รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเกลือบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเกลือบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีนมันดัส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท กรีนมันดัส จำกัด
2 ซอลทเวิร์คส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท ซอลทเวิร์คส จำกัด
3 พรพิศาล 1995 5,000,000 นครราชสีมา โนนไทย บริษัท พรพิศาล 1995 จำกัด
4 พีเอสดับบลิว อโกร ซายน์ 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดับบลิว อโกร ซายน์
5 สยามทรัพย์มณี 115,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัด
6 สยามรีไฟนด์ซอลท์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท สยามรีไฟนด์ซอลท์ จำกัด
7 สยามโซเดียม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท สยามโซเดียม จำกัด
8 สินสมุทร ซอลท์ ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท สินสมุทร ซอลท์ ฟาร์ม จำกัด
9 อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
10 เกลือป่นแม่กลอง 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือป่นแม่กลอง
11 เกลือพิมาย 268,640,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
12 เกลือมหาชัย 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท เกลือมหาชัย จำกัด
13 เกลือหวานปัตตานี 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือหวานปัตตานี
14 เกลืออนามัย-วรวัฒน์ 3,000,000 อุดรธานี บ้านดุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลืออนามัย-วรวัฒน์
15 เกลือโคราช 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท เกลือโคราช จำกัด
16 เชียงใหม่ศิริการค้า 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศิริการค้า
17 เตียมุ่ยกวง 900,000 เพชรบุรี บ้านแหลม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียมุ่ยกวง
18 เน แนน พาณิชย์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน แนน พาณิชย์
19 เม่งเม้งเกลือบริโภค 100,000 อุดรธานี บ้านดุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งเม้งเกลือบริโภค
20 เหมืองเกลือ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เหมืองเกลือ จำกัด
21 โรงงานจิบฮั่วเฮง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานจิบฮั่วเฮง
22 ไทย-อินเตอร์ ซอลท์ แอนด์ เคมิคอลส์ 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ไทย-อินเตอร์ ซอลท์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
23 ไพโรจน์ค้าเกลือ 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ไพโรจน์ค้าเกลือ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ