รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กำแพงแสนพัฒนา 10,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท กำแพงแสนพัฒนา จำกัด
2 กิตติรัฐ เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท กิตติรัฐ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 กิเลนทองฟอกย้อม 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท กิเลนทองฟอกย้อม จำกัด
4 กู๊ดวิลล์ วอช แอนด์ บลีช 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท กู๊ดวิลล์ วอช แอนด์ บลีช จำกัด
5 คง พลัส 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท คง พลัส จำกัด
6 จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม 20,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จำกัด
7 จินเท็กซ์ 4,500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท จินเท็กซ์ จำกัด
8 ช้างอานันท์ 4,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด
9 ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ การ์เม้นท์ 5,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ การ์เม้นท์ จำกัด
10 ซีซี วอชชิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ซีซี วอชชิ่ง จำกัด
11 ซีเอ็มที ไดอิ้ง 18,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ้ง จำกัด
12 ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ 185,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัด
13 ดาราอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราอุตสาหกรรมสิ่งทอ
14 ดียัน ฟอกย้อม และ ฟินิชชิ่ง 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ดียัน ฟอกย้อม และ ฟินิชชิ่ง จำกัด
15 ตะวันการฟอก 5,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ตะวันการฟอก จำกัด
16 ทวีวัฒนา เท็กซ์ไทล์ 15,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท ทวีวัฒนา เท็กซ์ไทล์ จำกัด
17 ทองเกื้อกูล 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทองเกื้อกูล จำกัด
18 ทอมมาติน วอชชิ่ง 11,000,000 นนทบุรี บางกรวย บริษัท ทอมมาติน วอชชิ่ง จำกัด
19 ทิพย์ ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย บริษัท ทิพย์ ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
20 ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 430,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 ธนากุลพิมพ์ย้อม 8,100,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท ธนากุลพิมพ์ย้อม จำกัด
22 ธนาเจริญการฟอก 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ธนาเจริญการฟอก จำกัด
23 ธนไพศาล 36,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ธนไพศาล
24 นริศราอาภรณ์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท นริศราอาภรณ์ จำกัด
25 นันยางการทออุตสาหกรรม 1,288,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
26 นำสินการย้อม 100,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท นำสินการย้อม จำกัด
27 นูซันตารา บูกิต 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง บริษัท นูซันตารา บูกิต จำกัด
28 บุญช่วยอุตสาหกรรม 55,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด
29 บุญเสริมฟอกย้อม 15,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท บุญเสริมฟอกย้อม จำกัด
30 บุษกรการพิมพ์ 200,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษกรการพิมพ์
31 ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ 4,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จำกัด
32 พัฒนาผ้าไทย 353,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด
33 พี.วี.ที. เทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท พี.วี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด
34 พี.เอ็น.เอ็ม.โมเดิร์น 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท พี.เอ็น.เอ็ม.โมเดิร์น จำกัด
35 พีแอนด์พี ย้อมผ้า 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท พีแอนด์พี ย้อมผ้า จำกัด
36 ฟรีเท็กซ์ เทคโนโลยีแซนด์บลาสท์ เทรดดิ้ง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท ฟรีเท็กซ์ เทคโนโลยีแซนด์บลาสท์ เทรดดิ้ง จำกัด
37 ภรมน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ภรมน จำกัด
38 ยงศิริ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ยงศิริ จำกัด
39 ยงสินพลาสติค 5,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ยงสินพลาสติค จำกัด
40 ย้อมดี 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ย้อมดี จำกัด
41 ยู ซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ 17,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ยู ซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
42 ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ 60,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด
43 รวมชัยฟอกย้อม 13,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จำกัด
44 รักหทัยการทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท รักหทัยการทอ จำกัด
45 รุ่งกิจพิมพ์ย้อม 120,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัด
46 รุ่งสินเจริญ 50,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด
47 ลิ้มเซ้งยู่เชียง 700,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเซ้งยู่เชียง
48 ลิ่วเพิ่มพูนทรัพย์ 25,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ลิ่วเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
49 วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ 70,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
50 วินเทจ วอชชิ่ง 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท วินเทจ วอชชิ่ง จำกัด
51 วีอาร์เจซี 112,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท วีอาร์เจซี จำกัด
52 ศรีไพศาล 4,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไพศาล
53 ศิโอม 1,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท ศิโอม จำกัด
54 สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ 120,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด
55 สาริณี ฟอกย้อม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท สาริณี ฟอกย้อม จำกัด
56 สู่คูณพัฒนา 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท สู่คูณพัฒนา จำกัด
57 อภิทรัพย์การย้อม 20,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ บริษัท อภิทรัพย์การย้อม จำกัด
58 อะแมนดาฟอกย้อม 60,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท อะแมนดาฟอกย้อม จำกัด
59 อัฏฐมิตร คอปเปอร์เรชั่น 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท อัฏฐมิตร คอปเปอร์เรชั่น จำกัด
60 อัศวินฟอกย้อม 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัด
61 อาร์.เอช. เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท อาร์.เอช. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
62 อาร์.เอส.ดี.ฟอกย้อม 5,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท อาร์.เอส.ดี.ฟอกย้อม จำกัด
63 อาร์ทติส วอชชิ่ง 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท อาร์ทติส วอชชิ่ง จำกัด
64 อินดิโก้ วอช 3,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท อินดิโก้ วอช จำกัด
65 อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ 350,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
66 อี เอส พริ้นติ้ง(ไทยแลนด์) 10,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท อี เอส พริ้นติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
67 เค.วี.ดี. อินดัสเทรียล 25,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย บริษัท เค.วี.ดี. อินดัสเทรียล จำกัด
68 เค.เค. บาติก แอนด์ ไท ดาย (2000) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท เค.เค. บาติก แอนด์ ไท ดาย (2000) จำกัด
69 เค.เท็กซ์ แอนด์ เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เค.เท็กซ์ แอนด์ เทรด จำกัด
70 เจริญกิจ ฟอกย้อม 8,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท เจริญกิจ ฟอกย้อม จำกัด
71 เจริญกิจทวีทรัพย์ 6,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจทวีทรัพย์
72 เจริญกิจอุดมทรัพย์ 50,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท เจริญกิจอุดมทรัพย์ จำกัด
73 เจริญชัยการย้อม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยการย้อม
74 เจริญทรัพย์ฟินิชชิ่ง 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เจริญทรัพย์ฟินิชชิ่ง จำกัด
75 เจริญสุขการฟอก 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เจริญสุขการฟอก จำกัด
76 เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
77 เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ 30,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด
78 เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ 200,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
79 เพชรเจริญการฟอก 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เพชรเจริญการฟอก จำกัด
80 เพอร์เฟ็ค วอซ 12,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เพอร์เฟ็ค วอซ จำกัด
81 เฟมิน่าเลซไดย์เวิร์คส 300,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท เฟมิน่าเลซไดย์เวิร์คส จำกัด
82 เอ็กซ์เซล คัลเลอร์ 5,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บริษัท เอ็กซ์เซล คัลเลอร์ จำกัด
83 เอ็กเซลเล็น แซนด์ บลาสท์ติ้ง เทรดดิ้ง 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บริษัท เอ็กเซลเล็น แซนด์ บลาสท์ติ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
84 เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง 50,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง จำกัด
85 เอ็น บี ไดอิ้ง 300,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท เอ็น บี ไดอิ้ง จำกัด
86 เอฟเวอร์กรีน แฟบริค 30,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท เอฟเวอร์กรีน แฟบริค จำกัด
87 เอส โคลเคม 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท เอส โคลเคม จำกัด
88 เอส.เค.ลอนดริ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เอส.เค.ลอนดริ จำกัด
89 เอส.เอส.แพร่ ฟอกย้อม 1,500,000 แพร่ ร้องกวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.แพร่ ฟอกย้อม
90 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) 324,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
91 แกรนด์ ยูเนี่ยน เท็กซ์ไทล์ 55,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยน เท็กซ์ไทล์ จำกัด
92 แกรนด์เดอร์ ไฟเบอร์ 110,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท แกรนด์เดอร์ ไฟเบอร์ จำกัด
93 แปซิฟิค ฟอกย้อม 40,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท แปซิฟิค ฟอกย้อม จำกัด
94 แพรพลอย 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท แพรพลอย จำกัด
95 แม่ปิง ลอนดริ 10,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท แม่ปิง ลอนดริ จำกัด
96 แม่ปิงพัสตราภรณ์ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ปิงพัสตราภรณ์
97 แอกวา ทัช 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท แอกวา ทัช จำกัด
98 โนเบิลเท็กซ์การย้อม 40,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัด
99 โมก้าเวิร์ล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท โมก้าเวิร์ล จำกัด
100 โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย 350,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ