รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การอบและการอัดน้ำยาไม้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การอบและการอัดน้ำยาไม้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 100,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 กิรนา พาราวู้ด 5,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท กิรนา พาราวู้ด จำกัด
3 คิวบิค คลาสสิค 4,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท คิวบิค คลาสสิค จำกัด
4 ซี เอส ดี ยิ่งเจริญพาราวู้ด 55,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ซี เอส ดี ยิ่งเจริญพาราวู้ด จำกัด
5 ซีโน ไทย พาราวู้ด 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโน ไทย พาราวู้ด จำกัด
6 ตาปี เค.ดี. 4,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ตาปี เค.ดี. จำกัด
7 ธงประไพ 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธงประไพ จำกัด
8 ธนารา พาราวู้ด 5,000,000 ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช บริษัท ธนารา พาราวู้ด จำกัด
9 นครไทยอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท นครไทยอุตสาหกรรม จำกัด
10 บางโพอบไม้ 1,500,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโพอบไม้
11 พาราโดม 100,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พาราโดม จำกัด
12 พี.วาย.พาราวู้ด 5,000,000 เทพา สงขลา บริษัท พี.วาย.พาราวู้ด จำกัด
13 พีวาย เอ็มไพร์วู้ด 15,000,000 เทพา สงขลา บริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จำกัด
14 ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ 11,250,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
15 มอร์ริสัน วู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง 45,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท มอร์ริสัน วู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
16 ระยอง วู้ดเวอร์ค 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ระยอง วู้ดเวอร์ค จำกัด
17 รังสิต - คลอง 12 อุตสาหกรรมไม้ 3,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท รังสิต - คลอง 12 อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
18 ลีโอวูด รีซอร์สเซส 30,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัด
19 วู้ด อีโก้ 1,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท วู้ด อีโก้ จำกัด
20 สยามชัยพาราวู้ด 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท สยามชัยพาราวู้ด จำกัด
21 สรวิชญ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท สรวิชญ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
22 สหกิจตราด 30,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท สหกิจตราด จำกัด
23 สิงห์ทองไม้ไทย 5,200,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองไม้ไทย
24 สินทองดีพาราวู้ด 30,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท สินทองดีพาราวู้ด จำกัด
25 อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน 10,000,000 แกลง ระยอง บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน จำกัด
26 ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด 5,000,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช บริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัด
27 เค บี บี อินเตอร์วู้ด 2003 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท เค บี บี อินเตอร์วู้ด 2003 จำกัด
28 เค.อาร์.พาราวู้ด 15,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท เค.อาร์.พาราวู้ด จำกัด
29 เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด จำกัด
30 เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ 11,000,000 พรหมบุรี สิงห์บุรี บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด
31 เวิลด์ เคลเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เวิลด์ เคลเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
32 เอ.พี.พาราวู๊ด 2,000,000 สะบ้าย้อย สงขลา บริษัท เอ.พี.พาราวู๊ด จำกัด
33 เอสดีที พาราวู้ด 50,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด
34 แฮบไนน์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท แฮบไนน์ จำกัด
35 โรงเลื่อยจักร ถาวรโกลก 1,000,000 จะนะ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ถาวรโกลก


ข้อมูลผู้ประกอบการ