รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การผลิตน้ำแร่และน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่น ๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การผลิตน้ำแร่และน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่น ๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 คูลล่า วอเตอร์ 3,000,000 ตาก สามเงา บริษัท คูลล่า วอเตอร์ จำกัด
2 วอเตอร์คูล (2016) 1,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว บริษัท วอเตอร์คูล (2016) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ