รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 91 แฮนด์คราฟ (2010) 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 91 แฮนด์คราฟ (2010)
2 กมล เลทเทอร์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท กมล เลทเทอร์ จำกัด
3 กอรา พิน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท กอรา พิน จำกัด
4 กะรัต โมเดอร์น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท กะรัต โมเดอร์น จำกัด
5 กุลาเลเธอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลาเลเธอร์ (ประเทศไทย)
6 กู๊ดไนน์ เครื่องหนัง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท กู๊ดไนน์ เครื่องหนัง จำกัด
7 กูโอ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท กูโอ จำกัด
8 ครูเซล (ประเทศไทย) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จำกัด
9 คลาสซี่ เลธเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท คลาสซี่ เลธเธอร์ จำกัด
10 คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) 280,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 คลาสสิคอินเตอร์เลเธอร์โปรดักส์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท คลาสสิคอินเตอร์เลเธอร์โปรดักส์ จำกัด
12 คอนเทนเนอร์ คอร์ปอเรชัน 2,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท คอนเทนเนอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด
13 คิงส์ ครอส เลเธอร์ โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ บริษัท คิงส์ ครอส เลเธอร์ โปรดักส์ จำกัด
14 คิดทำ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท คิดทำ จำกัด
15 คิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร บริษัท คิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
16 คุนซิน โปรดักส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท คุนซิน โปรดักส์ จำกัด
17 จินโต้ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท จินโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 จี.เอ็ม.แอล.กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท จี.เอ็ม.แอล.กรุ๊ป จำกัด
19 จีเอฟที 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท จีเอฟที จำกัด
20 ฉัตราพร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท ฉัตราพร จำกัด
21 ชนาภา เบาะยนต์ 500,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาภา เบาะยนต์
22 ชวาลวิทย์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ชวาลวิทย์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง จำกัด
23 ชัยเชิดชู 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ชัยเชิดชู จำกัด
24 ชีววัฒน์ กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
25 ชูกิจภัทรพงศ์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูกิจภัทรพงศ์
26 ชูส์เทรดเซ็นเตอร์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท ชูส์เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด
27 ซี.ซี.เอส.แฟคทอรี่ 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ซี.ซี.เอส.แฟคทอรี่ จำกัด
28 ซี.เค. คาร์ซีส 200,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คาร์ซีส
29 ซีนายน์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ซีนายน์ กรุ๊ป จำกัด
30 ซีพีแอล กรุ๊ป 439,844,352 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
31 ซีไซด์ (1999) 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ซีไซด์ (1999) จำกัด
32 ซุปเปอร์คอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท ซุปเปอร์คอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
33 ซูเปอร์มัม 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ซูเปอร์มัม จำกัด
34 ดวงดีถาวร 50,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีถาวร
35 ดอนพรหม ฟุตแวร์ 3,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บริษัท ดอนพรหม ฟุตแวร์ จำกัด
36 ดิ เอ็น.ที.อินดัสทรีส์ กรุ๊ป 14,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ดิ เอ็น.ที.อินดัสทรีส์ กรุ๊ป จำกัด
37 ดิสคัฟเวอรี่ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 400,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
38 ดี ซี อินเตอร์ เลเธอร์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ซี อินเตอร์ เลเธอร์
39 ดี.พี.โปรเกรส 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ดี.พี.โปรเกรส จำกัด
40 ดีซายเออร์ เอ็น ดีไซน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท ดีซายเออร์ เอ็น ดีไซน์ จำกัด
41 ดีพี เอกซ์โซติก เรพไทล์ 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ดีพี เอกซ์โซติก เรพไทล์ จำกัด
42 ดีฟ เอสแอลจี 4,000,000 แพร่ ร้องกวาง บริษัท ดีฟ เอสแอลจี จำกัด
43 ดีเอ็มเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
44 ตรัยลาภินเลทเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัยลาภินเลทเธอร์
45 ตันธนาภัทร์ กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ตันธนาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด
46 ถาวร เครื่องหนัง แฮนด์เมด 1,000,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร เครื่องหนัง แฮนด์เมด
47 ทรัพย์ทองงาม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท ทรัพย์ทองงาม จำกัด
48 ทรัพย์ธงชัย99 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธงชัย99
49 ทรัพย์โชติวาณิช 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท ทรัพย์โชติวาณิช จำกัด
50 ทรัพย์ไพศาล อินเตอร์ กรุ๊ป (2010) 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ทรัพย์ไพศาล อินเตอร์ กรุ๊ป (2010) จำกัด
51 ท๊อป เกรน 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ท๊อป เกรน จำกัด
52 ท่าพลเลทเธอร์ 600,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพลเลทเธอร์
53 ที เอ็น พี อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ที เอ็น พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
54 ที เอ็น พี โปรดัก แอนด์ ซัพพลาย 1,300,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น พี โปรดัก แอนด์ ซัพพลาย
55 ที แอล เอส เลดเทอร์ 2,000,000 เลย ผาขาว บริษัท ที แอล เอส เลดเทอร์ จำกัด
56 ที.ทีม เลเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท ที.ทีม เลเธอร์ จำกัด
57 ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บริษัท ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม จำกัด
58 ธนสมบัติ อุตสาหกรรม 800,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสมบัติ อุตสาหกรรม
59 ธาอีส อีโคเลทเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด
60 ธำมรงค์ 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท ธำมรงค์ จำกัด
61 นอทิ แอนด์ อาทิ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท นอทิ แอนด์ อาทิ จำกัด
62 นิว ครีเอทีฟ สแตนดาร์ด 100,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท นิว ครีเอทีฟ สแตนดาร์ด จำกัด
63 นิวบุญครอง เครื่องหนัง 1,250,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท นิวบุญครอง เครื่องหนัง จำกัด
64 บราสปอร์ต (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท บราสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
65 บลาโลบา (ไทยแลนด์) 10,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท บลาโลบา (ไทยแลนด์) จำกัด
66 บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม 5,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด
67 บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
68 บางกอกโพลีเวลธ 40,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท บางกอกโพลีเวลธ จำกัด
69 บางกอกโพลีโฟม 130,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท บางกอกโพลีโฟม จำกัด
70 บ้านผักตบ 1,000,000 อุดรธานี หนองหาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผักตบ
71 บาเดอร์ (เอเซีย) 50,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท บาเดอร์ (เอเซีย) จำกัด
72 บี.วาย.คอร์โพเรชั่น 60,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท บี.วาย.คอร์โพเรชั่น จำกัด
73 บี.อาร์.รุ่งเรืองทรัพย์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท บี.อาร์.รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
74 บีวิทเชด เลเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท บีวิทเชด เลเธอร์ จำกัด
75 บุญนำพา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำพา
76 บุญอริยะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท บุญอริยะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
77 ปราณประชา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท ปราณประชา จำกัด
78 ปราโก้อุตสาหกรรม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโก้อุตสาหกรรม
79 ปรีชาเครื่องหนัง 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาเครื่องหนัง
80 พญาชาละวัน 5,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย บริษัท พญาชาละวัน จำกัด
81 พริ้ง แอนด์ เดเมี่ยน 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท พริ้ง แอนด์ เดเมี่ยน จำกัด
82 พรีเมียร์ เอคโก 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท พรีเมียร์ เอคโก จำกัด
83 พรเจริญ อินเตอร์พัฒนา กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท พรเจริญ อินเตอร์พัฒนา กรุ๊ป จำกัด
84 พันธรักษ์ พาณิชย์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธรักษ์ พาณิชย์
85 พารากอน เลเธอร์ 2,000,000 นครราชสีมา พิมาย บริษัท พารากอน เลเธอร์ จำกัด
86 พิกุล ชูส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท พิกุล ชูส์ จำกัด
87 พี แอนด์ พี เลตเทอร์ บาย พิพัฒนา 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท พี แอนด์ พี เลตเทอร์ บาย พิพัฒนา จำกัด
88 พี.พี.พี. ครีเอชั่นส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท พี.พี.พี. ครีเอชั่นส์ จำกัด
89 พี.อาร์.เจ. ซัพพลาย 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท พี.อาร์.เจ. ซัพพลาย จำกัด
90 พี.เอส.จง 2,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท พี.เอส.จง จำกัด
91 พีค อินเตอร์เทรด 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท พีค อินเตอร์เทรด จำกัด
92 พีทูแอล 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท พีทูแอล จำกัด
93 พีพี อินดัสเทรียล ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท พีพี อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด
94 พีระพงษ์ เครื่องหนัง 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพงษ์ เครื่องหนัง
95 ฟอลคอน อินดัสทรี่ 15,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ฟอลคอน อินดัสทรี่ จำกัด
96 ฟีนิกซ์ 69 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ฟีนิกซ์ 69 จำกัด
97 ภัทรโชติ อุตสาหกรรม 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ภัทรโชติ อุตสาหกรรม จำกัด
98 มงคลชัย (1993) 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท มงคลชัย (1993) จำกัด
99 มงคลชัย เครื่องหนัง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท มงคลชัย เครื่องหนัง จำกัด
100 มา ฮอนเนอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท มา ฮอนเนอร์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ