รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เก้าเก้าเก้าเก้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
2 เชียงรายวัฒนาพร 12,500,000 เชียงราย เทิง
3 ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น 7,000,000 เชียงใหม่ สารภี
4 ท่าฟ้า-เชียงม่วน 5,000,000 พะเยา เชียงม่วน
5 ธนโชคชัย 5,000,000 ลำปาง วังเหนือ
6 ผาทองการเกษตร 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
7 พญานาค เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 นครพนม บ้านแพง
8 พฤกษาเงิน 2,000,000 พะเยา เชียงม่วน
9 พิมพ์ลภัส มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
10 แพร่เกษตรทอง 3,240,000 แพร่ สูงเม่น
11 มงคลเฉิด 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
12 เมืองปาน 7,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
13 ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น 5,000,000 แพร่ เมืองแพร่
14 ยาสูบสากล 30,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
15 รวมเพียว 10,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
16 โรงบ่มป่าแดง 1,500,000 แพร่ เมืองแพร่
17 ลาดหญ้าเทรดดิ้ง 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
18 สถานีบ่มใบยาเวอร์ยีเนียดอนมูล 924,270 แพร่ สูงเม่น
19 สหใบยาสูบไทย 40,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
20 สิงห์ประสิทธิ์ 4,500,000 เชียงราย เชียงของ
21 หงไท่ โทแบคโค อินเตอร์แนชั่นแนล 4,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
22 อุตสาหกรรมใบยาสูบไทย 9,261,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่


ข้อมูลผู้ประกอบการ