รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 09 น้ำแข็งหลอด 3,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด
2 14 ไอซ์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท 14 ไอซ์ จำกัด
3 3พี ควอลิตี้ 1,000,000 สรรพยา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3พี ควอลิตี้
4 ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด
5 กรปรดา 700,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรปรดา
6 กรรณิการ์ (2004) 2,300,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์ (2004)
7 กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
8 กรีนไอซ์ ชัยบาดาล 500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอซ์ ชัยบาดาล
9 กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด
10 กรุงเทพไอซ์ 170,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
11 กรเดช 2010 4,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กรเดช 2010 จำกัด
12 กรเดช ชุมแพ 5,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัด
13 กรเดช นางรอง 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท กรเดช นางรอง จำกัด
14 กรเดช น้ำยืน 5,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท กรเดช น้ำยืน จำกัด
15 กรเดช บัวเชด 5,000,000 บัวเชด สุรินทร์ บริษัท กรเดช บัวเชด จำกัด
16 กรเดช บ้านผือ 5,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท กรเดช บ้านผือ จำกัด
17 กรเดช พยุห์ 5,000,000 พยุห์ ศรีสะเกษ บริษัท กรเดช พยุห์ จำกัด
18 กรเดช ยางชุมน้อย 5,000,000 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บริษัท กรเดช ยางชุมน้อย จำกัด
19 กรเดช ยโส 59 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กรเดช ยโส 59 จำกัด
20 กรเดช ยโสธร 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กรเดช ยโสธร จำกัด
21 กรเดช วังสะพุง 5,000,000 วังสะพุง เลย บริษัท กรเดช วังสะพุง จำกัด
22 กรเดช วารินชำราบ 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท กรเดช วารินชำราบ จำกัด
23 กรเดช ศรีบุญเรือง 5,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู บริษัท กรเดช ศรีบุญเรือง จำกัด
24 กรเดช หนองเรือ 4,000,000 หนองเรือ ขอนแก่น บริษัท กรเดช หนองเรือ จำกัด
25 กรเดช เมืองพล 5,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท กรเดช เมืองพล จำกัด
26 กรเดช โคราช 5,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท กรเดช โคราช จำกัด
27 กรเดชน้ำแข็งหลอด 20,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชน้ำแข็งหลอด
28 กรเดชพังโคน 15,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท กรเดชพังโคน จำกัด
29 กรเดชมุกดาหาร 14,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชมุกดาหาร
30 กรเทพ ไอซ์ 1,000,000 แม่วงก์ นครสวรรค์ บริษัท กรเทพ ไอซ์ จำกัด
31 กฤติกรพาณิชย์ 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติกรพาณิชย์
32 กฤติกา น้ำแข็งหลอด 16,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กฤติกา น้ำแข็งหลอด จำกัด
33 กลางดงธาราทิพย์ 1,000,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย บริษัท กลางดงธาราทิพย์ จำกัด
34 กังไอซ์ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังไอซ์ทวีทรัพย์
35 กัญฐิกา น้ำดื่ม 5,000,000 เขาชะเมา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญฐิกา น้ำดื่ม
36 การน้ำแข็งท่าตะโก 1,800,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การน้ำแข็งท่าตะโก
37 การน้ำแข็งไทยหลังสวน 4,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท การน้ำแข็งไทยหลังสวน จำกัด
38 ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 18,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด
39 กิ่งกัลปังหา 20,000,000 คลองใหญ่ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหา
40 กิจวารี เชียงราย 3,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท กิจวารี เชียงราย จำกัด
41 กิจเจริญลานสัก 1,000,000 ลานสัก อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญลานสัก
42 กิตตินครลำภู 4,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท กิตตินครลำภู จำกัด
43 กิตติวรภัทร 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด
44 กิมชุนไอซ์ ชานุมาน 5,000,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ บริษัท กิมชุนไอซ์ ชานุมาน จำกัด
45 กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย 5,000,000 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย จำกัด
46 กิมชุนไอซ์ สกลนคร 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กิมชุนไอซ์ สกลนคร จำกัด
47 กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา จำกัด
48 กิมชุนไอซ์ กุดรัง 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ กุดรัง จำกัด
49 กิมชุนไอซ์ บ้านผือ 5,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท กิมชุนไอซ์ บ้านผือ จำกัด
50 กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ จำกัด
51 กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ 5,000,000 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ จำกัด
52 กิมชุนไอซ์ ปากคาด 5,000,000 ปากคาด บึงกาฬ บริษัท กิมชุนไอซ์ ปากคาด จำกัด
53 กิมชุนไอซ์ พนมไพร 10,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ พนมไพร จำกัด
54 กิมชุนไอซ์ พังโคน 5,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท กิมชุนไอซ์ พังโคน จำกัด
55 กิมชุนไอซ์ พุทไธสง 5,000,000 พุทไธสง บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ พุทไธสง จำกัด
56 กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร จำกัด
57 กิมชุนไอซ์ ยางตลาด 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ยางตลาด จำกัด
58 กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี 5,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี จำกัด
59 กิมชุนไอซ์ ราษีไศล 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ราษีไศล จำกัด
60 กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ 5,000,000 ศรีธาตุ อุดรธานี บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ จำกัด
61 กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ 5,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ จำกัด
62 กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ จำกัด
63 กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว 10,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว จำกัด
64 กิมชุนไอซ์ หนองคาย 5,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท กิมชุนไอซ์ หนองคาย จำกัด
65 กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ 5,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ จำกัด
66 กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม 5,000,000 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ บริษัท กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม จำกัด
67 กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ 5,000,000 โพนสวรรค์ นครพนม บริษัท กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ จำกัด
68 กิมซำไอซ์ 2007 25,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิมซำไอซ์ 2007 จำกัด
69 กิมป้อน้ำแข็งหลอด 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กิมป้อน้ำแข็งหลอด จำกัด
70 กี อำพัน 3,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กี อำพัน
71 กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 จำกัด
72 กู่ทอง 2000 5,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด
73 ขอนแก่นคูลไอซ์ 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นคูลไอซ์ จำกัด
74 ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง 2,000,000 บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง
75 คงสมบุญน้ำแข็งหลอด 2,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบุญน้ำแข็งหลอด
76 ครบุรี ทองดีไอซ์ 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรี ทองดีไอซ์
77 คราวน์ รอยัล ฟู้ด 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คราวน์ รอยัล ฟู้ด จำกัด
78 คล่องขยัน 300,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คล่องขยัน
79 คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ 5,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ จำกัด
80 คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง 9,500,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง
81 คลองแงะน้ำแข็งหลอด 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท คลองแงะน้ำแข็งหลอด จำกัด
82 ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
83 ควอลิตี้ ไอซ์ 2015 2,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอซ์ 2015
84 คาสเซิล ไอซ์ 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท คาสเซิล ไอซ์ จำกัด
85 คำปาย ไอซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท คำปาย ไอซ์ จำกัด
86 คิงส์ น้ำพอง 2,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ น้ำพอง
87 คิงส์วอเตอร์ 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์
88 คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
89 คิงส์สว่าง 2005 5,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์สว่าง 2005
90 คิงส์ไอซ์แมน 15,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
91 คิงส์ไอซ์แมน 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ไอซ์แมน
92 คิงไอซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท คิงไอซ์ จำกัด
93 คูณทรัพย์ ไอซ์ 3,000,000 สมเด็จ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์ ไอซ์
94 คูล แอส ไอซ์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูล แอส ไอซ์ จำกัด
95 คูลน้ำทิพย์ไอซ์ 5,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท คูลน้ำทิพย์ไอซ์ จำกัด
96 จ.กิจสมบูรณ์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.กิจสมบูรณ์
97 จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด 9,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด จำกัด
98 จตุรมิตรพัฒนา 17,720,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัด
99 จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม 500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม
100 จัมโบ้ ไอซ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จัมโบ้ ไอซ์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ