รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุรากลั่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 3 เค สุราพื้นบ้าน 6,000 ลำปาง เกาะคา
2 3 ดาว แหลมชัน 60,000 สงขลา กระแสสินธุ์
3 ก.การสุรา 100,000 ปราจีนบุรี นาดี
4 กรกต สุรากลั่น 100,000 ลำปาง เมืองลำปาง
5 กระต่ายรุ่งเรือง 10,000 ลำปาง วังเหนือ
6 กรุ๊ปทินการสุรา 100,000 ลำปาง ห้างฉัตร
7 กฤษณะ (2018) 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
8 กลไก การสุรา 15,000 ลำปาง งาว
9 กลุ่มสุราบ้านหนองแม่จาง 12,000 ลำปาง แม่ทะ
10 กว่างซ้งการสุรา 10,000 ลำปาง วังเหนือ
11 ก๋องมงคล 40,000 เชียงราย เชียงแสน
12 ก๋องมี สุราทิพย์ 20,000 ลำปาง เมืองลำปาง
13 ก้องสุรากลั่น หนองบอน 200,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
14 กัญรญากรณ์ 80,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
15 กันเองการสุรา 10,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
16 กัลยาณัฐพาณิชย์ 400,000 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย
17 กาญจนไตรภพ 300,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
18 กาญจนนคร 200,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
19 กาญจน์ประภาพาณิชย์ 200,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง
20 กาญจนสิงขร 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
21 กาญมาวิน 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
22 กานต์วิจัยและพัฒนา 10,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
23 กาหลงสุราทิพย์ 200,000 เชียงราย เวียงป่าเป้า
24 กำทรัพย์เมรัย 120,000 ระยอง เมืองระยอง
25 กิตติสิริ การสุรา 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
26 กิ้มตัน 100,000 พัทลุง ปากพะยูน
27 กุลพรภัสร์ 500,000 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง
28 เกตุแก้วการสุรา 30,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
29 เกรียงไกร ดิสทิลเลอรี่ 500,000 เชียงราย เวียงชัย
30 เกลือกวักเงินขนส่ง 5,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
31 แก่นขวัญ 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
32 แกรนด์ ฮิลล์ ฟาร์ม 4,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
33 โกลเด้น เรน 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
34 โกแอ๊ดการสุรา 300,000 สงขลา รัตภูมิ
35 ขนุนทอง 49 10,000 ลำปาง เมืองลำปาง
36 ขวัญศิริสุรากลั่น 225,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
37 ขวาซุย 1,000,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
38 ขอนทอง การสุรา 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
39 ขอร้องสยามดริ้ง 1,000,000 แพร่ สูงเม่น
40 เขาเขียว การสุรา 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
41 เขาจันทร์สุราทิพย์ 300,000 พัทลุง ป่าบอน
42 เขาวงศ์ขุมทรัพย์ 300,000 พัทลุง ปากพะยูน
43 เขาสะเอียบ 1,000,000 แพร่ สอง
44 เขินแก้ว สุรากลั่น 50,000 ลำปาง เกาะคา
45 โขงค้อเบฟเวอเรจ 1,000,000 เพชรบูรณ์ เขาค้อ
46 ค. คำธนา 50,000 ลำปาง ห้างฉัตร
47 คราฟท์ โซไซตี้ 10,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
48 คลองตันพัฒนา 200,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
49 คลองสาน สุรากลั่น 200,000 หนองคาย รัตนวาปี
50 ควนนกหว้าน้ำทิพย์ 400,000 พัทลุง ปากพะยูน
51 คำ การสุรา999 100,000 ลำปาง เมืองลำปาง
52 คำณริน 150,000 กาญจนบุรี สังขละบุรี
53 คำบุปผาสุข 2,000,000 ราชบุรี โพธาราม
54 คำภิโล 2561 1,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
55 คิรากร สุรากลั่น 50,000 สุโขทัย คีรีมาศ
56 คีรีมาศสุราไทย 40,000 สุโขทัย คีรีมาศ
57 คุระบุรีสุรากลั่น 200,000 พังงา คุระบุรี
58 เค.เค. บริวเวอร์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
59 เค.เค.ที สุราไทย 1,000,000 น่าน นาหมื่น
60 เคเอส.แพร่ สายสุรา 50,000 แพร่ ลอง
61 เงินทองผาภูมิ 1,000,000 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ
62 เงินยวง กรุ๊ป 150,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
63 จ.ปานเพ็ชร 40,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง
64 จงเจริญเฟื่องฟู การสุรา 5,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
65 จักรบุญมาสุรากลั่น 10,000 ลำปาง ห้างฉัตร
66 จันทร์เพ็ญ การสุรา 20,000 ลำปาง ห้างฉัตร
67 จันทรเลขา 400,000 อุดรธานี ไชยวาน
68 จิตภูธโรจน์ 20,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
69 จิรวัฒน์ สุรากลั่น 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
70 เจ.บี.เบฟเวอเรจ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
71 เจเคเอ็น ดริ๊งก์ 59,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
72 เจ็ท แอนด์ ยีนศ์ 2002 200,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ
73 เจน การสุรา 201,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
74 เจ้าคุณทิพย์สมุนไพรไทย 1,500,000 ราชบุรี ปากท่อ
75 เจ้าพระยาโอสถ 1,200,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
76 แจ้ซ้อน ชัย แชมป์ ซัน 100,000 ลำปาง เมืองปาน
77 แจ้ซ้อน สุรากลั่นพื้นบ้าน 20,000 ลำปาง เมืองปาน
78 แจ้ซ้อนวิสกี้ 50,000 ลำปาง เมืองปาน
79 ใจจันทร์ การสุรา 10,000 ลำปาง ห้างฉัตร
80 ใจเพชร 300,000 พัทลุง เขาชัยสน
81 ใจศริณ ไวน์เนอรี่ 2,200,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
82 ฉัตรชัยสุรากลั่น 200,000 ลำปาง เมืองลำปาง
83 ชนกันต์ สุรากลั่น 100,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
84 ชลธิชา สุราไทย 60,000 เชียงราย แม่สรวย
85 ชัยสิริการสุรา 1,000,000 นครราชสีมา พิมาย
86 ช้างพระอาทิตย์ 800,000 ตาก แม่สอด
87 ช้างสุพรรณ 2002 200,000 สุพรรณบุรี สามชุก
88 ชื่นจิตรการสุรา 15,000 ลำปาง เมืองลำปาง
89 ชุมชนเชียงทอง การสุรา 60,000 พะเยา เมืองพะเยา
90 เชียงราย เบฟเวอเรจ 5,000,000 เชียงราย เวียงแก่น
91 เชียงใหม่ พีเอส 2554 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
92 เชียงใหม่ทิพย์เสน่ห์ 200,000 เชียงใหม่ สันทราย
93 โชคจักรพันธ์เหล้าพื้นบ้าน 10,000 ลำปาง วังเหนือ
94 โชคดิลก(2019) 100,000 นนทบุรี ไทรน้อย
95 โชคอนันท์ เหล้าพื้นบ้าน 4,000 ลำปาง วังเหนือ
96 ซันฟูดส์ 16,500,000 ปทุมธานี คลองหลวง
97 ซากุระ 40 ดีกรี 150,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
98 ซาเกะ ซาเกะ (ประเทศไทย) 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
99 ซีซีเอ็ม สปิริต 285,662,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
100 ซีพีพี4289 คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ