รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบ่มและการอบใบยาสูบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ท่าฟ้า-เชียงม่วน 5,000,000 พะเยา เชียงม่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าฟ้า-เชียงม่วน
2 ธนโชคชัย 5,000,000 ลำปาง วังเหนือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคชัย
3 ผาทองการเกษตร 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาทองการเกษตร
4 พฤกษาเงิน 2,000,000 พะเยา เชียงม่วน บริษัท พฤกษาเงิน จำกัด
5 มงคลเฉิด 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท มงคลเฉิด จำกัด
6 ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น 5,000,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น
7 ยาสูบสากล 30,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท ยาสูบสากล จำกัด
8 รวมเพียว 10,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท รวมเพียว จำกัด
9 ลาดหญ้าเทรดดิ้ง 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดหญ้าเทรดดิ้ง
10 สถานีบ่มใบยาเวอร์ยีเนียดอนมูล 924,270 แพร่ สูงเม่น สถานีบ่มใบยาเวอร์ยีเนียดอนมูล
11 สหใบยาสูบไทย 40,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท สหใบยาสูบไทย จำกัด
12 สิงห์ประสิทธิ์ 4,500,000 เชียงราย เชียงของ บริษัท สิงห์ประสิทธิ์ จำกัด
13 หงไท่ โทแบคโค อินเตอร์แนชั่นแนล 4,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท หงไท่ โทแบคโค อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
14 เก้าเก้าเก้าเก้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท เก้าเก้าเก้าเก้า จำกัด
15 เชียงรายยาสูบ 2,000,000 เชียงราย พาน บริษัท เชียงรายยาสูบ จำกัด
16 เชียงรายวัฒนาพร 12,500,000 เชียงราย เทิง บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัด
17 เมืองปาน 7,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองปาน
18 แพร่เกษตรทอง 3,240,000 แพร่ สูงเม่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่เกษตรทอง
19 แอสโซซิเอตเต็ด โทแบคโค คอมปานี (ประเทศไทย) 2,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท แอสโซซิเอตเต็ด โทแบคโค คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด
20 โชคชัยใบยาสูบ 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยใบยาสูบ
21 โรงบ่มป่าแดง 1,500,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงบ่มป่าแดง
22 ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น 7,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ