รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ท่าฟ้า-เชียงม่วน 5,000,000 เชียงม่วน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าฟ้า-เชียงม่วน
2 ธนโชคชัย 5,000,000 วังเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคชัย
3 ผาทองการเกษตร 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาทองการเกษตร
4 พฤกษาเงิน 2,000,000 เชียงม่วน พะเยา บริษัท พฤกษาเงิน จำกัด
5 มงคลเฉิด 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท มงคลเฉิด จำกัด
6 ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น
7 ยาสูบสากล 30,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ยาสูบสากล จำกัด
8 รวมเพียว 10,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท รวมเพียว จำกัด
9 ลาดหญ้าเทรดดิ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดหญ้าเทรดดิ้ง
10 สถานีบ่มใบยาเวอร์ยีเนียดอนมูล 924,270 สูงเม่น แพร่ สถานีบ่มใบยาเวอร์ยีเนียดอนมูล
11 สหใบยาสูบไทย 40,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สหใบยาสูบไทย จำกัด
12 สิงห์ประสิทธิ์ 4,500,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท สิงห์ประสิทธิ์ จำกัด
13 หงไท่ โทแบคโค อินเตอร์แนชั่นแนล 4,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท หงไท่ โทแบคโค อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
14 เก้าเก้าเก้าเก้า 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เก้าเก้าเก้าเก้า จำกัด
15 เชียงรายยาสูบ 2,000,000 พาน เชียงราย บริษัท เชียงรายยาสูบ จำกัด
16 เชียงรายวัฒนาพร 12,500,000 เทิง เชียงราย บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัด
17 เมืองปาน 7,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองปาน
18 แพร่เกษตรทอง 3,240,000 สูงเม่น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่เกษตรทอง
19 แอสโซซิเอตเต็ด โทแบคโค คอมปานี (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท แอสโซซิเอตเต็ด โทแบคโค คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด
20 โชคชัยใบยาสูบ 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยใบยาสูบ
21 โรงบ่มป่าแดง 1,500,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงบ่มป่าแดง
22 ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น 7,000,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ