) 44,211,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
12 ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) 164,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัด
13 มิสซิส ฟลาวเวอร์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิสซิส ฟลาวเวอร์ จำกัด
14 วีแอนด์เอส99 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท วีแอนด์เอส99 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 สยาม ฟู้ด แอนด์ อินกรีเดียนท์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ฟู้ด แอนด์ อินกรีเดียนท์ จำกัด
16 สยามมายา คราฟ 4,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สยามมายา คราฟ จำกัด
17 เอบีซี ช็อกโกแลต (2020) 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบีซี ช็อกโกแลต (2020) จำกัด
18 เอส.ที.เอ็น. ฟู้ดโปรดักส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท เอส.ที.เอ็น. ฟู้ดโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 แช็ค ออน เทรล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แช็ค ออน เทรล
20 แอบโซลูท แม็กซิมัม 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท แอบโซลูท แม็กซิมัม จำกัด
21 โคโค่ ทรี 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โคโค่ ทรี จำกัด
22 ไช้ เฮง เส็ง 2500 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไช้ เฮง เส็ง 2500 จำกัด
23 ไฮ โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ไฮ โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ