รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 14 เอนเนอร์ยี่ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 14 เอนเนอร์ยี่
2 168 เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท 168 เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 23 เรย์ม่า เวิลด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท 23 เรย์ม่า เวิลด์ จำกัด
4 26 มีนา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท 26 มีนา จำกัด
5 ก.สหกิจการทอ 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ก.สหกิจการทอ จำกัด
6 กรีนวิล เทรดดิ้ง 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด
7 กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ 75,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
8 กรุงเทพไพศาลการทอ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพไพศาลการทอ
9 ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ 362,000,000 สระบุรี หนองแค บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
10 กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ 1,000,000 กาฬสินธุ์ กมลาไสย บริษัท กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด
11 กิจชัย เท็กซ์ไทล์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
12 กิจถาวรรัชตไหมไทย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
13 กิจพิบูลย์การทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพิบูลย์การทอ
14 กิจสกล นิตติ้ง 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กิจสกล นิตติ้ง จำกัด
15 กิจเจริญอ้อมน้อย 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอ้อมน้อย
16 กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
17 กิตติวงศ์การทอ 1,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวงศ์การทอ
18 กิมเซี๊ยกรุ๊ป 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กิมเซี๊ยกรุ๊ป จำกัด
19 คงสินการทอ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท คงสินการทอ จำกัด
20 คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) 100,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 คลังไทย นิตติ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท คลังไทย นิตติ้ง จำกัด
22 คัฟเวอร์แนนท์การทอ 1,200,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท คัฟเวอร์แนนท์การทอ จำกัด
23 คูจิ๊บฮั้ว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูจิ๊บฮั้ว
24 งามดี 180,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท งามดี จำกัด
25 งามดี โกลบอล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท งามดี โกลบอล จำกัด
26 งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ 34,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
27 งี่เซ้ง การทอ (1992) 750,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท งี่เซ้ง การทอ (1992) จำกัด
28 จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
29 จัตุรโชคนำชัย การทอ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรโชคนำชัย การทอ
30 จันทร์กนก นิตติ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท จันทร์กนก นิตติ้ง จำกัด
31 จันทอง27 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท จันทอง27 จำกัด
32 จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง 12,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
33 จาย่า เท็กซ์ไทล์ 22,100,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท จาย่า เท็กซ์ไทล์ จำกัด
34 จิระการทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท จิระการทอ จำกัด
35 ช. โชคชัยการทอ 10,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ช. โชคชัยการทอ จำกัด
36 ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
37 ชังอี้ 2,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท ชังอี้ จำกัด
38 ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39 ชัยประดิษฐการทอ 25,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประดิษฐการทอ
40 ชัยพรการทอ 16,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรการทอ
41 ชัยพิทักษ์ การทอ 2,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท ชัยพิทักษ์ การทอ จำกัด
42 ชัยวิวัฒน์การทอ 4,500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์การทอ
43 ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก จำกัด
44 ชัยศิริการทอ 30,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัด
45 ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ 20,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
46 ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์
47 ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ จำกัด
48 ชาญ อินเตอร์เคม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ชาญ อินเตอร์เคม จำกัด
49 ชื่อฮั่วเชียง 4,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อฮั่วเชียง
50 ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด
51 ซันนี่ บิซิเนส 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ซันนี่ บิซิเนส จำกัด
52 ซันโค้ นิตติ้ง 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ซันโค้ นิตติ้ง จำกัด
53 ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 20,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 จำกัด
54 ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ จำกัด
55 ซิ้งหลี 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท ซิ้งหลี จำกัด
56 ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ 100,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่ บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
57 ซี.พี.เอส.โปรดักส์ 30,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
58 ซีที เจอร์ซี่ 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ซีที เจอร์ซี่ จำกัด
59 ซีฟาร์ (ประเทศไทย) 360,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
60 ซีวีเอส (ไทยแลนด์) 5,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ซีวีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
61 ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
62 ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ จำกัด
63 ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
64 ดรากอน คอร์ด 20,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ดรากอน คอร์ด จำกัด
65 ดราโก้ โพรเกร็ส 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ดราโก้ โพรเกร็ส จำกัด
66 ดวงดีดีเท็กซไทล์ 60,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ดวงดีดีเท็กซไทล์ จำกัด
67 ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
68 ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
69 ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
70 ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) 4,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด
71 ดียัน เท็กซ์ไทล์ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ดียัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด
72 ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
73 ตงจิ่น การทอ 27,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ตงจิ่น การทอ จำกัด
74 ตั้งบุญฤทธิ์การทอ 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งบุญฤทธิ์การทอ
75 ต้าฉาง การทอ 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าฉาง การทอ
76 ทรงไทยนิตติ้ง 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ทรงไทยนิตติ้ง จำกัด
77 ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล จำกัด
78 ทวีวรกิจสิ่งทอ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด
79 ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
80 ทองเสียง 250,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ทองเสียง จำกัด
81 ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง 60,000,000 ตาก แม่สอด บริษัท ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
82 ท็อป เทรดดิ้ง 10,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ท็อป เทรดดิ้ง จำกัด
83 ทอยเท็กซ์ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท ทอยเท็กซ์ จำกัด
84 ที ที แอล อุตสาหกรรม 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด
85 ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ 15,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ บริษัท ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
86 ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัด
87 ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) จำกัด
88 ที.เอส.บี.แอพพาเรล 60,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ที.เอส.บี.แอพพาเรล จำกัด
89 ทีเอส แฟบริค 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ทีเอส แฟบริค จำกัด
90 ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ จำกัด
91 ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที. 1,500,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที.
92 ธ.บุญธรรมการทอ 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.บุญธรรมการทอ
93 ธงชัยการทอ 2552 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ธงชัยการทอ 2552 จำกัด
94 ธนพัฒน์การทอ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒน์การทอ
95 ธนาธารารัตน์ 1,000,000 ตาก แม่สอด บริษัท ธนาธารารัตน์ จำกัด
96 ธนโชค นิตติ้ง 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชค นิตติ้ง
97 นั้ม เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท นั้ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
98 น่ารัก โฮลดิ้ง 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด
99 นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง
100 นำเจริญการทอ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท นำเจริญการทอ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ