รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตซีอิ๊ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตซีอิ๊ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กนกวรรณ ฟู้ด 300,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
2 กวางทอง คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
3 กวางเฮงเสง 120,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
4 กวางเฮงเสง (2560) 120,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
5 คิคโคเคน 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
6 คิคโคเคน 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
7 โคราช ซอส (อุตสาหกรรม) 5,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน
8 ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร 100,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
9 เจริญทรัพย์ วังน้ำเขียว 20,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
10 ชำนาญอาหาร 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
11 โชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
12 ซี่อิ้วตราไก่ 400,000 สงขลา หาดใหญ่
13 ซีอิ๊วสมบูรณ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
14 เซเว่นเจน 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
15 ดาวมังกรฟู้ดโปรดักส์ 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม
16 ต้ากี่ 1950 2,000,000 นครปฐม สามพราน
17 เตชากร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
18 ไทย-ซีโนฟูด 13,125,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
19 ไทยปรุง ซีซั่นนิ่ง ซอส 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
20 ไทยสุพรีมซอส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
21 ไทยแสง อินเตอร์ฟู้ด 1,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
22 ธรรมดีเจริญรวย 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
23 นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ 234,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
24 นิศาชฎาไท 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
25 ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ 5,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
26 ฟอร์เอฟเวอร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 7,000,000 ตรัง กันตัง
27 มาดีฟู้ดส์ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
28 มาสเตอร์ ฟู้ดส์ เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
29 มุ้ยเต๋า อินเตอร์เนชั่นแนล 1,500,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
30 ยิ่งฮะฮวด (ตราเสือ) 3,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
31 โรงซี่อิ๊ววิจิตร์รุ่งเรือง 1,200,000 สมุทรปราการ พระประแดง
32 สิริโรส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
33 หยั่น หว่อ หยุ่น 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
34 หิมพานต์ฟูดส์แอนด์เทรดดิ้ง 500,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
35 เหลียงเส่งเฮงฮวด 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
36 อึ้งฮั่วสูน 600,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ
37 เอ อาม่า 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง
38 เอ็นเอฟ อินเตอร์ฟู้ด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
39 เอส.ที.เงินเจริญ ฟู้ด 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
40 เอส.เอช.ฟู้ดสตัฟส์ 1,000,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ


ข้อมูลผู้ประกอบการ