รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดื่ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดื่ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 อาหารและเครื่องดื่มสยาม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน


ข้อมูลผู้ประกอบการ