รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กอสโต 250,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท กอสโต จำกัด
2 การะเกดเฮิร์บ 700,000 ตรัง ห้วยยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด การะเกดเฮิร์บ
3 ขอเจริญผงหมักไก่ 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเจริญผงหมักไก่
4 ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
5 ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร
6 ครัวนภัส มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท ครัวนภัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
7 ควอลิตี้ มีท โพรเซสซิ่ง 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ควอลิตี้ มีท โพรเซสซิ่ง จำกัด
8 คิงอาชาเทรดดิ้ง 300,000 มหาสารคาม นาเชือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงอาชาเทรดดิ้ง
9 จิมสกรุ๊ป 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
10 จี๊ด เคอรี่ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท จี๊ด เคอรี่ จำกัด
11 จีดีเฮิร์บ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท จีดีเฮิร์บ จำกัด
12 จูนำชัย (พริกไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท จูนำชัย (พริกไทย) จำกัด
13 ชิมะคิว 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ชิมะคิว จำกัด
14 ซอส แอนด์ ซีซันนิ่ง (ประเทศไทย) 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ซอส แอนด์ ซีซันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
15 ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) 12,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
16 ซี.แอล.ซี.เค. 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ซี.แอล.ซี.เค. จำกัด
17 ณัฐ จินดา ผลิตภัณฑ์อาหาร 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐ จินดา ผลิตภัณฑ์อาหาร
18 ดับบลิว แอนด์ เจ อินเตอร์ฟูดส์ 500,000 ชลบุรี บ้านบึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ เจ อินเตอร์ฟูดส์
19 ดับเบิลฟลาวเวอริ่งคาเมลเลีย 85,225,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่งคาเมลเลีย จำกัด
20 ดีปลี 1,000,000 ตรัง ย่านตาขาว บริษัท ดีปลี จำกัด
21 ดีแอนด์จี ฟู๊ดซัพพลาย 25,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ดซัพพลาย จำกัด
22 ตงฮั้วธนฐาน 3,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงฮั้วธนฐาน
23 ตุ๊กตาล้มลุก 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย บริษัท ตุ๊กตาล้มลุก จำกัด
24 ธรรมชาติ บี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ธรรมชาติ บี จำกัด
25 ธีระพงษ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท ธีระพงษ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
26 นทัย ฟู้ดสยาม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท นทัย ฟู้ดสยาม จำกัด
27 นารัญย์ฌา กรุ๊ป 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท นารัญย์ฌา กรุ๊ป จำกัด
28 นาราลี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาราลี
29 น้ำพริก กษมา อุตสาหกรรม 1,000,000 อุตรดิตถ์ ลับแล บริษัท น้ำพริก กษมา อุตสาหกรรม จำกัด
30 น้ำพริกจุ๊บจิ๊บ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกจุ๊บจิ๊บ
31 น้ำพริกชากังราว 1,000,000 กำแพงเพชร ไทรงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกชากังราว
32 น้ำพริกเผาไทยจิวเซ่งเฮง 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกเผาไทยจิวเซ่งเฮง
33 น้ำพริกแม่จิรา 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่จิรา
34 น้ำพริกแม่ศรี 3,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี
35 นิยมฟู๊ดส์ 4,500,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัด
36 นิวโค โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท นิวโค โปรดักส์ จำกัด
37 บริรักษ์พานิช 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท บริรักษ์พานิช จำกัด
38 บลูสไปซ์ 35,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด
39 บินซอฟี 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท บินซอฟี จำกัด
40 บี แอนด์ บี ฟู้ดส์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ บี ฟู้ดส์
41 บีที ซีซันนิ่ง 100,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ซีซันนิ่ง
42 บีเอส โฟรเซนฟู้ด 20,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท บีเอส โฟรเซนฟู้ด จำกัด
43 ประภัสสรกระเทียมเจียว 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท ประภัสสรกระเทียมเจียว จำกัด
44 ผัดไทย ไฮสปีด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท ผัดไทย ไฮสปีด จำกัด
45 พริกแกง กรุ๊ป 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บริษัท พริกแกง กรุ๊ป จำกัด
46 พริกแดงเทศ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท พริกแดงเทศ จำกัด
47 พรีสทีน กรุ๊ป 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท พรีสทีน กรุ๊ป จำกัด
48 พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม 59,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
49 พี. พี. เอ็น. ฟู้ดส์ 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท พี. พี. เอ็น. ฟู้ดส์ จำกัด
50 พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 105,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
51 พีแอลดี ฟู๊ด 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท พีแอลดี ฟู๊ด จำกัด
52 พู แอซเซส 1,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี บริษัท พู แอซเซส จำกัด
53 พูลสวัสดิ์รุ่งเรือง 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท พูลสวัสดิ์รุ่งเรือง จำกัด
54 ฟาร์อีสท์ เฟลเวอร์ส 3,500,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟลเวอร์ส จำกัด
55 ภาขจร ฟูดส์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท ภาขจร ฟูดส์ จำกัด
56 ภาเบญ ฟู้ดส์ 2,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด
57 มอร์ ชิลี(ประเทศไทย) 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท มอร์ ชิลี(ประเทศไทย) จำกัด
58 รอยัล สไปซ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท รอยัล สไปซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
59 ว.เกลือไทย 2007 3,000,000 สกลนคร บ้านม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.เกลือไทย 2007
60 วณาลี ฟู้ด 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน บริษัท วณาลี ฟู้ด จำกัด
61 วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 วีพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท วีพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
63 วีเค.พี ฟู๊ดส์โปรดัก 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเค.พี ฟู๊ดส์โปรดัก
64 ศรีบุญเรืองเทรดดิ้ง 2550 5,000,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองเทรดดิ้ง 2550
65 ศิริเรืองอำไพ 2,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเรืองอำไพ
66 สกุลเพชรฟู้ดส์ 400,000 ตรัง วังวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเพชรฟู้ดส์
67 สมใจฟู๊ด 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท สมใจฟู๊ด จำกัด
68 สยามขวัญทิพ (อื้งเลี่ยงฮะ) 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท สยามขวัญทิพ (อื้งเลี่ยงฮะ) จำกัด
69 สยามนครฟูด 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท สยามนครฟูด จำกัด
70 สยามออริจินัลฟู้ด 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด
71 สองพี่น้องน้ำพริกแม่ปราณี 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพี่น้องน้ำพริกแม่ปราณี
72 สามนาง ฟู้ดส์ 1,000,000 อุทัยธานี ลานสัก บริษัท สามนาง ฟู้ดส์ จำกัด
73 สไปซ์ สตอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท สไปซ์ สตอรี่ จำกัด
74 หมูอ้วน เจริญการค้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท หมูอ้วน เจริญการค้า จำกัด
75 หอมหวลอุตสาหกรรมอาหาร 45,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท หอมหวลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
76 อมรรัตน์ ฟู้ด 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท อมรรัตน์ ฟู้ด จำกัด
77 ออลเวส์ ไทยเคอร์รี่ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ออลเวส์ ไทยเคอร์รี่ จำกัด
78 อัลตร้าโกร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท อัลตร้าโกร จำกัด
79 อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ 7,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด
80 อาร์ แอนด์ ดี ฟาร์ม ดีเวลโลปเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท อาร์ แอนด์ ดี ฟาร์ม ดีเวลโลปเมนท์ จำกัด
81 อาหารดั้งเดิม 500,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด
82 อาหารสากลกรุงศรีอยุธยา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท อาหารสากลกรุงศรีอยุธยา จำกัด
83 อาเคเดีย ฟูดส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
84 อินซิท ฟูดส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด
85 อินฟู๊ด โปรดักส์ 5,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ บริษัท อินฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด
86 อี เอส เค อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท อี เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด
87 อุตสาหกรรมอาหารจ่าผาด 3,000,000 สงขลา จะนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมอาหารจ่าผาด
88 อู่ทองผลิตผล 500,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทองผลิตผล
89 อโกร ฟอร์จูน 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกร ฟอร์จูน
90 อโรมาเทค เฟลเวอร์ส 8,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส จำกัด
91 อโรแม็กซ์ อินเตอร์พลัส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท อโรแม็กซ์ อินเตอร์พลัส จำกัด
92 เค ที เอ็มเอสจี 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
93 เค เอ็ม ปรุงรส 5,000,000 นครราชสีมา โนนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็ม ปรุงรส
94 เค.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย 4,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย
95 เครื่องแกงคนใต้ 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ เครื่องแกงคนใต้
96 เครื่องแกงคุณลำดวน 2,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องแกงคุณลำดวน
97 เครื่องแกงท่านช่วย 200,000 พัทลุง เมืองพัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องแกงท่านช่วย
98 เครื่องแกงบ้านทุ่ง 500,000 สงขลา สะเดา เครื่องแกงบ้านทุ่ง
99 เครื่องแกงหนองเกียบ 200,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท เครื่องแกงหนองเกียบ จำกัด
100 เครื่องแกงห้วยปู 2,000,000 แม่ฮ่องสอน ปาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องแกงห้วยปู

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ