รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 3 ดาว แหลมชัน 60,000 สงขลา กระแสสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ดาว แหลมชัน
2 3 เค สุราพื้นบ้าน 6,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 เค สุราพื้นบ้าน
3 กรกต สุรากลั่น 100,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต สุรากลั่น
4 กระต่ายรุ่งเรือง 10,000 ลำปาง วังเหนือ กระต่ายรุ่งเรือง
5 กรุ๊ปทินการสุรา 100,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ปทินการสุรา
6 กฤษณะ (2018) 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะ (2018)
7 กลุ่มสุราบ้านหนองแม่จาง 12,000 ลำปาง แม่ทะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มสุราบ้านหนองแม่จาง
8 กลไก การสุรา 15,000 ลำปาง งาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลไก การสุรา
9 กว่างซ้งการสุรา 10,000 ลำปาง วังเหนือ กว่างซ้งการสุรา
10 ก๋องมงคล 40,000 เชียงราย เชียงแสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมงคล
11 ก๋องมี สุราทิพย์ 20,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมี สุราทิพย์
12 ก้องสุรากลั่น หนองบอน 200,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องสุรากลั่น หนองบอน
13 กัญรญากรณ์ 80,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญรญากรณ์
14 กันเองการสุรา 10,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองการสุรา
15 กัลยาณัฐพาณิชย์ 400,000 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยาณัฐพาณิชย์
16 กาญจนนคร 200,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนนคร
17 กาญจนสิงขร 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
18 กาญจนไตรภพ 300,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนไตรภพ
19 กาญจน์ประภาพาณิชย์ 200,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์ประภาพาณิชย์
20 กาญมาวิน 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง บริษัท กาญมาวิน จำกัด
21 กานต์วิจัยและพัฒนา 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท กานต์วิจัยและพัฒนา จำกัด
22 กาหลงสุราทิพย์ 200,000 เชียงราย เวียงป่าเป้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาหลงสุราทิพย์
23 กำทรัพย์เมรัย 120,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำทรัพย์เมรัย
24 กิตติสิริ การสุรา 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสิริ การสุรา
25 กิ้มตัน 100,000 พัทลุง ปากพะยูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มตัน
26 กุคามา 200,000 สตูล เมืองสตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุคามา
27 กุลพรภัสร์ 500,000 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลพรภัสร์
28 ขนุนทอง 49 10,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนทอง 49
29 ขวัญศิริสุรากลั่น 150,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศิริสุรากลั่น
30 ขอนทอง การสุรา 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนทอง การสุรา
31 ขอร้องสยามดริ้ง 1,000,000 แพร่ สูงเม่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอร้องสยามดริ้ง
32 ค. คำธนา 50,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. คำธนา
33 คลองตันพัฒนา 200,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองตันพัฒนา
34 ควนนกหว้าน้ำทิพย์ 400,000 พัทลุง ปากพะยูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนนกหว้าน้ำทิพย์
35 คำณริน 150,000 กาญจนบุรี สังขละบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำณริน
36 คำบุปผาสุข 2,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท คำบุปผาสุข จำกัด
37 คำภิโล 2561 1,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำภิโล 2561
38 คีรีมาศสุราไทย 40,000 สุโขทัย คีรีมาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีมาศสุราไทย
39 คุระบุรีสุรากลั่น 200,000 พังงา คุระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุระบุรีสุรากลั่น
40 จ.ปานเพ็ชร 40,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปานเพ็ชร
41 จงเจริญเฟื่องฟู การสุรา 5,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญเฟื่องฟู การสุรา
42 จักรบุญมาสุรากลั่น 10,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรบุญมาสุรากลั่น
43 จันทรเลขา 400,000 อุดรธานี ไชยวาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรเลขา
44 จันทร์เพ็ญ การสุรา 20,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ การสุรา
45 จิตภูธโรจน์ 20,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตภูธโรจน์
46 จิน แอนด์ โค 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท จิน แอนด์ โค จำกัด
47 จิรารุ่งเรือง 2356 1,000,000 พิษณุโลก บางระกำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรารุ่งเรือง 2356
48 ฉัตรชัยสุรากลั่น 200,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยสุรากลั่น
49 ช.ทุ่งรวงทอง 250,000 พัทลุง ตะโหมด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทุ่งรวงทอง
50 ชนกันต์ สุรากลั่น 100,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกันต์ สุรากลั่น
51 ชลธิชา สุราไทย 60,000 เชียงราย แม่สรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธิชา สุราไทย
52 ชัยสิริการสุรา 1,000,000 นครราชสีมา พิมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสิริการสุรา
53 ช้างพระอาทิตย์ 800,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างพระอาทิตย์
54 ช้างสุพรรณ 2002 200,000 สุพรรณบุรี สามชุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างสุพรรณ 2002
55 ชื่นจิตรการสุรา 15,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นจิตรการสุรา
56 ชุมชนเชียงทอง การสุรา 60,000 พะเยา เมืองพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมชนเชียงทอง การสุรา
57 ซันฟูดส์ 16,500,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด
58 ซีซีเอ็ม สปิริต 255,206,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
59 ซีเรนนิตี้ ไวน์ส เอเชีย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ซีเรนนิตี้ ไวน์ส เอเชีย จำกัด
60 ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
61 ซุปเปอร์โบว์สุรากลั่นชุมชน 200,000 สมุทรปราการ บางเสาธง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์โบว์สุรากลั่นชุมชน
62 ณุกูลการค้า 40,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณุกูลการค้า
63 ดวงดาวไชยรุ่งเรือง 20,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดาวไชยรุ่งเรือง
64 ดวงตะวัน การสุรา 200,000 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวัน การสุรา
65 ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน 15,100 เชียงราย เทิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน
66 ดอยจัน การสุรา 60,000 เชียงราย เชียงแสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยจัน การสุรา
67 ดอยดวงแก้ว 200,000 เชียงราย เวียงป่าเป้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยดวงแก้ว
68 ดอยเจริญการสุรา 60,000 เชียงราย พาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยเจริญการสุรา
69 ดับเบิ้ลยูเอสเค ไวน์เนอรี่ 100,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเค ไวน์เนอรี่
70 ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ 385,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
71 ดาบแม่ย่าสุราไทย 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ดาบแม่ย่าสุราไทย จำกัด
72 ดำรงค์ทอง สุรากลั่น 20,000 ระยอง แกลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ทอง สุรากลั่น
73 ดำรงชัย เจริญกิจ 500,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงชัย เจริญกิจ
74 ดิเรกสุราไทย 80,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกสุราไทย
75 ดุลย์กลั่นสุรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 60,000 พะเยา ภูกามยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุลย์กลั่นสุรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
76 ต้นขาม สุรากลั่น 40,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นขาม สุรากลั่น
77 ต้นสนคู่การสุรา 300,000 ตราด เมืองตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสนคู่การสุรา
78 ต้นอ้อยการสุรา 100,000 พัทลุง เมืองพัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นอ้อยการสุรา
79 ตราด รุ่งอรุณ 500,000 ตราด แหลมงอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราด รุ่งอรุณ
80 ตะพาบทอง 300,000 สงขลา รัตภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะพาบทอง
81 ตะวันออกการสุรา 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกการสุรา
82 ตะวันแดงสุรากลั่น 50,000 ตาก เมืองตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันแดงสุรากลั่น
83 ตักศิลา 999 1,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักศิลา 999
84 ตังปักเจริญ 100,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ตังปักเจริญ จำกัด
85 ตาลทิพย์ 450,000 สงขลา กระแสสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาลทิพย์
86 ต้าเฮงสุราไทย 2005 100,000 ราชบุรี โพธาราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าเฮงสุราไทย 2005
87 ติง สวัสดิ์ สุรากลั่นพื้นบ้าน 70,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติง สวัสดิ์ สุรากลั่นพื้นบ้าน
88 ถาวร สุรากลั่น 20,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร สุรากลั่น
89 ทรงรัตน์ 200,000 อุทัยธานี หนองขาหย่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตน์
90 ทรอปปิคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท ทรอปปิคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
91 ทรอปิโก ไวเนอรี่ (ประเทศไทย) 1,000,000 ยะลา เมืองยะลา บริษัท ทรอปิโก ไวเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
92 ทรัพย์ นภาพงษ์ 120,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ นภาพงษ์
93 ทรัพย์มั่งมีดี 100,000 สุโขทัย คีรีมาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มั่งมีดี
94 ทรัพย์มีมา สุรากลั่น 60,000 ลำปาง วังเหนือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น
95 ทรัพย์อนันต์สุรากลั่น 200,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์สุรากลั่น
96 ทรัพย์เดือนทองการค้า 1,000,000 แพร่ สอง บริษัท ทรัพย์เดือนทองการค้า จำกัด
97 ทวนทองการสุรา 150,000 นครราชสีมา โนนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวนทองการสุรา
98 ทวี สุราพื้นบ้าน 20,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวี สุราพื้นบ้าน
99 ทวีรุ่งเรือง95 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่งเรือง95
100 ทศพล สุรากลั่น 40,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล สุรากลั่น

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ