รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 3 ดาว แหลมชัน 60,000 กระแสสินธุ์ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ดาว แหลมชัน
2 3 เค สุราพื้นบ้าน 6,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 เค สุราพื้นบ้าน
3 กรกต สุรากลั่น 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต สุรากลั่น
4 กระต่ายรุ่งเรือง 10,000 วังเหนือ ลำปาง กระต่ายรุ่งเรือง
5 กรุ๊ปทินการสุรา 100,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ปทินการสุรา
6 กฤษณะ (2018) 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะ (2018)
7 กลุ่มสุราบ้านหนองแม่จาง 12,000 แม่ทะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มสุราบ้านหนองแม่จาง
8 กลไก การสุรา 15,000 งาว ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลไก การสุรา
9 กว่างซ้งการสุรา 10,000 วังเหนือ ลำปาง กว่างซ้งการสุรา
10 ก๋องมงคล 40,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมงคล
11 ก๋องมี สุราทิพย์ 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมี สุราทิพย์
12 ก้องสุรากลั่น หนองบอน 200,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องสุรากลั่น หนองบอน
13 กัญรญากรณ์ 80,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญรญากรณ์
14 กันเองการสุรา 10,000 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองการสุรา
15 กัลยาณัฐพาณิชย์ 400,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยาณัฐพาณิชย์
16 กาญจนนคร 200,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนนคร
17 กาญจนสิงขร 700,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
18 กาญจนไตรภพ 300,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนไตรภพ
19 กาญจน์ประภาพาณิชย์ 200,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์ประภาพาณิชย์
20 กาญมาวิน 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท กาญมาวิน จำกัด
21 กานต์วิจัยและพัฒนา 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์วิจัยและพัฒนา จำกัด
22 กาหลงสุราทิพย์ 200,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาหลงสุราทิพย์
23 กำทรัพย์เมรัย 120,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำทรัพย์เมรัย
24 กิตติสิริ การสุรา 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสิริ การสุรา
25 กิ้มตัน 100,000 ปากพะยูน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มตัน
26 กุคามา 200,000 เมืองสตูล สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุคามา
27 กุลพรภัสร์ 500,000 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลพรภัสร์
28 ขนุนทอง 49 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนทอง 49
29 ขวัญศิริสุรากลั่น 150,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศิริสุรากลั่น
30 ขอนทอง การสุรา 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนทอง การสุรา
31 ขอร้องสยามดริ้ง 1,000,000 สูงเม่น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอร้องสยามดริ้ง
32 ค. คำธนา 50,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. คำธนา
33 คลองตันพัฒนา 200,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองตันพัฒนา
34 ควนนกหว้าน้ำทิพย์ 400,000 ปากพะยูน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนนกหว้าน้ำทิพย์
35 คำณริน 150,000 สังขละบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำณริน
36 คำบุปผาสุข 2,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท คำบุปผาสุข จำกัด
37 คำภิโล 2561 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำภิโล 2561
38 คีรีมาศสุราไทย 40,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีมาศสุราไทย
39 คุระบุรีสุรากลั่น 200,000 คุระบุรี พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุระบุรีสุรากลั่น
40 จ.ปานเพ็ชร 40,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปานเพ็ชร
41 จงเจริญเฟื่องฟู การสุรา 5,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญเฟื่องฟู การสุรา
42 จักรบุญมาสุรากลั่น 10,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรบุญมาสุรากลั่น
43 จันทรเลขา 400,000 ไชยวาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรเลขา
44 จันทร์เพ็ญ การสุรา 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ การสุรา
45 จิตภูธโรจน์ 20,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตภูธโรจน์
46 จิน แอนด์ โค 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท จิน แอนด์ โค จำกัด
47 จิรารุ่งเรือง 2356 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรารุ่งเรือง 2356
48 ฉัตรชัยสุรากลั่น 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยสุรากลั่น
49 ช.ทุ่งรวงทอง 250,000 ตะโหมด พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทุ่งรวงทอง
50 ชนกันต์ สุรากลั่น 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกันต์ สุรากลั่น
51 ชลธิชา สุราไทย 60,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธิชา สุราไทย
52 ชัยสิริการสุรา 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสิริการสุรา
53 ช้างพระอาทิตย์ 800,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างพระอาทิตย์
54 ช้างสุพรรณ 2002 200,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างสุพรรณ 2002
55 ชื่นจิตรการสุรา 15,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นจิตรการสุรา
56 ชุมชนเชียงทอง การสุรา 60,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมชนเชียงทอง การสุรา
57 ซันฟูดส์ 16,500,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด
58 ซีซีเอ็ม สปิริต 255,206,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
59 ซีเรนนิตี้ ไวน์ส เอเชีย 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเรนนิตี้ ไวน์ส เอเชีย จำกัด
60 ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
61 ซุปเปอร์โบว์สุรากลั่นชุมชน 200,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์โบว์สุรากลั่นชุมชน
62 ณุกูลการค้า 40,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณุกูลการค้า
63 ดวงดาวไชยรุ่งเรือง 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดาวไชยรุ่งเรือง
64 ดวงตะวัน การสุรา 200,000 ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวัน การสุรา
65 ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน 15,100 เทิง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน
66 ดอยจัน การสุรา 60,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยจัน การสุรา
67 ดอยดวงแก้ว 200,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยดวงแก้ว
68 ดอยเจริญการสุรา 60,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยเจริญการสุรา
69 ดับเบิ้ลยูเอสเค ไวน์เนอรี่ 100,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเค ไวน์เนอรี่
70 ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ 385,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
71 ดาบแม่ย่าสุราไทย 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ดาบแม่ย่าสุราไทย จำกัด
72 ดำรงค์ทอง สุรากลั่น 20,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ทอง สุรากลั่น
73 ดำรงชัย เจริญกิจ 500,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงชัย เจริญกิจ
74 ดิเรกสุราไทย 80,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกสุราไทย
75 ดุลย์กลั่นสุรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 60,000 ภูกามยาว พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุลย์กลั่นสุรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
76 ต้นขาม สุรากลั่น 40,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นขาม สุรากลั่น
77 ต้นสนคู่การสุรา 300,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสนคู่การสุรา
78 ต้นอ้อยการสุรา 100,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นอ้อยการสุรา
79 ตราด รุ่งอรุณ 500,000 แหลมงอบ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราด รุ่งอรุณ
80 ตะพาบทอง 300,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะพาบทอง
81 ตะวันออกการสุรา 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกการสุรา
82 ตะวันแดงสุรากลั่น 50,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันแดงสุรากลั่น
83 ตักศิลา 999 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักศิลา 999
84 ตังปักเจริญ 100,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ตังปักเจริญ จำกัด
85 ตาลทิพย์ 450,000 กระแสสินธุ์ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาลทิพย์
86 ต้าเฮงสุราไทย 2005 100,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าเฮงสุราไทย 2005
87 ติง สวัสดิ์ สุรากลั่นพื้นบ้าน 70,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติง สวัสดิ์ สุรากลั่นพื้นบ้าน
88 ถาวร สุรากลั่น 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร สุรากลั่น
89 ทรงรัตน์ 200,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตน์
90 ทรอปปิคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรอปปิคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
91 ทรอปิโก ไวเนอรี่ (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท ทรอปิโก ไวเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
92 ทรัพย์ นภาพงษ์ 120,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ นภาพงษ์
93 ทรัพย์มั่งมีดี 100,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มั่งมีดี
94 ทรัพย์มีมา สุรากลั่น 60,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น
95 ทรัพย์อนันต์สุรากลั่น 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์สุรากลั่น
96 ทรัพย์เดือนทองการค้า 1,000,000 สอง แพร่ บริษัท ทรัพย์เดือนทองการค้า จำกัด
97 ทวนทองการสุรา 150,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวนทองการสุรา
98 ทวี สุราพื้นบ้าน 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวี สุราพื้นบ้าน
99 ทวีรุ่งเรือง95 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่งเรือง95
100 ทศพล สุรากลั่น 40,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล สุรากลั่น
101 ทองฟู อินดัสทรี่ 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท ทองฟู อินดัสทรี่ จำกัด
102 ทองเสนสุรากลั่น 20,000 โพนพิสัย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเสนสุรากลั่น
103 ทองแดงการสุรา 100,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแดงการสุรา
104 ท่าโพธิ์ การสุรา 50,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าโพธิ์ การสุรา
105 ทิพทิพา 15,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทิพทิพา จำกัด
106 ทิพย์ไพศาลสุรากลั่น 300,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ไพศาลสุรากลั่น
107 ที.พี.แอล.สากลการสุรา 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.สากลการสุรา
108 ทุ่งบ่อแป้น สุรากลั่น ลำปาง 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งบ่อแป้น สุรากลั่น ลำปาง
109 ทุ่งฝูง การสุรา 50,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งฝูง การสุรา
110 ทุ่งมวงกวางรุ่งเรือง 300,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งมวงกวางรุ่งเรือง
111 ทูลสุรากลั่นลำปาง 15,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลสุรากลั่นลำปาง
112 ธนภักดี 700,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ธนภักดี จำกัด
113 ธนอิศราวรรณ 230,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนอิศราวรรณ
114 ธรรมเจริญ 99 สุรากลั่นชุมชน 180,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเจริญ 99 สุรากลั่นชุมชน
115 ธวัชการสุรากลั่น บ้านน้ำโจ้ 300,000 เมืองปาน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชการสุรากลั่น บ้านน้ำโจ้
116 ธัญญา โปรดัคท์ 300,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ธัญญา โปรดัคท์ จำกัด
117 ธารเงิน 100,000 สบปราบ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเงิน
118 ธำรงค์การสุรา 80,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงค์การสุรา
119 ธีระยุทธ สุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระยุทธ สุรากลั่น
120 นกเล็กสุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกเล็กสุรากลั่น
121 นงรักการสุรา 100,000 นครไทย พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นงรักการสุรา
122 นทีชัย 800,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นทีชัย จำกัด
123 นพดล สุรากลั่นแม่ฮาว 50,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล สุรากลั่นแม่ฮาว
124 นฤเบศร์สุรากลั่น 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤเบศร์สุรากลั่น
125 นวรัตน์ บีเวอร์เรส 1,000,000 บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรัตน์ บีเวอร์เรส
126 นันทวรรณ นันทนา การสุรา 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณ นันทนา การสุรา
127 นาคภฤทธิ์ 1,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภฤทธิ์
128 นาคราช บริวเวอรี่ 1,000,000 คง นครราชสีมา บริษัท นาคราช บริวเวอรี่ จำกัด
129 นาคเฉลิม 200,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคเฉลิม
130 น้ำขาวตา-ยาย 100,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำขาวตา-ยาย
131 น้ำเต้าทอง เบฟเวอเรจ 500,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเต้าทอง เบฟเวอเรจ
132 น้ำโท้ง สุรากลั่น 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโท้ง สุรากลั่น
133 น้ำใจเพชร สุรากลั่นชุมชน 40,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำใจเพชร สุรากลั่นชุมชน
134 นิคม กรุ๊ป 200,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม กรุ๊ป
135 นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) 100,000,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
136 บอสส์ สปิริท 250,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ สปิริท
137 บัณฑิตพัฒน์-เทค 500,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทค จำกัด
138 บัวทองการสุรา 3,000,000 มัญจาคีรี ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทองการสุรา
139 บางกอก คราฟเจอร์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก คราฟเจอร์ จำกัด
140 บางกอก ดริ้งค์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก ดริ้งค์ จำกัด
141 บ้านดา 95,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดา
142 บ้านทุ่งรวงข้าว 2 50,000 สวรรคโลก สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทุ่งรวงข้าว 2
143 บ้านนอกสุรากลั่น 100,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนอกสุรากลั่น
144 บ้านนายสีนานากิจ 400,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนายสีนานากิจ
145 บ้านน้ำด้วนสุรากลั่น 100,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้ำด้วนสุรากลั่น
146 บ้านป่าจ่ำ การสุราพื้นบ้าน 10,000 แม่ทะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านป่าจ่ำ การสุราพื้นบ้าน
147 บ้านมะกอกหมู่ รุ่งเรือง การสุรา 600,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านมะกอกหมู่ รุ่งเรือง การสุรา
148 บ้านลังกา การสุรา 500,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านลังกา การสุรา
149 บ้านสัน สุรากลั่น 30,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสัน สุรากลั่น
150 บ้านสาด การสุรา 40,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสาด การสุรา
151 บ้านหลุกช้างเงิน 100,000 แม่ทะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านหลุกช้างเงิน
152 บานเดือน ทานันท์ การสุรา 40,000 งาว ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานเดือน ทานันท์ การสุรา
153 บ้านโป่งการสุรา 500,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่งการสุรา
154 บีเค แพร่จันดะ 1,000,000 สอง แพร่ บริษัท บีเค แพร่จันดะ จำกัด
155 บีไอโอ เอ็นเนอจี 2019 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีไอโอ เอ็นเนอจี 2019 จำกัด
156 บุญตาล(2010) 100,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญตาล(2010)
157 บุญถนอม 300,000 สทิงพระ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญถนอม
158 บุญมี อุดถา สุราพื้นบ้าน 15,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมี อุดถา สุราพื้นบ้าน
159 บุญยง สุรากลั่นหนองหอย 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยง สุรากลั่นหนองหอย
160 บุญส่ง พุทธธรรม 80,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง พุทธธรรม
161 บุญเกิดสุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเกิดสุรากลั่น
162 บุญเย็น สุรากลั่น 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเย็น สุรากลั่น
163 บุญเรือนเจริญ สุราพื้นบ้าน 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือนเจริญ สุราพื้นบ้าน
164 บูรพา สาโท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บูรพา สาโท จำกัด
165 บูรพา เบฟเวอเรจ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บูรพา เบฟเวอเรจ จำกัด
166 ปทิตตา เจริญกิจ 60,000 ไชโย อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทิตตา เจริญกิจ
167 ประจวบการสุรา 50,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบการสุรา
168 ประชาการสุรา 100,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาการสุรา
169 ประทุม การสุราพื้นบ้าน 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุม การสุราพื้นบ้าน
170 ประมวลผล 350,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ประมวลผล จำกัด
171 ประสงค์ เบเวอเร็จ 30,000 นาทวี สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ เบเวอเร็จ
172 ปราณสามร้อยยอด 200,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณสามร้อยยอด
173 ปลานิลการสุรา 500,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลานิลการสุรา
174 ปั้นหม้อ 15,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นหม้อ
175 ป่ายุงสร้างสรรค์ 300,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่ายุงสร้างสรรค์
176 ป่าห้ามรุ่งเรือง 400,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าห้ามรุ่งเรือง
177 ปิ่นทิพย์วอเตอร์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นทิพย์วอเตอร์
178 ปิยะวรรณพืชผล 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะวรรณพืชผล
179 ผัดคำ สุราภูมิปัญญาชาวบ้าน 20,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผัดคำ สุราภูมิปัญญาชาวบ้าน
180 พงศ์พันธ์ บิวเวอร์รี่ 100,000 พรหมพิราม พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พันธ์ บิวเวอร์รี่
181 พงษ์พรการสุรา 4,000,000 มะขาม จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พรการสุรา
182 พงษ์เพิ่มทรัพย์ 200,000 สระโบสถ์ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เพิ่มทรัพย์
183 พมณฑการ 500,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พมณฑการ
184 พรปรีดา การสุรา 1,000,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปรีดา การสุรา
185 พรพระวอ 200,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระวอ
186 พรมพาณิชย์ 100,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมพาณิชย์
187 พรสีโรงกลั่นสุรา 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสีโรงกลั่นสุรา
188 พระคุนแม่สุรากลั่นชุมชน (2013) 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระคุนแม่สุรากลั่นชุมชน (2013)
189 พลอยแพรสุวรรณ 50,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแพรสุวรรณ
190 พ่อตัน สุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อตัน สุรากลั่น
191 พะงัน สปิริต 1,000,000 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะงัน สปิริต
192 พะเยาข้าวทิพย์ สุรากลั่น 70,000 จุน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาข้าวทิพย์ สุรากลั่น
193 พักดีสุรากลั่นพื้นบ้าน 30,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พักดีสุรากลั่นพื้นบ้าน
194 พันธ์ภูมิ 50,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์ภูมิ
195 พันปี สุรากลั่น 30,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันปี สุรากลั่น
196 พิชบา การสุรา 100,000 เนินมะปราง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชบา การสุรา
197 พิพัฒน์ธุรกิจ 300,000 ศรีสงคราม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ธุรกิจ
198 พิพัฒน์พลการค้า 500,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์พลการค้า
199 พีคอค ไวน์ สมุย 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีคอค ไวน์ สมุย
200 ฟรุ๊ต แอนด์ เฮิรบ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 200,000 บ้านธิ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุ๊ต แอนด์ เฮิรบ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
201 ฟองแก้วสุรากลั่น 100,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองแก้วสุรากลั่น
202 ฟอร์เทรสส์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟอร์เทรสส์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด
203 ฟ้าประทาน การสุรา 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าประทาน การสุรา
204 ภัชรา สุรากลั่น 20,000 โพนพิสัย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัชรา สุรากลั่น
205 ภัทรชลซัพพลาย 1,000,000 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรชลซัพพลาย
206 ภัทรพิจิตรการสุรา 500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพิจิตรการสุรา
207 ภาวิตา รุ่งเจริญ 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวิตา รุ่งเจริญ
208 ภิรดาสุราไทย 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดาสุราไทย
209 ภูมิใจ สุราไทย 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ภูมิใจ สุราไทย จำกัด
210 ภูเก็ต เบียร์ (ไทยแลนด์) 27,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูเก็ต เบียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
211 ภูเถา 300,000 หนองโดน สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเถา
212 ภูเมาน์เทน 1,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเมาน์เทน
213 มงคลทิพย์ สุราพื้นบ้าน 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทิพย์ สุราพื้นบ้าน
214 มงคลสมัย 700,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มงคลสมัย จำกัด
215 มงคลเอราวัณ 100,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเอราวัณ
216 ม่วนใจ๋สุรากลั่น 250,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วนใจ๋สุรากลั่น
217 มหาเฮง2525 240,000 ชาติตระการ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเฮง2525
218 ม่อนดอยดีกรี 80,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอยดีกรี
219 ม่อนเคียงฟ้า สุรากลั่น 40,000 เทิง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนเคียงฟ้า สุรากลั่น
220 มอย สุรากลั่น 70,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอย สุรากลั่น
221 มะกอกหมู่เฟื่องฟู 500,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะกอกหมู่เฟื่องฟู
222 มั่งมี สุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี สุรากลั่น
223 มัณฑนาธร 1,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท มัณฑนาธร จำกัด
224 มาลากูล 120,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลากูล
225 มิตต์ สุราพัฒนาท้องถิ่น 10,500 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตต์ สุราพัฒนาท้องถิ่น
226 มิทาเกะ 3,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท มิทาเกะ จำกัด
227 มูลสุรากลั่น 40,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลสุรากลั่น
228 ยอดข้าว สุราทิพย์ 1,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ยอดข้าว สุราทิพย์ จำกัด
229 ยอดข้าวรวงทอง 120,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดข้าวรวงทอง
230 ยอทิพย์ 1,000,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอทิพย์
231 ยางเอน สุรา ชุมชนไทย 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางเอน สุรา ชุมชนไทย
232 ยาไทยไทย 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ยาไทยไทย จำกัด
233 ยูนิตี้ิ เบฟเวอเรจ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ยูนิตี้ิ เบฟเวอเรจ จำกัด
234 ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ 1,800,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
235 ร.รักไทย 80,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.รักไทย
236 ร่มเย็นการสุรา 30,000 ชาติตระการ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเย็นการสุรา
237 รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่ 410,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่ จำกัด
238 รักสุขโข 100,000 ศรีสำโรง สุโขทัย บริษัท รักสุขโข จำกัด
239 รักเมืองแม่ 500,000 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่
240 รังสิมาลาภ 320,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท รังสิมาลาภ จำกัด
241 รัชภูโต 75,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชภูโต
242 รัตนบ้านสวนสุรากลั่น 14,000 งาว ลำปาง รัตนบ้านสวนสุรากลั่น
243 รางบัว การสุรา 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางบัว การสุรา
244 รินทิพ 2018 600,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทิพ 2018
245 รุ่งชัย การสุรา 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัย การสุรา
246 รุ่งตะวัน 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวัน
247 รุ้งประไพ 2546 100,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ้งประไพ 2546
248 รุ่งเรือง เจริญ เฟื่องฟู 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง เจริญ เฟื่องฟู
249 รุ่งเรืองสุรากลั่น บ้านไทยสงบ 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสุรากลั่น บ้านไทยสงบ
250 รุ่งแฝด การสุรา 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแฝด การสุรา
251 รุ่งโรจน์พรเจริญ 90,000 พรเจริญ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์พรเจริญ
252 ลักษณ์รดาสุรากลั่นชุมชน 300,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณ์รดาสุรากลั่นชุมชน
253 ลักษิกาสุราไทย 40,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษิกาสุราไทย
254 ลาดตาบาง 100,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดตาบาง
255 ลานทองเชียงราย 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ลานทองเชียงราย จำกัด
256 ลำดวน ธุรกิจ 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำดวน ธุรกิจ
257 ลำดวนสุราชุมชน 100,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำดวนสุราชุมชน
258 ลำปางกันทาเจริญ 10,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางกันทาเจริญ
259 ลำปางใจบาน 100,000 เมืองปาน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางใจบาน
260 ลำไย การสุรา 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำไย การสุรา
261 ลี้ไพศาลวัฒนา 100,000 แม่เมาะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ไพศาลวัฒนา
262 ลือรุ่งเจริญ สุรากลั่น 15,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลือรุ่งเจริญ สุรากลั่น
263 ลุงนวลสุรากลั่น 300,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงนวลสุรากลั่น
264 วงศ์พลัง 5,000,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์พลัง
265 วรรณวงศ์ ฟรูทไวน์ 500,000 ภูพาน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวงศ์ ฟรูทไวน์
266 วังจันทร์ รีสอร์ท 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังจันทร์ รีสอร์ท
267 วังลึก 400,000 บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังลึก
268 วังเหนือข้าวทิพย์ สุรากลั่น 10,000 วังเหนือ ลำปาง วังเหนือข้าวทิพย์ สุรากลั่น
269 วันชัย บุญธรรม 50,000 เมืองปาน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย บุญธรรม
270 วันเดอร์การาจ 200,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเดอร์การาจ
271 วันเพ็ญ การสุรา 30,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเพ็ญ การสุรา
272 วิทยา สุรากลั่น 60,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยา สุรากลั่น
273 วิน เอ็ม.วาย. 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท วิน เอ็ม.วาย. จำกัด
274 วินัย การค้า 400,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัย การค้า
275 วิปุลา การสุรา 500,000 แก่งกระจาน เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิปุลา การสุรา
276 วิรัตน์การสุรา 100,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัตน์การสุรา
277 วิวรรณ การสุรา 120,000 โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรณ การสุรา
278 ศรีตะกรบ 100,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตะกรบ
279 ศรีทองรุ่งเรืองกิจ 600,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองรุ่งเรืองกิจ
280 ศรีมา สุราพื้นบ้าน 30,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมา สุราพื้นบ้าน
281 ศรีรุ่งเรืองการสุรา 100,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรืองการสุรา
282 ศรีสง่าการสุรา 20,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่าการสุรา
283 ศรีสะเกษขุนหาญ 2003 400,000 ขุนหาญ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษขุนหาญ 2003
284 ศรีอรุณกิจ (ลำปาง) 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอรุณกิจ (ลำปาง)
285 ศักดิ์ สุรากลั่น 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ สุรากลั่น
286 ศักดิ์ธนา 200,000 บ้านลาด เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ธนา
287 ศักดิ์ศรีธารทอง 230,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศรีธารทอง
288 ศาลทราย การสุรา 80,000 เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลทราย การสุรา
289 ศิริชัยบ้านไร่การสุรา 500,000 บ้านไร่ อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยบ้านไร่การสุรา
290 ศิริวรรณ รุ่งเรืองเทรดดิ้ง 3,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวรรณ รุ่งเรืองเทรดดิ้ง
291 ศิลาอาศน์ การสุรา 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาอาศน์ การสุรา
292 ส. สุธา เปี่ยมทรัพย์ 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุธา เปี่ยมทรัพย์
293 ส.ทรัพย์อนันต์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ส.ทรัพย์อนันต์ อินเตอร์เทรด จำกัด
294 ส.ทุ่งรวงทอง 80,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทุ่งรวงทอง
295 ส.บุญฉ่ำ 100,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญฉ่ำ
296 ส.บูรพาทิพย์ 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ส.บูรพาทิพย์ จำกัด
297 ส.สมชาย การสุรา 200,000 ไชโย อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชาย การสุรา
298 ส.สามยอด 200,000 พบพระ ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สามยอด
299 สกลนครไวน์เนอรี่ 100,000 ภูพาน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่
300 สงขลาธนภูมิ 1,000,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลาธนภูมิ
301 สงสังข์พานิช 50,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงสังข์พานิช
302 สมคิด เจริญ การสุรา 50,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคิด เจริญ การสุรา
303 สมพงษ์ สุรากลั่น 100,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ สุรากลั่น
304 สมพร สุรากลั่น 50,000 แจ้ห่ม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร สุรากลั่น
305 สมพิศเจริญรุ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพิศเจริญรุ่ง
306 สมศรี สุรากลั่น 10,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศรี สุรากลั่น
307 สมศักดิ์ สุรากลั่น 30,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ สุรากลั่น
308 สมานฉันท์ การสุรา 5,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานฉันท์ การสุรา
309 สมานฉันท์การสุรา 2019 1,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ บริษัท สมานฉันท์การสุรา 2019 จำกัด
310 สมาย สุรากลั่น 100,000 แจ้ห่ม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาย สุรากลั่น
311 สมิหลาไวน์เนอรี่ 100,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิหลาไวน์เนอรี่
312 สมุนไพรเจริญรุ่งเรืองชัย 1,100,000 เมยวดี ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุนไพรเจริญรุ่งเรืองชัย
313 สมเกียรติการสุรา 100,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเกียรติการสุรา
314 สมใจกลั่นสุราภูมิปัญญาท้องถิ่น 70,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจกลั่นสุราภูมิปัญญาท้องถิ่น
315 สมใจพัฒนาสุราพื้นบ้านแม่พริก 60,000 แม่พริก ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจพัฒนาสุราพื้นบ้านแม่พริก
316 สยาม คราฟท์ ดิสทิลเลอรี่ 1,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สยาม คราฟท์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
317 สยามดีกรี 1,000,000 สะเมิง เชียงใหม่ บริษัท สยามดีกรี จำกัด
318 สยามสปีริตอินดัสตรี่ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สยามสปีริตอินดัสตรี่ จำกัด
319 สยามเมรัย 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเมรัย จำกัด
320 สยามโรเซลล่าร์ไวน์ 110,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโรเซลล่าร์ไวน์
321 สระบัวการสุรา 50,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบัวการสุรา
322 สวัสดิ์ ดวงใจ สุรากลั่น 6,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ ดวงใจ สุรากลั่น
323 สวัสดิ์สุราไทย 100,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์สุราไทย
324 สว่าง การสุรา 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่าง การสุรา
325 สองเมือง สุรากลั่น 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองเมือง สุรากลั่น
326 สอนรุณ 400,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนรุณ
327 สะบ้าย้อยการสุรา 200,000 สะบ้าย้อย สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะบ้าย้อยการสุรา
328 สักทองแพร่การค้า 1,000,000 สอง แพร่ บริษัท สักทองแพร่การค้า จำกัด
329 สักทองแพร่การค้า 1,000,000 สอง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทองแพร่การค้า
330 สันมะค่าการสุรา 20,000 ป่าแดด เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันมะค่าการสุรา
331 สัมพันธ์สาโท 150,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์สาโท
332 สัมฤทธิ์มั่นคง 400,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์มั่นคง
333 ส่างลอง 40,000 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่างลอง
334 สามหนุ่มสุรากลั่น 100,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามหนุ่มสุรากลั่น
335 สามอนงค์ สุรา 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามอนงค์ สุรา
336 สามัญ สุนทร 1,000,000 แหลมงอบ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัญ สุนทร
337 สายน้ำผึ้งการสุรา 20,000 เนินมะปราง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายน้ำผึ้งการสุรา
338 สายฝนสุราไทย 30,000 กงไกรลาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนสุราไทย
339 สำรวมทรัพย์การสุรา 60,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวมทรัพย์การสุรา
340 สำเภาทอง 168 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท สำเภาทอง 168 จำกัด
341 สิงห์ บางระจัน 2549 120,000 บางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ บางระจัน 2549
342 สิงห์เหนือ สุรากลั่น 50,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหนือ สุรากลั่น
343 สิทธิพรกิจเจริญ 200,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพรกิจเจริญ
344 สินทรสุรากลั่นห้างฉัตร 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรสุรากลั่นห้างฉัตร
345 สิมมากิจไวเนอรี่ 50,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมมากิจไวเนอรี่
346 สิรภพ 2557 100,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรภพ 2557
347 สิวลีธุรกิจ 200,000 สทิงพระ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวลีธุรกิจ
348 สีมาธุรกิจ 900,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
349 สืบปัญญาทิพย์ 40,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบปัญญาทิพย์
350 สุขสัมพันธ์บ้านไร่ 2003 200,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสัมพันธ์บ้านไร่ 2003
351 สุบินการสุรา 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุบินการสุรา
352 สุรชัย กลั่นสุรา 6,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย กลั่นสุรา
353 สุรสิงห์ 500,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิงห์
354 สุรา บ้านใหม่ แม่โท 50,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรา บ้านใหม่ แม่โท
355 สุรา ปรางค์ทอง 400,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรา ปรางค์ทอง
356 สุรากระทิงแดง (1988) 5,000,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
357 สุรากลั่น ทรัพย์ตะวัน 700,000 วัดเพลง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่น ทรัพย์ตะวัน
358 สุรากลั่น เพชรภูมินทร์ 120,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่น เพชรภูมินทร์
359 สุรากลั่น ไผ่ทอง 100,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่น ไผ่ทอง
360 สุรากลั่นจอมสังข์ 60,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นจอมสังข์
361 สุรากลั่นจิตนาม 1,000,000 โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นจิตนาม
362 สุรากลั่นบุญศรี 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นบุญศรี
363 สุรากลั่นพันธุ์ไท 60,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นพันธุ์ไท
364 สุรากลั่นเทพนิมิตร 50,000 เทิง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นเทพนิมิตร
365 สุรากลั่นเมืองเสริม 30,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรากลั่นเมืองเสริม
366 สุราขาว ต้นข่า 40,000 แม่ทะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราขาว ต้นข่า
367 สุราขาวหนองปรือ(ตราด) 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราขาวหนองปรือ(ตราด)
368 สุราขาวเมืองแม่ 200,000 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราขาวเมืองแม่
369 สุราขาวแม่เมย 2017 1,500,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราขาวแม่เมย 2017
370 สุราคนไทย 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราคนไทย
371 สุราตาหมื่น 50,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราตาหมื่น
372 สุราทานตะวันบ้านโป่ง 4,800,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราทานตะวันบ้านโป่ง
373 สุราทิพย์กมล 30,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราทิพย์กมล
374 สุราบางยี่ขัน 4,000,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
375 สุราพญานาค 5,000,000 บ้านแพง นครพนม บริษัท สุราพญานาค จำกัด
376 สุราพรทิพย์ 300,000 สอง แพร่ บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด
377 สุราพิเศษทิพราช 1,000,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
378 สุราพื้นบ้านคลองคล้า 90,000 ควนเนียง สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราพื้นบ้านคลองคล้า
379 สุราพื้นบ้านไทรใหญ่ 200,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราพื้นบ้านไทรใหญ่
380 สุรามหาราษฎร 2,000,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด
381 สุรารักษ์ 2018 400,000 สามชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรารักษ์ 2018
382 สุราสิงหนครราษฎร 60,000 สิงหนคร สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราสิงหนครราษฎร
383 สุราเจริญดี 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราเจริญดี
384 สุราเอกจีน 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท สุราเอกจีน จำกัด
385 สุราเอกจีน 1 2,500,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราเอกจีน 1
386 สุราแม่เพชร 100,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราแม่เพชร
387 สุราแหลมเขา 60,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราแหลมเขา
388 สุราไทยทิพยา 175,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราไทยทิพยา
389 สุราไผ่เขียว(2005) 5,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราไผ่เขียว(2005)
390 สุรินธรการสุรา 60,000 เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินธรการสุรา
391 สุริยันพัฒนา 100,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยันพัฒนา
392 สุรี การสุรา 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรี การสุรา
393 สุวภัทร สุรากลั่นชุมชน 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวภัทร สุรากลั่นชุมชน
394 สุเทพ ฟู้ดแอนดริงค์ 2,200,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพ ฟู้ดแอนดริงค์
395 สุเทพการสุรา 40,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพการสุรา
396 หกพันนา 400,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หกพันนา
397 หงษ์ดา อินเตอร์เทรด 1,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ดา อินเตอร์เทรด
398 หนองบัว สุรากลั่น 500,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัว สุรากลั่น
399 หนองสาหร่ายสุราพื้นบ้าน 100,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองสาหร่ายสุราพื้นบ้าน
400 หนองหล่มการค้า 60,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหล่มการค้า
401 หนองหิน 200,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหิน
402 หนองโสนการสุรา 300,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองโสนการสุรา
403 หนานหยาง81 300,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนานหยาง81
404 หนึ่งเมืองแม่ 500,000 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเมืองแม่
405 หนุมาน สุราดี 2,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน สุราดี
406 หนูจันทร์ 200,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูจันทร์
407 หนูแย้ม 600,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูแย้ม
408 หมากทองร้อย 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมากทองร้อย
409 หมาใจดำ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท หมาใจดำ จำกัด
410 หมิง หยง สุราและไวน์ 1,000,000 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท หมิง หยง สุราและไวน์ จำกัด
411 หล่มสักการสุรา 20,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักการสุรา
412 หลักชัยค้าสุรา 800,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
413 หอมปฐมทอง 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมปฐมทอง
414 หัวทุ่ง การสุรา 10,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวทุ่ง การสุรา
415 หาดสั่งสุรากลั่น 150,000 โพนพิสัย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดสั่งสุรากลั่น
416 อธิมาตร 900,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท อธิมาตร จำกัด
417 อนันตรักษ์ การสุรา 100,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตรักษ์ การสุรา
418 อนุกูล สุราไทย 40,000 คีรีมาศ สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุกูล สุราไทย
419 อภิบาลศรี 50,000 สวรรคโลก สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิบาลศรี
420 อมตะ เบฟเวอเรจ 500,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อมตะ เบฟเวอเรจ จำกัด
421 อรวรรณน้ำทิพย์ 50,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวรรณน้ำทิพย์
422 อรอุมาเรืองทรัพย์ 100,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรอุมาเรืองทรัพย์
423 อังคณาเทรดดิ้ง 200,000 เสิงสาง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคณาเทรดดิ้ง
424 อังคณาเบฟ 1,000,000 เสิงสาง นครราชสีมา บริษัท อังคณาเบฟ จำกัด
425 อังเคิลเฮง แอนด์ ซัน 200,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังเคิลเฮง แอนด์ ซัน
426 อันดามัน ดิสทิลเลอร์ 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อันดามัน ดิสทิลเลอร์ จำกัด
427 อานันสวัสดิ์ 20,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันสวัสดิ์
428 อานุภาพ การสุรา 100,000 แจ้ห่ม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานุภาพ การสุรา
429 อาพัดพัฒนา 400,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาพัดพัฒนา
430 อำพันธ์ สุรากลั่น 10,000 แม่เมาะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำพันธ์ สุรากลั่น
431 อำภรณ์ สุรากลั่น ทุ่งฝาย 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำภรณ์ สุรากลั่น ทุ่งฝาย
432 อิทธิวัฒน์ พานิชย์ 10,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิวัฒน์ พานิชย์
433 อินทรีทองสุรากลั่น 60,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรีทองสุรากลั่น
434 อินน้ำลืมสุรากลั่นชุมชน 100,000 บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินน้ำลืมสุรากลั่นชุมชน
435 อิสาน พรีเมียม สปิริต 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสาน พรีเมียม สปิริต
436 อีสาน บูรพา 1,050,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาน บูรพา
437 อุดมกมลรัก 55,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมกมลรัก
438 อุดมลาภ พาณิชย์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท อุดมลาภ พาณิชย์ จำกัด
439 อุดมสุข 2019 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข 2019
440 อุดรอาหารสำเร็จรูป 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอาหารสำเร็จรูป
441 อุทัยสิริรัตน์ 3,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยสิริรัตน์
442 เกตุแก้วการสุรา 30,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตุแก้วการสุรา
443 เขาจันทร์สุราทิพย์ 300,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาจันทร์สุราทิพย์
444 เขาจำปาทอง 60,000 ตะโหมด พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาจำปาทอง
445 เขาวงศ์ขุมทรัพย์ 300,000 ปากพะยูน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาวงศ์ขุมทรัพย์
446 เขาสะเอียบ 1,000,000 สอง แพร่ บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด
447 เขาเขียว การสุรา 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาเขียว การสุรา
448 เขินแก้ว สุรากลั่น 50,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขินแก้ว สุรากลั่น
449 เค.เค. บริวเวอร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค. บริวเวอร์
450 เคียงโขง 50,000 ปากชม เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโขง
451 เงินยวง กรุ๊ป 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินยวง กรุ๊ป
452 เจ็ท แอนด์ ยีนศ์ 2002 200,000 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ท แอนด์ ยีนศ์ 2002
453 เจน การสุรา 201,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจน การสุรา
454 เจอาร์พีดี 200,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอาร์พีดี
455 เจ้าคุณทิพย์สมุนไพรไทย 1,500,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าคุณทิพย์สมุนไพรไทย
456 เจ้าพระยาสุราทิพย์ 100,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาสุราทิพย์
457 เจ้าพระยาโอสถ 1,200,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาโอสถ
458 เชียงใหม่ทิพย์เสน่ห์ 200,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทิพย์เสน่ห์
459 เดอ พลอย 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท เดอ พลอย จำกัด
460 เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่ 1,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่
461 เทพอรุโณทัย 700,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
462 เทพอำพร สุรากลั่น 15,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพอำพร สุรากลั่น
463 เทวาประทานพร 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาประทานพร
464 เทวินการสุรา 100,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวินการสุรา
465 เนินทรายการสุรา 50,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนินทรายการสุรา
466 เนินโพธิ์การสุรา 40,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนินโพธิ์การสุรา
467 เบญจวรรณสุรากลั่นชุมชน 200,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวรรณสุรากลั่นชุมชน
468 เบญญาภา เทรดดิ้ง 2559 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท เบญญาภา เทรดดิ้ง 2559 จำกัด
469 เบ๊ทเทอร์ ช้อยส์ เอนเทอร์ไพรส์ 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส บริษัท เบ๊ทเทอร์ ช้อยส์ เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด
470 เพชรศักดิ์การสุรา 20,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศักดิ์การสุรา
471 เพ็ญศรี สุรากลั่น 4,000 แม่เมาะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญศรี สุรากลั่น
472 เพรงภัทร การสุรา 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท เพรงภัทร การสุรา จำกัด
473 เพิ่มทรัพย์-แม่พริก 15,000 แม่พริก ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์-แม่พริก
474 เพิ่มทรัพย์การสุรา 2,050,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์การสุรา
475 เฟื่องฟูอนันต์ 900,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
476 เมฆจันทร์ 100,000 เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆจันทร์
477 เมจิก อัลคูล 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เมจิก อัลคูล จำกัด
478 เมรัย ท่าเลื่อน 40,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัย ท่าเลื่อน
479 เมรัย ไวน์เนอร์ แอนด์ ลิเคอร์ 9,600,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัย ไวน์เนอร์ แอนด์ ลิเคอร์
480 เมาเท่น วิว มีท 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เมาเท่น วิว มีท จำกัด
481 เมืองตะลุง 100,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองตะลุง
482 เรกูลัส เอนเทอร์ไพรส์ 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส บริษัท เรกูลัส เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด
483 เริงณรงค์การสุรา 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เริงณรงค์การสุรา
484 เรือง กาจารี กลั่นสุราพระบาท 10,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือง กาจารี กลั่นสุราพระบาท
485 เรือนแก้ว การค้า 100,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนแก้ว การค้า
486 เลิศวัฒนา (ค.ทองแดง) กรุ๊ป 900,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนา (ค.ทองแดง) กรุ๊ป
487 เวชสาโท 200,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชสาโท
488 เศษฐทวีป 200,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศษฐทวีป
489 เสน่ห์รุ่งเรือง 60,000 บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสน่ห์รุ่งเรือง
490 เสริมงามการสุรา 100,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมงามการสุรา
491 เสาร์แก้ว สุรากลั่น 10,000 แม่เมาะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาร์แก้ว สุรากลั่น
492 เหมยจิ่วการสุรา 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมยจิ่วการสุรา
493 เหมราช สุรากลั่น 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมราช สุรากลั่น
494 เหมราช สุรากลั่น 2554 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมราช สุรากลั่น 2554
495 เหรียญทองจอมสังข์ 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองจอมสังข์
496 เหล้าขาวแป้งไทย 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล้าขาวแป้งไทย
497 เหล้าโบราณ 10,000 เมืองปาน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล้าโบราณ
498 เอกณรงค์ทรัพย์การสุรา 200,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกณรงค์ทรัพย์การสุรา
499 เอ็ม เอ็ม โอ เครื่องมือเกษตร 600,000 แก่งคอย สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ็ม โอ เครื่องมือเกษตร
500 เอ็ม.จี.ดี.เทรดดิ้ง 2,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.จี.ดี.เทรดดิ้ง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ