รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจากขนสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจากขนสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จี แอล โบว์รอน (ไทยแลนด์) 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
2 ซันวะ เฟ้ลท์ (ประเทศไทย) 10,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
3 ดูมเดย์ เลเทอร์ 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
4 ไทยแฟเทอร์ 1,100,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
5 มาดาม พรีเมี่ยม 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
6 เหอหนาน พรอสเปอร์ ยูเอสเอ (ไทย) 163,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
7 แอสเซทไซน์ 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ