รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตอานเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตอานเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 จัดหางาน เอ็ม แอนด์ เจ โกลเบิ้ล แมเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท จัดหางาน เอ็ม แอนด์ เจ โกลเบิ้ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 ชามู ชามู 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท ชามู ชามู จำกัด
3 ซิท.สแตนด์.สเตย์ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ซิท.สแตนด์.สเตย์ จำกัด
4 บางกอก ออโต้ ซีท 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท บางกอก ออโต้ ซีท จำกัด
5 บี แอนด์ เจ โลจิสติกส์ 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท บี แอนด์ เจ โลจิสติกส์ จำกัด
6 พีทีจี เพ็ทแคร์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท พีทีจี เพ็ทแคร์ จำกัด
7 อันดามัน ซีฟู้ด 600,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด
8 ฮิวแมน แอนด์ ฮาวด์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ฮิวแมน แอนด์ ฮาวด์ จำกัด
9 เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม 33,330,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
10 เบญญบดินทร์ 17,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท เบญญบดินทร์ จำกัด
11 เพ็ท คอมพาเนียน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท เพ็ท คอมพาเนียน จำกัด
12 เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล 35,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13 แท-ฮัน คอร์ปอเรชัน 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท แท-ฮัน คอร์ปอเรชัน จำกัด
14 แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จำกัด
15 แสนดีเพ็ทช็อป 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท แสนดีเพ็ทช็อป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ