รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเกลือบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเกลือบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีนมันดัส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนมันดัส จำกัด
2 ซอลทเวิร์คส 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอลทเวิร์คส จำกัด
3 พรพิศาล 1995 5,000,000 โนนไทย นครราชสีมา บริษัท พรพิศาล 1995 จำกัด
4 พีเอสดับบลิว อโกร ซายน์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดับบลิว อโกร ซายน์
5 สยามทรัพย์มณี 115,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัด
6 สยามรีไฟนด์ซอลท์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท สยามรีไฟนด์ซอลท์ จำกัด
7 สยามโซเดียม 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามโซเดียม จำกัด
8 สินสมุทร ซอลท์ ฟาร์ม 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สินสมุทร ซอลท์ ฟาร์ม จำกัด
9 อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ 120,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
10 เกลือป่นแม่กลอง 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือป่นแม่กลอง
11 เกลือพิมาย 268,640,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
12 เกลือมหาชัย 100,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เกลือมหาชัย จำกัด
13 เกลือหวานปัตตานี 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือหวานปัตตานี
14 เกลืออนามัย-วรวัฒน์ 3,000,000 บ้านดุง อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลืออนามัย-วรวัฒน์
15 เกลือโคราช 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เกลือโคราช จำกัด
16 เชียงใหม่ศิริการค้า 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศิริการค้า
17 เตียมุ่ยกวง 900,000 บ้านแหลม เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียมุ่ยกวง
18 เน แนน พาณิชย์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน แนน พาณิชย์
19 เม่งเม้งเกลือบริโภค 100,000 บ้านดุง อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งเม้งเกลือบริโภค
20 เหมืองเกลือ 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เหมืองเกลือ จำกัด
21 โรงงานจิบฮั่วเฮง 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานจิบฮั่วเฮง
22 ไทย-อินเตอร์ ซอลท์ แอนด์ เคมิคอลส์ 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทย-อินเตอร์ ซอลท์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
23 ไพโรจน์ค้าเกลือ 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไพโรจน์ค้าเกลือ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ