รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 14 เอนเนอร์ยี่ 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 14 เอนเนอร์ยี่
2 168 เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 168 เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 23 เรย์ม่า เวิลด์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท 23 เรย์ม่า เวิลด์ จำกัด
4 26 มีนา 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 26 มีนา จำกัด
5 ก.สหกิจการทอ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ก.สหกิจการทอ จำกัด
6 กรีนวิล เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด
7 กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ 75,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
8 กรุงเทพไพศาลการทอ 15,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพไพศาลการทอ
9 ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ 362,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
10 กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ 1,000,000 กมลาไสย กาฬสินธุ์ บริษัท กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด
11 กิจชัย เท็กซ์ไทล์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
12 กิจถาวรรัชตไหมไทย 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
13 กิจพิบูลย์การทอ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพิบูลย์การทอ
14 กิจสกล นิตติ้ง 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิจสกล นิตติ้ง จำกัด
15 กิจเจริญอ้อมน้อย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอ้อมน้อย
16 กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
17 กิตติวงศ์การทอ 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวงศ์การทอ
18 กิมเซี๊ยกรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิมเซี๊ยกรุ๊ป จำกัด
19 คงสินการทอ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คงสินการทอ จำกัด
20 คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) 100,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 คลังไทย นิตติ้ง 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลังไทย นิตติ้ง จำกัด
22 คัฟเวอร์แนนท์การทอ 1,200,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คัฟเวอร์แนนท์การทอ จำกัด
23 คูจิ๊บฮั้ว 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูจิ๊บฮั้ว
24 งามดี 180,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท งามดี จำกัด
25 งามดี โกลบอล 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท งามดี โกลบอล จำกัด
26 งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ 34,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
27 งี่เซ้ง การทอ (1992) 750,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท งี่เซ้ง การทอ (1992) จำกัด
28 จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
29 จัตุรโชคนำชัย การทอ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรโชคนำชัย การทอ
30 จันทร์กนก นิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จันทร์กนก นิตติ้ง จำกัด
31 จันทอง27 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จันทอง27 จำกัด
32 จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง 12,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
33 จาย่า เท็กซ์ไทล์ 22,100,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จาย่า เท็กซ์ไทล์ จำกัด
34 จิระการทอ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท จิระการทอ จำกัด
35 ช. โชคชัยการทอ 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. โชคชัยการทอ จำกัด
36 ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
37 ชังอี้ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชังอี้ จำกัด
38 ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39 ชัยประดิษฐการทอ 25,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประดิษฐการทอ
40 ชัยพรการทอ 16,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรการทอ
41 ชัยพิทักษ์ การทอ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ชัยพิทักษ์ การทอ จำกัด
42 ชัยวิวัฒน์การทอ 4,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์การทอ
43 ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก จำกัด
44 ชัยศิริการทอ 30,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัด
45 ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
46 ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์
47 ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ จำกัด
48 ชาญ อินเตอร์เคม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชาญ อินเตอร์เคม จำกัด
49 ชื่อฮั่วเชียง 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อฮั่วเชียง
50 ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด
51 ซันนี่ บิซิเนส 15,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันนี่ บิซิเนส จำกัด
52 ซันโค้ นิตติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซันโค้ นิตติ้ง จำกัด
53 ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 20,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 จำกัด
54 ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ จำกัด
55 ซิ้งหลี 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซิ้งหลี จำกัด
56 ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ 100,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
57 ซี.พี.เอส.โปรดักส์ 30,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
58 ซีที เจอร์ซี่ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีที เจอร์ซี่ จำกัด
59 ซีฟาร์ (ประเทศไทย) 360,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
60 ซีวีเอส (ไทยแลนด์) 5,500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
61 ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
62 ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ จำกัด
63 ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
64 ดรากอน คอร์ด 20,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดรากอน คอร์ด จำกัด
65 ดราโก้ โพรเกร็ส 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดราโก้ โพรเกร็ส จำกัด
66 ดวงดีดีเท็กซไทล์ 60,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ดวงดีดีเท็กซไทล์ จำกัด
67 ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ 500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
68 ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
69 ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
70 ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) 4,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด
71 ดียัน เท็กซ์ไทล์ 30,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดียัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด
72 ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม 10,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
73 ตงจิ่น การทอ 27,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ตงจิ่น การทอ จำกัด
74 ตั้งบุญฤทธิ์การทอ 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งบุญฤทธิ์การทอ
75 ต้าฉาง การทอ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าฉาง การทอ
76 ทรงไทยนิตติ้ง 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรงไทยนิตติ้ง จำกัด
77 ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล จำกัด
78 ทวีวรกิจสิ่งทอ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด
79 ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
80 ทองเสียง 250,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทองเสียง จำกัด
81 ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง 60,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
82 ท็อป เทรดดิ้ง 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ท็อป เทรดดิ้ง จำกัด
83 ทอยเท็กซ์ 50,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอยเท็กซ์ จำกัด
84 ที ที แอล อุตสาหกรรม 150,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด
85 ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ 15,000,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
86 ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง 40,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัด
87 ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) จำกัด
88 ที.เอส.บี.แอพพาเรล 60,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เอส.บี.แอพพาเรล จำกัด
89 ทีเอส แฟบริค 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอส แฟบริค จำกัด
90 ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ จำกัด
91 ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที. 1,500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที.
92 ธ.บุญธรรมการทอ 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.บุญธรรมการทอ
93 ธงชัยการทอ 2552 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธงชัยการทอ 2552 จำกัด
94 ธนพัฒน์การทอ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒน์การทอ
95 ธนาธารารัตน์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ธนาธารารัตน์ จำกัด
96 ธนโชค นิตติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชค นิตติ้ง
97 นั้ม เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท นั้ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
98 น่ารัก โฮลดิ้ง 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด
99 นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง
100 นำเจริญการทอ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นำเจริญการทอ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ