รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลื่อยไม้และการไสไม้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลื่อยไม้และการไสไม้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ประสพชัยพาราวู้ด 1,000,000 ตรัง วังวิเศษ
2 ลิ้มนครพาราวู้ด 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
3 เอส แอนด์ เค วู้ด ซัพพลาย 1,000,000 สิงห์บุรี บางระจัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ