รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ทรัพย์แม่เจ้า 100,000 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เจ้า
2 ที ดิสทิล 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ดิสทิล จำกัด
3 มูนไลท์ อีลิกเซอร์ 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท มูนไลท์ อีลิกเซอร์ จำกัด
4 รัตนา(2017) 300,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา(2017)
5 วังมะนาวเทรดดิ้ง 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังมะนาวเทรดดิ้ง
6 วาสนาสุราไทย 100,000 สะเดา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาสุราไทย
7 อภิชิตการสุรา 100,000 เสริมงาม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชิตการสุรา
8 เงินทองผาภูมิ 1,000,000 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองผาภูมิ
9 เป็นหนึ่ง สุรากลั่น 300,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่ง สุรากลั่น
10 เพ็ญภาค ไวเนอรี่ 100,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เพ็ญภาค ไวเนอรี่ จำกัด
11 เวฬุวัน พานิช 200,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฬุวัน พานิช
12 แบ็คคัส คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท แบ็คคัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ