รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตบุหรี่และซิการ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตบุหรี่และซิการ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ควานซ่า (ไทยแลนด์) 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ควานซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
2 สยามฟิลเตอร์ 3,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามฟิลเตอร์ จำกัด
3 สุดาภัทร 100,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สุดาภัทร
4 สโมคเลส โทแบคโค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สโมคเลส โทแบคโค จำกัด
5 เอส.เค. โมเดล 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เอส.เค. โมเดล จำกัด
6 เอสเซนทรา 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเซนทรา จำกัด
7 เอเพ็กซ์ ฟิลเตอร์ 12,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเพ็กซ์ ฟิลเตอร์ จำกัด
8 แอสโตร โทแบคโค 30,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสโตร โทแบคโค จำกัด
9 ไซโนเวส เอ็นเตอร์ไพรส์เซส 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไซโนเวส เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ