รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 09 น้ำแข็งหลอด 3,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด
2 14 ไอซ์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท 14 ไอซ์ จำกัด
3 3พี ควอลิตี้ 1,000,000 สรรพยา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3พี ควอลิตี้
4 ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด
5 กรปรดา 700,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรปรดา
6 กรรณิการ์ (2004) 2,300,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์ (2004)
7 กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
8 กรีนไอซ์ ชัยบาดาล 500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอซ์ ชัยบาดาล
9 กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด
10 กรุงเทพไอซ์ 170,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
11 กรเดช 2010 4,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กรเดช 2010 จำกัด
12 กรเดช ชุมแพ 5,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัด
13 กรเดช นางรอง 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท กรเดช นางรอง จำกัด
14 กรเดช น้ำยืน 5,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท กรเดช น้ำยืน จำกัด
15 กรเดช บัวเชด 5,000,000 บัวเชด สุรินทร์ บริษัท กรเดช บัวเชด จำกัด
16 กรเดช บ้านผือ 5,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท กรเดช บ้านผือ จำกัด
17 กรเดช พยุห์ 5,000,000 พยุห์ ศรีสะเกษ บริษัท กรเดช พยุห์ จำกัด
18 กรเดช ยางชุมน้อย 5,000,000 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บริษัท กรเดช ยางชุมน้อย จำกัด
19 กรเดช ยโส 59 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กรเดช ยโส 59 จำกัด
20 กรเดช ยโสธร 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กรเดช ยโสธร จำกัด
21 กรเดช วังสะพุง 5,000,000 วังสะพุง เลย บริษัท กรเดช วังสะพุง จำกัด
22 กรเดช วารินชำราบ 5,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท กรเดช วารินชำราบ จำกัด
23 กรเดช ศรีบุญเรือง 5,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู บริษัท กรเดช ศรีบุญเรือง จำกัด
24 กรเดช หนองเรือ 4,000,000 หนองเรือ ขอนแก่น บริษัท กรเดช หนองเรือ จำกัด
25 กรเดช เมืองพล 5,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท กรเดช เมืองพล จำกัด
26 กรเดช โคราช 5,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท กรเดช โคราช จำกัด
27 กรเดชน้ำแข็งหลอด 20,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชน้ำแข็งหลอด
28 กรเดชพังโคน 15,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท กรเดชพังโคน จำกัด
29 กรเดชมุกดาหาร 14,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชมุกดาหาร
30 กรเทพ ไอซ์ 1,000,000 แม่วงก์ นครสวรรค์ บริษัท กรเทพ ไอซ์ จำกัด
31 กฤติกรพาณิชย์ 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติกรพาณิชย์
32 กฤติกา น้ำแข็งหลอด 16,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กฤติกา น้ำแข็งหลอด จำกัด
33 กลางดงธาราทิพย์ 1,000,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย บริษัท กลางดงธาราทิพย์ จำกัด
34 กังไอซ์ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังไอซ์ทวีทรัพย์
35 กัญฐิกา น้ำดื่ม 5,000,000 เขาชะเมา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญฐิกา น้ำดื่ม
36 การน้ำแข็งท่าตะโก 1,800,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การน้ำแข็งท่าตะโก
37 การน้ำแข็งไทยหลังสวน 4,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท การน้ำแข็งไทยหลังสวน จำกัด
38 ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 18,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด
39 กิ่งกัลปังหา 20,000,000 คลองใหญ่ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหา
40 กิจวารี เชียงราย 3,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท กิจวารี เชียงราย จำกัด
41 กิจเจริญลานสัก 1,000,000 ลานสัก อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญลานสัก
42 กิตตินครลำภู 4,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท กิตตินครลำภู จำกัด
43 กิตติวรภัทร 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด
44 กิมชุนไอซ์ ชานุมาน 5,000,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ บริษัท กิมชุนไอซ์ ชานุมาน จำกัด
45 กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย 5,000,000 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย จำกัด
46 กิมชุนไอซ์ สกลนคร 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กิมชุนไอซ์ สกลนคร จำกัด
47 กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา จำกัด
48 กิมชุนไอซ์ กุดรัง 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ กุดรัง จำกัด
49 กิมชุนไอซ์ บ้านผือ 5,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท กิมชุนไอซ์ บ้านผือ จำกัด
50 กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ จำกัด
51 กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ 5,000,000 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ จำกัด
52 กิมชุนไอซ์ ปากคาด 5,000,000 ปากคาด บึงกาฬ บริษัท กิมชุนไอซ์ ปากคาด จำกัด
53 กิมชุนไอซ์ พนมไพร 10,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ พนมไพร จำกัด
54 กิมชุนไอซ์ พังโคน 5,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท กิมชุนไอซ์ พังโคน จำกัด
55 กิมชุนไอซ์ พุทไธสง 5,000,000 พุทไธสง บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ พุทไธสง จำกัด
56 กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร จำกัด
57 กิมชุนไอซ์ ยางตลาด 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ยางตลาด จำกัด
58 กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี 5,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี จำกัด
59 กิมชุนไอซ์ ราษีไศล 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิมชุนไอซ์ ราษีไศล จำกัด
60 กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ 5,000,000 ศรีธาตุ อุดรธานี บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ จำกัด
61 กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ 5,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ จำกัด
62 กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ จำกัด
63 กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว 10,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว จำกัด
64 กิมชุนไอซ์ หนองคาย 5,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท กิมชุนไอซ์ หนองคาย จำกัด
65 กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ 5,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ จำกัด
66 กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม 5,000,000 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ บริษัท กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม จำกัด
67 กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ 5,000,000 โพนสวรรค์ นครพนม บริษัท กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ จำกัด
68 กิมซำไอซ์ 2007 25,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิมซำไอซ์ 2007 จำกัด
69 กิมป้อน้ำแข็งหลอด 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กิมป้อน้ำแข็งหลอด จำกัด
70 กี อำพัน 3,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กี อำพัน
71 กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 จำกัด
72 กู่ทอง 2000 5,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด
73 ขอนแก่นคูลไอซ์ 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นคูลไอซ์ จำกัด
74 ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง 2,000,000 บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนพล ลานหอย น้ำแข็ง
75 คงสมบุญน้ำแข็งหลอด 2,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบุญน้ำแข็งหลอด
76 ครบุรี ทองดีไอซ์ 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรี ทองดีไอซ์
77 คราวน์ รอยัล ฟู้ด 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คราวน์ รอยัล ฟู้ด จำกัด
78 คล่องขยัน 300,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คล่องขยัน
79 คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ 5,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท คลองวาฬ อินเตอร์ ไอซ์ จำกัด
80 คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง 9,500,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง
81 คลองแงะน้ำแข็งหลอด 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท คลองแงะน้ำแข็งหลอด จำกัด
82 ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
83 ควอลิตี้ ไอซ์ 2015 2,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอซ์ 2015
84 คาสเซิล ไอซ์ 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท คาสเซิล ไอซ์ จำกัด
85 คำปาย ไอซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท คำปาย ไอซ์ จำกัด
86 คิงส์ น้ำพอง 2,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ น้ำพอง
87 คิงส์วอเตอร์ 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์
88 คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
89 คิงส์สว่าง 2005 5,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์สว่าง 2005
90 คิงส์ไอซ์แมน 15,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
91 คิงส์ไอซ์แมน 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ไอซ์แมน
92 คิงไอซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท คิงไอซ์ จำกัด
93 คูณทรัพย์ ไอซ์ 3,000,000 สมเด็จ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์ ไอซ์
94 คูล แอส ไอซ์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูล แอส ไอซ์ จำกัด
95 คูลน้ำทิพย์ไอซ์ 5,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท คูลน้ำทิพย์ไอซ์ จำกัด
96 จ.กิจสมบูรณ์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.กิจสมบูรณ์
97 จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด 9,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จ.เจริญรัตน์น้ำแข็งหลอด จำกัด
98 จตุรมิตรพัฒนา 17,720,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัด
99 จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม 500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลน้ำแข็ง-น้ำดื่ม
100 จัมโบ้ ไอซ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จัมโบ้ ไอซ์ จำกัด
101 จารุธนิตกุล (2009) 10,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท จารุธนิตกุล (2009) จำกัด
102 จิตดำรงวาณิช 15,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตดำรงวาณิช
103 จิตติมาน้ำแข็งหลอด 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติมาน้ำแข็งหลอด
104 จิตต์ส่งเสริม 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ส่งเสริม
105 จินดาทรัพย์น้ำแข็งหลอด 600,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาทรัพย์น้ำแข็งหลอด
106 จิมมี่เจีย 168 2,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่เจีย 168
107 จึงอู๋ฮวด 2,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงอู๋ฮวด
108 จุนมยุริญ 3,900,000 จุน พะเยา บริษัท จุนมยุริญ จำกัด
109 จุรีย์ฟาร์ม ไอซ์ 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท จุรีย์ฟาร์ม ไอซ์ จำกัด
110 จุรีย์ไอซ์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท จุรีย์ไอซ์ จำกัด
111 ฉายาอุตสาหกรรม 6,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ฉายาอุตสาหกรรม จำกัด
112 ช. ชลิดา 5,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ชลิดา
113 ช.เสริมทรัพย์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ช.เสริมทรัพย์ จำกัด
114 ชนธัญรุ่งเรืองกิจ 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ บริษัท ชนธัญรุ่งเรืองกิจ จำกัด
115 ชนะชัย ทิพย์วารี (น้ำโสม) 5,000,000 น้ำโสม อุดรธานี บริษัท ชนะชัย ทิพย์วารี (น้ำโสม) จำกัด
116 ชนะชัย หลอดและซอง 18,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชนะชัย หลอดและซอง จำกัด
117 ชนะชัยปากน้ำ น้ำแข็งหลอด 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชนะชัยปากน้ำ น้ำแข็งหลอด จำกัด
118 ชนะชัยสำโรง น้ำแข็ง 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชนะชัยสำโรง น้ำแข็ง จำกัด
119 ชนะศึก ไอซ์แฟคตอรี่ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะศึก ไอซ์แฟคตอรี่
120 ชนาพัทธ์ ไอซ์ 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชนาพัทธ์ ไอซ์ จำกัด
121 ชลบุรีธารทิพย์ 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีธารทิพย์
122 ชลสิทธิ์(2019) 2,000,000 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์(2019)
123 ชลสิทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 วังม่วง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์
124 ชลสิทธิ์ไอซ์ 1,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์ไอซ์
125 ชลาลัย ไอซ์ 5,000,000 คลองใหญ่ ตราด บริษัท ชลาลัย ไอซ์ จำกัด
126 ช่วงอนันท์ 1,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วงอนันท์
127 ชะอำธารทิพย์ 10,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ชะอำธารทิพย์ จำกัด
128 ชะอำวารีเทพ 20,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ชะอำวารีเทพ จำกัด
129 ชัยกิติวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชัยกิติวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัด
130 ชัยนิวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ชัยนิวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัด
131 ชัยพัชร กรุ๊ป 2,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ชัยพัชร กรุ๊ป จำกัด
132 ชัยภูมิเพิ่มพูน 4,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิเพิ่มพูน จำกัด
133 ชัยยุทธน้ำแข็งหลอด 400,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธน้ำแข็งหลอด
134 ชัยฤกษ์น้ำแข็งหลอด 20,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชัยฤกษ์น้ำแข็งหลอด จำกัด
135 ช่างน้อยชุมแพ 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ช่างน้อยชุมแพ จำกัด
136 ชารียา อุตสาหกรรม 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชารียา อุตสาหกรรม จำกัด
137 ชำนาญการเต็นท์ แอนด์ น้ำแข็ง เซอร์วิส 1865 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการเต็นท์ แอนด์ น้ำแข็ง เซอร์วิส 1865
138 ชื่นชนก 4,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชนก
139 ชุมพร วารีเทพ 3,000,000 ปะทิว ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพร วารีเทพ
140 ชุมพร อ.อาริยา 5,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ชุมพร อ.อาริยา จำกัด
141 ชุมพรสหะการน้ำแข็ง 5,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรสหะการน้ำแข็ง
142 ชุมพรไอซ์ 3,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ชุมพรไอซ์ จำกัด
143 ชุมพลบุรี น้ำเเข็งหลอด 2,000,000 ชุมพลบุรี สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพลบุรี น้ำเเข็งหลอด
144 ชูรัตน์ไอซ์ สร้างคอม 2,000,000 สร้างคอม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูรัตน์ไอซ์ สร้างคอม
145 ซ.โลหะพัฒนา (1991) 3,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท ซ.โลหะพัฒนา (1991) จำกัด
146 ซันนี่ 10 ขอนแก่น 2,500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ซันนี่ 10 ขอนแก่น จำกัด
147 ซันนี่ขอนแก่น 2,500,000 ชนบท ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่ขอนแก่น
148 ซันนี่ร้อยเอ็ด 1,000,000 โพนทอง ร้อยเอ็ด บริษัท ซันนี่ร้อยเอ็ด จำกัด
149 ซันนี่อุดร 2560 3,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ซันนี่อุดร 2560 จำกัด
150 ซาราฟีลอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น 1,000,000 สุไหงปาดี นราธิวาส บริษัท ซาราฟีลอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
151 ซินเซียร์ไอซ์ 10,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเซียร์ไอซ์ จำกัด
152 ซี ไนน์ บางกอก 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ไนน์ บางกอก จำกัด
153 ซีพีเอ็น คอนเทนเนอร์ 5,000,000 บัวลาย นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอ็น คอนเทนเนอร์ จำกัด
154 ซีเอสเอส วอเตอร์ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ซีเอสเอส วอเตอร์ จำกัด
155 ซีไอซ์ 700,000 สิชล นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีไอซ์
156 ซุ่งกี่น้ำแข็งไทย 10,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ซุ่งกี่น้ำแข็งไทย จำกัด
157 ซูเปอร์ ไอซ์ 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูเปอร์ ไอซ์ จำกัด
158 ณภัทรกิจ (2000)ไอซ์ แฟคทอรี่ 25,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรกิจ (2000)ไอซ์ แฟคทอรี่
159 ณัฐกาญจน์(คิงส์) 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ณัฐกาญจน์(คิงส์) จำกัด
160 ณัฐพิพัฒ จรัสโชติอำนวย 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพิพัฒ จรัสโชติอำนวย
161 ณัฐเกียรติ (คิงส์) 20,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ณัฐเกียรติ (คิงส์) จำกัด
162 ดราก้อน ไอซ์ 2020 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ดราก้อน ไอซ์ 2020 จำกัด
163 ดวงดาวน้ำแข็งหลอด 4,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ดวงดาวน้ำแข็งหลอด จำกัด
164 ดวงดาวไอศกรีม 5,500,000 รัษฎา ตรัง บริษัท ดวงดาวไอศกรีม จำกัด
165 ด่านซ้าย ไอซ์ ทิพย์วารี 5,000,000 ด่านซ้าย เลย บริษัท ด่านซ้าย ไอซ์ ทิพย์วารี จำกัด
166 ดาวคะนองค้าน้ำแข็ง 17,850,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวคะนองค้าน้ำแข็ง จำกัด
167 ดาวเงินเพิ่มทรัพย์ 1,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเงินเพิ่มทรัพย์
168 ดำเนินยุทธ 4,000,000 ปะทิว ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินยุทธ
169 ดี ที ยูนิต 4,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต
170 ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ 9,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ จำกัด
171 ต.ธนวรรณ ไอซ์ กรุ๊ป 80,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ต.ธนวรรณ ไอซ์ กรุ๊ป จำกัด
172 ต.โชครุ่งระวี 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.โชครุ่งระวี
173 ตรังนทีทิพย์ 25,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ตรังนทีทิพย์ จำกัด
174 ตองเก้า ไอซ์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตองเก้า ไอซ์ กรุ๊ป จำกัด
175 ตั้งสุรเสียง ไอซ์ หนองสองห้อง 8,000,000 หนองสองห้อง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสุรเสียง ไอซ์ หนองสองห้อง
176 ตั้งสุรเสียงไอซ์ 15,000,000 นาเชือก มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสุรเสียงไอซ์
177 ตั้งสุรเสียงไอซ์ บรบือ 5,000,000 บรบือ มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสุรเสียงไอซ์ บรบือ
178 ตั้งสุรเสียงไอซ์ ขอนแก่น 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ตั้งสุรเสียงไอซ์ ขอนแก่น จำกัด
179 ตั้งเจริญน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งเจริญน้ำแข็งหลอด จำกัด
180 ตั้งเจริญมีนบุรี 40,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งเจริญมีนบุรี จำกัด
181 ตากสมบุญ - เรืองฤทธิ์ 3,000,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสมบุญ - เรืองฤทธิ์
182 ตากสมบุญพานิช 1,500,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสมบุญพานิช
183 ตือไซร์ ไอซ์ 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี บริษัท ตือไซร์ ไอซ์ จำกัด
184 ทรัพย์ธานี อาร์. กรุ๊ป 1,000,000 สิรินธร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธานี อาร์. กรุ๊ป
185 ทรัพย์ปลาทอง 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง
186 ทรัพย์มงคล แพร่ 5,000,000 สูงเม่น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคล แพร่
187 ทรัพย์สมบูรณ์ (2015) 500,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ (2015)
188 ทรัพย์อนันต์ไอซ์ 100,000 ลานกระบือ กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ไอซ์
189 ทรัพย์อุดมธารา 5,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ทรัพย์อุดมธารา จำกัด
190 ทรัพย์เย็น ๒๕๔๙ 500,000 สวนผึ้ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เย็น ๒๕๔๙
191 ทรัพย์ไทยวารี 20,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ไทยวารี จำกัด
192 ทวีวัฒนาท๊อปไอซ์ 3,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท ทวีวัฒนาท๊อปไอซ์ จำกัด
193 ทองคำ ไอซ์ 600,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำ ไอซ์
194 ทองดี ไอซ์ 1,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี ไอซ์
195 ทองวิไล (ศรีประจันต์) 2,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองวิไล (ศรีประจันต์)
196 ทองสุวรรณ์ ค้าน้ำแข็ง 2,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ์ ค้าน้ำแข็ง
197 ท่าเรือน้ำแข็งหลอด 4,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าเรือน้ำแข็งหลอด จำกัด
198 ท่าแพบริการ 6,400,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแพบริการ
199 ทิพนิมิตร ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทิพนิมิตร ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ จำกัด
200 ทิพย์นที หลอดและซอง 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิพย์นที หลอดและซอง จำกัด
201 ทิพย์ประทาน น้ำแข็งหลอด 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทิพย์ประทาน น้ำแข็งหลอด จำกัด
202 ทิพย์ประเสริฐน้ำแข็งหลอด 3,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิพย์ประเสริฐน้ำแข็งหลอด จำกัด
203 ทิพย์วารินน้ำแข็งหลอด 1,800,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทิพย์วารินน้ำแข็งหลอด จำกัด
204 ทิพย์สุวรรณ ไอซ์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิพย์สุวรรณ ไอซ์ จำกัด
205 ทิพย์อินทรา น้ำแข็งหลอด 10,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิพย์อินทรา น้ำแข็งหลอด จำกัด
206 ทิมทองจงเจริญ 1,390,000 บุณฑริก อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิมทองจงเจริญ
207 ที ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
208 ที. เค. หาดใหญ่ 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ที. เค. หาดใหญ่ จำกัด
209 ที.พี. ประทาย 1,000,000 ประทาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. ประทาย
210 ที.เอส.คิงส์ 12,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ที.เอส.คิงส์ จำกัด
211 ทีซี ไอซ์ แอนด์ คูล 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซี ไอซ์ แอนด์ คูล
212 ทีวีอาร์น้ำแข็งหลอด 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ทีวีอาร์น้ำแข็งหลอด จำกัด
213 ทีโซ่ 17,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทีโซ่ จำกัด
214 ทีไอเอส ธนาทรัพย์ 19,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท ทีไอเอส ธนาทรัพย์ จำกัด
215 ทุ่งเงิน ไอซ์ทิพย์วารี อุดรธานี 5,000,000 หนองวัวซอ อุดรธานี บริษัท ทุ่งเงิน ไอซ์ทิพย์วารี อุดรธานี จำกัด
216 ธนชัย น้ำแข็งหลอด 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ธนชัย น้ำแข็งหลอด จำกัด
217 ธนทัศน์ น้ำแข็ง 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ธนทัศน์ น้ำแข็ง จำกัด
218 ธนธรไอซ์วอเตอร์ สนามชัยเขต 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ธนธรไอซ์วอเตอร์ สนามชัยเขต จำกัด
219 ธนยศ น้ำแข็ง 207,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธนยศ น้ำแข็ง จำกัด
220 ธนวรัญ 25,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนวรัญ จำกัด
221 ธนาคมไทเมืองฉอด 7,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ธนาคมไทเมืองฉอด จำกัด
222 ธนายุตไอซ์ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ธนายุตไอซ์ จำกัด
223 ธนู-ภูเก็ต 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ธนู-ภูเก็ต จำกัด
224 ธนูและบุตร 11,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ธนูและบุตร จำกัด
225 ธวัชชัยน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ธวัชชัยน้ำแข็งหลอด จำกัด
226 ธัชกร บ้านไผ่ 5,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ธัชกร บ้านไผ่ จำกัด
227 ธัชกร ปักธงชัย 5,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท ธัชกร ปักธงชัย จำกัด
228 ธัชกร พิมาย 5,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท ธัชกร พิมาย จำกัด
229 ธารทอง 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารทอง
230 ธารวิสุทธิ์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ธารวิสุทธิ์ จำกัด
231 ธาราทิพย์ หนองไผ่ 30,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หนองไผ่
232 ธาราทิพย์ กระทุ่มแบน 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ธาราทิพย์ กระทุ่มแบน จำกัด
233 ธาราทิพย์ ขอนแก่น 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ธาราทิพย์ ขอนแก่น จำกัด
234 ธาราทิพย์ ขอนแก่น 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ขอนแก่น
235 ธาราทิพย์ จตุรพักตรพิมาน 5,000,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ จตุรพักตรพิมาน
236 ธาราทิพย์ ชัยนาท 5,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท ธาราทิพย์ ชัยนาท จำกัด
237 ธาราทิพย์ ชัยภูมิ 5,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ธาราทิพย์ ชัยภูมิ จำกัด
238 ธาราทิพย์ ชุมพวง 5,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ชุมพวง
239 ธาราทิพย์ ท่าอุเทน 5,000,000 ท่าอุเทน นครพนม บริษัท ธาราทิพย์ ท่าอุเทน จำกัด
240 ธาราทิพย์ นครชัยศรี 5,000,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ นครชัยศรี
241 ธาราทิพย์ นครราชสีมา 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ นครราชสีมา
242 ธาราทิพย์ นครสวรรค์ 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ธาราทิพย์ นครสวรรค์ จำกัด
243 ธาราทิพย์ น้ำแข็งซอง หนองไผ่ 5,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ น้ำแข็งซอง หนองไผ่
244 ธาราทิพย์ บ้านไผ่ 5,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ธาราทิพย์ บ้านไผ่ จำกัด
245 ธาราทิพย์ ประทาย 12,000,000 ประทาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ประทาย
246 ธาราทิพย์ พิจิตร 26,500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ พิจิตร
247 ธาราทิพย์ ศาลาลอย 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ศาลาลอย
248 ธาราทิพย์ สมุทรสาคร 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธาราทิพย์ สมุทรสาคร จำกัด
249 ธาราทิพย์ หนองคาย 10,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หนองคาย
250 ธาราทิพย์ หล่มสัก 5,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หล่มสัก
251 ธาราทิพย์ เมืองพล 5,000,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ เมืองพล
252 ธาราทิพย์ เมืองเกษ 5,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ เมืองเกษ
253 ธาราทิพย์ โนนเพ็ก 5,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท ธาราทิพย์ โนนเพ็ก จำกัด
254 ธาราทิพย์กำแพงเพชร 5,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท ธาราทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
255 ธาราทิพย์น้ำแข็งซองกำแพงเพชร 5,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท ธาราทิพย์น้ำแข็งซองกำแพงเพชร จำกัด
256 ธาราทิพย์บึงนาราง 5,000,000 บึงนาราง พิจิตร บริษัท ธาราทิพย์บึงนาราง จำกัด
257 ธาราทิพย์พิษณุโลก 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ธาราทิพย์พิษณุโลก จำกัด
258 ธาราทิพย์วิเชียรบุรี 5,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท ธาราทิพย์วิเชียรบุรี จำกัด
259 ธาราทิพย์สุวรรณภูมิ 15,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์สุวรรณภูมิ
260 ธาราทิพย์เกษตรวิสัย 5,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์เกษตรวิสัย
261 ธาราทิพย์เขาค้อ 5,000,000 เขาค้อ เพชรบูรณ์ บริษัท ธาราทิพย์เขาค้อ จำกัด
262 ธาราธีรพัฒน์ 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ธาราธีรพัฒน์ จำกัด
263 ธารารัตน์ น้ำแข็งหลอด (บึงทอง) 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ธารารัตน์ น้ำแข็งหลอด (บึงทอง) จำกัด
264 ธารารีเทล 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ธารารีเทล จำกัด
265 ธาราไอซ์ 40,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ธาราไอซ์ จำกัด
266 ธิติเรืองสวัสดิ์ 1,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ธิติเรืองสวัสดิ์ จำกัด
267 ธีรพัฒน์เทรดดิ้ง 10,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ธีรพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
268 นครนายกศรีมงคล 2,600,000 เมืองนครนายก นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกศรีมงคล
269 นครเพ็ญ 2556 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเพ็ญ 2556
270 นทพร 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท นทพร จำกัด
271 นพนันทร์เจริญทรัพย์ 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท นพนันทร์เจริญทรัพย์ จำกัด
272 นราเพชรมั่นคง 10,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด
273 นริทัศน์เพิ่มพูน 3,000,000 ชานุมาน อำนาจเจริญ บริษัท นริทัศน์เพิ่มพูน จำกัด
274 นวนครน้ำแข็ง 15,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท นวนครน้ำแข็ง จำกัด
275 นันทผลพานิช 20,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท นันทผลพานิช จำกัด
276 นาคน้ำทิพย์ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท นาคน้ำทิพย์ จำกัด
277 นานาพร 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท นานาพร จำกัด
278 นานายิ่งไพศาล 4,500,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานายิ่งไพศาล
279 นาราไอซ์ 101 5,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท นาราไอซ์ 101 จำกัด
280 นาราไอซ์ กาฬสินธุ์ 8,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท นาราไอซ์ กาฬสินธุ์ จำกัด
281 น้ำดื่ม จิรวัฒน์ 900,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่ม จิรวัฒน์
282 น้ำทิพย์อุดมจันทร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์อุดมจันทร์
283 น้ำยืน กิจวารี 5,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืน กิจวารี
284 นำสิน วัฒนา 4,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท นำสิน วัฒนา จำกัด
285 น้ำหนึ่งไพลิน 4,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท น้ำหนึ่งไพลิน จำกัด
286 น้ำแข็ง - น้ำดื่ม อินเตอร์ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท น้ำแข็ง - น้ำดื่ม อินเตอร์ จำกัด
287 น้ำแข็ง กอ กวง ฮวด 1,500,000 บางคนที สมุทรสงคราม บริษัท น้ำแข็ง กอ กวง ฮวด จำกัด
288 น้ำแข็ง ส.เจริญผล 400,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง ส.เจริญผล
289 น้ำแข็ง เอส.พี.ตาก 900,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง เอส.พี.ตาก
290 น้ำแข็ง เอเซีย หทัยราษฎร์ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท น้ำแข็ง เอเซีย หทัยราษฎร์ จำกัด
291 น้ำแข็ง แก่งหินเพิง 1,000,000 นาดี ปราจีนบุรี บริษัท น้ำแข็ง แก่งหินเพิง จำกัด
292 น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล(1980) 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล(1980) จำกัด
293 น้ำแข็งกาญจนบุรี 1,150,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท น้ำแข็งกาญจนบุรี จำกัด
294 น้ำแข็งขลุง 1,000,000 ขลุง จันทบุรี บริษัท น้ำแข็งขลุง จำกัด
295 น้ำแข็งขั้วโลกเหนือ 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท น้ำแข็งขั้วโลกเหนือ จำกัด
296 น้ำแข็งจักรวาล 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำแข็งจักรวาล จำกัด
297 น้ำแข็งจันทบุรี 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งจันทบุรี
298 น้ำแข็งชินวัฒน์อยุธยา 10,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งชินวัฒน์อยุธยา
299 น้ำแข็งซันนี่ 2010 2,500,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งซันนี่ 2010
300 น้ำแข็งทองธานี 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำแข็งทองธานี จำกัด
301 น้ำแข็งทิพย์ 3,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท น้ำแข็งทิพย์ จำกัด
302 น้ำแข็งทิพย์ (ลอง) 3,000,000 ลอง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งทิพย์ (ลอง)
303 น้ำแข็งธาราวัฒนา 6,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท น้ำแข็งธาราวัฒนา จำกัด
304 น้ำแข็งนครสวรรค์ 20,100,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท น้ำแข็งนครสวรรค์ จำกัด
305 น้ำแข็งนภัส 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท น้ำแข็งนภัส จำกัด
306 น้ำแข็งบัวทอง 2532 28,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท น้ำแข็งบัวทอง 2532 จำกัด
307 น้ำแข็งบางหญ้า (2000) 117,900,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัด
308 น้ำแข็งบ้านหมอ 2,000,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท น้ำแข็งบ้านหมอ จำกัด
309 น้ำแข็งบูรพา 23,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท น้ำแข็งบูรพา จำกัด
310 น้ำแข็งประมงสมุทรสงคราม 127,500,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท น้ำแข็งประมงสมุทรสงคราม จำกัด
311 น้ำแข็งประมงสมุทรสาคร 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งประมงสมุทรสาคร จำกัด
312 น้ำแข็งประมงไทยสงขลา 42,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท น้ำแข็งประมงไทยสงขลา จำกัด
313 น้ำแข็งปราจีนบุรี 3,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท น้ำแข็งปราจีนบุรี จำกัด
314 น้ำแข็งปิยะสุวรรณ์ 500,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งปิยะสุวรรณ์
315 น้ำแข็งพนม 1 3,500,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท น้ำแข็งพนม 1 จำกัด
316 น้ำแข็งพยอม 3,500,000 เชียงของ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งพยอม
317 น้ำแข็งพรเจริญ 1,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งพรเจริญ
318 น้ำแข็งพาณิชย์ 1,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งพาณิชย์
319 น้ำแข็งภูพาน 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท น้ำแข็งภูพาน จำกัด
320 น้ำแข็งภูเทพ 5,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งภูเทพ
321 น้ำแข็งมหาราช 7,500,000 บ้านหมอ สระบุรี บริษัท น้ำแข็งมหาราช จำกัด
322 น้ำแข็งมิตรบำรุง 500,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำแข็งมิตรบำรุง จำกัด
323 น้ำแข็งมีนบุรี 70,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำแข็งมีนบุรี จำกัด
324 น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ 16,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ จำกัด
325 น้ำแข็งรุ่งเรือง 8,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท น้ำแข็งรุ่งเรือง จำกัด
326 น้ำแข็งวังเหนือ 3,000,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งวังเหนือ
327 น้ำแข็งศรีพิทักษ์ 3,000,000 ขลุง จันทบุรี บริษัท น้ำแข็งศรีพิทักษ์ จำกัด
328 น้ำแข็งศิริกรณ์ 27,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์
329 น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015) 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)
330 น้ำแข็งศิริการ 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริการ
331 น้ำแข็งสหมิตรระยอง 4,500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท น้ำแข็งสหมิตรระยอง จำกัด
332 น้ำแข็งสหะ 5,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งสหะ
333 น้ำแข็งสะพาน 8 (2008) 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท น้ำแข็งสะพาน 8 (2008) จำกัด
334 น้ำแข็งสายทิพย์ 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท น้ำแข็งสายทิพย์ จำกัด
335 น้ำแข็งหลอด 5 ดาว 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด
336 น้ำแข็งหลอด กิจเจริญ 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท น้ำแข็งหลอด กิจเจริญ จำกัด
337 น้ำแข็งหลอด แอล เค ทับละมุ 3,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท น้ำแข็งหลอด แอล เค ทับละมุ จำกัด
338 น้ำแข็งหลอดทับละมุ 5,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท น้ำแข็งหลอดทับละมุ จำกัด
339 น้ำแข็งหลอดบ้านดี 5,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท น้ำแข็งหลอดบ้านดี จำกัด
340 น้ำแข็งหลอดพิ้งค์ 15,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท น้ำแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด
341 น้ำแข็งหลอดลำนารายณ์ 900,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลอดลำนารายณ์
342 น้ำแข็งหลอดโบว์แดง 600,000 มวกเหล็ก สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลอดโบว์แดง
343 น้ำแข็งห้วยโป่ง 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท น้ำแข็งห้วยโป่ง จำกัด
344 น้ำแข็งอนามัยไพศาล 5,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งอนามัยไพศาล
345 น้ำแข็งอภิรชัย 35,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งอภิรชัย จำกัด
346 น้ำแข็งเกรียงชัย 4,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเกรียงชัย
347 น้ำแข็งเงิน น้ำแข็งทอง 10,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท น้ำแข็งเงิน น้ำแข็งทอง จำกัด
348 น้ำแข็งเชียงคำ 4,000,000 เชียงคำ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเชียงคำ
349 น้ำแข็งเทพประทาน 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท น้ำแข็งเทพประทาน จำกัด
350 น้ำแข็งเพ็ญพรรณ 5,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท น้ำแข็งเพ็ญพรรณ จำกัด
351 น้ำแข็งเลิศนิมิตรชัยภูมิ 3,010,000 เนินสง่า ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเลิศนิมิตรชัยภูมิ
352 น้ำแข็งแจ้ห่ม 3,500,000 แจ้ห่ม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแจ้ห่ม
353 น้ำแข็งแม่กลอง 2,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลอง
354 น้ำแข็งแฮปปี้ 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท น้ำแข็งแฮปปี้ จำกัด
355 นิธิวิบูลย์ 1981 กรุ๊ป 2,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิวิบูลย์ 1981 กรุ๊ป
356 นิบงน้ำแข็งหลอด 2,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงน้ำแข็งหลอด
357 บลูไอซ์ บ้านไร่ 1,000,000 บ้านไร่ อุทัยธานี บริษัท บลูไอซ์ บ้านไร่ จำกัด
358 บอสส์ ไอซ์ 9,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ ไอซ์
359 บัณฑิตการค้า 900,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตการค้า
360 บางบอน น้ำแข็ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางบอน น้ำแข็ง จำกัด
361 บางปะอินไอซ์ 20,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท บางปะอินไอซ์ จำกัด
362 บางมูลนากน้ำแข็งหลอด 100,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท บางมูลนากน้ำแข็งหลอด จำกัด
363 บ้านกลางน้ำแข็งหลอด 2,200,000 ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกลางน้ำแข็งหลอด
364 บ้านน้ำแข็ง 1689 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้ำแข็ง 1689
365 บ้านบึงน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บ้านบึงน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำกัด
366 บ้านบึงน้ำแข็งซอง 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บ้านบึงน้ำแข็งซอง จำกัด
367 บ้านเนินน้ำแข็งหลอด 1999 34,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บ้านเนินน้ำแข็งหลอด 1999 จำกัด
368 บ้านแก่ง 40,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท บ้านแก่ง จำกัด
369 บ้านแหลมธารทิพย์ (เพชรบุรี) 10,000,000 บ้านแหลม เพชรบุรี บริษัท บ้านแหลมธารทิพย์ (เพชรบุรี) จำกัด
370 บ้านไร่น้ำแข็ง 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บ้านไร่น้ำแข็ง จำกัด
371 บิ๊กไอซ์ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์
372 บิ๊กไอซ์ 2559 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์ 2559
373 บิ๊กไอซ์สุโขทัย 5,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์สุโขทัย
374 บี แอนด์ บอล ไอซ์ 3,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท บี แอนด์ บอล ไอซ์ จำกัด
375 บี.ซี.ธี. ไอซ์ 11,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท บี.ซี.ธี. ไอซ์ จำกัด
376 บีเคที ไดมอนด์ไอซ์ 2,000,000 แว้ง นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเคที ไดมอนด์ไอซ์
377 บุ่งเบาน้ำแข็งหลอด 1,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม บริษัท บุ่งเบาน้ำแข็งหลอด จำกัด
378 บุญทวีเอเซีย 1456 500,000 โพนพิสัย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีเอเซีย 1456
379 บุญวรรณ 2019 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท บุญวรรณ 2019 จำกัด
380 บุณฑริกวารีเทพ 3,000,000 บุณฑริก อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณฑริกวารีเทพ
381 บูรณ์นที (1998) 1,200,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท บูรณ์นที (1998) จำกัด
382 ป.พิทักษ์ชัย 48,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
383 ป.เกษมศิริ 11,500,000 คลองใหญ่ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เกษมศิริ
384 ป.เจริญน้ำแข็งพงษ์เพชร 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ป.เจริญน้ำแข็งพงษ์เพชร จำกัด
385 ประกายดาว 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ประกายดาว จำกัด
386 ประถมาภรณ์ 2,500,000 โนนดินแดง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประถมาภรณ์
387 ประภาน้ำแข็งหลอด 4,000,000 สำโรงทาบ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาน้ำแข็งหลอด
388 ประมงบ้านค่าย 20,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ประมงบ้านค่าย จำกัด
389 ประสงค์ทรัพย์ 10,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์
390 ประสงค์ทรัพย์ ขอนแก่น 1,000,000 พระยืน ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ ขอนแก่น
391 ประสงค์ทรัพย์ บ้านกรวด 1,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ บ้านกรวด
392 ประสงค์ทรัพย์ ศรีสะเกษ 1,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ ศรีสะเกษ
393 ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์
394 ประสงค์ทรัพย์ หนองบุญมาก 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ หนองบุญมาก
395 ประสงค์ทรัพย์ ไอซ์ 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ ไอซ์
396 ประสงค์ทรัพย์บุรีรัมย์ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์บุรีรัมย์
397 ประสงค์ทรัพย์พิมาย 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์พิมาย
398 ประสงค์ทรัพย์ลำปลายมาศ 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ลำปลายมาศ
399 ประหยัดธุรกิจ 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดธุรกิจ
400 ปราการทิพย์ 6,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ปราการทิพย์ จำกัด
401 ปราจีนบุรีวารีเทพ 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท ปราจีนบุรีวารีเทพ จำกัด
402 ปราช ดรายไอซ์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราช ดรายไอซ์
403 ปราสาทอยู่เย็น 1,000,000 ปราสาท สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราสาทอยู่เย็น
404 ปริยากรลำปาง 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริยากรลำปาง
405 ปรีชาชนะชัย 3,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาชนะชัย
406 ปรีชาสมุทร 12,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท ปรีชาสมุทร จำกัด
407 ป๊อก ป๊อก ไอซ์ 300,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อก ป๊อก ไอซ์
408 ปัญณิญา ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณิญา ซัพพลาย
409 ปัตตานีวัฒนานิกร 5,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีวัฒนานิกร
410 ปัตตานีสหประมง 19,800,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท ปัตตานีสหประมง จำกัด
411 ปั้นวาริน 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ปั้นวาริน จำกัด
412 ปัวนครพาณิชย์ 4,000,000 ปัว น่าน บริษัท ปัวนครพาณิชย์ จำกัด
413 ปากช่องดำรงไทย 2,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากช่องดำรงไทย
414 ปิ่นวรากาญจน์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ปิ่นวรากาญจน์ จำกัด
415 ปีมงคล ไอซ์ 5,000,000 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ บริษัท ปีมงคล ไอซ์ จำกัด
416 ผลิตน้ำแข็งสยาม 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตน้ำแข็งสยาม
417 ฝนทิพย์ ไอซ์ 1,000,000 เขาวง กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนทิพย์ ไอซ์
418 ฝนทิพย์น้ำดื่ม 5,000,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนทิพย์น้ำดื่ม
419 พงศ์ธารา 1,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี บริษัท พงศ์ธารา จำกัด
420 พงษ์วารี 5,000,000 เลิงนกทา ยโสธร บริษัท พงษ์วารี จำกัด
421 พงษ์วีระประสิทธิ์ 300,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วีระประสิทธิ์
422 พรณิชา ยูนิค 500,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรณิชา ยูนิค
423 พรประเสริฐ 2011 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐ 2011
424 พรพงษ์ วิลล่า 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท พรพงษ์ วิลล่า จำกัด
425 พรพระสังข์การประมง (โค้วหยูง้วน) 200,000 ปะเหลียน ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระสังข์การประมง (โค้วหยูง้วน)
426 พรพิบูลย์ 5,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด
427 พรวรภัคค์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พรวรภัคค์ จำกัด
428 พรีเมี่ยม ไอซ์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด
429 พรเจริญ ไอซ์ 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท พรเจริญ ไอซ์ จำกัด
430 พลจิต 1,000,000 บางคนที สมุทรสงคราม บริษัท พลจิต จำกัด
431 พลอยกุล 500,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกุล
432 พลเกษม ไอซ์ 40,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พลเกษม ไอซ์ จำกัด
433 พังงาน้ำแข็ง 10,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท พังงาน้ำแข็ง จำกัด
434 พัชระ (2559) 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท พัชระ (2559) จำกัด
435 พัฒนกิจ ฟู๊ดส์ นครสวรรค์ 4,600,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจ ฟู๊ดส์ นครสวรรค์
436 พัทยา น้ำแข็งหลอด 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา น้ำแข็งหลอด จำกัด
437 พัทยาไอซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยาไอซ์ จำกัด
438 พันธสัญญา อุตสาหกรรม (777) 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พันธสัญญา อุตสาหกรรม (777) จำกัด
439 พันธุ์วิภา 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์วิภา
440 พิชัยวัฒน์ (2535) 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัด
441 พิน เมททัล อาร์ต 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พิน เมททัล อาร์ต จำกัด
442 พิบูลธัมไอซิ่ง 1,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท พิบูลธัมไอซิ่ง จำกัด
443 พิบูลมังสาหารวารีเทพ 5,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลมังสาหารวารีเทพ
444 พิศมัย น้ำแข็ง - น้ำดื่ม 400,000 โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศมัย น้ำแข็ง - น้ำดื่ม
445 พิษณุโลก มหาทรัพย์ 20,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท พิษณุโลก มหาทรัพย์ จำกัด
446 พิษณุโลก วารีเทพ 58,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท พิษณุโลก วารีเทพ จำกัด
447 พิษณุโลกบ่อทอง 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท พิษณุโลกบ่อทอง จำกัด
448 พี เอส 2556 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เอส 2556 จำกัด
449 พี แอนด์ พี พีรพัทธ์ 40,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี พีรพัทธ์
450 พี แอนด์ พี ไอซ์ 5,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี ไอซ์
451 พี.เอส.วงศ์เจริญ 30,000,000 เคียนซา สุราษฎร์ธานี บริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัด
452 พี.เอส.ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ 10,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท พี.เอส.ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ จำกัด
453 พี.แอนด์ เจ. คอมเมอร์เชียล 4,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอนด์ เจ. คอมเมอร์เชียล
454 พีที ไอซ์ อ่อนนุช 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีที ไอซ์ อ่อนนุช จำกัด
455 พีที กิตติศักดิ์ 990,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที กิตติศักดิ์
456 พีที ไอซ์ อ้อมน้อย 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีที ไอซ์ อ้อมน้อย จำกัด
457 พีทีเอ็ม.มุกดาหาร 2,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็ม.มุกดาหาร
458 พี่น้อง กรุ๊ป 1,480,000 วังยาง นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้อง กรุ๊ป
459 พีพี น้ำแข็งอุตสาหกรรม 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พีพี น้ำแข็งอุตสาหกรรม จำกัด
460 พีพี.ไอซ์วอเตอร์ 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พีพี.ไอซ์วอเตอร์ จำกัด
461 พีระศักดิ์น้ำแข็งบริโภคและการประมง 10,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระศักดิ์น้ำแข็งบริโภคและการประมง
462 พีวี ไอซ์ 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท พีวี ไอซ์ จำกัด
463 พีอาร์ คูล 500,000 วังชิ้น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ คูล
464 พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 5,000,000 เขาสมิง ตราด บริษัท พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรมน้ำแข็ง จำกัด
465 ฟูจิ ไอซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ฟูจิ ไอซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
466 ภรณ์พันธ์ฟู๊ด สิงห์บุรี 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์พันธ์ฟู๊ด สิงห์บุรี
467 ภัทรนาคินทร์ 1,000,000 โซ่พิสัย บึงกาฬ บริษัท ภัทรนาคินทร์ จำกัด
468 ภาคใต้ เอส เค 20,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ภาคใต้ เอส เค จำกัด
469 ภาษีเจริญ น้ำแข็งหลอด 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ภาษีเจริญ น้ำแข็งหลอด จำกัด
470 ภูธนะศิริ 4,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูธนะศิริ
471 ภูธารากิจ 1,000,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย บริษัท ภูธารากิจ จำกัด
472 ภูมิตะวัน เพียว วอเตอร์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ภูมิตะวัน เพียว วอเตอร์ จำกัด
473 ภูเก็ต ไทยน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด
474 มวกเหล็กพญาเย็น ไอช์ 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มวกเหล็กพญาเย็น ไอช์
475 ม่วงศิริน้ำแข็ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ม่วงศิริน้ำแข็ง จำกัด
476 มหาสารคามน้ำแข็งหลอด 3,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสารคามน้ำแข็งหลอด
477 มหาโพธิ์สัมพันธ์ 8,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
478 มั่งมีโภคทรัพย์ 2,500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท มั่งมีโภคทรัพย์ จำกัด
479 มั่นคงทวี 3,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท มั่นคงทวี จำกัด
480 มาลี น้ำแข็งหลอด 1,000,000 เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี น้ำแข็งหลอด
481 มิตรขนอม 5,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรขนอม
482 มิตรปทุม 4,900,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรปทุม
483 มิตรภาพขอนแก่นคูลไอซ์ 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท มิตรภาพขอนแก่นคูลไอซ์ จำกัด
484 มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด
485 มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา
486 มิตรราชบุรี 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท มิตรราชบุรี จำกัด
487 มิตรลาดพร้าว 79 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรลาดพร้าว 79
488 มีบุญ ไอซ์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีบุญ ไอซ์
489 มีสุข อินดัสเตรียล 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุข อินดัสเตรียล
490 มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป 16,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป จำกัด
491 มุ่ง ยูนิค 5,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่ง ยูนิค
492 มโนศิริ น้ำแข็งหลอด 2009 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท มโนศิริ น้ำแข็งหลอด 2009 จำกัด
493 ยงกาต์พัฒนา 1,250,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ยงกาต์พัฒนา จำกัด
494 ยิ่งเจริญ ไอซ์ ขอนแก่น 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ยิ่งเจริญ ไอซ์ ขอนแก่น จำกัด
495 ยิ่งเจริญไอซ์2002 5,000,000 ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญไอซ์2002
496 ยิ่งเฮงไอซ์ 4,000,000 โพนทราย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเฮงไอซ์
497 ยู.ดี. ไอซ์ 3,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ยู.ดี. ไอซ์ จำกัด
498 ยู.ที.คลีนวอเตอร์ 40,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ที.คลีนวอเตอร์
499 ยู.พี.ไอซ์(2003) 2,500,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.พี.ไอซ์(2003)
500 ยู.เค. ไอซ์ วอเตอร์ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ยู.เค. ไอซ์ วอเตอร์ จำกัด
501 ยูเนี่ยน ไอซ์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูเนี่ยน ไอซ์ จำกัด
502 ยูไนเต็ดดริ้งค์ 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ยูไนเต็ดดริ้งค์ จำกัด
503 ยโสธร ธนธร ไอซ์วอเตอร์ 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธร ธนธร ไอซ์วอเตอร์
504 ยโสธรกิจวารี 5,000,000 ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บริษัท ยโสธรกิจวารี จำกัด
505 ยโสธรน้ำทิพย์ 1,500,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรน้ำทิพย์
506 ร่มเกล้าดีเวลลอปเมนท์ 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่มเกล้าดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
507 ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด 4,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด
508 รวมมิตร์วนกิจตาก 1,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท รวมมิตร์วนกิจตาก จำกัด
509 ร้อยเอ็ดธาราทิพย์ 1,000,000 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดธาราทิพย์
510 ร้อยเอ็ดธาราทิพย์ 5,000,000 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บริษัท ร้อยเอ็ดธาราทิพย์ จำกัด
511 ระนองอุตสาหกรรมห้องเย็นประมง 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ระนองอุตสาหกรรมห้องเย็นประมง จำกัด
512 ระโนดโรงน้ำแข็ง 1,000,000 ระโนด สงขลา บริษัท ระโนดโรงน้ำแข็ง จำกัด
513 รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001) 4,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001)
514 รัตนน้ำแข็งหลอด 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนน้ำแข็งหลอด
515 รัตนน้ำแข็งหลอด 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท รัตนน้ำแข็งหลอด จำกัด
516 รัตนวารี 1992 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวารี 1992
517 ราชพฤกษ์ ไอซ์ 60,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ราชพฤกษ์ ไอซ์ จำกัด
518 รามอินทรา โปรดักส์ 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท รามอินทรา โปรดักส์ จำกัด
519 ร่ำรวยเงินทอง 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเงินทอง
520 ริช ไอซ์ 3,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท ริช ไอซ์ จำกัด
521 ริชเชส วอเทอร์ 500,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ริชเชส วอเทอร์ จำกัด
522 รินโรงน้ำแข็ง 3,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท รินโรงน้ำแข็ง จำกัด
523 ริเวอร์ ไอซ์ 5,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท ริเวอร์ ไอซ์ จำกัด
524 ลพบุรีน้ำแข็งหลอด 6,300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ลพบุรีน้ำแข็งหลอด จำกัด
525 ลยาทิพย์ 400,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลยาทิพย์
526 ล้อคุณเส็ง 3,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้อคุณเส็ง
527 ละมุนไอซ์ 1,000,000 เมืองพะเยา พะเยา บริษัท ละมุนไอซ์ จำกัด
528 ละออง 2559 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ละออง 2559 จำกัด
529 ละออง 2560 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ละออง 2560 จำกัด
530 ลันตาน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เกาะลันตา กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันตาน้ำแข็งหลอด
531 ลาดหญ้าน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดหญ้าน้ำแข็งหลอด
532 ล้านนา เกษตร ดิเวลลอปเม้น 4,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ล้านนา เกษตร ดิเวลลอปเม้น จำกัด
533 ลำปลายมาศน้ำแข็งหลอด 3,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปลายมาศน้ำแข็งหลอด
534 ลำปางรุ่งนภา 1,300,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางรุ่งนภา
535 ลี 1991 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ลี 1991 จำกัด
536 ลี เต็ก ย้ง 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลี เต็ก ย้ง จำกัด
537 ลีลาไอซ์ 1,000,000 ควนเนียง สงขลา บริษัท ลีลาไอซ์ จำกัด
538 ว.วสันต์สมุทร 1,500,000 เมืองตราด ตราด บริษัท ว.วสันต์สมุทร จำกัด
539 วนการ 5,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท วนการ จำกัด
540 วรกิจ มนตรี 20,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท วรกิจ มนตรี จำกัด
541 วรดา ไอซ์ 1,500,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรดา ไอซ์
542 วรภัทร 62,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท วรภัทร จำกัด
543 วรมรรค์ 66,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรมรรค์
544 วรรณวารี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวารี
545 วรานพ 1,200,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรานพ
546 วอท เดอะ เอซ 5,200,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท วอท เดอะ เอซ จำกัด
547 วอทอง159 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท วอทอง159 จำกัด
548 วอเตอร์ เวิลด์ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท วอเตอร์ เวิลด์ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง จำกัด
549 วอเตอร์เพล็กซ์ 4,500,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท วอเตอร์เพล็กซ์ จำกัด
550 วังทิพย์ โซล่าร์ ไอซ์ 5,000,000 เถิน ลำปาง บริษัท วังทิพย์ โซล่าร์ ไอซ์ จำกัด
551 วังนาคินทร์ 2017 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังนาคินทร์ 2017
552 วังน้ำเขียว เฟรช ไอซ์ 1,000,000 วังน้ำเขียว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเขียว เฟรช ไอซ์
553 วังม่วงเอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 วังม่วง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังม่วงเอ็นเตอร์ไพรส์
554 วังสิงห์คำรัตนโกสินทร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังสิงห์คำรัตนโกสินทร์
555 วัชรพลน้ำแข็งหลอด 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด
556 วัชรมรรค์ 5,000,000 คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรมรรค์
557 วัชระพร 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท วัชระพร จำกัด
558 วัฒนสวัสดิ์ 6,000,000 คลองใหญ่ ตราด บริษัท วัฒนสวัสดิ์ จำกัด
559 วัฒนสาครไอซ์ 7,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท วัฒนสาครไอซ์ จำกัด
560 วัฒนาวรโชติ 30,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท วัฒนาวรโชติ จำกัด
561 วันตันตัน 24,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันตันตัน
562 วานิชเจริญ อินดัสเทรียล 5,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท วานิชเจริญ อินดัสเทรียล จำกัด
563 วาย.เค.น้ำแข็งหลอด-น้ำดื่ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เค.น้ำแข็งหลอด-น้ำดื่ม
564 วาย.เค.อุตสาหกรรม น้ำแข็ง 2009 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เค.อุตสาหกรรม น้ำแข็ง 2009
565 วายยู กรุ๊ป 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท วายยู กรุ๊ป จำกัด
566 วายเคไอซ์อินดัสตรี้ 5,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท วายเคไอซ์อินดัสตรี้ จำกัด
567 วารีเทพ 10,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท วารีเทพ จำกัด
568 วารีเทพ กาญจนบุรี 4,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ กาญจนบุรี
569 วารีเทพ ขุขันธ์ 2,000,000 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บริษัท วารีเทพ ขุขันธ์ จำกัด
570 วารีเทพ ครบุรี 3,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ ครบุรี
571 วารีเทพ คลองขลุง 3,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ คลองขลุง
572 วารีเทพ คำเขื่อนแก้ว 2,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท วารีเทพ คำเขื่อนแก้ว จำกัด
573 วารีเทพ จอมทอง 5,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ บริษัท วารีเทพ จอมทอง จำกัด
574 วารีเทพ จอมพระ 2,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท วารีเทพ จอมพระ จำกัด
575 วารีเทพ จักราช 2,500,000 จักราช นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ จักราช
576 วารีเทพ ชุมแสง 4,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ ชุมแสง
577 วารีเทพ ดู่ทุ่ง 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ ดู่ทุ่ง
578 วารีเทพ นครพนม 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท วารีเทพ นครพนม จำกัด
579 วารีเทพ นครราชสีมา 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท วารีเทพ นครราชสีมา จำกัด
580 วารีเทพ บัวใหญ่ 10,000,000 บัวใหญ่ นครราชสีมา บริษัท วารีเทพ บัวใหญ่ จำกัด
581 วารีเทพ บางละมุง 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ บางละมุง
582 วารีเทพ บึงกาฬ 5,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท วารีเทพ บึงกาฬ จำกัด
583 วารีเทพ บุรีรัมย์ 4,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ บุรีรัมย์
584 วารีเทพ พนมไพร 5,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด บริษัท วารีเทพ พนมไพร จำกัด
585 วารีเทพ พรเจริญ 5,000,000 เซกา บึงกาฬ บริษัท วารีเทพ พรเจริญ จำกัด
586 วารีเทพ ม่วงสามสิบ 3,000,000 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บริษัท วารีเทพ ม่วงสามสิบ จำกัด
587 วารีเทพ มหาชนะชัย 2,000,000 มหาชนะชัย ยโสธร บริษัท วารีเทพ มหาชนะชัย จำกัด
588 วารีเทพ มหานคร 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ มหานคร
589 วารีเทพ ยางชุมน้อย 2,000,000 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บริษัท วารีเทพ ยางชุมน้อย จำกัด
590 วารีเทพ ลำปาง 4,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ ลำปาง
591 วารีเทพ ศรีราชา 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท วารีเทพ ศรีราชา จำกัด
592 วารีเทพ สกลนคร 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ สกลนคร
593 วารีเทพ สบเตี๊ยะ 5,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ บริษัท วารีเทพ สบเตี๊ยะ จำกัด
594 วารีเทพ สว่างแดนดิน 2,000,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ สว่างแดนดิน
595 วารีเทพ หนองพอก 5,000,000 หนองพอก ร้อยเอ็ด บริษัท วารีเทพ หนองพอก จำกัด
596 วารีเทพ อุตรดิตถ์ 2,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท วารีเทพ อุตรดิตถ์ จำกัด
597 วารีเทพ ฮอด 5,000,000 ฮอด เชียงใหม่ บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด
598 วารีเทพ เชียงใหม่ 4,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ เชียงใหม่
599 วารีเทพ เพชรบูรณ์ 4,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ เพชรบูรณ์
600 วารีเทพ เรณูนคร 5,000,000 เรณูนคร นครพนม บริษัท วารีเทพ เรณูนคร จำกัด
601 วารีเทพ เสลภูมิ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ เสลภูมิ
602 วารีเทพ แม่อาย 5,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท วารีเทพ แม่อาย จำกัด
603 วารีเทพ โนนดินแดง 2,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท วารีเทพ โนนดินแดง จำกัด
604 วารีเทพน่านนคร 2,000,000 เวียงสา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพน่านนคร
605 วารีเทพบ้านผือ 4,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพบ้านผือ
606 วารีเทพบ้านม่วง 5,000,000 บ้านม่วง สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพบ้านม่วง
607 วารีเทพบ้านโคก 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท วารีเทพบ้านโคก จำกัด
608 วารีเทพบูรพา 5,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท วารีเทพบูรพา จำกัด
609 วารีเทพวารินชำราบ 2,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท วารีเทพวารินชำราบ จำกัด
610 วารีเทพสระแก้ว 3,700,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพสระแก้ว
611 วารีเทพอุดรธานี 4,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพอุดรธานี
612 วารีเทพแก้งสนามนาง 5,000,000 แก้งสนามนาง นครราชสีมา บริษัท วารีเทพแก้งสนามนาง จำกัด
613 วารีเทพแปลงยาว 1,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท วารีเทพแปลงยาว จำกัด
614 วาสนา อดิศร 10,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา อดิศร
615 วาสนาอดิศรดี 1,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท วาสนาอดิศรดี จำกัด
616 วิถีพาณิชย์ 6,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิถีพาณิชย์ จำกัด
617 วิรัตน์กุลพาณิชย์ 1,000,000 ขุนหาญ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัตน์กุลพาณิชย์
618 วิวไอซ์ 50,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวไอซ์
619 วิวไอซ์ (2015) 200,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วิวไอซ์ (2015) จำกัด
620 วิสิฐเสริมกิจ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท วิสิฐเสริมกิจ จำกัด
621 วี ที ไอซ์ 500,000 หางดง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ที ไอซ์
622 วี.ไทย น้ำแข็งหลอด 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.ไทย น้ำแข็งหลอด จำกัด
623 ศ.เทคนิคยนต์ เซอร์วิส 2,500,000 ภูเรือ เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.เทคนิคยนต์ เซอร์วิส
624 ศรัณย์พัฒน์ 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์พัฒน์
625 ศรีชัย น้ำแข็ง 50,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ศรีชัย น้ำแข็ง จำกัด
626 ศรีบุญยะไพโรจน์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญยะไพโรจน์
627 ศรีมหาโพธิวารีเทพ 20,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ศรีมหาโพธิวารีเทพ จำกัด
628 ศรีวัฒนะชัยน้ำแข็งซองและหลอด 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ศรีวัฒนะชัยน้ำแข็งซองและหลอด จำกัด
629 ศรีวัฒนา น้ำแข็งหลอด 600,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวัฒนา น้ำแข็งหลอด
630 ศรีสง่า กรุ๊ป สาขากุดจับ 3,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่า กรุ๊ป สาขากุดจับ
631 ศรีโสธร ทิพย์วารี 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ศรีโสธร ทิพย์วารี จำกัด
632 ศิริมิตร 12,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิริมิตร จำกัด
633 ศิริมีชัยบึงกาฬ 1,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมีชัยบึงกาฬ
634 ศิริยนต์น้ำแข็งหลอด 2,500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ศิริยนต์น้ำแข็งหลอด จำกัด
635 ศิลา น้ำแข็งหลอด 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ศิลา น้ำแข็งหลอด จำกัด
636 ศิวิพัน 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวิพัน
637 ส.ปัตตานีร่วมมิตร (1995) 9,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปัตตานีร่วมมิตร (1995)
638 ส.วารีพัฒนา 9,600,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วารีพัฒนา
639 ส.ศักดิ์.ปัตตานี 13,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท ส.ศักดิ์.ปัตตานี จำกัด
640 ส.ศักดิ์รุ่งเรืองสายบุรี 12,000,000 สายบุรี ปัตตานี บริษัท ส.ศักดิ์รุ่งเรืองสายบุรี จำกัด
641 ส.สยามไอซ์ 3,000,000 กระนวน ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามไอซ์
642 สกลกองทรัพย์ 1,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลกองทรัพย์
643 สกลกิจเจริญ 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลกิจเจริญ
644 สกลชลทิต 500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท สกลชลทิต จำกัด
645 สกลชลทิต 2018 3,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลชลทิต 2018
646 สกุลทอง ยูนิต 4,000,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา บริษัท สกุลทอง ยูนิต จำกัด
647 สงขลา ลิฟเติ้ล 10,000,000 สิงหนคร สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา ลิฟเติ้ล
648 สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น 15,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น จำกัด
649 สงวนสินร่วมกิจ 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท สงวนสินร่วมกิจ จำกัด
650 ส่งแสงวงษ์เจริญ 500,000 วังสมบูรณ์ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงวงษ์เจริญ
651 สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด
652 สตาร์ท่าปลา 3,000,000 ท่าปลา อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ท่าปลา
653 สตาร์น้ำแข็งหลอด 30,000,000 น้ำปาด อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์น้ำแข็งหลอด
654 สตาร์บ่อทอง 53,000,000 ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์บ่อทอง
655 สตาร์พิชัย 55,000,000 พิชัย อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์พิชัย
656 สตาร์ภูดู่ 5,000,000 บ้านโคก อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ภูดู่
657 สตาร์ศรีสัชนาลัย 4,000,000 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ศรีสัชนาลัย
658 สตาร์ไลท์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท สตาร์ไลท์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
659 สตูลแพนด้า 4,000,000 ละงู สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลแพนด้า
660 สมชัยพานิช ชุมแพ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยพานิช ชุมแพ
661 สมบัติจักรพรรดิ์ 4,500,000 สวี ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติจักรพรรดิ์
662 สมบัติวัฒนา ป.น.(1991) 30,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท สมบัติวัฒนา ป.น.(1991) จำกัด
663 สมานมิตร โรงน้ำแข็ง 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท สมานมิตร โรงน้ำแข็ง จำกัด
664 สมุยไอซ์ 15,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท สมุยไอซ์ จำกัด
665 สมเกียรติ อุตสาหกรรม 4,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท บริษัท สมเกียรติ อุตสาหกรรม จำกัด
666 สยามปิรามิด 5,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิรามิด
667 สยามสุวรรณภูมิ 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามสุวรรณภูมิ จำกัด
668 สระบุรีวารีเทพ 60,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท สระบุรีวารีเทพ จำกัด
669 สวรรคโลกเสริมวัฒนา 10,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สวรรคโลกเสริมวัฒนา จำกัด
670 สวัสดีไอซ์ 1,000,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีไอซ์
671 สหการน้ำแข็งเลย 12,700,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหการน้ำแข็งเลย
672 สหทรัพย์ธาริน 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ธาริน
673 สหนันทชล 4,500,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหนันทชล
674 สหน้ำแข็งตรัง 17,000,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรัง
675 สหน้ำแข็งบางสะพาน 6,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท สหน้ำแข็งบางสะพาน จำกัด
676 สหร่วมทุนน้ำแข็ง 2,500,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหร่วมทุนน้ำแข็ง
677 สหหัวหิน 11,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหหัวหิน
678 สหเสริมพัศพงศ์ 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท สหเสริมพัศพงศ์ จำกัด
679 สะพานไทยการช่าง (2562) 1,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะพานไทยการช่าง (2562)
680 สะเดาน้ำแข็งหลอด 5,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด
681 สัญญาไพศาล 4,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญาไพศาล
682 สากลไอซ์เบิร์ก 5,000,000 เวียงชัย เชียงราย บริษัท สากลไอซ์เบิร์ก จำกัด
683 สาครมิตรภาพ 100,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครมิตรภาพ
684 สานฝันวารี กรุ๊ป 1,000,000 สามชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานฝันวารี กรุ๊ป
685 สายน้ำทอง 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท สายน้ำทอง จำกัด
686 สิงห์ไอซ์ ยโสธร 3,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท สิงห์ไอซ์ ยโสธร จำกัด
687 สินธุ์ชัย ไอซ์ 5,000,000 หนองพอก ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์ชัย ไอซ์
688 สินธุ์ชัยไอซ์ โพนทอง 5,000,000 โพนทอง ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์ชัยไอซ์ โพนทอง
689 สินธุ์ธนาเทค 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท สินธุ์ธนาเทค จำกัด
690 สินรัตน์นราทร 900,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท สินรัตน์นราทร จำกัด
691 สินสมุทร คอมเมอร์เชียล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สินสมุทร คอมเมอร์เชียล จำกัด
692 สินสุขเจริญออยล์ 500,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุขเจริญออยล์
693 สิบสองแสน 1,500,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท สิบสองแสน จำกัด
694 สิริน้ำดื่ม 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท สิริน้ำดื่ม จำกัด
695 สิริวีระผล 13,226,400 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวีระผล
696 สีมาแสงอรุณ 4,000,000 เสิงสาง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมาแสงอรุณ
697 สุขสวัสดิ์น้ำแข็งหลอด 12,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์น้ำแข็งหลอด
698 สุขเสรี เอส ไอ ซี 1,500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเสรี เอส ไอ ซี
699 สุคนธ์ทิพย์อุตสาหกรรม 6,000,000 เมืองสตูล สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุคนธ์ทิพย์อุตสาหกรรม
700 สุชาญญา 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาญญา
701 สุทธิยนต์ไอซ์ 10,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท สุทธิยนต์ไอซ์ จำกัด
702 สุพรรณไอซ์โปรดักส์ 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณไอซ์โปรดักส์ จำกัด
703 สุพรสมร 12,175,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรสมร
704 สุพาภัทร์ กรุ๊ป 2,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สุพาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด
705 สุรินทร์น้ำทิพย์ 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์น้ำทิพย์ จำกัด
706 สุวรรณธารา 25,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท สุวรรณธารา จำกัด
707 สแควร์ ไอซ์ โปรดักส์ 5,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแควร์ ไอซ์ โปรดักส์
708 สแควร์ไอซ์ ราษีไศล 5,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ บริษัท สแควร์ไอซ์ ราษีไศล จำกัด
709 สโนว์เฟลค 5,000,000 สวี ชุมพร บริษัท สโนว์เฟลค จำกัด
710 สไมล์ ไอซ์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สไมล์ ไอซ์ จำกัด
711 หงส์ทิพย์ 2,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทิพย์
712 หนองคาย พี.เค. ไอซ์แฟคทอรี่ 5,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคาย พี.เค. ไอซ์แฟคทอรี่
713 หน่ำฮับหลี 940,000 เด่นชัย แพร่ บริษัท หน่ำฮับหลี จำกัด
714 หนุมานทอง 1,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท บริษัท หนุมานทอง จำกัด
715 หยางจินหลุน 6,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยางจินหลุน
716 หริภุญชัย (2533) 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท หริภุญชัย (2533) จำกัด
717 หล่มสักไอซ์ 5,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักไอซ์
718 หลอดนครสวรรค์ 15,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัด
719 หลังสวนสหการประมง 5,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท หลังสวนสหการประมง จำกัด
720 ห้วยยายจีนน้ำแข็งหลอด 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ห้วยยายจีนน้ำแข็งหลอด จำกัด
721 หะยีมะดาโอ๊ะ (สุไหงโก-ลก) 200,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด หะยีมะดาโอ๊ะ (สุไหงโก-ลก)
722 หัวหินวารีเทพ 15,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท หัวหินวารีเทพ จำกัด
723 หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 4,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด
724 หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005 48,000,000 บางกล่ำ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
725 หาดใหญ่ไทยรุ่งเรือง 19,000,000 ระโนด สงขลา บริษัท หาดใหญ่ไทยรุ่งเรือง จำกัด
726 อ.น้ำดื่ม 500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.น้ำดื่ม
727 อนันตญาวัสส์ 2,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท อนันตญาวัสส์ จำกัด
728 อนิศราและบุตร 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท อนิศราและบุตร จำกัด
729 อภิชญาอินธิแสง 1,000,000 ธาตุพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชญาอินธิแสง
730 อมตะไอซ์ 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะไอซ์
731 อมรรัตน์ น้ำแข็ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัด
732 อยุธยา ไอซ์ 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยา ไอซ์ จำกัด
733 อริยะเอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท อริยะเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
734 อรุณรัชช์ วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์ 700,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณรัชช์ วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์
735 ออสการ์ 2015 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออสการ์ 2015
736 อะเดย์ อินน์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อะเดย์ อินน์ จำกัด
737 อันดามัน น้ำแข็งหลอด 5,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท อันดามัน น้ำแข็งหลอด จำกัด
738 อาคเนย์ไอซ์ 3,300,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อาคเนย์ไอซ์ จำกัด
739 อาร์คติก ไอซ์ 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท อาร์คติก ไอซ์ จำกัด
740 อำนาจเจริญ วารีเทพ 5,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ บริษัท อำนาจเจริญ วารีเทพ จำกัด
741 อินทร์บุรี ไอซ์ 4,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์บุรี ไอซ์
742 อิ่มนอนสบาย 15,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อิ่มนอนสบาย จำกัด
743 อิสระเอมอร 5,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระเอมอร
744 อิสสรภาพ 15,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท อิสสรภาพ จำกัด
745 อึ้งเทียงไชย 5,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเทียงไชย
746 อุดรกิตติ (1992) 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัด
747 อุดรกิตติ 2002 1,000,000 บ้านดุง อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรกิตติ 2002
748 อุดรคิงส์ 2001 2,099,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิงส์ 2001
749 อุตรดิตถ์ ลีไอซ์ 10,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท อุตรดิตถ์ ลีไอซ์ จำกัด
750 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์. 90,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์. จำกัด
751 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ 50,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัด
752 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ภิญโญรุ่งเจริญ 70,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ภิญโญรุ่งเจริญ จำกัด
753 อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้าม 106,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้าม จำกัด
754 อุตสาหกรรมน้ำแข็งระยอง 20,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งระยอง จำกัด
755 อุตสาหกรรมน้ำแข็งสยาม 15,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งสยาม จำกัด
756 อุตสาหกรรมน้ำแข็งอินโดจีน 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมน้ำแข็งอินโดจีน
757 อุตสาหกรรมน้ำแข็งไทย 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งไทย จำกัด
758 อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง 8,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง จำกัด
759 อุตสาหกรรมห้องเย็นประมงบางสพาน 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นประมงบางสพาน จำกัด
760 อุตสาหกรรมห้องเย็นประมงหลังสวน 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นประมงหลังสวน จำกัด
761 อุตสาหกรรมห้องเย็นระนอง 1,500,000 กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมห้องเย็นระนอง
762 อุทัยไอซ์ 5,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไอซ์
763 อุบลกิจวารีเทพ 2,050,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลกิจวารีเทพ
764 อุบลน้ำทิพย์ 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท อุบลน้ำทิพย์ จำกัด
765 อุบลราชธานี วารีเทพ 4,700,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลราชธานี วารีเทพ
766 อู่กรเดช เซอร์วิส 5,000,000 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บริษัท อู่กรเดช เซอร์วิส จำกัด
767 อู่ทอง ไอซ์ 5,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท อู่ทอง ไอซ์ จำกัด
768 ฮาร์บิน 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฮาร์บิน จำกัด
769 เกร็ดแก้ว กรีน 4,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
770 เกร็ดแก้ว สหมิตร 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกร็ดแก้ว สหมิตร
771 เกล็ดหิมะ เค.วัน 5,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกล็ดหิมะ เค.วัน
772 เกศรา ไอซ์ โปรดักชั่น 3,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรา ไอซ์ โปรดักชั่น
773 เกษมชัย (1994) 4,500,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมชัย (1994)
774 เก้ากาญจน์ 5,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์
775 เก้ากิรติ 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากิรติ
776 เกาะคาพีเอส 5,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะคาพีเอส
777 เก๋าไซร์ ไอซ์ 5,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์
778 เก๋าไซร์ ไอซ์ กบินทร์บุรี 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์ กบินทร์บุรี
779 เก๋าไซร์ ไอซ์ หนองบัวลำภู 1,000,000 โนนสัง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์ หนองบัวลำภู
780 เกียรตินาแก 1,000,000 นาแก นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรตินาแก
781 เกียรติภูมิเจริญพานิช 1,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติภูมิเจริญพานิช
782 เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ 50,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จำกัด
783 เกียรติอำนาจเจริญ 3,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติอำนาจเจริญ
784 เขื่องในวารีเทพ 6,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวารีเทพ
785 เค แอนด์ บี อันดามัน ซี 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เค แอนด์ บี อันดามัน ซี จำกัด
786 เค ไอซ์ 3,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท เค ไอซ์ จำกัด
787 เค.วี.พี. ไอซ์ 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท เค.วี.พี. ไอซ์ จำกัด
788 เค.หนึ่งโชคธารา 1,420,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.หนึ่งโชคธารา
789 เค.เค.ไอซ์ สระบุรี 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท เค.เค.ไอซ์ สระบุรี จำกัด
790 เค.เอส.ไอซ์ 2539 10,000,000 แกลง ระยอง บริษัท เค.เอส.ไอซ์ 2539 จำกัด
791 เค.โอ.ไอซ์ 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท เค.โอ.ไอซ์ จำกัด
792 เค้ก แอนด์ ปัง ทรานสปอร์ต 5,000,000 วิหารแดง สระบุรี บริษัท เค้ก แอนด์ ปัง ทรานสปอร์ต จำกัด
793 เคทีเค คอร์ป 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทีเค คอร์ป จำกัด
794 เคเจ ซัคเซส 2015 2,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเจ ซัคเซส 2015 จำกัด
795 เคเอสไอ ไอซ์ 4,800,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เคเอสไอ ไอซ์ จำกัด
796 เจ พี วอเตอร์ 1,000,000 สอยดาว จันทบุรี บริษัท เจ พี วอเตอร์ จำกัด
797 เจ แอนด์ ที 2017 7,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ ที 2017
798 เจ. เอฟ. ไอซ์ 2,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท เจ. เอฟ. ไอซ์ จำกัด
799 เจ.พี.ไอซ์ 2559 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ไอซ์ 2559
800 เจ็ดสี ดริ้งกิ้ง วอเตอร์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เจ็ดสี ดริ้งกิ้ง วอเตอร์ จำกัด
801 เจริญกิจธารา 5,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท เจริญกิจธารา จำกัด
802 เจริญทรัพย์น้ำโสม 1,000,000 น้ำโสม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์น้ำโสม
803 เจริญรุ่งเรืองร่วมค้า 2013 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองร่วมค้า 2013
804 เจริญโชคดีชลบุรี 1,020,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญโชคดีชลบุรี
805 เจือทิพย์ 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจือทิพย์
806 เจือทิพย์พาณิชย์ 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจือทิพย์พาณิชย์
807 เจแอนด์เจ ไอซ์ 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท เจแอนด์เจ ไอซ์ จำกัด
808 เฉลิมพล ไอซ์ 10,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท เฉลิมพล ไอซ์ จำกัด
809 เฉลิมพล ไอซ์ (ปลวกแดง) 5,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท เฉลิมพล ไอซ์ (ปลวกแดง) จำกัด
810 เชียงใหม่ทิพย์วารี 5,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ทิพย์วารี จำกัด
811 เซ็นทรัลไอซ์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัลไอซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
812 เซ้าท์อันดามันพริ้นเซ็สท์ 5,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท เซ้าท์อันดามันพริ้นเซ็สท์ จำกัด
813 เดชอุดม กิจวารี 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดม กิจวารี
814 เดชอุดม วารีเทพ 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดม วารีเทพ
815 เดลี่ ไอซ์ 4,800,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
816 เดอะ บอลลูน 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท เดอะ บอลลูน จำกัด
817 เดอะ บางกอก ลัคซูรี่ ไอซ์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ บางกอก ลัคซูรี่ ไอซ์ จำกัด
818 เตยหอม 16,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท เตยหอม จำกัด
819 เตยหอมอุตสาหกรรม 45,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัด
820 เทพธารา อุตสาหกรรม 500,000 ชนแดน เพชรบูรณ์ บริษัท เทพธารา อุตสาหกรรม จำกัด
821 เทพปรานีน้ำแข็งและห้องเย็น 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เทพปรานีน้ำแข็งและห้องเย็น จำกัด
822 เทพพามาน้ำแข็ง 32,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เทพพามาน้ำแข็ง จำกัด
823 เทิง 2006 5,000,000 เทิง เชียงราย บริษัท เทิง 2006 จำกัด
824 เทียนกิจสมบูรณ์ 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนกิจสมบูรณ์
825 เทียนงามพานิช 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนงามพานิช
826 เบตงน้ำแข็ง 10,000,000 เบตง ยะลา บริษัท เบตงน้ำแข็ง จำกัด
827 เป็ด น้ำแข็ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เป็ด น้ำแข็ง จำกัด
828 เป็นไท ไอซ์ ซัพพลาย 20,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เป็นไท ไอซ์ ซัพพลาย จำกัด
829 เปเป้อุตสาหกรรมน้ำแข็งหลอด 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเป้อุตสาหกรรมน้ำแข็งหลอด
830 เพชรชาญชัย ไอซ์ 1,000,000 โพนทอง ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรชาญชัย ไอซ์
831 เพชรบุรีธารทิพย์ 10,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท เพชรบุรีธารทิพย์ จำกัด
832 เพชรมีชัยเทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมีชัยเทรดดิ้ง
833 เพชราภรณ์ ไอซ์แอนด์วอเตอร์ 2,000,000 กะปง พังงา บริษัท เพชราภรณ์ ไอซ์แอนด์วอเตอร์ จำกัด
834 เพชราภรณ์อินดัสทรี 10,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท เพชราภรณ์อินดัสทรี จำกัด
835 เพชรไอซ์ 4,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท เพชรไอซ์ จำกัด
836 เพิ่มสมุทร 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เพิ่มสมุทร จำกัด
837 เพียว ไอซ์ (นิยมกรุ๊ป) 2,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียว ไอซ์ (นิยมกรุ๊ป)
838 เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ 36,500,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัด
839 เพียวไอซ์ 3,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพียวไอซ์ จำกัด
840 เมืองนะวอเตอร์ไอซ์ 500,000 เชียงดาว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองนะวอเตอร์ไอซ์
841 เย็น จัง 1,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท เย็น จัง จำกัด
842 เย็นคุณ 1,200,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี บริษัท เย็นคุณ จำกัด
843 เย็นบุญ 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เย็นบุญ จำกัด
844 เล็งลัคน์ 8,000,000 เบตง ยะลา บริษัท เล็งลัคน์ จำกัด
845 เล็ทเทอร์ พี 4,000,000 เขาชัยสน พัทลุง บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด
846 เล็ทเทอร์ พี 2010 4,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท เล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด
847 เลิศขนอม 9,100,000 ขนอม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศขนอม
848 เลิศพรธุรกิจ 8,500,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
849 เลิศพรธุรกิจ 2018 5,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เลิศพรธุรกิจ 2018 จำกัด
850 เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 6,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศักดิ์อุตสาหกรรมน้ำแข็ง
851 เวียงพิงค์ไอซ์ 3,120,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงพิงค์ไอซ์
852 เศรษฐพัฒนชัย 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เศรษฐพัฒนชัย จำกัด
853 เสริมงามน้ำแข็ง 2,800,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมงามน้ำแข็ง
854 เสรี ยูนิค 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี ยูนิค
855 เหมเรืองเงิน 50,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เหมเรืองเงิน จำกัด
856 เหรียญกังวาน 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เหรียญกังวาน จำกัด
857 เหรียญนำโชค 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เหรียญนำโชค จำกัด
858 เอ.ซี.โอ วอเตอร์ไอซ์ 2,000,000 เกาะลันตา กระบี่ บริษัท เอ.ซี.โอ วอเตอร์ไอซ์ จำกัด
859 เอ.เอส.ไอซ์ 1,850,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ไอซ์
860 เอกอุดร (2014) 1,000,000 หนองหาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอุดร (2014)
861 เอช ทู โอ แอนด์ ไอซ์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช ทู โอ แอนด์ ไอซ์ จำกัด
862 เอชเจ.แกรนด์ไอซ์เมคเกอร์ 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เอชเจ.แกรนด์ไอซ์เมคเกอร์ จำกัด
863 เอ็น.พี ไอซ์ 1,000,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์
864 เอ็ม ซี น้ำแข็งหลอดและซอง 60,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอ็ม ซี น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัด
865 เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์ 2,200,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์
866 เอ็มดีไอซ์ (ยโสธร) 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีไอซ์ (ยโสธร)
867 เอ็มบีเอส คอร์ป 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มบีเอส คอร์ป จำกัด
868 เอส.ที.ไอซ์ 2014 500,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอซ์ 2014
869 เอส.พี.ประดิษฐอุกฤษฏ์ 1,400,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ประดิษฐอุกฤษฏ์
870 เอส.พี.เอ็น พังงาอันดามันอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองพังงา พังงา บริษัท เอส.พี.เอ็น พังงาอันดามันอุตสาหกรรม จำกัด
871 เอส.พี.ไอซ์(2556) 50,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ไอซ์(2556)
872 เอส.เค. น้ำแข็งหลอดและซอง 15,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เอส.เค. น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัด
873 เอส.เค.ชุมพร 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เอส.เค.ชุมพร จำกัด
874 เอส.เค.บางพลีน้อย น้ำแข็ง 10,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เอส.เค.บางพลีน้อย น้ำแข็ง จำกัด
875 เอส.โอ.อุตสาหกรรม 5,000,000 ทับปุด พังงา บริษัท เอส.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด
876 เอสเอ็นพี ซิงโครไนซ์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอ็นพี ซิงโครไนซ์ จำกัด
877 เอี้ยกิมลุ้ง 5,900,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยกิมลุ้ง
878 เอื้อมพรระนอง 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมพรระนอง
879 เอเซียธนวัฒน์ 27,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซียธนวัฒน์ จำกัด
880 เอเซียบางนา 32,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอเซียบางนา จำกัด
881 เอเซียฟ้าคราม 50,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอเซียฟ้าคราม จำกัด
882 เอเซียมีชัยน้ำแข็ง 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียมีชัยน้ำแข็ง
883 เอเซียรังสิต 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอเซียรังสิต จำกัด
884 แกรนด์ศิริอุดม 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท แกรนด์ศิริอุดม จำกัด
885 แก้ว กะรัต กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท แก้ว กะรัต กรุ๊ป จำกัด
886 แก้ว แสน ดวง 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท แก้ว แสน ดวง จำกัด
887 แดง ไอซ์ 1,000,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง ไอซ์
888 แนน นิว ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นิว ทวีทรัพย์
889 แบริ่งพัฒนา 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท แบริ่งพัฒนา จำกัด
890 แปซิฟิค น้ำแข็งหลอด 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท แปซิฟิค น้ำแข็งหลอด จำกัด
891 แพรว-พีท-พี (2004) 5,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรว-พีท-พี (2004)
892 แม่ดอกบัว 1,000,000 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี บริษัท แม่ดอกบัว จำกัด
893 แม่หล่าย 14,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่าย
894 แสงตะวัน 1459 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท แสงตะวัน 1459 จำกัด
895 แสงอรุณ (555) 5,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท แสงอรุณ (555) จำกัด
896 แสวงหาหลอดทอง 4,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท แสวงหาหลอดทอง จำกัด
897 แหลมทองพยัคฆ์ (1992) 5,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองพยัคฆ์ (1992)
898 แอดวานซ์ ไอซ์(2003) 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ไอซ์(2003)
899 แอตแลนติก ไอซ์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอตแลนติก ไอซ์ จำกัด
900 แอบโซลูทดีกรี 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอบโซลูทดีกรี จำกัด
901 แอม แอนด์ไอซ์ 2009 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอม แอนด์ไอซ์ 2009
902 โกตี๋น้ำแข็ง 1,000,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกตี๋น้ำแข็ง
903 โกลด์ การ์ด กรุ๊ป 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ การ์ด กรุ๊ป จำกัด
904 โกลไอซ์ 2,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท โกลไอซ์ จำกัด
905 โกเซ้ง สมุย 10,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท โกเซ้ง สมุย จำกัด
906 โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) 300,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
907 โคราช ไอซ์ 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ไอซ์
908 โชกุนไอซ์ 5,000,000 เขาสมิง ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกุนไอซ์
909 โชคทรัพย์คูณ 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์คูณ
910 โชคมาดา 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท โชคมาดา จำกัด
911 โชคมาดา และ ช.นัทพล เสริมทรัพย์ 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท โชคมาดา และ ช.นัทพล เสริมทรัพย์ จำกัด
912 โชคสุดารัตน์ 10,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุดารัตน์
913 โชคอนันต์ รวยรุ่งโรจน์ 200,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์ รวยรุ่งโรจน์
914 โชคเพชรสมุทร 1999 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด
915 โบตั๋น ไอซ์ 1,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท โบตั๋น ไอซ์ จำกัด
916 โพธิ์ทอง ไอซ์ 2016 5,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท โพธิ์ทอง ไอซ์ 2016 จำกัด
917 โรงงานน้ำแข็ง อภิชัย (2013) 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็ง อภิชัย (2013)
918 โรงงานน้ำแข็ง เค.ไอ 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็ง เค.ไอ
919 โรงงานน้ำแข็งดอกคูนศรีบุญเรือง 1,000,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็งดอกคูนศรีบุญเรือง
920 โรงงานน้ำแข็งธารทอง 1,000,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็งธารทอง
921 โรงงานน้ำแข็งนาคาระ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงงานน้ำแข็งนาคาระ จำกัด
922 โรงงานน้ำแข็งมรกต 5,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็งมรกต
923 โรงงานน้ำแข็งรักคุณ 5,000,000 ชุมพลบุรี สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็งรักคุณ
924 โรงงานภูเขาน้ำแข็ง 500,000 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานภูเขาน้ำแข็ง
925 โรงน้ำเเข็งมัจฉานุ 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงน้ำเเข็งมัจฉานุ จำกัด
926 โรงน้ำแข็ง กังสวนิช 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท โรงน้ำแข็ง กังสวนิช จำกัด
927 โรงน้ำแข็ง จารุรัตน์พัฒนา 3,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง จารุรัตน์พัฒนา จำกัด
928 โรงน้ำแข็ง จำรูญ 4,000,000 หนองหงส์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง จำรูญ
929 โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู 6,000,000 ท้ายเหมือง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู
930 โรงน้ำแข็ง ทรัพย์พลอยสัมฤทธิ์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง ทรัพย์พลอยสัมฤทธิ์ จำกัด
931 โรงน้ำแข็ง ธาราทิพย์ 4,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง ธาราทิพย์
932 โรงน้ำแข็ง น.เรืองความดี 4,500,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง น.เรืองความดี
933 โรงน้ำแข็ง บุญรัตน์ พานิช 1,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง บุญรัตน์ พานิช
934 โรงน้ำแข็ง ป.ไพบูลย์ 5,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง ป.ไพบูลย์
935 โรงน้ำแข็ง ปราณบุรี 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง ปราณบุรี จำกัด
936 โรงน้ำแข็ง ปากช่องทิพย์วารี 3,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท โรงน้ำแข็ง ปากช่องทิพย์วารี จำกัด
937 โรงน้ำแข็ง พงษ์ทิพย์ธารา 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงน้ำแข็ง พงษ์ทิพย์ธารา จำกัด
938 โรงน้ำแข็ง พันล้าน 20,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท โรงน้ำแข็ง พันล้าน จำกัด
939 โรงน้ำแข็ง พิชัยยุทธ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท โรงน้ำแข็ง พิชัยยุทธ จำกัด
940 โรงน้ำแข็ง ยี่ฮั้ว น้ำแข็งหลอด 5,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง ยี่ฮั้ว น้ำแข็งหลอด
941 โรงน้ำแข็ง ร่วมพัฒนาระยอง 20,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท โรงน้ำแข็ง ร่วมพัฒนาระยอง จำกัด
942 โรงน้ำแข็ง รุ่งทิพย์ (ป่าซาง) 5,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท โรงน้ำแข็ง รุ่งทิพย์ (ป่าซาง) จำกัด
943 โรงน้ำแข็ง วารีเทพ นครพนม 2,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท โรงน้ำแข็ง วารีเทพ นครพนม จำกัด
944 โรงน้ำแข็ง วิรุณ 1,000,000 ป่าแดด เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง วิรุณ
945 โรงน้ำแข็ง วี ไอ ซี ดอยสะเก็ด 3,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง วี ไอ ซี ดอยสะเก็ด
946 โรงน้ำแข็ง วี.ไอ.ซี.แม่มาลัย 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง วี.ไอ.ซี.แม่มาลัย
947 โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง จำกัด
948 โรงน้ำแข็ง ส.สยาม 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง ส.สยาม
949 โรงน้ำแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ จำกัด
950 โรงน้ำแข็ง สงวนวารี 5,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง สงวนวารี
951 โรงน้ำแข็ง สยามราชพฤกษ์ 15,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง สยามราชพฤกษ์ จำกัด
952 โรงน้ำแข็ง สินสุรีย์การประมง 17,300,000 ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง สินสุรีย์การประมง
953 โรงน้ำแข็ง สุขสวัสดิ์พันเสด็จ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง สุขสวัสดิ์พันเสด็จ จำกัด
954 โรงน้ำแข็ง สุชาดา 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง สุชาดา
955 โรงน้ำแข็ง สูงเนิน กิจวารี 2,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง สูงเนิน กิจวารี
956 โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ชัยภูมิ) 3,000,000 หนองบัวแดง ชัยภูมิ บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ชัยภูมิ) จำกัด
957 โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี) 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี) จำกัด
958 โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (อุดรธานี) 4,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (อุดรธานี) จำกัด
959 โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณากิจวารี 4,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณากิจวารี จำกัด
960 โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณาชุมแพ 4,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณาชุมแพ จำกัด
961 โรงน้ำแข็ง อรัญญา 2,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง อรัญญา
962 โรงน้ำแข็ง อัศวมาศ 3,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท โรงน้ำแข็ง อัศวมาศ จำกัด
963 โรงน้ำแข็ง เฟรซไอซ์ 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท โรงน้ำแข็ง เฟรซไอซ์ จำกัด
964 โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมา 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมา
965 โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ. 4,000,000 โชคชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ.
966 โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ.ภูธนะศิริ 5,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ.ภูธนะศิริ จำกัด
967 โรงน้ำแข็ง เอส พี วี สระบุรี 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เอส พี วี สระบุรี
968 โรงน้ำแข็ง เอสซีขอนแก่น 4,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เอสซีขอนแก่น
969 โรงน้ำแข็ง แสงพิทักษ์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โรงน้ำแข็ง แสงพิทักษ์ จำกัด
970 โรงน้ำแข็ง โชคเจริญชัย 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โรงน้ำแข็ง โชคเจริญชัย จำกัด
971 โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999) 130,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999) จำกัด
972 โรงน้ำแข็ง ไอซ์เลิฟ 2555 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงน้ำแข็ง ไอซ์เลิฟ 2555 จำกัด
973 โรงน้ำแข็ง-น้ำปลาไทยไพบูลย์ (ซินฮะฮวด) 1,200,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง-น้ำปลาไทยไพบูลย์ (ซินฮะฮวด)
974 โรงน้ำแข็งกรเดช 4,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งกรเดช
975 โรงน้ำแข็งกังวานสิน 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โรงน้ำแข็งกังวานสิน จำกัด
976 โรงน้ำแข็งกันทรลักษ์กิจวารี 3,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท โรงน้ำแข็งกันทรลักษ์กิจวารี จำกัด
977 โรงน้ำแข็งกิจวารี - ทิพย์วารี (เลย) 5,000,000 วังสะพุง เลย บริษัท โรงน้ำแข็งกิจวารี - ทิพย์วารี (เลย) จำกัด
978 โรงน้ำแข็งกิจวารี (กุดจับ) 3,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โรงน้ำแข็งกิจวารี (กุดจับ) จำกัด
979 โรงน้ำแข็งกิจวารี-ทิพย์วารี (พิษณุโลก) 5,000,000 นครไทย พิษณุโลก บริษัท โรงน้ำแข็งกิจวารี-ทิพย์วารี (พิษณุโลก) จำกัด
980 โรงน้ำแข็งกิจวารี-ทิพย์วารี (ลำปาง) 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท โรงน้ำแข็งกิจวารี-ทิพย์วารี (ลำปาง) จำกัด
981 โรงน้ำแข็งกิจวารีโคราช 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งกิจวารีโคราช
982 โรงน้ำแข็งกิมซำ 70,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โรงน้ำแข็งกิมซำ จำกัด
983 โรงน้ำแข็งกุมภวาปีกิจวารี 3,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี บริษัท โรงน้ำแข็งกุมภวาปีกิจวารี จำกัด
984 โรงน้ำแข็งขนอม 12,700,000 ขนอม นครศรีธรรมราช บริษัท โรงน้ำแข็งขนอม จำกัด
985 โรงน้ำแข็งขอนแก่นกิจวารี 5,000,000 บ้านฝาง ขอนแก่น บริษัท โรงน้ำแข็งขอนแก่นกิจวารี จำกัด
986 โรงน้ำแข็งขอนแก่นกิจวารี(หนองเรือ) 2,000,000 หนองเรือ ขอนแก่น บริษัท โรงน้ำแข็งขอนแก่นกิจวารี(หนองเรือ) จำกัด
987 โรงน้ำแข็งขุนหาญกิจวารี 5,000,000 ขุนหาญ ศรีสะเกษ บริษัท โรงน้ำแข็งขุนหาญกิจวารี จำกัด
988 โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญ
989 โรงน้ำแข็งจำนงรัตน์ 4,770,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำนงรัตน์
990 โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์ 5,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์
991 โรงน้ำแข็งชลธิบ 10,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งชลธิบ
992 โรงน้ำแข็งชลพัฒนา 500,000 หนองแค สระบุรี บริษัท โรงน้ำแข็งชลพัฒนา จำกัด
993 โรงน้ำแข็งชัชวงษ์ 15,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โรงน้ำแข็งชัชวงษ์ จำกัด
994 โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) 21,000,000 สรรพยา ชัยนาท บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัด
995 โรงน้ำแข็งชัยภูมิกิจวารี 5,000,000 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ บริษัท โรงน้ำแข็งชัยภูมิกิจวารี จำกัด
996 โรงน้ำแข็งชาวประมงชุมพร 2,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งชาวประมงชุมพร
997 โรงน้ำแข็งชินวัฒน์ 23,500,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งชินวัฒน์
998 โรงน้ำแข็งชุนหลี 2555 5,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงน้ำแข็งชุนหลี 2555 จำกัด
999 โรงน้ำแข็งชุมพร 11,775,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท โรงน้ำแข็งชุมพร จำกัด
1000 โรงน้ำแข็งชุมแพกิจวารี 5,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท โรงน้ำแข็งชุมแพกิจวารี จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ