รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กฤตภาส บริวเวอรี่ 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตภาส บริวเวอรี่ จำกัด
2 กลั่นทอง1631พร็อพเพอร์ตี้ 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กลั่นทอง1631พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 ขอนแก่น บริวเวอรี่ 1,300,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
4 คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) 1,666,666,500 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) 500,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด
7 ทรอปปิคอลไอแลนด์เบียร์ 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรอปปิคอลไอแลนด์เบียร์ จำกัด
8 ปทุมธานี บริวเวอรี่ 1,860,552,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
9 ภูเก็ต บริวเวอรี่ 15,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต บริวเวอรี่ จำกัด
10 สมาร์ท สตาร์ท อัพ 2,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท สมาร์ท สตาร์ท อัพ จำกัด
11 สยามบริวเวอรี่ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามบริวเวอรี่ จำกัด
12 สิงห์ เบเวอเรช 5,000,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
13 อสุรา เบฟเวอเรจ 1,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ บริษัท อสุรา เบฟเวอเรจ จำกัด
14 ออแกนิค เทรดเอเชีย 4,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ออแกนิค เทรดเอเชีย จำกัด
15 อันเดอร์ ด๊อก ไมโคร บรูเออรี 10,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท อันเดอร์ ด๊อก ไมโคร บรูเออรี จำกัด
16 เครื่องดื่มไหมไทย 2017 500,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องดื่มไหมไทย 2017
17 เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด
18 เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) 6,600,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
19 เบียร์เฟสต์ 10,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เบียร์เฟสต์ จำกัด
20 เบียร์ไทย (1991) 5,550,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
21 เบียร์ไทย(1991) 1,500,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เบียร์ไทย(1991) จำกัด
22 เรดซัน ตะวันแดง 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เรดซัน ตะวันแดง จำกัด
23 เลเบ็น รูทส์ 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เลเบ็น รูทส์ จำกัด
24 เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) 195,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 โซโลมอน เบฟเวอเรจ 5,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท โซโลมอน เบฟเวอเรจ จำกัด
26 โรงเบียร์ตะวันแดง 40,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด
27 โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด
28 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 60,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
29 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 40,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด
30 โรงเล่า 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท โรงเล่า จำกัด
31 ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ 1,000,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
32 ไอ ทีซีบี 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ ทีซีบี จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ