รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เขาค้อคราฟท์เบฟเวอเรจ 1,000,000 เพชรบูรณ์ เขาค้อ
2 โซลไซตี้ เบฟเวอเรจ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
3 ณัฐชยารุ่งเรืองทรัพย์ 300,000 ลำพูน เมืองลำพูน
4 แบ็คคัส คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
5 เป็นหนึ่ง สุรากลั่น 300,000 ลำปาง วังเหนือ
6 เพ็ญภาค ไวเนอรี่ 100,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
7 ฟูโก 1,200,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
8 ไฟท์ติ้ง ฟิช 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
9 ภูมิใจ สุราไทย 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
10 มูนไลท์ อีลิกเซอร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
11 ลาดตาบาง 100,000 นครปฐม สามพราน
12 วาสนาสุราไทย 100,000 สงขลา สะเดา
13 สุรากลั่น ไผ่ทอง 100,000 เชียงราย แม่จัน
14 แสงโสม 7,500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
15 อินไลน์ เทรด 2,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม


ข้อมูลผู้ประกอบการ