รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 09 น้ำแข็งหลอด 3,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม บริษัท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด
2 14 ไอซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท 14 ไอซ์ จำกัด
3 3พี ควอลิตี้ 1,000,000 ชัยนาท สรรพยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3พี ควอลิตี้
4 ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด
5 กรปรดา 700,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรปรดา
6 กรรณิการ์ (2004) 2,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์ (2004)
7 กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี 1,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด บริษัท กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
8 กรีนไอซ์ ชัยบาดาล 500,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอซ์ ชัยบาดาล
9 กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด
10 กรุงเทพไอซ์ 170,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
11 กรเดช 2010 4,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด บริษัท กรเดช 2010 จำกัด
12 กรเดช ชุมแพ 5,000,000 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ บริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัด
13 กรเดช นางรอง 5,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท กรเดช นางรอง จำกัด
14 กรเดช น้ำยืน 5,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท กรเดช น้ำยืน จำกัด
15 กรเดช บัวเชด 5,000,000 สุรินทร์ บัวเชด บริษัท กรเดช บัวเชด จำกัด
16 กรเดช บ้านผือ 5,000,000 อุดรธานี บ้านผือ บริษัท กรเดช บ้านผือ จำกัด
17 กรเดช พยุห์ 5,000,000 ศรีสะเกษ พยุห์ บริษัท กรเดช พยุห์ จำกัด
18 กรเดช ยางชุมน้อย 5,000,000 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย บริษัท กรเดช ยางชุมน้อย จำกัด
19 กรเดช ยโส 59 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท กรเดช ยโส 59 จำกัด
20 กรเดช ยโสธร 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท กรเดช ยโสธร จำกัด
21 กรเดช วังสะพุง 5,000,000 เลย วังสะพุง บริษัท กรเดช วังสะพุง จำกัด
22 กรเดช วารินชำราบ 5,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ บริษัท กรเดช วารินชำราบ จำกัด
23 กรเดช ศรีบุญเรือง 5,000,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง บริษัท กรเดช ศรีบุญเรือง จำกัด
24 กรเดช หนองเรือ 4,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ บริษัท กรเดช หนองเรือ จำกัด
25 กรเดช เมืองพล 5,000,000 ขอนแก่น พล บริษัท กรเดช เมืองพล จำกัด
26 กรเดช โคราช 5,000,000 นครราชสีมา พระทองคำ บริษัท กรเดช โคราช จำกัด
27 กรเดชน้ำแข็งหลอด 20,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชน้ำแข็งหลอด
28 กรเดชพังโคน 15,000,000 สกลนคร พังโคน บริษัท กรเดชพังโคน จำกัด
29 กรเดชมุกดาหาร 14,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชมุกดาหาร
30 กรเทพ ไอซ์ 1,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์ บริษัท กรเทพ ไอซ์ จำกัด
31 กฤติกรพาณิชย์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติกรพาณิชย์
32 กฤติกา น้ำแข็งหลอด 16,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กฤติกา น้ำแข็งหลอด จำกัด
33 กลางดงธาราทิพย์ 1,000,000 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม บริษัท กลางดงธาราทิพย์ จำกัด
34 กังไอซ์ทวีทรัพย์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังไอซ์ทวีทรัพย์
35 กัญฐิกา น้ำดื่ม 5,000,000 ระยอง เขาชะเมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญฐิกา น้ำดื่ม
36 การน้ำแข็งท่าตะโก 1,800,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก ห้างหุ้นส่วนจำกัด การน้ำแข็งท่าตะโก
37 การน้ำแข็งไทยหลังสวน 4,000,000 ชุมพร หลังสวน บริษัท การน้ำแข็งไทยหลังสวน จำกัด
38 ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 18,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด
39 กิ่งกัลปังหา 20,000,000 ตราด คลองใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหา
40 กิจวารี เชียงราย 3,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท กิจวารี เชียงราย จำกัด
41 กิจเจริญลานสัก 1,000,000 อุทัยธานี ลานสัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญลานสัก
42 กิตตินครลำภู 4,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู บริษัท กิตตินครลำภู จำกัด
43 กิตติวรภัทร 2,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด
44 กิมชุนไอซ์ ชานุมาน 5,000,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน บริษัท กิมชุนไอซ์ ชานุมาน จำกัด
45 กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย 5,000,000 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย บริษัท กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย จำกัด
46 กิมชุนไอซ์ สกลนคร 5,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร บริษัท กิมชุนไอซ์ สกลนคร จำกัด
47 กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา 5,000,000 ยโสธร เลิงนกทา บริษัท กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา จำกัด
48 กิมชุนไอซ์ กุดรัง 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ กุดรัง จำกัด
49 กิมชุนไอซ์ บ้านผือ 5,000,000 อุดรธานี บ้านผือ บริษัท กิมชุนไอซ์ บ้านผือ จำกัด
50 กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ จำกัด
51 กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ บริษัท กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ จำกัด
52 กิมชุนไอซ์ ปากคาด 5,000,000 บึงกาฬ ปากคาด บริษัท กิมชุนไอซ์ ปากคาด จำกัด
53 กิมชุนไอซ์ พนมไพร 10,000,000 ร้อยเอ็ด พนมไพร บริษัท กิมชุนไอซ์ พนมไพร จำกัด
54 กิมชุนไอซ์ พังโคน 5,000,000 สกลนคร พังโคน บริษัท กิมชุนไอซ์ พังโคน จำกัด
55 กิมชุนไอซ์ พุทไธสง 5,000,000 บุรีรัมย์ พุทไธสง บริษัท กิมชุนไอซ์ พุทไธสง จำกัด
56 กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร จำกัด
57 กิมชุนไอซ์ ยางตลาด 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ยางตลาด จำกัด
58 กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี 5,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี บริษัท กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี จำกัด
59 กิมชุนไอซ์ ราษีไศล 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ราษีไศล จำกัด
60 กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ 5,000,000 อุดรธานี ศรีธาตุ บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ จำกัด
61 กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ 5,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ จำกัด
62 กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ 5,000,000 บุรีรัมย์ สตึก บริษัท กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ จำกัด
63 กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว 10,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว จำกัด
64 กิมชุนไอซ์ หนองคาย 5,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท กิมชุนไอซ์ หนองคาย จำกัด
65 กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ 5,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ บริษัท กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ จำกัด
66 กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม 5,000,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม บริษัท กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม จำกัด
67 กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ 5,000,000 นครพนม โพนสวรรค์ บริษัท กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ จำกัด
68 กิมซำไอซ์ 2007 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท กิมซำไอซ์ 2007 จำกัด
69 กิมป้อน้ำแข็งหลอด 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กิมป้อน้ำแข็งหลอด จำกัด
70 กี อำพัน 3,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กี อำพัน
71 กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 จำกัด
72 กู่ทอง 2000 5,000,000 มหาสารคาม เชียงยืน บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด
73 ขอนแก่นคูลไอซ์ 3,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นคูลไอซ์ จำกัด
74 ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง 2,000,000 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง
75 คงสมบุญน้ำแข็งหลอด 2,000,000 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบุญน้ำแข็งหลอด
76 ครบุรี ทองดีไอซ์ 1,000,000 นครราชสีมา ครบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรี ทองดีไอซ์
77 คราวน์ รอยัล ฟู้ด 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท คราวน์ รอยัล ฟู้ด จำกัด
78 คล่องขยัน 300,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คล่องขยัน
79 คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ บริษัท คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ จำกัด
80 คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง 9,500,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง
81 คลองแงะน้ำแข็งหลอด 1,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท คลองแงะน้ำแข็งหลอด จำกัด
82 ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
83 ควอลิตี้ ไอซ์ 2015 2,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอซ์ 2015
84 คาสเซิล ไอซ์ 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท คาสเซิล ไอซ์ จำกัด
85 คำปาย ไอซ์ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บริษัท คำปาย ไอซ์ จำกัด
86 คิงส์ น้ำพอง 2,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ น้ำพอง
87 คิงส์วอเตอร์ 2,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์
88 คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
89 คิงส์สว่าง 2005 5,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์สว่าง 2005
90 คิงส์ไอซ์แมน 15,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
91 คิงส์ไอซ์แมน 5,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ไอซ์แมน
92 คิงไอซ์ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บริษัท คิงไอซ์ จำกัด
93 คูณทรัพย์ ไอซ์ 3,000,000 กาฬสินธุ์ สมเด็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์ ไอซ์
94 คูล แอส ไอซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท คูล แอส ไอซ์ จำกัด
95 คูลน้ำทิพย์ไอซ์ 5,000,000 สกลนคร พังโคน บริษัท คูลน้ำทิพย์ไอซ์ จำกัด
96 จ.กิจสมบูรณ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.กิจสมบูรณ์
97 จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด 9,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด จำกัด
98 จตุรมิตรพัฒนา 17,720,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัด
99 จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม
100 จัมโบ้ ไอซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท จัมโบ้ ไอซ์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ