รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กำแพงแสนพัฒนา 10,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
2 กิตติรัฐ เท็กซ์ไทล์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
3 กิเลนทองฟอกย้อม 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
4 กู๊ดวิลล์ วอช แอนด์ บลีช 1,000,000 นครปฐม สามพราน
5 แกรนด์ ยูเนี่ยน เท็กซ์ไทล์ 55,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
6 แกรนด์เดอร์ ไฟเบอร์ 110,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
7 เค.เค. บาติก แอนด์ ไท ดาย (2000) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
8 เค.เท็กซ์ แอนด์ เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 เค.วี.ดี. อินดัสเทรียล 35,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
10 จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม 20,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
11 จินเท็กซ์ 4,500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 เจริญกิจทวีทรัพย์ 6,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
13 เจริญกิจอุดมทรัพย์ 50,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
14 เจริญชัยการย้อม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
15 เจริญทรัพย์ฟินิชชิ่ง 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 เจริญสุขการฟอก 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
17 เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
18 เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ 50,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
19 ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ การ์เม้นท์ 5,000,000 นครปฐม สามพราน
20 ซีซี วอชชิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
21 ซีเอ็มที ไดอิ้ง 18,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
22 ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ 185,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
23 ดาราอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
24 ดียัน ฟอกย้อม และ ฟินิชชิ่ง 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
25 ตะวันการฟอก 5,000,000 นครปฐม สามพราน
26 ทวีวัฒนา เท็กซ์ไทล์ 15,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
27 ทองเกื้อกูล 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
28 ทอมมาติน วอชชิ่ง 11,000,000 นนทบุรี บางกรวย
29 ทิพย์ ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย
30 ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 430,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
31 ไทนำฟอกย้อม 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
32 ไทย วาย เค เท็กซ์ไทล์ 30,000,000 นครปฐม สามพราน
33 ไทยเจริญกิจ บลีชชิ่ง 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
34 ไทยชูโชติ 3,000,000 นครปฐม สามพราน
35 ไทยพาราเท็กซ์ไทล์ 4,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
36 ไทยศิลป์ ฟอกย้อม 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
37 ไทยศิลป์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (2565) 2,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
38 ไทยอารี อินเตอร์เท็กซ์ 109,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
39 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล วอชชิ่ง 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
40 ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทล์ 100,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
41 ธนไพศาล 36,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
42 ธนากุลพิมพ์ย้อม 8,100,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
43 ธนาเจริญการฟอก 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
44 นริศราอาภรณ์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
45 นันยางการทออุตสาหกรรม 1,288,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
46 นำสินการย้อม 100,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
47 นูซันตารา บูกิต 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
48 โนเบิลเท็กซ์การย้อม 40,000,000 นครปฐม สามพราน
49 บุญช่วยอุตสาหกรรม 55,000,000 นครปฐม สามพราน
50 บุญเสริมฟอกย้อม 15,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
51 เบญจกิจการย้อม 8,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
52 เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ 200,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
53 ไบโอคลีน 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
54 ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ 4,000,000 นครปฐม สามพราน
55 แปซิฟิค ฟอกย้อม 40,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
56 พัฒนาผ้าไทย 353,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
57 พี.วี.ที. เทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
58 พี.เอ็น.เอ็ม.โมเดิร์น 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
59 พีแอนด์พี ย้อมผ้า 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
60 เพชรเจริญการฟอก 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
61 แพรพลอย 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
62 ไพศาลนิตติ้ง 4,200,000 นครปฐม สามพราน
63 ไพศาลนิตติ้ง 8,000,000 นครปฐม สามพราน
64 ฟรีเท็กซ์ เทคโนโลยีแซนด์บลาสท์ เทรดดิ้ง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
65 ฟีนา คัลเลอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
66 เฟมิน่าเลซไดย์เวิร์คส 300,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
67 ภรมน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
68 แม่ปิง ลอนดริ 10,000,000 เชียงใหม่ สารภี
69 แม่ปิงพัสตราภรณ์ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
70 โมก้าเวิร์ล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
71 ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ 80,000,000 นครปฐม สามพราน
72 รวมชัยฟอกย้อม 13,000,000 นครปฐม สามพราน
73 รักหทัยการทอ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
74 รินรุ่งเรืองการฟอก 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
75 รุ่งกิจพิมพ์ย้อม 120,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
76 รุ่งสินเจริญ 50,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
77 โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย 350,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
78 โรแลค ซีนธิซีส 21,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
79 ลิ้มเซ้งยู่เชียง 700,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
80 วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ 70,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
81 วีอาร์เจซี 112,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
82 สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ 120,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
83 สาริณี ฟอกย้อม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
84 สู่คูณพัฒนา 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
85 อภิทรัพย์การย้อม 20,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
86 อัฏฐมิตร คอปเปอร์เรชั่น 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
87 อัศวินฟอกย้อม 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
88 อาร์.เอช. เท็กซ์ไทล์ 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
89 อาร์.เอส.ดี.ฟอกย้อม 5,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
90 อาร์ทติส วอชชิ่ง 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
91 อินดิโก้ วอช 3,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
92 อี เอส พริ้นติ้ง(ไทยแลนด์) 10,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
93 เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง 50,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
94 เอ็น บี ไดอิ้ง 300,000 สมุทรปราการ พระประแดง
95 เอฟเวอร์กรีน แฟบริค 30,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
96 เอส.เค.ลอนดริ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
97 เอส.เอส.แพร่ ฟอกย้อม 1,500,000 แพร่ ร้องกวาง
98 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) 324,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
99 แอกวา ทัช 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
100 แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง 20,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ