รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 14 เอนเนอร์ยี่ 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 14 เอนเนอร์ยี่
2 168 เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 168 เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 23 เรย์ม่า เวิลด์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท 23 เรย์ม่า เวิลด์ จำกัด
4 26 มีนา 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 26 มีนา จำกัด
5 ก.สหกิจการทอ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ก.สหกิจการทอ จำกัด
6 กรีนวิล เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด
7 กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ 75,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
8 กรุงเทพไพศาลการทอ 15,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพไพศาลการทอ
9 ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ 362,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
10 กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ 1,000,000 กมลาไสย กาฬสินธุ์ บริษัท กาฬสินธุ์ รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด
11 กิจชัย เท็กซ์ไทล์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
12 กิจถาวรรัชตไหมไทย 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
13 กิจพิบูลย์การทอ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพิบูลย์การทอ
14 กิจสกล นิตติ้ง 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิจสกล นิตติ้ง จำกัด
15 กิจเจริญอ้อมน้อย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอ้อมน้อย
16 กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กิจเมธา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
17 กิตติวงศ์การทอ 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวงศ์การทอ
18 กิมเซี๊ยกรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิมเซี๊ยกรุ๊ป จำกัด
19 คงสินการทอ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คงสินการทอ จำกัด
20 คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) 100,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 คลังไทย นิตติ้ง 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลังไทย นิตติ้ง จำกัด
22 คัฟเวอร์แนนท์การทอ 1,200,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คัฟเวอร์แนนท์การทอ จำกัด
23 คูจิ๊บฮั้ว 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูจิ๊บฮั้ว
24 งามดี 180,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท งามดี จำกัด
25 งามดี โกลบอล 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท งามดี โกลบอล จำกัด
26 งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ 34,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
27 งี่เซ้ง การทอ (1992) 750,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท งี่เซ้ง การทอ (1992) จำกัด
28 จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
29 จัตุรโชคนำชัย การทอ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรโชคนำชัย การทอ
30 จันทร์กนก นิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จันทร์กนก นิตติ้ง จำกัด
31 จันทอง27 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จันทอง27 จำกัด
32 จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง 12,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
33 จาย่า เท็กซ์ไทล์ 22,100,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จาย่า เท็กซ์ไทล์ จำกัด
34 จิระการทอ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท จิระการทอ จำกัด
35 ช. โชคชัยการทอ 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. โชคชัยการทอ จำกัด
36 ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชยาวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
37 ชังอี้ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชังอี้ จำกัด
38 ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยชวิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39 ชัยประดิษฐการทอ 25,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประดิษฐการทอ
40 ชัยพรการทอ 16,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรการทอ
41 ชัยพิทักษ์ การทอ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ชัยพิทักษ์ การทอ จำกัด
42 ชัยวิวัฒน์การทอ 4,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์การทอ
43 ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ชัยวิวัฒน์สิ่งทออีลาสติก จำกัด
44 ชัยศิริการทอ 30,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัด
45 ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
46 ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสินทองเท็กซ์ไทล์
47 ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ จำกัด
48 ชาญ อินเตอร์เคม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชาญ อินเตอร์เคม จำกัด
49 ชื่อฮั่วเชียง 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อฮั่วเชียง
50 ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชูชัย สปอร์ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด
51 ซันนี่ บิซิเนส 15,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันนี่ บิซิเนส จำกัด
52 ซันโค้ นิตติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซันโค้ นิตติ้ง จำกัด
53 ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 20,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซันไชน์ เวิลด์ เน็ท 2003 จำกัด
54 ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงซิง ลัคกี้ สตาร์ จำกัด
55 ซิ้งหลี 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซิ้งหลี จำกัด
56 ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ 100,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
57 ซี.พี.เอส.โปรดักส์ 30,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
58 ซีที เจอร์ซี่ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีที เจอร์ซี่ จำกัด
59 ซีฟาร์ (ประเทศไทย) 360,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
60 ซีวีเอส (ไทยแลนด์) 5,500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
61 ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ทีนการ์เม้นท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
62 ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ จำกัด
63 ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ณัฏฐ์กรณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
64 ดรากอน คอร์ด 20,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดรากอน คอร์ด จำกัด
65 ดราโก้ โพรเกร็ส 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดราโก้ โพรเกร็ส จำกัด
66 ดวงดีดีเท็กซไทล์ 60,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ดวงดีดีเท็กซไทล์ จำกัด
67 ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ 500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
68 ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดี.ที.วาย.เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
69 ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดีโปรดัคส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
70 ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) 4,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด
71 ดียัน เท็กซ์ไทล์ 30,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดียัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด
72 ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม 10,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเท็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
73 ตงจิ่น การทอ 27,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ตงจิ่น การทอ จำกัด
74 ตั้งบุญฤทธิ์การทอ 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งบุญฤทธิ์การทอ
75 ต้าฉาง การทอ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าฉาง การทอ
76 ทรงไทยนิตติ้ง 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรงไทยนิตติ้ง จำกัด
77 ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ลเทรด แอพพาเรล จำกัด
78 ทวีวรกิจสิ่งทอ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด
79 ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ทองภัทรา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
80 ทองเสียง 250,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทองเสียง จำกัด
81 ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง 60,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
82 ท็อป เทรดดิ้ง 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ท็อป เทรดดิ้ง จำกัด
83 ทอยเท็กซ์ 50,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอยเท็กซ์ จำกัด
84 ที ที แอล อุตสาหกรรม 150,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด
85 ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ 15,000,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท ที เอส แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
86 ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง 40,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัด
87 ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอฟ.เค.การทอ(1992) จำกัด
88 ที.เอส.บี.แอพพาเรล 60,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เอส.บี.แอพพาเรล จำกัด
89 ทีเอส แฟบริค 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอส แฟบริค จำกัด
90 ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ จำกัด
91 ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที. 1,500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. ธนโชติ เท็กซ์ไทล์ ที.ที.ที.
92 ธ.บุญธรรมการทอ 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.บุญธรรมการทอ
93 ธงชัยการทอ 2552 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธงชัยการทอ 2552 จำกัด
94 ธนพัฒน์การทอ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒน์การทอ
95 ธนาธารารัตน์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ธนาธารารัตน์ จำกัด
96 ธนโชค นิตติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชค นิตติ้ง
97 นั้ม เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท นั้ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
98 น่ารัก โฮลดิ้ง 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด
99 นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง
100 นำเจริญการทอ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นำเจริญการทอ จำกัด
101 นำโชคไพศาล การทอ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท นำโชคไพศาล การทอ จำกัด
102 นิตติ้ง เท็กซ์ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท นิตติ้ง เท็กซ์ จำกัด
103 นิตติ้ง เท็กซ์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตติ้ง เท็กซ์
104 นิตติ้ง เวิลด์ 20,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิตติ้ง เวิลด์ จำกัด
105 นิว อัพ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท นิว อัพ จำกัด
106 นิวัติการทอ 15,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท นิวัติการทอ จำกัด
107 นิวเกทคอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นิวเกทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
108 บริติช มิลเลอเรน (ประเทศไทย) 60,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บริติช มิลเลอเรน (ประเทศไทย) จำกัด
109 บอดี้คลินิก 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บอดี้คลินิก จำกัด
110 บางกอกซัพพลายส์เออร์ แอนด์ ซัน 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกซัพพลายส์เออร์ แอนด์ ซัน จำกัด
111 บางกอกธนภูมิ 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกธนภูมิ จำกัด
112 บางกอกเจริญเลส 300,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บางกอกเจริญเลส จำกัด
113 บ้านยางสิ่งทอ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท บ้านยางสิ่งทอ จำกัด
114 บิ๊ก ซัน เท็กซ์ไทล์ 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ซัน เท็กซ์ไทล์
115 บี พี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ส 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี พี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
116 บี.บี.พี.นิตเทค 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บี.บี.พี.นิตเทค จำกัด
117 บี.วาย.ที เทรด 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.วาย.ที เทรด จำกัด
118 บีซี วีฟวิ่ง 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บีซี วีฟวิ่ง จำกัด
119 บุญเจริญการทอ 12,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด
120 บุญโมเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บุญโมเท็กซ์ไทล์ จำกัด
121 บุรินตรา 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท บุรินตรา จำกัด
122 บุษบงการ์เมนท์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท บุษบงการ์เมนท์ จำกัด
123 ป.แสงทวีการทอ 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.แสงทวีการทอ
124 ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ 442,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัด
125 ปิยะมณี การ์เม้นท์ 500,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี การ์เม้นท์
126 ฝ้ายเอื้องคำ 1,000,000 ดอยหล่อ เชียงใหม่ บริษัท ฝ้ายเอื้องคำ จำกัด
127 พงษ์เจริญการทอ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท พงษ์เจริญการทอ จำกัด
128 พรประทีปการทอ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พรประทีปการทอ จำกัด
129 พร้อมพริ้นต์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พร้อมพริ้นต์ จำกัด
130 พราวเจริญ เฟบริค 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พราวเจริญ เฟบริค จำกัด
131 พรีเมียร์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสทรี้ 30,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมียร์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสทรี้ จำกัด
132 พฤฒิการทอ 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พฤฒิการทอ จำกัด
133 พฤทธิ์นิตติ้ง 4,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤทธิ์นิตติ้ง
134 พัฒนาการทอ 4,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการทอ
135 พานา อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท พานา อินโนเวชั่น จำกัด
136 พานา เชี่ยน 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท พานา เชี่ยน จำกัด
137 พิชิตการทอ 3,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พิชิตการทอ จำกัด
138 พี เอ็น ที นิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พี เอ็น ที นิตติ้ง จำกัด
139 พี.ซี.นิตติ้ง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.ซี.นิตติ้ง จำกัด
140 พี.เอส.ดี. นิตติ้ง 10,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอส.ดี. นิตติ้ง จำกัด
141 พี.แอล.เค.อินดัสตรี้ส์ 6,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.แอล.เค.อินดัสตรี้ส์ จำกัด
142 พีนัทส์ 3,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พีนัทส์ จำกัด
143 พีเจ เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีเจ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
144 พีเอ็นเค เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีเอ็นเค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
145 พีเอสบี. เท็กซ์ไทล์ แอนด์ แอ็คเซสเซอรี่ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสบี. เท็กซ์ไทล์ แอนด์ แอ็คเซสเซอรี่ จำกัด
146 ฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) 40,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
147 ฟอร์จูนรุ่งโรจน์เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ฟอร์จูนรุ่งโรจน์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
148 ฟิวเจอร์เท็กซ์ 30,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด
149 ฟิสบา เซลส์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิสบา เซลส์ จำกัด
150 ฟิเทซ่าซีเอ็นซี 1,785,714,280 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด
151 ฟุดกี่การทอ 10,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุดกี่การทอ
152 ภูวสินนิตติ้ง 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ภูวสินนิตติ้ง จำกัด
153 มหาวารี 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท มหาวารี จำกัด
154 มั่นยิ่ง 500,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท มั่นยิ่ง จำกัด
155 มา แอนด์ จัน 12,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มา แอนด์ จัน จำกัด
156 มาตา คอตตอน 1,000,000 ฮอด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตา คอตตอน
157 มานะกิจเท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท มานะกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
158 ย่งหลี 7,500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งหลี
159 ยงอุดมการทอ 40,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด
160 ยอวานี 3,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยอวานี จำกัด
161 ยิ่งยงไฟเบอร์ (2532) 200,000,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท ยิ่งยงไฟเบอร์ (2532) จำกัด
162 ยิ่งเจริญ การทอ 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ยิ่งเจริญ การทอ จำกัด
163 ยูนิเทค แฟบริคส์ 15,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเทค แฟบริคส์ จำกัด
164 ยูนิเวอแซล แอพพาเรล (2007) 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล (2007) จำกัด
165 ยูนีค กลอเรียส 2,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนีค กลอเรียส จำกัด
166 ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 600,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
167 รวมเจริญการทอ 16,800,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท รวมเจริญการทอ จำกัด
168 รวยถาวรเท็กซ์ไทล์ 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท รวยถาวรเท็กซ์ไทล์ จำกัด
169 รอยัล เจริญ การ์เมนท์ แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 3,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท รอยัล เจริญ การ์เมนท์ แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
170 รัชศร รุ่งเรือง 200,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชศร รุ่งเรือง
171 รัตนา การทอ 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รัตนา การทอ จำกัด
172 ราชาจักรกล 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ราชาจักรกล จำกัด
173 รุ่งค้า 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท รุ่งค้า จำกัด
174 รุ่งวิไกร 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท รุ่งวิไกร จำกัด
175 รุ่งเรืองศิริโชค 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งเรืองศิริโชค จำกัด
176 รุ่งแสงการทอผ้า 2009 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รุ่งแสงการทอผ้า 2009 จำกัด
177 รุ่งแสงเทรดดิ้ง 30,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รุ่งแสงเทรดดิ้ง จำกัด
178 รุ่งโรจน์การทอ 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รุ่งโรจน์การทอ จำกัด
179 ลอนดอน คอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) 4,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ลอนดอน คอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
180 ลอนดอน อินดัสตรี 15,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนดอน อินดัสตรี
181 ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ 30,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
182 ลีลา ฟลอริส 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีลา ฟลอริส จำกัด
183 ลีอองเทกซ์ 28,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ลีอองเทกซ์ จำกัด
184 ลีฮง นิตติ้ง 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีฮง นิตติ้ง จำกัด
185 วรสวัสดิ์การทออุตสาหกรรม 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท วรสวัสดิ์การทออุตสาหกรรม จำกัด
186 วัน นิตติ้ง 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท วัน นิตติ้ง จำกัด
187 วันฟ้าฉาย 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท วันฟ้าฉาย จำกัด
188 วาริชกระบี่บาติก 500,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชกระบี่บาติก
189 วาเล็ธ ไฮ เทค คอมโพสิตส์ (ประเทศไทย) 16,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท วาเล็ธ ไฮ เทค คอมโพสิตส์ (ประเทศไทย) จำกัด
190 วินเนอร์เท็คซ์ไทล์ 500,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท วินเนอร์เท็คซ์ไทล์ จำกัด
191 วิบูลย์ผล ซัพพลาย 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท วิบูลย์ผล ซัพพลาย จำกัด
192 วิรา ครีเอชั่น (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิรา ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
193 วี.เค. การทอ 8,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท วี.เค. การทอ จำกัด
194 วี.เจ.อินดัสทรี 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.เจ.อินดัสทรี จำกัด
195 วีไอพี. อินเทรด 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีไอพี. อินเทรด
196 ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด
197 ศรีวงศ์การทอ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวงศ์การทอ
198 ศรีอภิวัฒน์การทอ 3,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ศรีอภิวัฒน์การทอ จำกัด
199 ศรีไทย เท็กซ์ไทล์ 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ศรีไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
200 ศิริคชาภรณ์การทอ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริคชาภรณ์การทอ
201 ศิริภัส การทอ 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิริภัส การทอ จำกัด
202 ศุภโชคเท็กซ์ไทล์ 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ศุภโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
203 ส. ไตเติ้ล 2002 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ส. ไตเติ้ล 2002 จำกัด
204 ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง 15,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด
205 สงวนการทอ 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สงวนการทอ จำกัด
206 สงวนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี 9,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สงวนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด
207 สมบัติ เท็กซ์ไทล์ 20,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สมบัติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
208 สมฤทัย การทอ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สมฤทัย การทอ จำกัด
209 สมาน เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี้ส์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท สมาน เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
210 สมใจ การทอ.(999) 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท สมใจ การทอ.(999) จำกัด
211 สยาม ฟู้ดส์ แอนด์ สปา 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ฟู้ดส์ แอนด์ สปา จำกัด
212 สยามซีนิท แฟบริค 494,500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
213 สยามเดนิม 50,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สยามเดนิม จำกัด
214 สยามเฟธเธอร์ปรอดักส์ 15,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท สยามเฟธเธอร์ปรอดักส์ จำกัด
215 สยามเส้นใยประดิษฐการทอ 100,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จำกัด
216 สวัสดิ์ นิตติ้ง 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท สวัสดิ์ นิตติ้ง จำกัด
217 สว่างเท็กซ์ไทล์ 145,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัด
218 สหกิจ วีฟวิ่ง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สหกิจ วีฟวิ่ง จำกัด
219 สหพรการทอ 3,600,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพรการทอ
220 สหไทยอุตสาหกรรม 110,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท สหไทยอุตสาหกรรม จำกัด
221 สามชัยเลเบิ้ลอุตสาหกรรม 55,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท สามชัยเลเบิ้ลอุตสาหกรรม จำกัด
222 สามพราน ฟิลาเม้นท์ 36,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพราน ฟิลาเม้นท์ จำกัด
223 สามพรานการทอ 100,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพรานการทอ จำกัด
224 สามพรานซินเธ็ททิคเท็กซ์ไทล์ 100,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพรานซินเธ็ททิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
225 สิ่งทอรุ่งเรือง 8,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สิ่งทอรุ่งเรือง จำกัด
226 สิทธิกุล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท สิทธิกุล จำกัด
227 สินสมัย 1997 25,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สินสมัย 1997 จำกัด
228 สินไทยนิตติ้ง 11,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท สินไทยนิตติ้ง จำกัด
229 สุขประเสริฐการทอ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขประเสริฐการทอ
230 สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ 5,000,000 กมลาไสย กาฬสินธุ์ บริษัท สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ จำกัด
231 สุทธาวิชิต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สุทธาวิชิต จำกัด
232 สุนทรวิทย์การทอ 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สุนทรวิทย์การทอ จำกัด
233 สุวรรณอุตสาหกรรมการทอ 150,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณอุตสาหกรรมการทอ
234 สเพลนดิด อินเตอร์เนชั่นแนล 500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท สเพลนดิด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
235 หงส์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) 15,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท หงส์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
236 หย่งฟะ การทอ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท หย่งฟะ การทอ จำกัด
237 หวาเจี้ยนเท็กซ์ไทล์ 70,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท หวาเจี้ยนเท็กซ์ไทล์ จำกัด
238 หุ้ย เฉิง ไถ้ 25,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท หุ้ย เฉิง ไถ้ จำกัด
239 หุ้ยเหิน นิตติ้ง 20,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท หุ้ยเหิน นิตติ้ง จำกัด
240 อภิรมย์ การทอ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อภิรมย์ การทอ จำกัด
241 อริยะการทอ 65,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อริยะการทอ จำกัด
242 อริยะอุตสาหกรรมผ้า 20,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริยะอุตสาหกรรมผ้า
243 ออล อะเบาต์ ฮาร์ตทรอบส์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออล อะเบาต์ ฮาร์ตทรอบส์ จำกัด
244 อังคะณาไทยซิลค์แอนด์แพลนท์ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท อังคะณาไทยซิลค์แอนด์แพลนท์ จำกัด
245 อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 4,185,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
246 อานันท์นิตติ้ง 20,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท อานันท์นิตติ้ง จำกัด
247 อาภรณ์พรรณ นิตติ้ง 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท อาภรณ์พรรณ นิตติ้ง จำกัด
248 อาร์ ซี นิตแวร์ 25,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ ซี นิตแวร์ จำกัด
249 อินฟินิทไทย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อินฟินิทไทย จำกัด
250 อินเตอร์ คอต 90,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท อินเตอร์ คอต จำกัด
251 อินเตอร์ภรณ์เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท อินเตอร์ภรณ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
252 อินโดแปซิฟิค ครีเอทีฟ 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโดแปซิฟิค ครีเอทีฟ จำกัด
253 อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
254 อิสเทิร์น โกลฟ 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง บริษัท อิสเทิร์น โกลฟ จำกัด
255 อี้ฟง เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์ 2000) 5,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท อี้ฟง เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์ 2000) จำกัด
256 อุดมศิลป์ (ราชบุรี) 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลป์ (ราชบุรี)
257 อุตสาหกรรมการทอพระประแดง 6,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมการทอพระประแดง
258 อุตสาหกรรมผ้าแสงทอง 1,300,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผ้าแสงทอง
259 อุตสาหกรรมสยามซินเธทิคเท็กซ์ไทล์ 335,422,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมสยามซินเธทิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
260 อุตสาหกรรมสามดาวการทอ 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท อุตสาหกรรมสามดาวการทอ จำกัด
261 อูซาโตะ สยาม 4,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท อูซาโตะ สยาม จำกัด
262 ฮังฟูลล์ นิตติ้ง 20,000,000 เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บริษัท ฮังฟูลล์ นิตติ้ง จำกัด
263 ฮั่นไท่ การทอ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ฮั่นไท่ การทอ จำกัด
264 ฮัวยี 78,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ฮัวยี จำกัด
265 ฮาร์ลีน เท็กซ์. 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮาร์ลีน เท็กซ์. จำกัด
266 ฮุยกี่การทอ 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฮุยกี่การทอ จำกัด
267 เกรช เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เกรช เท็กซ์ไทล์ จำกัด
268 เค.เอช.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เค.เอช.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
269 เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ 6,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
270 เค.เอส.นิตติ้ง 700,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เค.เอส.นิตติ้ง จำกัด
271 เคซี ไทย เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซี ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
272 เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป 50,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัด
273 เคแอลเอ็นเท็กซ์ไทล์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เคแอลเอ็นเท็กซ์ไทล์ จำกัด
274 เจ ซี พี นิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เจ ซี พี นิตติ้ง จำกัด
275 เจ ซี แฟบริคส์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ ซี แฟบริคส์ จำกัด
276 เจ เอช ซี (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอช ซี (ประเทศไทย) จำกัด
277 เจ เอ็ม ที เท็กซ์ไทล์ แมนูแฟคเจอริ่ง 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เจ เอ็ม ที เท็กซ์ไทล์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
278 เจ.ที.ไอ. 10,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.ที.ไอ. จำกัด
279 เจ.พี ยูไนเต็ด 60,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด
280 เจ.พี.เอ็น.นิตติ้ง 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจ.พี.เอ็น.นิตติ้ง จำกัด
281 เจ.เพค นิตติ้ง 4,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เพค นิตติ้ง จำกัด
282 เจ.เอช. อุตสาหกรรม 20,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด
283 เจบีบี การ์เม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจบีบี การ์เม้นท์ จำกัด
284 เจพีคิว 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพีคิว จำกัด
285 เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) 35,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด
286 เจมม่า นิต (ประเทศไทย) 80,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด
287 เจริญวัฒนาการทอ 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัด
288 เจริญสุขการทอ 120,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจริญสุขการทอ จำกัด
289 เจลินดา โปรดักท์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจลินดา โปรดักท์ จำกัด
290 เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส 1,480,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
291 เจียเล่อ การทอ 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจียเล่อ การทอ จำกัด
292 เจียไถ่แมชีนเนอรี่ 6,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไถ่แมชีนเนอรี่ จำกัด
293 เชียงใหม่ นาย 99 4,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ นาย 99
294 เชเน็ต (เอเชีย) 109,500,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท เชเน็ต (เอเชีย) จำกัด
295 เซ่งเฮง นิตติ้ง 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ่งเฮง นิตติ้ง จำกัด
296 เซินฉาง 20,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เซินฉาง จำกัด
297 เซเว่นไฟว์พลัส 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เซเว่นไฟว์พลัส จำกัด
298 เท็กซ์ทีล่า แมนนูแฟคเจอริ่ง 10,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เท็กซ์ทีล่า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
299 เท็กซ์แวร์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เท็กซ์แวร์ จำกัด
300 เทค เทกซ์ไทล์ 10,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทค เทกซ์ไทล์ จำกัด
301 เทพารักษ์สิ่งทอ 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เทพารักษ์สิ่งทอ จำกัด
302 เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) 380,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
303 เทียนฝู เท็กซ์ไทล์ 12,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เทียนฝู เท็กซ์ไทล์ จำกัด
304 เทเลอร์ เมคเกอร์ 3,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เทเลอร์ เมคเกอร์ จำกัด
305 เน็ทเวิร์คแมเนจเม้นท์แอนด์เดเวลลอปเม้นท์ 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เน็ทเวิร์คแมเนจเม้นท์แอนด์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
306 เปี่ยมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง
307 เพ็ชรรุ่งโรจน์ 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เพ็ชรรุ่งโรจน์ จำกัด
308 เพ็นทากอน เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็นทากอน เท็กซ์ไทล์ จำกัด
309 เพ็นน์ เอเซีย 150,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัด
310 เพรสซิเด้นท์ นิทติ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ 40,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพรสซิเด้นท์ นิทติ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด
311 เพลย์เมคเกอร์ สปอร์ต 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท เพลย์เมคเกอร์ สปอร์ต จำกัด
312 เพอร์เฟคท์ แอพพาเรล 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพอร์เฟคท์ แอพพาเรล จำกัด
313 เพียวเท็กซ์ 16,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เพียวเท็กซ์ จำกัด
314 เฟรนด์ชิพนิตติ้ง 40,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟรนด์ชิพนิตติ้ง จำกัด
315 เรด แอนท์ กรุ๊ป 4,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เรด แอนท์ กรุ๊ป จำกัด
316 เรืองจันทร์ 8,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เรืองจันทร์ จำกัด
317 เรืองศรีการโยธา 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีการโยธา
318 เวลธี วีฟวิ่ง เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท เวลธี วีฟวิ่ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
319 เวอร์ติคอล แฟชั่น 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เวอร์ติคอล แฟชั่น จำกัด
320 เวิลด์ แอคเซส นิตติ้ง 12,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ แอคเซส นิตติ้ง จำกัด
321 เศรษฐกิจการทอ 8,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เศรษฐกิจการทอ จำกัด
322 เศรษฐีใจเย็น เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เศรษฐีใจเย็น เท็กซ์ไทล์ จำกัด
323 เหรียญหัวสิ่งทอ 200,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เหรียญหัวสิ่งทอ จำกัด
324 เหลียน เหอ ซิง จี้ เยียะ 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เหลียน เหอ ซิง จี้ เยียะ จำกัด
325 เอ.บี.ซี.นิตติ้ง พาร์ท 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอ.บี.ซี.นิตติ้ง พาร์ท จำกัด
326 เอ.ยู.แอล. 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เอ.ยู.แอล. จำกัด
327 เอ.อี.ซี 2559 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เอ.อี.ซี 2559 จำกัด
328 เอก เฮ้าส์ นิตติ้ง (1992) 1,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เฮ้าส์ นิตติ้ง (1992)
329 เอ็กซ์คลูซิฟ เทคไทล 8,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็กซ์คลูซิฟ เทคไทล จำกัด
330 เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ 299,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
331 เอกไทย นิตติ้ง 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกไทย นิตติ้ง
332 เอช.ซี.แอล เท็กซ์ไทล์ 4,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท เอช.ซี.แอล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
333 เอช.เค.เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอช.เค.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
334 เอ็น โอ เค เอ็มบรอยเดอริ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอ็น โอ เค เอ็มบรอยเดอริ จำกัด
335 เอ็น.ที.พี. เท็กซ์ไทล์ 400,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี. เท็กซ์ไทล์
336 เอ็น.อาร์.เอส. 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.
337 เอ็ม สตรองค์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม สตรองค์ จำกัด
338 เอ็มม่า โกลบอล คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอ็มม่า โกลบอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
339 เอมเฮ้าส์ 5,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอมเฮ้าส์ จำกัด
340 เอส ซี นิตติ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส ซี นิตติ้ง จำกัด
341 เอส ที ที นิตติ้ง 500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที ที นิตติ้ง
342 เอส พี ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอส พี ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด
343 เอส เอส ธนารัตน์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท เอส เอส ธนารัตน์ จำกัด
344 เอส แอนด์ ที นิตติ้ง 31,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอส แอนด์ ที นิตติ้ง จำกัด
345 เอส.พี.เค.นิตติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอส.พี.เค.นิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
346 เอส.พี.แฟชั่น ครีเอชั่น 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.พี.แฟชั่น ครีเอชั่น จำกัด
347 เอส.วี.เอ็ม.เท็กซ์ไทล์ 50,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.วี.เอ็ม.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
348 เอส.สมาร์ท 168 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.สมาร์ท 168 จำกัด
349 เอส.เค.การ์เม้นท์ 120,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เค.การ์เม้นท์ จำกัด
350 เอส.เอ.คัฟเวอร์ เลเท็กซ์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอส.เอ.คัฟเวอร์ เลเท็กซ์ จำกัด
351 เอส.เอ.เอส วีฟวิ้ง 102,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เอส.เอ.เอส วีฟวิ้ง จำกัด
352 เอส.เอ็ม.เอส.การทอ 6,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เอส.เอ็ม.เอส.การทอ จำกัด
353 เอส.เอส. แฟบริคส์ 4,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เอส. แฟบริคส์ จำกัด
354 เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น 1,500,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
355 เอสที กรุ๊ป เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสที กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
356 เอสแอนด์เอฟ อินเตอร์เทรด 3,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เอสแอนด์เอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
357 เออร์เฟซ 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เออร์เฟซ จำกัด
358 เอเชี่ยน พลาสติก 10,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เอเชี่ยน พลาสติก จำกัด
359 เอเซียเท็กซ์ไทล์ 35,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอเซียเท็กซ์ไทล์ จำกัด
360 เอเพ็กซ์ เอ็มบรอย อินดัสทรี 40,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็มบรอย อินดัสทรี จำกัด
361 เอเอ็นบีโอ เท็กซ์ไทล์ 2,400,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นบีโอ เท็กซ์ไทล์
362 เอเอ็นเอส โกลบอล 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเอ็นเอส โกลบอล จำกัด
363 เฮช.บี.เท็กซ์ไทล์ 35,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮช.บี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
364 เฮียบฮั้วล้งการทอ 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบฮั้วล้งการทอ
365 แกรนด์บูติด 50,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์บูติด
366 แคนอัน (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนอัน (ประเทศไทย) จำกัด
367 แค็ปปิตอล ทรีคอท 200,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัด
368 แค็ปปิตอล เลซ 100,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท แค็ปปิตอล เลซ จำกัด
369 แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) 27,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) จำกัด
370 แปซิฟิคการทอ 70,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
371 แพรอาภรณ์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท แพรอาภรณ์ จำกัด
372 แฟชั่น เอ็กซ์ปอร์ต 1,250,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟชั่น เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
373 แฟชั่น เฮ้าส์ ดิเวลอปเมนท์ 2010 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟชั่น เฮ้าส์ ดิเวลอปเมนท์ 2010 จำกัด
374 แฟชั่น โฮมเท็กซ์ 146,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด
375 แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ 50,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
376 แฟบริค บาซาร์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟบริค บาซาร์ จำกัด
377 แฟบริค เวิลด์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟบริค เวิลด์ จำกัด
378 แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 900,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
379 แมกซ์นาโน 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท แมกซ์นาโน จำกัด
380 แม็กทีน สปอร์ตแวร์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท แม็กทีน สปอร์ตแวร์ จำกัด
381 แร็พเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท แร็พเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
382 แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์
383 แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ 18,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จำกัด
384 แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป 50,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
385 แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) 370,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
386 แอล นิตติ้ง แอนด์ ดายอิ้ง 270,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ ดายอิ้ง จำกัด
387 แอล.อาร์.เจ. อินเตอร์เทรด (2005) 3,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอล.อาร์.เจ. อินเตอร์เทรด (2005) จำกัด
388 โกลด์ คอมเมอร์เชียล 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
389 โกลด์สตาร์เท็กซ์ไทล์ 6,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์สตาร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
390 โกลเด้น แค้มป์ (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น แค้มป์ (ประเทศไทย) จำกัด
391 โชคทวี 1990 2,500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวี 1990
392 โชติวัฒน์การทอ (2004) 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โชติวัฒน์การทอ (2004) จำกัด
393 โนวา พริ้นเท็กซ์ 300,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด
394 โปรวัน เทรดดิ้ง 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท โปรวัน เทรดดิ้ง จำกัด
395 โมเดอร์น อีลาสเท็กซ์ 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โมเดอร์น อีลาสเท็กซ์ จำกัด
396 โมเดอร์นนิตติ้ง 10,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โมเดอร์นนิตติ้ง จำกัด
397 โยธิน การทอ 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน การทอ
398 โรงงานทอผ้า บีต้า 80,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้า บีต้า จำกัด
399 โรงงานทอผ้า เจ.แอล. เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท โรงงานทอผ้า เจ.แอล. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
400 โรงงานทอผ้า เดลต้า 57,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้า เดลต้า จำกัด
401 โรงงานทอผ้า แกมม่า 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้า แกมม่า จำกัด
402 โรงงานทอผ้า แอล เอส ดี 200,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทอผ้า แอล เอส ดี
403 โรงงานทอผ้า โอเมก้า 57,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้า โอเมก้า จำกัด
404 โรงงานทอผ้า ไทยแซหลี 7,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้า ไทยแซหลี จำกัด
405 โรงงานทอผ้าคลังทอง 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทอผ้าคลังทอง
406 โรงงานทอผ้าปูที่นอนไทย 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท โรงงานทอผ้าปูที่นอนไทย จำกัด
407 โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) 2,000,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด
408 โรงงานผ้าไทย 200,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด
409 โรงงานมังกร 7,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมังกร
410 โรยัล แฟบริค ซัพพลาย 10,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท โรยัล แฟบริค ซัพพลาย จำกัด
411 โสตถิวัฒน์การทอ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โสตถิวัฒน์การทอ จำกัด
412 โอเชี่ยน นิตติ้ง 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยน นิตติ้ง
413 ไค่ ซิง 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไค่ ซิง จำกัด
414 ไดเซะกิ 8,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไดเซะกิ จำกัด
415 ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 20,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
416 ไทย วาย เค การทอ 40,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทย วาย เค การทอ จำกัด
417 ไทย เย็น เย็น 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไทย เย็น เย็น จำกัด
418 ไทย เส่ง (ประเทศไทย) 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทย เส่ง (ประเทศไทย) จำกัด
419 ไทย โกลบอล เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทย โกลบอล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
420 ไทย-ฮ่องกง สิ่งทอ 21,800,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทย-ฮ่องกง สิ่งทอ จำกัด
421 ไทย-ไทเป เท็กซ์ไทล์ 4,625,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทย-ไทเป เท็กซ์ไทล์ จำกัด
422 ไทยกราฟฟิคส์ แมชชินเนอร์รี่ 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ไทยกราฟฟิคส์ แมชชินเนอร์รี่ จำกัด
423 ไทยกี้เทค การทอ 17,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทยกี้เทค การทอ จำกัด
424 ไทยกุลแซ่ 180,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
425 ไทยซินอี 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทยซินอี จำกัด
426 ไทยทรีคอท 177,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไทยทรีคอท จำกัด
427 ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
428 ไทยนิตติ้งอุตสาหกรรม 40,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยนิตติ้งอุตสาหกรรม จำกัด
429 ไทยฟาร์อีสต์ 60,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด
430 ไทยฟิลาเมนท์ฟินิชชิ่ง 348,052,416 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไทยฟิลาเมนท์ฟินิชชิ่ง จำกัด
431 ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ 1,700,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
432 ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ 300,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
433 ไทยวาอุตสาหกรรม 8,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด
434 ไทยเทรด แฟบริค 20,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเทรด แฟบริค จำกัด
435 ไทยเมโทร เท็กซ์ไทล์ 25,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเมโทร เท็กซ์ไทล์ จำกัด
436 ไทยเย่ห์ อุตสาหกรรม 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยเย่ห์ อุตสาหกรรม จำกัด
437 ไทยเอสดีโปรดักส์เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ไทยเอสดีโปรดักส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
438 ไทยแทฟฟิต้า 1,488,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
439 ไทยแฟนซีการทอ 8,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทยแฟนซีการทอ จำกัด
440 ไทยแมนอินดัสตรีส์ 100,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด
441 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ 60,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
442 ไทเซียงการทอ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทเซียงการทอ จำกัด
443 ไทเฝิ่ง อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท(ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทเฝิ่ง อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท(ไทยแลนด์) จำกัด
444 ไพบูลย์ นิตติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ นิตติ้ง
445 ไพรินทร์ ลามิเนท 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไพรินทร์ ลามิเนท จำกัด
446 ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) 150,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด
447 ไฟน์ คอนทิเน้นท์ อินดัสเทรียล 26,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ไฟน์ คอนทิเน้นท์ อินดัสเทรียล จำกัด
448 ไมโคร168 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไมโคร168 จำกัด
449 ไลอ้อนเท็กซ์ไทล์ 5,500,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ไลอ้อนเท็กซ์ไทล์ จำกัด
450 ไหมพรมไทยการทอ 60,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด
451 ไอ.ดี.นิตติ้ง 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไอ.ดี.นิตติ้ง จำกัด
452 ไอเดีย เมคเกอร์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ ซัพพลาย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ