รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 09 น้ำแข็งหลอด 3,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
2 135 นาคา-อมายาวี 1,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ
3 14 ไอซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
4 3พี ควอลิตี้ 1,000,000 ชัยนาท สรรพยา
5 ก.เจริญวอเตอร์ไอซ์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
6 ก.วิสูตร น้ำแข็งหลอด 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
7 กรเดช 2010 4,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
8 กรเดช โคราช 5,000,000 นครราชสีมา พระทองคำ
9 กรเดช ชุมแพ 5,000,000 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
10 กรเดช นางรอง 5,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
11 กรเดช น้ำยืน 26,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน
12 กรเดช บัวเชด 5,000,000 สุรินทร์ บัวเชด
13 กรเดช บ้านผือ 5,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
14 กรเดช พยุห์ 14,000,000 ศรีสะเกษ พยุห์
15 กรเดช เมืองพล 5,000,000 ขอนแก่น พล
16 กรเดช ยโส 59 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
17 กรเดช ยโสธร 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
18 กรเดช ยางชุมน้อย 5,000,000 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย
19 กรเดช วังสะพุง 5,000,000 เลย วังสะพุง
20 กรเดช วารินชำราบ 5,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
21 กรเดช ศรีบุญเรือง 5,000,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
22 กรเดช หนองเรือ 4,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ
23 กรเดชนาแก 5,000,000 นครพนม นาแก
24 กรเดชน้ำแข็งหลอด 20,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
25 กรเดชพังโคน 15,000,000 สกลนคร พังโคน
26 กรเดชมุกดาหาร 14,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
27 กรเทพ ไอซ์ 11,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์
28 กรเทพคลองขลุง 1,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
29 กรปรดา 700,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
30 กรรณิการ์ (2004) 2,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
31 กรีน ทรี เอ็นเนอร์จี 1,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
32 กรีนไอซ์ ชัยบาดาล 500,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
33 กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
34 กรุงเทพไอซ์ 170,000,000 นครปฐม สามพราน
35 กฤติกา น้ำแข็งหลอด 16,000,000 ชลบุรี บางละมุง
36 กลางดงธาราทิพย์ 1,000,000 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
37 กังไอซ์ทวีทรัพย์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
38 การน้ำแข็งท่าตะโก 1,800,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก
39 การน้ำแข็งไทยหลังสวน 4,000,000 ชุมพร หลังสวน
40 ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 18,000,000 ระนอง เมืองระนอง
41 กิ่งกัลปังหา 17,600,000 ตราด คลองใหญ่
42 กิจเจริญลานสัก 1,000,000 อุทัยธานี ลานสัก
43 กิจวารีขอนแก่น 3,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
44 กิตตินครลำภู 4,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
45 กิตติวรภัทร 2,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
46 กิมชุนไอซ์ กาฬสินธุ์ 5,000,000 กาฬสินธุ์ กมลาไสย
47 กิมชุนไอซ์ กุฉินารายณ์ 5,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
48 กิมชุนไอซ์ กุดรัง 5,000,000 มหาสารคาม กุดรัง
49 กิมชุนไอซ์ คำม่วง 5,000,000 กาฬสินธุ์ คำม่วง
50 กิมชุนไอซ์ จอมพระ 5,000,000 สุรินทร์ จอมพระ
51 กิมชุนไอซ์ ชานุมาน 5,000,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน
52 กิมชุนไอซ์ ดอนตาล 5,000,000 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย
53 กิมชุนไอซ์ ธาตุพนม 5,000,000 นครพนม ธาตุพนม
54 กิมชุนไอซ์ นครพนม 5,000,000 นครพนม เมืองนครพนม
55 กิมชุนไอซ์ นิคมคำสร้อย 5,000,000 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย
56 กิมชุนไอซ์ บ้านผือ 5,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
57 กิมชุนไอซ์ บึงกาฬ 5,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
58 กิมชุนไอซ์ บุรีรัมย์ 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
59 กิมชุนไอซ์ ปทุมรัตต์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์
60 กิมชุนไอซ์ ปากคาด 5,000,000 บึงกาฬ ปากคาด
61 กิมชุนไอซ์ พนมไพร 10,000,000 ร้อยเอ็ด พนมไพร
62 กิมชุนไอซ์ พรเจริญ 5,000,000 บึงกาฬ เซกา
63 กิมชุนไอซ์ พรรณานิคม 5,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
64 กิมชุนไอซ์ พังโคน 5,000,000 สกลนคร พังโคน
65 กิมชุนไอซ์ พุทไธสง 5,000,000 บุรีรัมย์ พุทไธสง
66 กิมชุนไอซ์ โพนสวรรค์ 5,000,000 นครพนม โพนสวรรค์
67 กิมชุนไอซ์ มุกดาหาร 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
68 กิมชุนไอซ์ เมืองยศ 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
69 กิมชุนไอซ์ ยโสธร 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
70 กิมชุนไอซ์ รัตนบุรี 5,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
71 กิมชุนไอซ์ เรณูนคร 5,000,000 นครพนม เรณูนคร
72 กิมชุนไอซ์ ลำทะเมนชัย 5,000,000 นครราชสีมา ลำทะเมนชัย
73 กิมชุนไอซ์ เลิงนกทา 5,000,000 ยโสธร เลิงนกทา
74 กิมชุนไอซ์ ศรีเชียงใหม่ 5,000,000 หนองคาย ศรีเชียงใหม่
75 กิมชุนไอซ์ ศรีธาตุ 5,000,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
76 กิมชุนไอซ์ ศรีวิไล 5,000,000 บึงกาฬ ศรีวิไล
77 กิมชุนไอซ์ ศรีสะเกษ 5,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
78 กิมชุนไอซ์ ศีขรภูมิ 5,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
79 กิมชุนไอซ์ สกลนคร 5,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
80 กิมชุนไอซ์ สตึกบุรีรัมย์ 5,000,000 บุรีรัมย์ สตึก
81 กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว 10,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
82 กิมชุนไอซ์ เสนางคนิคม 5,000,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
83 กิมชุนไอซ์ หนองคาย 5,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
84 กิมชุนไอซ์ หนองบัวลำภู 5,000,000 อุดรธานี หนองหาน
85 กิมชุนไอซ์ หนองสองห้อง 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
86 กิมชุนไอซ์ หนองหาน 5,000,000 อุดรธานี หนองหาน
87 กิมชุนไอซ์ ห้วยเม็ก 5,000,000 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก
88 กิมชุนไอซ์ อาจสามารถ 5,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
89 กิมป้อน้ำแข็งหลอด 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
90 กี อำพัน 3,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
91 กุลฉัตร (หัวหิน) 2017 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
92 กู่ทอง 2000 5,000,000 มหาสารคาม เชียงยืน
93 เกตุโอฬาร 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
94 เกร็ดแก้ว กรีน 4,500,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
95 เกร็ดแก้ว สหมิตร 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ
96 เกรทไอซ์ อยุธยา 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
97 เกล็ดหิมะ เค.วัน 5,000,000 นครนายก บ้านนา
98 เกศรา ไอซ์ โปรดักชั่น 3,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
99 เกษมชัย (1994) 4,500,000 เชียงราย พาน
100 เก้ากาญจน์ 5,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ