รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรองเท้ายาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรองเท้ายาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก.อุดมพัฒนา 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ก.อุดมพัฒนา จำกัด
2 คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์ 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์
3 คิว พลัส โซล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว พลัส โซล จำกัด
4 จิ้งเทียมฮวด 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิ้งเทียมฮวด จำกัด
5 ชนะชลรับเบอร์ 2,000,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ชนะชลรับเบอร์ จำกัด
6 ชัยบูลย์รัตน์ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยบูลย์รัตน์ จำกัด
7 ชางไฮเทค 3,000,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ชางไฮเทค จำกัด
8 ซวง เล่อ ชู แอนด์ พลาสติก 6,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ซวง เล่อ ชู แอนด์ พลาสติก จำกัด
9 ซี. เค.สลิปเปอร์ส 2,700,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ซี. เค.สลิปเปอร์ส จำกัด
10 ตั้งมงคล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งมงคล
11 ทรี เอช บราเทอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทรี เอช บราเทอร์ จำกัด
12 ทองธารา (2511) 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองธารา (2511) จำกัด
13 ทองเจริญเมือง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทองเจริญเมือง จำกัด
14 ที เอ็ม เค ชูส์ โปรดัคชั่น 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ที เอ็ม เค ชูส์ โปรดัคชั่น จำกัด
15 ทีเอเอ รับเบอร์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีเอเอ รับเบอร์ จำกัด
16 ธีรราช อินดัสทรี 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ธีรราช อินดัสทรี จำกัด
17 นารายณ์ บางกอกรับเบอร์ 15,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นารายณ์ บางกอกรับเบอร์ จำกัด
18 บางกอก สลิปเปอร์ 5,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก สลิปเปอร์ จำกัด
19 บี.ไอ.ซี. รับเบอร์ 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ไอ.ซี. รับเบอร์
20 บีเอ็นที พี.วี.ซี. 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บีเอ็นที พี.วี.ซี. จำกัด
21 บุญนำพา 116 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญนำพา 116 จำกัด
22 บูลย์ชัย 9,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท บูลย์ชัย จำกัด
23 ปังฮกฮั้ว 4,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปังฮกฮั้ว
24 ปาปิโล (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ปาปิโล (ประเทศไทย) จำกัด
25 ผลิตภัณฑ์ยางฟูหิงค์ 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ผลิตภัณฑ์ยางฟูหิงค์ จำกัด
26 พิพัฒน์กิจ (ประเทศไทย) 4,800,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พิพัฒน์กิจ (ประเทศไทย) จำกัด
27 พี.ยู.โซล 4,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท พี.ยู.โซล จำกัด
28 ฟิตติ้ง ฟุตแวร์ 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิตติ้ง ฟุตแวร์ จำกัด
29 มงคลประทีปการกระดาษและพลาสติก 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มงคลประทีปการกระดาษและพลาสติก จำกัด
30 มะลิ กรุ๊ป 1962 180,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด
31 ยูกิบิ๊กสตาร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูกิบิ๊กสตาร์ จำกัด
32 ยูจิน เทคโนโลยี 17,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ยูจิน เทคโนโลยี จำกัด
33 รถแข่งพลาสติก 8,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท รถแข่งพลาสติก จำกัด
34 รีเจนท์สตรีท 16,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท รีเจนท์สตรีท จำกัด
35 ลำพูนกิจปราโมท 500,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนกิจปราโมท
36 วี.พี.เอส. โพลียูรีเทรน 1,200,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท วี.พี.เอส. โพลียูรีเทรน จำกัด
37 สยามลาเท็คโฟม 25,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามลาเท็คโฟม จำกัด
38 สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
39 สันติทิพย์อุตสาหกรรม 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท สันติทิพย์อุตสาหกรรม จำกัด
40 สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) 30,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด
41 อภิโชติพลาสติก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิโชติพลาสติก
42 อัลฟ่า 6 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท อัลฟ่า 6 จำกัด
43 อเชน ฟุ๊ตแวร์ 5,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท อเชน ฟุ๊ตแวร์ จำกัด
44 ฮันแท แมชชินเนอรี่ 4,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฮันแท แมชชินเนอรี่ จำกัด
45 เคนโต้ ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคนโต้ ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
46 เคี้ยงหลีฮวด 300,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคี้ยงหลีฮวด
47 เจนเนอรัลรับเบอร์ 4,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เจนเนอรัลรับเบอร์ จำกัด
48 เจริญภัทรพานิช 12,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด
49 เบส ชู คอมปานี 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เบส ชู คอมปานี จำกัด
50 เพชรสยามพารา 300,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสยามพารา
51 เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ 20,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัด
52 เลิศมงคล ฟุตแวร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เลิศมงคล ฟุตแวร์ จำกัด
53 เศรษฐภัณฑ์อุตสาหกรรม 12,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เศรษฐภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
54 เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ 370,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด
55 เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ จำกัด
56 เอส.ซี.โพลิเมอร์ 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.ซี.โพลิเมอร์ จำกัด
57 เอส.วี.ยูนิไบรท์ 5,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท เอส.วี.ยูนิไบรท์ จำกัด
58 เอี่ยม ชูส์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยม ชูส์
59 แก้วการยาง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วการยาง
60 แอ๊ดด้า 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ดด้า จำกัด
61 แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) 400,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
62 แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ 91,750,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
63 โชคอนันต์ อินดัสทรี 6,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โชคอนันต์ อินดัสทรี จำกัด
64 โบว์ลิ่ง สตาร์ 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โบว์ลิ่ง สตาร์ จำกัด
65 โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ 50,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จำกัด
66 โรงงานจิ้งเฮงฮวด 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานจิ้งเฮงฮวด
67 โรงงานยางชัยสุริยะ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางชัยสุริยะ
68 โรงงานยางเม่งเซ้ง 500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางเม่งเซ้ง
69 โรงงานยางไทยซุงเฮง 120,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางไทยซุงเฮง
70 ไดโนส ฟุตแวร์ 9,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนส ฟุตแวร์
71 ไทยสหกิจการยาง 10,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด
72 ไทยสุ่ยเฮงอุตสาหกรรม 15,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ไทยสุ่ยเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
73 ไทยสแกนพลาสติก 17,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทยสแกนพลาสติก จำกัด
74 ไทยอารีแมนูเฟคเจอร์ 24,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ไทยอารีแมนูเฟคเจอร์ จำกัด
75 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตแวร์ 400,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตแวร์ จำกัด
76 ไทยแฟร์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ไทยแฟร์ จำกัด
77 ไทยโบโตมหาชัย 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จำกัด
78 ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ 4,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัด
79 ไพรม์ เคมีคัลส์ 112,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ไพรม์ เคมีคัลส์ จำกัด
80 ไฟล่อนซอฟเทค 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไฟล่อนซอฟเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ