รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การอบและการอัดน้ำยาไม้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การอบและการอัดน้ำยาไม้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 100,000,000 สงขลา บางกล่ำ บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 กิรนา พาราวู้ด 5,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน บริษัท กิรนา พาราวู้ด จำกัด
3 คิวบิค คลาสสิค 4,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท คิวบิค คลาสสิค จำกัด
4 ซี เอส ดี ยิ่งเจริญพาราวู้ด 55,000,000 ระยอง แกลง บริษัท ซี เอส ดี ยิ่งเจริญพาราวู้ด จำกัด
5 ซีโน ไทย พาราวู้ด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ซีโน ไทย พาราวู้ด จำกัด
6 ตาปี เค.ดี. 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ตาปี เค.ดี. จำกัด
7 ธงประไพ 20,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ธงประไพ จำกัด
8 ธนารา พาราวู้ด 5,000,000 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา บริษัท ธนารา พาราวู้ด จำกัด
9 นครไทยอุตสาหกรรม 5,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท นครไทยอุตสาหกรรม จำกัด
10 บางโพอบไม้ 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโพอบไม้
11 พาราโดม 100,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท พาราโดม จำกัด
12 พี.วาย.พาราวู้ด 5,000,000 สงขลา เทพา บริษัท พี.วาย.พาราวู้ด จำกัด
13 พีวาย เอ็มไพร์วู้ด 15,000,000 สงขลา เทพา บริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จำกัด
14 ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ 11,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
15 มอร์ริสัน วู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง 45,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท มอร์ริสัน วู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
16 ระยอง วู้ดเวอร์ค 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย บริษัท ระยอง วู้ดเวอร์ค จำกัด
17 รังสิต - คลอง 12 อุตสาหกรรมไม้ 3,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ บริษัท รังสิต - คลอง 12 อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
18 ลีโอวูด รีซอร์สเซส 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัด
19 วู้ด อีโก้ 1,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท วู้ด อีโก้ จำกัด
20 สยามชัยพาราวู้ด 5,000,000 ระยอง แกลง บริษัท สยามชัยพาราวู้ด จำกัด
21 สรวิชญ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท สรวิชญ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
22 สหกิจตราด 30,000,000 ตราด เมืองตราด บริษัท สหกิจตราด จำกัด
23 สิงห์ทองไม้ไทย 5,200,000 สระบุรี หนองแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองไม้ไทย
24 สินทองดีพาราวู้ด 30,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท สินทองดีพาราวู้ด จำกัด
25 อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน 10,000,000 ระยอง แกลง บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน จำกัด
26 ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด 5,000,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด บริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัด
27 เค บี บี อินเตอร์วู้ด 2003 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท เค บี บี อินเตอร์วู้ด 2003 จำกัด
28 เค.อาร์.พาราวู้ด 15,000,000 สงขลา รัตภูมิ บริษัท เค.อาร์.พาราวู้ด จำกัด
29 เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด 5,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง บริษัท เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด จำกัด
30 เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ 11,000,000 สิงห์บุรี พรหมบุรี บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด
31 เวิลด์ เคลเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท เวิลด์ เคลเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
32 เอ.พี.พาราวู๊ด 2,000,000 สงขลา สะบ้าย้อย บริษัท เอ.พี.พาราวู๊ด จำกัด
33 เอสดีที พาราวู้ด 50,000,000 ตรัง ห้วยยอด บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด
34 แฮบไนน์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท แฮบไนน์ จำกัด
35 โรงเลื่อยจักร ถาวรโกลก 1,000,000 สงขลา จะนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ถาวรโกลก


ข้อมูลผู้ประกอบการ