รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสุราผสม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ทรัพย์แม่เจ้า 100,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เจ้า
2 ที ดิสทิล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ที ดิสทิล จำกัด
3 มูนไลท์ อีลิกเซอร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท มูนไลท์ อีลิกเซอร์ จำกัด
4 รัตนา(2017) 300,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา(2017)
5 วังมะนาวเทรดดิ้ง 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังมะนาวเทรดดิ้ง
6 วาสนาสุราไทย 100,000 สงขลา สะเดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาสุราไทย
7 อภิชิตการสุรา 100,000 ลำปาง เสริมงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชิตการสุรา
8 เงินทองผาภูมิ 1,000,000 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองผาภูมิ
9 เป็นหนึ่ง สุรากลั่น 300,000 ลำปาง วังเหนือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่ง สุรากลั่น
10 เพ็ญภาค ไวเนอรี่ 100,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท เพ็ญภาค ไวเนอรี่ จำกัด
11 เวฬุวัน พานิช 200,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฬุวัน พานิช
12 แบ็คคัส คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท แบ็คคัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ