รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คุณชายเพิ่มพูลธุรกิจ 1,000,000 กาฬสินธุ์ สมเด็จ
2 เคเอ็มไวน์เนอรี่ 1,000,000 เชียงใหม่ จอมทอง
3 โคราชา ไวน์ 1,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน
4 บ้านเนินพยอม 200,000 ระยอง เมืองระยอง
5 บี.เจ.การ์เดนไวน์เนอรี่ 10,000,000 ระยอง แกลง
6 ผลทองไวน์ ปัตตานี 60,000 ปัตตานี โคกโพธิ์
7 ภูชิญา ฟาร์ม 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
8 มีชัยฟรูทไวน์ 500,000 สกลนคร ภูพาน
9 ระฆังทองเมรัย 150,000 ระนอง ละอุ่น
10 ลานข่อยบริวเวอรี่ 50,000 พัทลุง ป่าพะยอม
11 ลีไวน์รักไทย 100,000 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
12 วิสาหกิจชุมชนฉิม 1,000,000 สตูล ทุ่งหว้า
13 สมถะ บริววิ่ง 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
14 สยามสพิริทส์ แอนด์ ไวน์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
15 สามร้อยยอดไวน์เนอรี่ 500,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
16 อมริชเกษตรศาสตร์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน


ข้อมูลผู้ประกอบการ