รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ซีทีเอสใบยาสูบ 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
2 ซื้อกวงฮะ 4,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
3 ดี.เค.เจ. โทแบคโค แฟคทอรี่ 4,000,000 สิงห์บุรี ท่าช้าง
4 ท๊อป เพาเวอร์ ทู แบ็คโค่ 1,000,000 สิงห์บุรี ท่าช้าง
5 ทุ่งหลวง 15,400,000 ลำพูน แม่ทา
6 เทพวงศ์ 36,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
7 ไทย เอ็นเอสจี 4,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
8 พี พี เอส ที หนึ่ง เก้า แปด 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
9 เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
10 ภักดี 999 เทรดดิ้ง 1,000,000 สระบุรี หนองแค
11 ยาทิพย์ สกลนคร 3,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
12 ลาดหญ้าเทรดดิ้ง (สุวรรณพานิช) 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
13 สมอลูกโลก 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
14 สยามรุ่งเรือง อุตสาหกรรมยาสูบ 62,688,500 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
15 สยามสนุส 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
16 สิงห์บอล 1,000,000 สิงห์บุรี ท่าช้าง
17 ห้างขายยาลูกสาวหมอมี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
18 แหลมทองใบยาสูบ 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
19 อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 24,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
20 อาร์.เอส.บี.(2017) 300,000,000 นครปฐม สามพราน
21 อารานี่ 89 1,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
22 อึ๊งเอี่ยมกวง 40,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง


ข้อมูลผู้ประกอบการ